Medieval Slavic menologies

Studite Typikon (ST)

September 1 (3) September 2 (0) September 3 (0) September 4 (1) September 5 (1) September 6 (1) September 7 (1) September 8 (1) September 9 (1) September 10 (0) September 11 (0) September 12 (1) September 13 (2) September 14 (1) September 15 (1) September 16 (2) September 17 (0) September 18 (0) September 19 (0) September 20 (1) September 21 (0) September 22 (0) September 23 (1) September 24 (1) September 25 (1) September 26 (1) September 27 (0) September 28 (1) September 29 (1) September 30 (3) October 1 (2) October 2 (2) October 3 (1) October 4 (0) October 5 (0) October 6 (1) October 7 (1) October 8 (1) October 9 (1) October 10 (0) October 11 (2) October 12 (1) October 13 (1) October 14 (0) October 15 (0) October 16 (0) October 17 (0) October 18 (1) October 19 (0) October 20 (1) October 21 (1) October 22 (1) October 23 (1) October 24 (1) October 25 (0) October 26 (1) October 27 (0) October 28 (0) October 29 (0) October 30 (0) October 31 (1) November 1 (1) November 2 (1) November 3 (2) November 4 (0) November 5 (0) November 6 (1) November 7 (0) November 8 (1) November 9 (0) November 10 (0) November 11 (4) November 12 (0) November 13 (1) November 14 (1) November 15 (2) November 16 (2) November 17 (1) November 18 (2) November 19 (0) November 20 (1) November 21 (1) November 22 (2) November 23 (1) November 24 (0) November 25 (2) November 26 (2) November 27 (1) November 28 (2) November 29 (0) November 30 (0) December 1 (0) December 2 (0) December 3 (0) December 4 (2) December 5 (1) December 6 (1) December 7 (3) December 8 (0) December 9 (1) December 10 (0) December 11 (1) December 12 (1) December 13 (1) December 14 (0) December 15 (0) December 16 (0) December 17 (2) December 18 (0) December 19 (0) December 20 (2) December 21 (0) December 22 (0) December 23 (0) December 24 (1) December 25 (1) December 26 (0) December 27 (1) December 28 (1) December 29 (2) December 30 (2) December 31 (1) January 1 (2) January 2 (0) January 3 (3) January 4 (0) January 5 (1) January 6 (1) January 7 (2) January 8 (0) January 9 (1) January 10 (2) January 11 (1) January 12 (2) January 13 (1) January 14 (1) January 15 (2) January 16 (1) January 17 (1) January 18 (2) January 19 (1) January 20 (1) January 21 (0) January 22 (1) January 23 (1) January 24 (1) January 25 (1) January 26 (2) January 27 (1) January 28 (1) January 29 (1) January 30 (1) January 31 (1) February 1 (1) February 2 (1) February 3 (0) February 4 (0) February 5 (0) February 6 (0) February 7 (1) February 8 (0) February 9 (1) February 10 (0) February 11 (0) February 12 (1) February 13 (1) February 14 (0) February 15 (0) February 16 (0) February 17 (0) February 18 (0) February 19 (0) February 20 (0) February 21 (0) February 22 (0) February 23 (0) February 24 (1) February 25 (0) February 26 (0) February 27 (0) February 28 (0) February 29 (0) March 1 (0) March 2 (0) March 3 (0) March 4 (0) March 5 (0) March 6 (1) March 7 (0) March 8 (0) March 9 (1) March 10 (0) March 11 (0) March 12 (1) March 13 (0) March 14 (0) March 15 (0) March 16 (0) March 17 (1) March 18 (0) March 19 (0) March 20 (0) March 21 (0) March 22 (0) March 23 (1) March 24 (1) March 25 (1) March 26 (0) March 27 (0) March 28 (0) March 29 (0) March 30 (0) March 31 (0) April 1 (1) April 2 (0) April 3 (0) April 4 (0) April 5 (0) April 6 (0) April 7 (0) April 8 (0) April 9 (0) April 10 (0) April 11 (0) April 12 (0) April 13 (0) April 14 (0) April 15 (0) April 16 (0) April 17 (0) April 18 (0) April 19 (0) April 20 (0) April 21 (0) April 22 (0) April 23 (1) April 24 (0) April 25 (1) April 26 (0) April 27 (0) April 28 (0) April 29 (0) April 30 (1) May 1 (0) May 2 (1) May 3 (0) May 4 (0) May 5 (0) May 6 (0) May 7 (0) May 8 (0) May 9 (0) May 10 (1) May 11 (0) May 12 (0) May 13 (0) May 14 (0) May 15 (1) May 16 (0) May 17 (0) May 18 (0) May 19 (0) May 20 (1) May 21 (1) May 22 (0) May 23 (0) May 24 (0) May 25 (1) May 26 (0) May 27 (0) May 28 (0) May 29 (0) May 30 (0) May 31 (0) June 1 (0) June 2 (0) June 3 (0) June 4 (0) June 5 (0) June 6 (0) June 7 (0) June 8 (1) June 9 (0) June 10 (0) June 11 (1) June 12 (1) June 13 (0) June 14 (0) June 15 (0) June 16 (0) June 17 (0) June 18 (0) June 19 (1) June 20 (0) June 21 (0) June 22 (0) June 23 (2) June 24 (1) June 25 (0) June 26 (0) June 27 (1) June 28 (0) June 29 (1) June 30 (0) July 1 (1) July 2 (1) July 3 (0) July 4 (0) July 5 (1) July 6 (0) July 7 (0) July 8 (1) July 9 (0) July 10 (0) July 11 (2) July 12 (0) July 13 (0) July 14 (0) July 15 (2) July 16 (0) July 17 (0) July 18 (0) July 19 (0) July 20 (1) July 21 (0) July 22 (2) July 23 (0) July 24 (0) July 25 (3) July 26 (0) July 27 (0) July 28 (0) July 29 (0) July 30 (0) July 31 (0) August 1 (1) August 2 (1) August 3 (0) August 4 (0) August 5 (1) August 6 (1) August 7 (0) August 8 (2) August 9 (2) August 10 (0) August 11 (0) August 12 (0) August 13 (0) August 14 (2) August 15 (1) August 16 (2) August 17 (2) August 18 (2) August 19 (0) August 20 (0) August 21 (0) August 22 (0) August 23 (0) August 24 (1) August 25 (0) August 26 (1) August 27 (1) August 28 (1) August 29 (1) August 30 (0) August 31 (1)

September 1

[E] начѧтъ· индикта· и [S] памѧ прпбнаго оцѧ наше· сумеона стълпьника· И сь оубо ѥсть оуставъ стоудиискаго манастъірѧ· поне въ тъ днь· памѧ творимъ [SS] стхь мкъ·· [S] ермогена· · [S] еуода· и [S] калистꙑ· Положенꙑ же бꙑша тѣхъ моши· въ манастꙑри стоу

September 2 (this date omitted)

this calendar date omitted.

September 3 (this date omitted)

this calendar date omitted.

September 4

[S] ста сщеномка вавулꙑ·

September 5

памѧ сътварѧѥть  [S] стго пррка захариѧ·

September 6

[E] [S] бъівъша чюдесе великъімь архистратигъмь михаилъмь въ хонѣхъ·

September 7

[E] прѣпраздьнь [S] стъіѧ бцѧ·

September 8

[E] рожтво [S] прѣстъіꙗ владъічи нашеи бцѧ·

September 9

[SS] памѧ стьіма· [S] иоакима и [S] аннъі·

September 10 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 11 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 12

[E] оставлѧѥть  праздьникъ рожтва [S] стъіꙗ бцѧ·

September 13

[E] прѣдъпраздьньство възвижениꙗ чьстьнаго крта· и [S] памѧ стго сшномка корнилиꙗ·

September 14

[E] бжтвьноѥ и чьстьноѥ въздвижениѥ· чьстьнаго и животворѧшаго крта гнѧ·

September 15 (no date indication; perhaps for 14 Sept?)

Въ тъ днь веръ· [unclear for which date] и [S] ста велика мнка· никитъі·

September 16 (no date listed; presumably Sept 16)

Въ тъ днь вер· памѧ [S] стъіѧ мцѧ еуфимиѧ· и [S] прпбнаго оцѧ наше· евиота· стоудииска·

September 17 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 18 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 19 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 20

[SS] [S] ста и великаго мнка еустафиѧ· [SS] иже съ нимь·

September 21 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 22 (this date omitted)

this calendar date omitted

September 23

[E] зачѧтиѥ [S] ста іѡ пртчѧ ·

September 24 (no date number)

Въ тъ дбъ веръ· [S] памѧ стъіꙗ първомнц· и аплъі ѳеоклъі· [for ѳеклъі]

September 25

[S] памѧ· прпбнъіꙗ· еуфросинии· иже въ альчандрии·

September 26

[E] прѣставлениѥ [S] стго іѡ· бословьцѧ·

September 27

this calendar date omitted

September 28

[S] прпбнго оцѧ наше· и исповѣдни· харитона·

September 29

[S] оцѧ наше кюриѧка

September 30

[SS] [S] памѧ стго григориꙗ· великъіꙗ армениѧ· [SS] и иже съ нимь·

October 1 ()

[S] стго и прѣхвальнаго апла· ананиѧ· и [S] прпбнаго· романа· творьцѧ кондакарю·

October 2

[S] стго сщеномка· кюприана· и [S] устины·

October 3

[S] сщномка· дионисиа· ареопагита·

October 4 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

October 5 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

October 6

[S] ста[_] ап[_]ла· ѳомы· superscripts illegible

October 7

[SS] памѧ· стою мникоу· [S] сергиа· и [S] вакха·

October 8

[S] прпбныꙗ пелагиѧ· иже въ антиохии·

October 9

[S] памѧ· стго и прѣхвальнаго апла· иꙗкова алѳеова·

October 10 (this date omitted)

this calendar date omitted

October 11

[E] семаго събора о стыхъ иконахъ· и [S] памѧ стго· ѳеофана· творьцѧ ка·

October 12

[SS] памѧ· сты мкъꙗ [S] прова· [S] тарха· и [S] андроника·

October 13

[SS] [ST omits the companions] памѧ стою· [S] карпа· · и [S] папула·

October 14 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

October 15 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

October 16 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

October 17 (this date omitted)

October 18

[E] оусъпениѥ [S] стго и прѣхвальнаго апла и еванглта лоукы·

October 19 (this date omitted)

October 20 ( )

[S] стго мка· артемиѧ·

October 21 ( )

[S] памѧ прпбнго о̛цѧ наше· илариона·

October 22

[S] прпбьнаго оцѧ наше· аверкиѧ·

October 23

[S] памѧ ста иꙗкова бра гнѧ·

October 24

[SS] [S] стго мка ареѳы· и [SS] иже сь нимь·

October 25 (this calendar date omitted)

October 26

[S] ста великаго мнка димитриѧ ·

October 27 (this calendar date omitted)

October 28 (this calendar date omitted)

October 29 (this calendar date omitted)

October 30 (this calendar date omitted)

October 31

[S] прпбнаго оцѧ наше аврамиѧ·

November 1

[SS] стыма безмздникома· [S] козмы· и [S] дамиана·

November 2

[SS] [S] памѧ ста акюдина · [orthography: юд for Greek -ynd- ] и [SS] иже съ ни ·

November 3

[SS] стхъ мнкъ · [S] акепсимы · и [SS] иже съ нимь · въ тъ днь · [S] памѧ прѣподобьнаго оцѧ наше · иоаникиꙗ·

November 4 (this date omitted)

November 5 (this calendar date omitted)

November 6

[S] стго паула исповѣдьника ·

November 7 (this calendar date omitted)

November 8

[E] сборь [S] архангла михаила·

November 9 (this calendar date omitted)

November 10 (this calendar date omitted)

November 11

[instructions also mention Orestes (Nov. 10, omitted date in ST)] [SS] памѧ стꙑ мкъ· [S] минꙑ· и [S] виктора· и [S] векентиꙗ· въ тъ днь сътварѧѥть памѧ [S] прпбанго оцѧ наше ѳеодора студиискаго  - Въ тЪ днъ веръ · памѧ · [S] въ стꙑхъ оцѧ наше · іѡ · млтиваго· и [S] прпбнго нила·

November 12 (this calendar date omitted)

November 13

[S] памѧ въ стхъ оцѧ наше ·іѡ· златооуста·

November 14

[S] памѧ · стго апла филипа ·

November 15

[E] [perhaps part of entry for Guria, Shamona and Habib?] сьть сѧ чю · и [E] мниѥ [SS] стхъ исповѣдникь · : —

November 16

[S] памѧ ста и еуалиста матѳеѧ· и [S] ста мнка· варлама·

November 17

[S] памѧ стго григориꙗ· чюдотворьцѧ·

November 18

памѧ· стою мнкоу· [S] платона· и [S] романа·

November 19 (this calendar date omitted)

November 20

[E] праꙁдьноующе прѣдъпраздьньство вънесениѥ [S] стꙑꙗ бцѧ·

November 21

[E] сътварѧѥть сѧ вьходъ въ црвь [S] прѣстꙑꙗ бцѧ·

November 22

[E] творѧть попраꙁдьньство [S] стꙑꙗ бцѧ· и [S] памѧ прпбнго оцѧ· ѳадѣѧ· студииска·

November 23

[S] памѧ· ста· григориѧ· еппа акраганьскаго·

November 24 (this calendar date omitted)

November 25

памѧ [S] ста сщномка· петра· папꙑ альѯандрьска· [orthography: ь for е] и [S] ста сщномнка· климента папꙑ [lexicon: папи vs. папежа] римьскаго·

November 26

памѧ [S] стго мка· мьркꙋриѧ· [orthography: ь for е] и [S] прпбнго алумпиѧ [orthography: умп for Gr υπ)] стлъпник· [no final а, per Pentkovskij 2001: 298 ]

November 27

[S] памѧ ста· иѧкова пьрсѧнина· [orthography: ь for е]

November 28

[SS] памѧ [S] въ стꙑ оцѧ наше· стефана новаго· и [SS] иже съ нимь· [SS] [perhaps intended as part of the entry for Stephen and companions, immediately above] [S] ______ и [S] [Paul is listed in other calendars in the related 20 Oct entry Andrew, Stephen, Peter and Paul] паула и [SS] дроужинꙑ ихъ·

November 29 (this calendar date omitted)

November 30 (this calendar date omitted)

December 1 (this calendar date omitted)

December 2 (this calendar date omitted)

December 3 (this calendar date omitted)

December 4

Памѧ [S] стꙑꙗ и великꙑѧ мцѧ варварꙑ· и [S] въ стхъ оцѧ наше· іѡ· дамаскиньска·

December 5

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · савꙑ ·

December 6

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · николꙑ ·

December 7

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · амбросиа · и [SS] памѧ · въ мори оутопъшаꙗ братиꙗ нашеꙗ · въ днь прпбьнаго оцѧ · вь слоубоу посъланꙑхъ · и по беꙁдьнѣ бжиа соуда оутопъшемъ · [E] Тако оубо студиискꙑи манастꙑрь праꙁдьноуѥть · въ· ꙁ꙯ · того мцѧ ·

December 8 (this calendar date omitted)

December 9

[E] ꙁачѧтиѥ [S] стꙑ анны· ѥгда зачѧ [S] бцю ·

December 10 (this calendar date omitted)

December 11

[S] памѧ прпбнго · данила стълпьника·

December 12

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше спуридона еппа

December 13

[SS] памѧ стхъ и добрꙑхъ мкъ · [S] еустратиѧ · и [SS] дроужинꙑ ѥто ·

December 14 (this calendar date omitted)

December 15 (this calendar date omitted)

December 16 (this calendar date omitted)

December 17

[SS] [S] ста · пррка · данила · и [SS] стхъ ·г꙯· отро · [SS] [for Sunday before Christmas ] стхъ оць ·

December 18 (this calendar date omitted)

December 19 (this calendar date omitted)

December 20

[E] прѣпраꙁдьнь · хва рожт · и [S] памѧ стго сщномнка · игнатиꙗ боносьцѧ ·

December 21 (this calendar date omitted)

December 22 (this calendar date omitted)

December 23 (this calendar date omitted)

December 24

[E] въ навечериѥ хва роꙁьства ·

December 25

[E] сътварѧѥть сѧ по плъти спною рожтво великаго ба и спса наше ісх ха·

December 26

specifies only that if there is a sevice, that it be the same as for Sept 27, and that the Feast of St. Stephen may be selebrated then.

December 27

[S] памѧ стго пьрвомка · стефана ·

December 28

[SS] памѧ · стхъ мкъ · дъвꙋ · тьмоу · иже въ никомидии мнꙑхъ ·

December 29 (t12/29)

[SS] памѧ · стхъ младѣнь · и [S] стго маркела ·

December 30

памѧ [S] стго апла · тимона · и [S] стꙑꙗ мцѧ · анусиѧ ·

December 31

[E] проваꙁжѧѥть  праꙁдьни ·

January 1

[E] по плъти обрѣꙁаниѥ га наше · іс ха · и [S] памѧ въ стхъ оцѧ наше · василиѧ · архиеппа кесариѧ каподокиискꙑѧ· [per Pentkojskij, for капа-] [Saturday and Sunday before Epiphany follow: пре просвѣщениѥмь]

January 2 (this calendar date omitted)

January 3

[S] [Basil of Ancyra is usually on 1 or 2 Jan; ST omits 2 Jan listings] стго василиѧ· [S] стомоу мнкоу · гордию · ѥмоуже начѧло · [E] прѣпраꙁдьньствоу ·

January 4 (this calendar date omitted)

January 5 (this 01/05)

и [E] въ навечериѥ·; ; на веꙑнии просвѣщениѧ ·

January 6

[E] праꙁдьноуѥт сѧ просвѣщениѥ великаго ба и спса нашего іс хса ·

January 7

[E] Сътварѧѥть съборъ [S] стго пртчѧ и кртлѧ · іѡ · [followed by Saturday and Sunday after Epiphany: по просвѣщени] и [E] ѿ антиохиѧ прѣнесенѥ чьстьнꙑѧ ѣго роукꙑ [S] [Sunday after Epiphany follows: Недѣ · по боꙗвлении · ]

January 8 (this calendar date omitted)

January 9

[S] памѧ ста · полуеукта ·

January 10

[S] памѧ въ стхъ оцѧ · нашего григориѧ еппа нусьскаго · Въ тъ днь [S] памѧ сътварѧѥть прпбнаго оцѧ нашго · маркиана ·

January 11

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · ѳеодосиѧ ·

January 12

[S] стꙑꙗ чнцѧ · татианꙑ · Въ тъ днь с слоубою стꙑѧ мцѧ · и [SS] стхъ мкъ. [S] ермула· и [S] страстоника [per Pentkovskij, for стратоника] ѥюже памѧ ѥсть въ ·гі · мцѧ · ꙁане проводити праꙁдьникь в ть днь · оуставлена бꙑ слоужьба реченою стою · и чьть сѧ мниѥ ѥю 

January 13

[E] проважѧѥтѧ праꙁдьни · просвѣщениꙗ ·

January 14

[SS] памѧ на синаи и на раиѳѣ оубиѥнꙑхъ стхъ оць ·

January 15

[S] памѧ стго · іѡ · калибита · и [S] ста павьла ѳивеиска· ·

January 16

[E] покланѧниѥ чьстьнꙑхъ веригъ [lexicon: ѫжоу vs. веригь] [S] ста апла петра·

January 17

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · антониѧ велика · ··

January 18

[E] прѣнесеню ѿ иꙁгънаниꙗ · [S] сго аѳанасиꙗ · и [S] памѧ сго курила· архиеппа альѯандрьска · [альѯ- for алеѯ- ]

January 19

̇[S] памѧ · прпбнаго оцѧ наше · макариꙗ егюптьскаго ·

January 20

[S] памѧ · прпбнаго оцѧ наше · еуѳимиа великаго ·

January 21 (this calendar date omitted)

January 22

[S] памѧ стго апла тимоѧ··

January 23

[S] памѧ ста мнка · климента анкюрьска · ·

January 24

[S] памѧ прпбнꙑꙗ ксени ·

January 25

[S] памѧ въ стхъ оцѧ наше · григориѧ бословьцѧ ·

January 26

[E] прѣнесениѥ [SS] прпбьною оцю нашею · [S] ѳеодора игоумена студииска · [S] иосифа брата юго · архиеппа селоуньска ·

January 27

[E] прѣнесениѥ [S] въ стхъ оцѧ наше · іѡ · ꙁлаоуста ·

January 28

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · ефрѣма ·

January 29

[E] ппрѣнесению [S] стго игнатиꙗ боносьцѧ ·

January 30

[S] памѧ прпбна оцѧ наше · ксенофонта ·

January 31

[SS] памѧ стою [S] кюра [S] іѡ ·

February 1

[E] прѣпраꙁдьньство · сърѣтениѥ га нашего іс хса· и [S] памѧ стго великаго мка труфона·

February 2

[E] сърѣтениѥ га наше іс ха ·

February 3 (this calendar date omitted)

February 4 (this calendar date omitted)

February 5 (this calendar date omitted)

February 6 (this calendar date omitted)

February 7 (this calendar date omitted)

[S] чьть сѧ на оутрьнии · житие стго парѳениꙗ · еппа · ламьѱака 

February 8 (this calendar date omitted)

February 9 (this calendar date omitted)

[S] памѧ стго мка · никифора ·

February 10 (this calendar date omitted)

February 11 (this calendar date omitted)

February 12

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · мелентиа · архиеппа антиохииска ·

February 13

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · мартиниана ·

February 14 (this calendar date missing )

February 15 (this calendar date missing )

February 16 (this calendar date missing )

February 17 (this calendar date missing )

February 18 (this calendar date omitted)

February 19 (this calendar date omitted)

February 20 (this calendar date omitted)

February 21 (this calendar date omitted)

February 22 (this calendar date omitted)

February 23 (this calendar date omitted)

February 24

[E] обрѣтениѥ чьстьнꙑѧ главꙑ · [S] іѡ прѣтечѧ ·

February 25 (this calendar date omitted)

February 26 (this calendar date omitted)

February 27 (this calendar date omitted)

February 28 (this calendar date omitted)

February 29 (this calendar date omitted)

March 1 (this calendar date omitted)

March 2 (this calendar date omitted)

March 3 (this calendar date omitted)

March 4 (this calendar date omitted)

March 5 (this calendar date omitted)

March 6

[SS] стхъ · мв · новꙑхъ мкъ ·

March 7 (this calendar date omitted)

March 8 (this calendar date omitted)

March 9

[SS] памѧ стхъ мкъ · м꙯ · иже въ севастии мнꙑхъ ·

March 10 (this calendar date omitted)

March 11 (this calendar date omitted)

March 12

[S] памѧ стго ѳеоѳана · [for ѳеофана ] сигрианьскаго ·

March 13 (this calendar date omitted)

March 14 (this calendar date omitted)

March 15 (this calendar date omitted)

March 16 (this calendar date omitted)

March 17

[S] памѧ стго альѯиѧ · члǩа бжиꙗ ·

March 18 (this calendar date omitted)

March 19 (this calendar date omitted)

March 20 (this calendar date omitted)

March 21 (this calendar date omitted)

March 22 (this calendar date omitted)

March 23

[E] прѣпраꙁдьньство блговѣщению · [S]

March 24

[E] [no specific listing, only instructions] [S]

March 25

[E] блговѣщениѥ [S] прѣстꙑꙗ бцѧ ·

March 26 (this calendar date omitted)

March 27 (this calendar date omitted)

March 28 (this calendar date omitted)

March 29 (this calendar date omitted)

March 30 (this calendar date omitted)

March 31 (this calendar date omitted)

April 1

[S] памѧ · прпбнꙑꙗ мриѧ егюѳтѧнꙑнѧ ·

April 2 (this calendar date omitted)

April 3 (this calendar date omitted)

April 4 (this calendar date omitted)

April 5 (this calendar date omitted)

April 6 (this calendar date omitted)

April 7 (this calendar date omitted)

April 8 (this calendar date omitted)

April 9 (this calendar date omitted)

April 10 (this calendar date omitted)

April 11 (this calendar date omitted)

April 12 (this calendar date omitted)

April 13 (this calendar date omitted)

April 14 (this calendar date omitted)

April 15 (this calendar date omitted)

April 16 (this calendar date omitted)

April 17 (this calendar date omitted)

April 18 (this calendar date omitted)

April 19 (this calendar date omitted)

April 20 (this calendar date omitted)

April 21 (this calendar date omitted)

April 22 (this calendar date omitted)

April 23

[S] памѧ · стго и велика мнка · георгиѧ ·

April 24 (this calendar date omitted)

April 25

[S] памѧ · ста апла марка ·

April 26 (this calendar date omitted)

April 27 (this calendar date omitted)

April 28 (this calendar date omitted)

April 29 (this calendar date omitted)

April 30

[S] памѧ стго апла · иꙗкова · бра стго іѡ · бословьцѧ ·

May 1 (this calendar date omitted)

May 2

[E] оусъпению [S] стго аѳанасиѧ · архиеппа · альѯандрьска ·

May 3 (this calendar date omitted)

May 4 (this calendar date omitted)

May 5 (this calendar date omitted)

May 6 (this calendar date omitted)

May 7 (this calendar date omitted)

May 8 (this calendar date omitted)

May 9 (this calendar date omitted)

May 10

[S] памѧ ста апла · симона рьвьнителѧ ·

May 11 (this calendar date omitted)

May 12 (this calendar date omitted)

May 13 (this calendar date omitted)

May 14 (this calendar date omitted)

May 15

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · пахомиꙗ·

May 16 (this calendar date omitted)

May 17 (this calendar date omitted)

May 18 (this calendar date omitted)

May 19 (this calendar date omitted)

May 20 (this calendar date omitted)

[S] стго и великаго мнка ѳалелѣѧ ·

May 21

[SS] памѧ стою црю · [S] косѧнтина · и [S] еленꙑ ·

May 22 (this calendar date omitted)

May 23 (this calendar date omitted)

May 24 (this calendar date omitted)

May 25

[E] третиюю лбрѣтениѥ чьстьнꙑꙗ главꙑ · [S] стго · іѡ · пртчѧ и крта ·

May 26 (this calendar date omitted)

May 27 (this calendar date omitted)

May 28 (this calendar date omitted)

May 29 (this calendar date omitted)

May 30 (this calendar date omitted)

May 31 (this calendar date omitted)

June 1 (this calendar date omitted)

June 2 (this calendar date omitted)

June 3 (this calendar date omitted)

June 4 (this calendar date omitted)

June 5 (this calendar date omitted)

June 6 (this calendar date omitted)

June 7 (this calendar date omitted)

June 8

[S] памѧ стго мнка · ѳеодора стратилата ·

June 9 (this calendar date omitted)

June 10 (this calendar date omitted)

June 11

[SS] памѧ стою аплоу · [S] варѳоломѣѧ · и [S] варнавꙑ ·

June 12

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · енуфриѧ ·

June 13 (this calendar date missing)

June 14 (this calendar date missing)

June 15 (this calendar date missing)

June 16 (this calendar date omitted)

June 17 (this calendar date missing)

June 18 (this calendar date omitted)

June 19

[S] памѧ стго апла · июдꙋ ·

June 20 (this calendar date omitted)

June 21 (this calendar date omitted)

June 22 (this calendar date omitted)

June 23

[E] поновленїе притвора [S] стго пррка пртчи · иѡа · [E] въ навечриѥ рожьства [S] стго · іѡ · пртчѧ ·

June 24

[E] [no specific listing, only instructions] [S]

June 25 (this calendar date omitted)

June 26 (this calendar date omitted)

June 27

[S] п(рѣ)побнаго самьѱона· страноприѣмца· · [this formula also in ZT]

June 28 (this calendar date omitted)

June 29

[SS] памѧ стою и прѣхвальною аплоу · [S] петра и [S] паула ·

June 30 (this calendar date omitted)

July 1

[SS] стою беꙁмьꙁдьникоу · [S] коꙁмꙑ и [S] дамиана ·

July 2

[E] положениѥ ризѣ [S] прѣстꙑꙗ бцѧ въ влахернѣ ·

July 3 (this calendar date omitted)

July 4 (this calendar date omitted)

July 5

[S] памѧ стго · еустафиꙗ · еппа антиохииска ·

July 6 (this calendar date omitted)

July 7 (this calendar date omitted)

July 8

[S] памѧ стго и великаго мнка · прокопиѧ ·

July 9 (this calendar date omitted)

July 10 (this calendar date omitted)

July 11

[S] памѧ стꙑꙗ и добропобѣдьнꙑꙗ мцѧ · еуѳимии · [hypercorrection for еуфимии] Недѣ · по памѧ · стꙑꙗ еуѳимиѧ · сътварѧѣть · [E] [for the first Sunday following 11 July in Sin. 330; Sin. 333 and later margin note to Sin. 330 state that if 17 July falls on a Wednesday, the Council is marked on the preceding Sunday, and if 17 July falls on a Thursday, it is marked on the following Sunday; see also 882;, cf. CT1 the Sunday after 16 Jul)] въ халкидонѣ бꙑвъѫаго събора стꙑми оци

July 12 (this calendar date omitted)

July 13 (this calendar date omitted)

July 14 (this calendar date omitted)

July 15

[SS] памѧ стою мнкоу · [S] курика и [S] оулитꙑ · и [S] стго иосифа селоуньска еппа · бра · прпбнаго оцѧ наше ѳеодора исповѣдьника · игоумена стулииска ·

July 16 (this calendar date omitted)

July 17 (this calendar date omitted)

July 18 (this calendar date omitted)

July 19 (this calendar date omitted)

July 20

[S] памѧ стго пррка· илии ·

July 21 (this calendar date omitted)

July 22

[S] стꙑꙗ муроносицѧ мариꙗ магдалꙑнѧ · и [S] стго сщномнка · фокꙑ ·

July 23 (this calendar date omitted)

July 24 (this calendar date omitted)

July 25

[E] оуспениѥ [S] стꙑꙗ аньнꙑ · мтꙑе бцѧ · и памѧ стою жены · [S] еупраксиѧ · и [S] олумпиадꙑ ·

July 26 (this calendar date omitted)

July 27 (this calendar date omitted)

July 28 (this calendar date omitted)

July 29 (this calendar date omitted)

July 30 (this calendar date omitted)

July 31 (this calendar date omitted)

August 1

[SS] памѧ · стхъ макавеи ·

August 2

[E] прѣнесению мощьмъ · [S] стго пьрвомнка стефана · с

August 3 (this calendar date omitted)

August 4 (this calendar date omitted)

August 5

[E] прѣдъпраꙁдьньствиѧ прѣображению га наше іс хса ·

August 6

[E] болѣпьноѥ и славьноѥ прѣображениѥ велика ба и спса наше іс хса ·

August 7 (this calendar date omitted)

August 8

памѧ [S] стго мнка · дометиѧ · и [S] стго емилиана еппа куꙁика ·

August 9

[E] коньчѧѣть сѧ праꙁдьникъ прѣображениꙗ · и [S] памѧ стго апла матфѣѧ ·

August 10 (this calendar date omitted)

August 11 (this calendar date omitted)

August 12 (this calendar date omitted)

August 13 (this calendar date omitted)

August 14

[E] прѣдъпраꙁдьньство ·[S] прѣстꙑѧ бцѧ · и [S] памѧ стго пррка · мкхѣѧ ·

August 15

[E] [no specific listing, only instructions] [S]

August 16

[E] стго оуброу [S] стго диомида ·

August 17

[E] попраꙁдьньствию оусъпению бци · и [S] памѧ стго мнка мурона ·

August 18

[E] коньчѧють праꙁдьни оусъпениѧ · и [SS] памѧ стою мнкоу · [S] флора и [S] лаура

August 19 (this calendar date omitted)

August 20 (this calendar date omitted)

August 21 (this calendar date omitted)

August 22 (this calendar date omitted)

August 23 (this calendar date omitted)

August 24

[E] прѣнесению мощьмъ [S] стго апла варѳоломѣѧ ·

August 25 (this calendar date omitted)

August 26

[SS] памѧ стхъ мнкъ · [S] анъдриана · и [S] наталиѧ · и [SS] дроу·

August 27

[S] памѧ · прпбнаго оцѧ нашего пумина ·

August 28

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · мосеа · мурина ·

August 29

[E] оусѣкновениѥ [S] стго іѡ · пртчѧ ·

August 30 (this calendar date omitted)

August 31

[E] положению чьстьна поꙗаса · [S] прѣстꙑꙗ бцѧ въ халкопрати