Medieval Slavic menologies

Codex Assemanianus (As)

September 1 (5) September 2 (3) September 3 (2) September 4 (4) September 5 (1) September 6 (2) September 7 (0) September 8 (1) September 9 (1) September 10 (0) September 11 (2) September 12 (1) September 13 (1) September 14 (1) September 15 (3) September 16 (1) September 17 (2) September 18 (0) September 19 (0) September 20 (1) September 21 (0) September 22 (1) September 23 (2) September 24 (1) September 25 (3) September 26 (1) September 27 (0) September 28 (0) September 29 (0) September 30 (1) October 1 (4) October 2 (1) October 3 (1) October 4 (0) October 5 (0) October 6 (1) October 7 (1) October 8 (0) October 9 (0) October 10 (0) October 11 (2) October 12 (0) October 13 (1) October 14 (0) October 15 (0) October 16 (0) October 17 (0) October 18 (1) October 19 (0) October 20 (0) October 21 (2) October 22 (0) October 23 (1) October 24 (0) October 25 (4) October 26 (1) October 27 (0) October 28 (0) October 29 (0) October 30 (3) October 31 (0) November 1 (1) November 2 (1) November 3 (0) November 4 (0) November 5 (0) November 6 (1) November 7 (2) November 8 (2) November 9 (1) November 10 (0) November 11 (1) November 12 (0) November 13 (1) November 14 (1) November 15 (2) November 16 (1) November 17 (1) November 18 (1) November 19 (0) November 20 (2) November 21 (1) November 22 (0) November 23 (0) November 24 (0) November 25 (1) November 26 (2) November 27 (2) November 28 (0) November 29 (0) November 30 (1) December 1 (1) December 2 (0) December 3 (0) December 4 (1) December 5 (1) December 6 (1) December 7 (0) December 8 (0) December 9 (1) December 10 (0) December 11 (0) December 12 (2) December 13 (2) December 14 (2) December 15 (0) December 16 (0) December 17 (2) December 18 (0) December 19 (0) December 20 (1) December 21 (0) December 22 (1) December 23 (2) December 24 (1) December 25 (1) December 26 (1) December 27 (1) December 28 (1) December 29 (1) December 30 (0) December 31 (0) January 1 (2) January 2 (1) January 3 (0) January 4 (0) January 5 (1) January 6 (1) January 7 (1) January 8 (1) January 9 (0) January 10 (0) January 11 (1) January 12 (0) January 13 (0) January 14 (1) January 15 (0) January 16 (1) January 17 (1) January 18 (1) January 19 (0) January 20 (1) January 21 (1) January 22 (1) January 23 (1) January 24 (0) January 25 (1) January 26 (0) January 27 (2) January 28 (1) January 29 (1) January 30 (1) January 31 (1) February 1 (1) February 2 (1) February 3 (1) February 4 (0) February 5 (0) February 6 (0) February 7 (0) February 8 (0) February 9 (0) February 10 (0) February 11 (1) February 12 (0) February 13 (0) February 14 (1) February 15 (0) February 16 (1) February 17 (1) February 18 (0) February 19 (0) February 20 (0) February 21 (0) February 22 (0) February 23 (1) February 24 (1) February 25 (0) February 26 (0) February 27 (0) February 28 (0) February 29 (0) March 1 (0) March 2 (0) March 3 (0) March 4 (0) March 5 (0) March 6 (0) March 7 (0) March 8 (0) March 9 (1) March 10 (0) March 11 (0) March 12 (0) March 13 (0) March 14 (0) March 15 (0) March 16 (0) March 17 (0) March 18 (0) March 19 (0) March 20 (0) March 21 (0) March 22 (1) March 23 (0) March 24 (1) March 25 (1) March 26 (0) March 27 (0) March 28 (0) March 29 (0) March 30 (0) March 31 (0) April 1 (0) April 2 (0) April 3 (0) April 4 (0) April 5 (0) April 6 (3) April 7 (0) April 8 (0) April 9 (0) April 10 (0) April 11 (1) April 12 (0) April 13 (0) April 14 (0) April 15 (0) April 16 (0) April 17 (0) April 18 (0) April 19 (0) April 20 (0) April 21 (0) April 22 (1) April 23 (1) April 24 (0) April 25 (1) April 26 (1) April 27 (0) April 28 (0) April 29 (0) April 30 (1) May 1 (1) May 2 (1) May 3 (0) May 4 (0) May 5 (0) May 6 (0) May 7 (0) May 8 (1) May 9 (2) May 10 (0) May 11 (1) May 12 (1) May 13 (0) May 14 (2) May 15 (1) May 16 (0) May 17 (0) May 18 (0) May 19 (0) May 20 (0) May 21 (1) May 22 (0) May 23 (1) May 24 (0) May 25 (0) May 26 (0) May 27 (0) May 28 (0) May 29 (0) May 30 (0) May 31 (0) June 1 (0) June 2 (2) June 3 (0) June 4 (1) June 5 (0) June 6 (0) June 7 (0) June 8 (2) June 9 (0) June 10 (0) June 11 (2) June 12 (0) June 13 (0) June 14 (1) June 15 (1) June 16 (0) June 17 (0) June 18 (0) June 19 (1) June 20 (0) June 21 (0) June 22 (0) June 23 (0) June 24 (1) June 25 (0) June 26 (0) June 27 (1) June 28 (1) June 29 (1) June 30 (0) July 1 (1) July 2 (1) July 3 (0) July 4 (0) July 5 (0) July 6 (0) July 7 (2) July 8 (1) July 9 (0) July 10 (0) July 11 (2) July 12 (0) July 13 (0) July 14 (0) July 15 (1) July 16 (1) July 17 (0) July 18 (0) July 19 (0) July 20 (1) July 21 (0) July 22 (0) July 23 (0) July 24 (0) July 25 (3) July 26 (0) July 27 (2) July 28 (0) July 29 (0) July 30 (0) July 31 (2) August 1 (1) August 2 (0) August 3 (0) August 4 (0) August 5 (1) August 6 (1) August 7 (0) August 8 (0) August 9 (0) August 10 (0) August 11 (0) August 12 (0) August 13 (0) August 14 (0) August 15 (1) August 16 (0) August 17 (0) August 18 (1) August 19 (0) August 20 (2) August 21 (0) August 22 (1) August 23 (0) August 24 (1) August 25 (2) August 26 (1) August 27 (0) August 28 (0) August 29 (3) August 30 (1) August 31 (1)

September 1

[E] начѧто инд|ктоу и [E] но лѣ  И ПАМѨ [S] ПРѢНАА сумеона стлън —:— и [SS] к женамъ· и [E] великоумоу присмоу· [Graecism, probably, for εμπρησμου]

September 2

[S] стаа мка маманта [SS] [As and Ekl omit Aithalas; cf. CT-H] [S] иоульѣна· [S] филипа· и [S] теодотиѩ: [Fem 'Theodotia' for Masc 'Theodotus'; also Ekl Fem 'Theodota'] и [SS] стмъ оцмь намъ· црѣ града· [S] иоаноу постьникоу и [S] павлоу новоуоумоу 

September 3

[S] стаа стлѣ мка антіма еппа никомі —:— и [S] стыѩ мцѧ васиѩ   —

September 4

стхъ мкъ· [S] [or perhaps Babylas of Nicomedia, also this date?] въавидѣ· [S] иеремионі· и [S] теодорѣ· [also En, Oh, Strum, Cur, and Ban;; perhaps a feminization of (CT this date) Theodore, martyr in Lydia?] и [S] стмоу прркоу мисеоти  — [probably for моисею]

September 5

[S] стааго пррка ꙁахариѩ· оца иоа прдчѧ крслѣ  —

September 6

[S] стааго мка евдокс῾іа· [S] харитона  —

September 7 (this calendar date omitted)

this date's listings omitted

September 8

[E] Родство [S] стыѩ гждѧ бцѧ  —

September 9

[SS] стоую праведъникоу [S] акима и [S] аннъи 

September 10 (this date omitted)

September 11

[E] поклонени дрѣвоу чеи· и [S] стааго авт̄онома·

September 12

[S] стааго мка корната еппа конска [for икронска]

September 13

[E] въ поклонение ченоумоу дрѣвоу  

September 14

[E] в[___]в[__]ніе чена ж[__]творца к. [___]та гнѣ

September 15

[S] стааго мка никітꙑ· и [E] обрѣтение мощемъ [S] стаа мка стефа· и [E] [S] па стмъ оцмъ· събьравъшиимъ сѧ въ стѣмъ и вьселенстѣмъ съборѣ 

September 16

[S] стъиѩ мцѧ ефіміѩ  —

September 17

[S] стааго евлампіа и [SS] [perhaps Charalampius, Panteleemon, and Agathoclea;] инѣхъ  —

September 18 (this calendar date omitted)

September 19 (this calendar date omitted)

September 20

[SS] стъихъ мкъ [S] евстатіа и жены его· и сновоу· [S] теопистиѩ· и [S] теописта и [S] агпіѣ 

September 21 (this calendar date omitted)

September 22

[SS] стъих [no final jer] мкъ [S] фокъи и [SS] дроужінъи е  —

September 23

[E] Ново лѣто и [E] ꙁачѧтие [S] иоаноу крстителю 

September 24

[S] стра стъиѩ пръвомцѧ апо|лы ѳеклъи·

September 25

[S] стаго мка рома и [S] стаго мка и чрънца пафнота· и [S] прнъиѩ ефросінъи нареченъиѩ имемь мѫжскомъ ꙁмараꙁдь  —

September 26 (date numeral is omitted)

[E] прѣставление [S] стааго иоана бгословца· евЋлста 

September 27 (this calendar date omitted)

September 28 (this calendar date omitted)

September 29 (this calendar date omitted)

September 30

[S] стааго свномка грігориа архиеппа великъиѩ армениѩ·

October 1

[S] стаа апла ана꙼ниѩ· еппа дамаскова· и [SS] [S] мка аретъи [SS] дроужинъи е꙼го· и [S] мка домьніна· и [S] памѧт· | [no final jer] прнааго романа· сътворшааго пѣ съвичнаа  —

October 2

[SS] [S] стаа мка еппа куприѣна· [S] иуст|инъи· [or и уст|инъи] дѣвъи 

October 3

[S] стаа оЋца наго мка дионисіа· |  ареопаћіта

October 4 (this calendar date omitted)

October 5 (this calendar date omitted)

October 6

[E] мние [S] стаа апла ѳомꙑ·

October 7

[SS] стоую мкоу [S] серћѣ и [S] вакха·

October 8 (this calendar date omitted)

October 9 (this calendar date omitted)

October 10 (this calendar date omitted)

October 11

[SS] стхъ оць на архппь црѣ града·: [S] нектариа [S] арсака· [S] адика и [S] ссина· (or иссина) и [E] [SS] стхъ оць на т꙯ м꙯ ж꙯· жго же снма· бъившааго вь никеи вторицеѭ·

October 12 (this calendar date omitted)

October 13

[SS] [As and Os have both Papylus and a Paul] стх [no final jer] мк: [no final jer] [S] папоула [S] распа [for карпа, probably]· [S] анавла· [also Os, likely for павла; like Os, As has both Papylus/Paul and a companion Paul. Likely in the prehistories of both As and Os, the listing was originally for Carpus and Paul (i.e., Papylus), and later Papylus was added after Carpus, while Paul was retained] и [SS] дроужинъи и 

October 14 (this calendar date omitted)

October 15 (this calendar date omitted)

October 16 (this calendar date omitted)

October 17 (this calendar date omitted)

October 18

[S] стааго апла евћлста лоукꙑ 

October 19 (this calendar date omitted)

October 20 (this calendar date omitted)

October 21

[SS] стъих [no final jer] мкъ [S] дасиѣ [S] гасіѣ и [S] ꙁотика· и [S] прнаго оца на илариона 

October 22 (this calendar date omitted)

October 23

[S] стаа апла иѣкова  брата гнѣ· 

October 24 (this calendar date omitted)

October 25

[SS] стоую мкоу [S] маркиана и [S] мартоуриа· и [S] павла исповѣдьника· и [S] стаа мка нестора въ солоунѣ и[SS] [S] мка оуара· и [SS] бъивши ж꙯ сь ним [no final jer] стхъ·

October 26

[S] стаа мка дімітріа·  іже въ солоунѣ  —

October 27 (this calendar date omitted)

October 28 (this calendar date omitted)

October 29 (this calendar date omitted)

October 30

[SS] стхъ мкъ [S] ꙁинова и [S] ꙁиновиѩ сестръи его· и па [S] куриака патриарха· и [S] [identification per Spasskij] прнаа оца павла великаа постьника·

October 31 (this calendar date omitted)

November 1

[SS] стоую чюдотворцю беꙁмеꙁдьнікоу [S] коꙁмъи· и [S] даміана  —

November 2

[SS] [S] стаго акундіна· и [SS] дроужинꙑ его·

November 3 (this calendar date omitted)

November 4 (this calendar date omitted)

November 5 (this calendar date omitted)

November 6

[S] стааго павла исповѣдьника 

November 7

[SS] стъихъ мкъ [S] антона и [SS] родітелю его· и [SS] стъих [no final jer] мкь іже въ мелітини ћв·

November 8

[E] сьнемъ [lexicon: сьньмъ vs. съборъ] [S] арханћла михаи  — и [S] прнѣи матронѣ 

November 9

[S] [later entry, in Cyrillic] параскегиѫ: пѧткѫ:—

November 10 (this calendar date omitted)

November 11

[SS] [S] стаа мка менъи и [S] виктора и [S] вікента·

November 12 (this calendar date omitted)

November 13

[E] покои [S] стаа оца на иоана ꙁлатооустааго·

November 14

[S] стаа апла филіпа·

November 15

[S] стааго иѣкова апла брата стаго иоана евћста· и [SS] стъих· [no final jer] исповѣдьни· [S] гоуриѩ [S] самонъи и [S] авива·

November 16

[S] стаго апла евћста маѳеа·

November 17

[S] стааго глигориа чюдотворца неокесариѩ 

November 18

[S] стаг [for стааго] мка платона·

November 19 (this calendar date omitted)

November 20

[SS] [As omits Alexander] стъи оць нах· архппъ бъивших [no final jer] цри градѣ· [S] максимина [S] прокла· [S] анато|илѣ и [S] ћенада· и [S] ста глигора новаго чютвор 

November 21

[E] вънесение въ црквъ [S] стѣи бци·

November 22 (this calendar date omitted)

November 23 (this calendar date omitted)

November 24 (this calendar date omitted)

November 25

[S] стааго климента папежа римска·

November 26

[S] ст҃ъиѩ мцѧ екатеринꙑ· и [E] [probably commemorating the church in Constantinople, as in CT] свние [S] стаго [no titlo] ћеорћиа 

November 27

[SS] стра стъи мкь [pl. for dual] [S] коꙁмꙑ· и [S] дамиана· о аравиѩ· и [S] стаго мка иѣкова персѣнина·:

November 28 (this calendar date omitted)

November 29 (this calendar date omitted)

November 30

[S] стааго апла андреѩ 

December 1

[S] стаа прка наоума·

December 2 (this calendar date omitted)

December 3 (this calendar date omitted)

December 4

[S] стъиѩ мцѧ варваръи 

December 5

[S] стаго оца наго прнаго поустънии наставника боносца савъи 

December 6

[S] стааго оца наго чюдотворца ніколъи·

December 7 (this date omitted)

December 8

December 9

[E] ꙁачѧтие [S] стъиѩ аннъи· [S] бцѫ·

December 10 (this calendar date omitted)

December 11 (this calendar date omitted)

December 12

[S] стаго оца на спіридона еппа и [S] прнаго оца данила стлъ|  пьника 

December 13

Въ б꙯ не прѣжде родства хва· [SS] [specified for second Sunday before Christmas; see also Os] памѧ прркмъ  [SS] стъи мкъ· [S] евстратіа· [S] евсеснта· [S] евћена· [S] мьрдара· и [S] ореста·

December 14

[SS] [S] стаа турса [S] левка [S] калиника· и [SS] стоую мк꙯оу [S] филимона и [S] аплона 

December 15 (this calendar date omitted)

December 16 (this calendar date omitted)

December 17

[SS] [SS] стъихъ тріи отрокъ· [S] ананиѩ [S] аꙁариѩ [S] мисаила и [S] данила прка: не прѣжде рождства хва· вь нѭже бываетъ [SS] [specified for Sunday before Christmas] па стъимъ оцмъ· [S] авраамоу и [S] исаакоу [S] иаковоу 

December 18 (this calendar date omitted)

December 19 (this calendar date omitted)

December 20

[S] стааго боносьца игьнатиа 

December 21 (this calendar date omitted)

December 22

[S] стъиѩ мцѧ анастасиѩ 

December 23

[SS] стъихъ мкъ і꙯· іже в крітѣ· и [S] прнаг· [for usua; прнага] стлѣ нигонта  [for нифонта ]

December 24

[E] вь навечерие родства хва 

December 25

[E] Родство га наго исха·:—

December 26

[E] сънемъ [lexicon: сънемъ vs. съборъ] [S] стъиѩ бцѧ·

December 27

[S] стаго пръвомка архидиѣкона стефа  ·

December 28

[S] стаго оца наго ѳеодора архиеппа цри градѣ·

December 29

[SS] стьи мадъне иꙁбиенъихъ ха ради въ виѳлееми иродомъ 

December 30 (this calendar date omitted)

December 31 (this calendar date omitted)

January 1

[E] Обрѣꙁание осм|дьневное га наго исха· и [S] ста [for стаа] оца наше стлѣ веліка басилиа [orthography: Latin b for Greek v] кесари·:—

January 2

[S] стаа селивестра папежа римска· [Saturday and Sunday before Epiphany follow this listings]

January 3 (this calendar date omitted)

January 4 (·this calendar date omitted)

January 5

[E] Наверие стаа боавлениѣ·

January 6

[E] стое боавление га наго исха  [Saturday and Sunday after Epiphany follow this listing, as in CT]

January 7

[E] сьнемь [lexicon: съньмъ vs. сьборь] [S] стааго иоана· крстлѣ·:—

January 8

[S] стра стоую мкоу теофила диакона·

January 9 (this calendar date omitted)

January 10 (this calendar date omitted)

January 11

[S] стаа ѳеодосиа·

January 12 (this calendar date omitted)

January 13 (this calendar date omitted)

January 14

[SS] стъихъ оць нахъ и мкъ иꙁбіенъи на синаистѣи горѣ 

January 15 (this calendar date omitted)

January 16

[E] цѣловани и покланѣние верига [S] стаго апла петра·

January 17

[S] стаго оца на прнаго антониѣ· наставьника поустынико·

January 18

[SS] стоую оцю наю [S] аѳасиѣ и [S] курила архппа александриѩ·

January 19 (this calendar date omitted)

January 20

[S] прнаго оца на еутумиа·

January 21

[S] стаго мка неофита·

January 22

[S] ста апла тімоѳеа·

January 23

[S] стаго мка климента· еппа анкурска·

January 24 (this calendar date omitted)

January 25

[S] стаа оца наго· глігора бгословца· еппа бъивша наꙁианꙁии·

January 26 (this calendar date omitted)

January 27

[SS] стъи мкъ [S] ананиѩ проꙁвутера и [S] петра ключарѣ· и [SS] инѣ ꙁ꙯ воин· [no final jer] и [E] въꙁвращение мощем· [no final jer] [S] стаго иоана ꙁлатооўста·

January 28

[S] стаа оца на ефрема сурѣнина·

January 29

[E] па вꙁвращениѣ· мошемъ· [S] свномка боно игьнатиа·:—

January 30

[E] обрѣтение ченъи мощии [S] стаа климента папежа римска 

January 31

[SS] стоую чютворцю [S] кура [S] иоана·

February 1

[S] стра стаго мка трифона·

February 2

[E] сьрѣтение га на исха·

February 3 (-2/03)

[S] стаго сумеона боприемца:

February 4 (this calendar date omitted)

February 5 (this calendar date omitted)

February 6 (this calendar date omitted)

February 7 (this calendar date omitted)

February 8 (this calendar date omitted)

February 9 (this calendar date omitted)

February 10 (this calendar date omitted)

February 11

[S] стаго свномка власиѣ·:

February 12 (this calendar date omited)

February 13 (this calendar date omited)

February 14

[S] стааго оца на курила философа·

February 15 (this calendar date omitted)

February 16

[SS] стъих [no word-final jer] мкъ· [S] памфила [S] оуалента [S] павла и [S] порфила [for порфириꙗ] [S] селевка· [S] иоул|ана [or и оул|ана] и [SS] инѣхъ·

February 17

[S] стаго мка· ѳеодора·

February 18 (this calendar date omitted)

February 19 (this calendar date omitted)

February 20 (this calendar date omitted)

February 21 (this calendar date omitted)

February 22 (this calendar date omitted)

February 23

[S] стаго свномка полукарпа· еппа ꙁмурнъкска :

February 24

[E] обрѣтение гла [S] стааг [for стааго] иоана прчѧ

February 25 (this calendar date omitted)

February 26 (this calendar date omitted)

February 27 (this calendar date omitted)

February 28 (this calendar date omitted)

February 29 (this calendar date omitted)

March 1 (this calendar date omitted)

March 2 (this calendar date omitted)

March 3 (this calendar date omitted)

March 4 (this calendar date omitted)

March 5 (this calendar date omitted)

March 6 (this calendar date omitted)

March 7 (this calendar date omitted)

March 8 (this calendar date omitted)

March 9

[SS] стъихъ к꙯ мкъ  ·—

March 10 (this calendar date omitted)

March 11 (this calendar date omitted)

March 12 (this calendar date omitted)

March 13 (this calendar date omitted)

March 14 (this calendar date omitted)

March 15 (this calendar date omitted)

March 16 (this calendar date omitted)

March 17 (this calendar date omitted)

March 18 (this calendar date omitted)

March 19 (this calendar date omitted)

March 20 (this calendar date omitted)

March 21 (this calendar date omitted)

March 22

[S] стаго оца на томъи арпа· црѣ гра 

March 23 (this calendar date omitted)

March 24

[E] навече благовѣщениѣ 

March 25

[E] Благовѣщение [S] стѣи бці марии 

March 26 (this calendar date omitted)

March 27 (this calendar date omitted)

March 28 (this calendar date omitted)

March 29 (this calendar date omitted)

March 30 (this calendar date omitted)

March 31 (this calendar date omitted)

April 1 (this calendar date omitted)

April 2 (this calendar date omitted)

April 3 (this calendar date omitted)

April 4 (this calendar date omitted)

April 5 (this calendar date omitted)

April 6

[SS] стъи мкъ р꙯и꙯· іе в персѣ: и [S] па ста оца на евтуха архппа цри гра: [lexicon: цри гра vs. констанътина гра ] и [E] па оусьпениѣ [S] прна оца наго· меѳодіа· архпа бꙑшиѧѩ моравъи· бра прго курила философа 

April 7 (this calendar date omitted)

April 8 (this calendar date omitted)

April 9 (this calendar date omitted)

April 10 (this calendar date omitted)

April 11

[S] ста антима·

April 12 (this calendar date omitted)

April 13 (this calendar date omitted)

April 14 (this calendar date omitted)

April 15 (this calendar date omitted)

April 16 (this calendar date omitted)

April 17 (this calendar date omitted)

April 18 (this calendar date omitted)

April 19 (this calendar date omitted)

April 20 (this calendar date omitted)

April 21 (this calendar date omitted)

April 22

[S] прна ѳеора сиот·

April 23

[S] стааго великаго мка ћеорћиа 

April 24 (omitted)

April 25

[S] ста апла евћліста марка·

April 26

[S] свномка василіа еп@па амасиска·

April 27 (this calendar date omitted)

April 28 (this calendar date omitted)

April 29 (this calendar date omitted)

April 30

[S] апла иакова:

May 1

[S] стаго прка иеремиѩ·

May 2

[S] ст аѳанасиа еппа·

May 3 (this calendar date omitted)

May 4 (this calendar date omitted)

May 5 (this calendar date omitted)

May 6 (this calendar date omitted)

May 7 (this calendar date omitted)

May 8

[S] стаго апла бословца ећвліста иоана  —

May 9

[S] стаго прка исаиѩ· и [S] мка хрстофора·

May 10 (this calendar date omitted)

May 11

[S] стаго мка мокиа·

May 12 (date numeral inadvertently omitted)

[S] ста оца наго епифаниа·

May 13 (this calendar date omitted)

May 14

[S] ста пахомиѣ [S] исидора:

May 15

[S] стаго оца наго стлѣ ахиліа:

May 16 (this calendar date omitted)

May 17 (this calendar date omitted)

May 18 (this calendar date omitted)

May 19 (this calendar date omitted)

May 20 (this calendar date omitted)

May 21

[SS] па [S] стоумоу и велимоу благовѣрно· констатиноу цю· и [S] мтре его еленъи·

May 22 (this calendar date omitted)

May 23

[S] ста сумеона бъившаго на дивнѣи горѣ·

May 24 (this calendar date omitted)

May 25 (this calendar date omitted)

May 26 (this calendar date omitted)

May 27 (this calendar date omitted)

May 28 (this calendar date omitted)

May 29 (this calendar date omitted)

May 30 (this calendar date omitted)

May 31 (this calendar date omitted)

June 1 (this calendar date omitted)

June 2

[S] стаго никифора патриарха· црѣда· [lexicon: црѣ vs. костантина] и [S] стаго ераꙁма еппа 

June 3 (this calendar date omitted)

June 4

[S] стаго оца наго мітрофана архпа црѣ [lexicon: црѣ vs. костантина] града·:—

June 5 (this calendar date omitted)

June 6 (this calendar date omitted)

June 7 (this calendar date omitted)

June 8

[SS] [S] стаго мка никандра [S] маркіана· и [E] [S] стаго мка ѳеодора воина на встоцѣ·

June 9 (this calendar date omitted)

June 10 (this calendar date omitted)

June 11

[SS] стоую аплоу [S] варѳоломеа и [S] варнавъи· и [S] стаго оца на поустъинника онофриа·

June 12 (this calendar date omitted)

June 13 (this calendar date omitted)

June 14

[S] стаго пррка елисеа·

June 15

стра [SS] стхъ мкъ [S] вита и [S] модеста пѣстоуна его· и [S] крстаницѧ бабъи его·

June 16 (this calendar date omitted)

June 17 (this calendar date omitted)

June 18 (this calendar date omitted)

June 19

[S] стаго апла тадѣа·

June 20 (this calendar date omitted)

June 21 (this calendar date omitted)

June 22 (this calendar date omitted)

June 23 (omitted)

June 24

[E] Рождьство [S] стааго иоа прчѧ крс 

June 25 (this calendar date omitted)

June 26 (this calendar date omitted)

June 27

[S] ста оца на курила архппа александрьска·:—

June 28

[E] обрѣтение мощии [SS] [S] курs̄ [S] иоа:

June 29

[SS] стоую връховноую аплоу· [S] петра и [S] павла 

June 30 (this calendar date omitted)

July 1

[SS] стоую беꙁмеꙁдьникоу ·[S] коꙁмꙑ и [S] дамиана 

July 2

[E] положение честънъиѩ и стъиѩ риꙁъи [S] стъиѩ бцѧ 

July 3 (this calendar date omitted)

July 4 (this calendar date omitted)

July 5 (this calendar date omitted)

July 6 (this calendar date omitted)

July 7 (date numeral inadvertently omitted)

[SS] стъи мкъ [S] еоустата [S] полукарпа· и [S] еоуваћѣ· и [SS] инѣхъ·

July 8

[S] стаго мка прокопиа·:—

July 9 (this calendar date omitted)

July 10 (this calendar date omitted)

July 11 (-7/11)

[S] стаго мка маркиана· и [S] стыѩ ефиміѩ·

July 12 (this calendar date omitted)

July 13 (this calendar date omitted)

July 14 (this calendar date omitted)

July 15

[SS] [S] стаго мка курика· и [S] оулитъи [or иоулитьи] мтре его 

July 16

[E] сьнмь [lexicon: съньмъ vs. съборъ] [SS] стъихъ оць іе въ халкидонѣ· х꙯ћ꙯ 

July 17 (this calendar date omitted)

July 18 (this calendar date omitted)

July 19 (this calendar date omitted)

July 20

[S] стаго прка илиѩ·

July 21 (this calendar date omitted)

July 22 (this calendar date omitted)

July 23 (this calendar date omitted)

July 24 (this calendar date omitted)

July 25

[E] оусьпение [S] стъиѩ аннъи· мтре бгчинъи· и [S] стъиѩ евпраксиѩ· и [S] прнъиѩ олумпіадъи·

July 26 (this calendar date omitted)

July 27

[S] стаго пантелеимона мка и [S] стаго стлѣ оца наг [for наго] климента еп|скпа величскаго 

July 28 (this calendar date omitted)

July 29 (this calendar date omitted)

July 30 (this calendar date omitted)

July 31

и [E] свние цркве [S] стъиѩ бцѧ· ѣже въ влахерна· и [E] [also Os, CB, 882, ZT-F72] поклонение ченоумоу и жівотворѧщоумоу крстоу хвоу·

August 1

[SS] стъих [no word-final jer] макавеи·

August 2 (this calendar date omitted)

August 3 (this calendar date omitted)

August 4 (this calendar date omitted)

August 5

[S] стаго мка еоусігна·

August 6

[E] с̇тое прѣображение га наго иуха 

August 7 (this calendar date omitted)

August 8 (this calendar date omitted)

August 9 (this calendar date omitted)

August 10 (this calendar date omitted)

August 11 (this calendar date omitted)

August 12 (this calendar date omitted)

August 13 (this calendar date omitted)

August 14 (this calendar date omitted)

August 15

[E] оусьпение [S] прстъиѩ влдчцѧ нашеѩ бцѧ 

August 16 (this calendar date omitted)

August 17 (this calendar date omitted)

August 18

[SS] стоую мкоу [S] флора и [S] лавра·

August 19 (this calendar date omitted)

August 20

[S] стаго апла тадеа· и [S] прока самоилѣ 

August 21 (this calendar date omitted)

August 22

[S] сг· [for сго]агатоника·

August 23 (this calendar date omitted)

August 24

[S] стаго оца наго калиника·

August 25

[S] стаго апла тіта еппа· оучени велика апла павла· и [SS] стоую оцю наю архппоу црѣ гра [S] ефифана [for епифана] и [S] минъи·

August 26

[SS] [S] ста мка аддриана и [SS] іже съ нимъ и꙯в꙯· и [S] женъи его наталиѩ·

August 27 (this calendar date omitted)

this date's listings omitted

August 28 (this calendar date omitted)

this date's listings omitted

August 29

[E] усѣкновение [S] стааго иоана прдчѧ и крстлѣ  въ тжде де [SS] па стмъ іже на строумици·:— [S] тімотеоу [S] теодороу [S] евсевию и [SS] дроужинѣ их· [no final jer] и [S] стѣ ѳеодорѣ сонѣнъини 

August 30

[S] ста свномка филонда· [for филонида]

August 31

[E] вьложение· поѣса ченааго [S] прстъиѩ бцѧ лежѧщааго въ стѣ кравии· въ халкопратіихъ·