Medieval Slavic menologies


Maintained by: Cynthia M. Vakareliyska (vakarel@uoregon.edu) and David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2018-05-27T18:30:20+0000


Baron.xml

09/01

[S] In provincia Narbonensi sancti Aegidii abbatis et confessoris. Beneventi sanctorum martyrem duodecim Fratrum. [S] In Palestina sanctorum Iosue [S] In Palestina sanctorum Iosue et Gedeonis [S] Hierosolymis beatae Annae prophetissae, cuius sanctutatem sermo Evangelicus prodit. [S] Capuae via Aquaria sancti Prisci martyris, qui fuit unus de antiquis Christi discipulis. [S] Rhemis in Gallia sanci Xysti discipuli beati Petri Apostoli. [S] Tuderti in Umbria sancti Terentiani episcopi et martyris, qui sub Hadriano Imperatore, Laetiani proconsulis iussu, equuleo et scorpionibus cruciatus, demum abscissa lingua, capitis damnatus, martyrium compleuit. [SS] Heracleae [S] sancti Ammonis diaconi, et [SS] sanctarum quadraginta Virginum quas ille erudivit in fide, et sub Licinio tyranno ad matryrii gloriam secum perduxit. [SS] In Hispania sanctorum martyrum [S] Vincentii et [S] Laeti [S] Populonii in Tuscia sancti Reguli martyris, qui ex Africa veniens, ibi sub Totila martyrium consummavit. [S] Apud Senonas beati Lupi episcopi et confessoris, de quo refertur, quod quadam die, dum praesente clero sacris altaribus adstaret, lapsa est caelitus gemma in eius calicem sanctum. [SS] Capuae item [S] alterius Prisci episcopi, qui unus fuit ex illis sacerdotibus, qui in perfecutione Vuandalorum ob fidem catholicam varie afflicti, et vetustae navi impositi, ex Africa ad Campanie litora pervenerunt, et Christianam disciplinam in iis locis dispersi, diversisque ecclesiis praefecti mirifice propagarunt. Fuerunt autem eius socii, [SS] [S] Castrensis, [S] Tammarus, [S] Rosius, [S] Heraclius, [S] Secundinus, [S] Adjutor, [S] Marcus, [S] Augustus, [S] Elpidius, [S] Canion, et [S] Vindonius. [S] Apud Aquinum sancti Constantii episcopi, prophetiae dono, multisque virtutibus clari. [S] Apud Cenomanos sancti Victorii episcopi. [S] In territorio Constantiensi ad Aquas duras sanctae Verenae virginis.

09/02

[S] Romae sanctae Maximae martyris, quae una cum sancto Ansano Christum confessa, in persecutione Diocletiani, dum fustibus caeditur, reddidit spiritum. [S] Pamiae in Gallia sancti Antonini martyris, cuius reliquiae in ecclesia Palentina magna veneratione afferuantur. Item sanctorum martyrum [SS] [S] Diomedis, [S] Iuliani, [S] Philippi, [S] Eutychiani, [S] Hesychii, [S] Leonidis, [S] Philadelphi, [S] Menalippi, et [S] Pantagapae: quorum alii igne, alii aqua, ense alii et cruce martyrium compleuerunt. [SS] Nicomediae sanctorum martyrum [S] Zenonis, [S] Concordii, et [S] Theodori filiorum eius. [SS] Eodem die passio sanctorum [S] Evodii, [S] Hermogenis, et [S] Callistae germanorum. [S] (manuscript copy is unclear during portions of this entry) Lugduni in Gallia natalis sancti Iusti episcopi et confessoris, mirae sanctitatis et propheticispiritus viri. Hic episcopatui cedes, et in eremum Aegypti una cum Viatore eius lectore secedens, cum aliquot annis proximam angelis vitam egisset, et dignus suorum laborum finis advenisset, coronam iustitiae percepturus migravit ad Dominum pridie Octobris: cuius sanctum ----- cum ossibus beati Viatoris eius ministri Lugdunu pos----- die relatum fuit. [S] Ibidem sancti Elpidii episcopi et confessoris [S] In Piceno item sancti Elpidii abbatis, cuius nomine oppidum appellatum, sacrum eius corpus se possidere congaudet. [S] In monte Soracte sancti Nonnosi abbatis, qui oratione sua ingentis molis saxum transtulit, aliisque miraculis coruscavit.

09/03 (09/03 )

[E] [S] Romae sanctae Serapiae virginis, quae sub Hadriano principe cum esset tradita duobus lascivis iuvenibus, et minime potuisset illudi, nec postmodum ardentibus facibus inflammari, iussu Berilli iudicis fustibus caesa, dehinc gladio decollata est. Passa est autem quarto kalendas Augusti, et a beata Sabina in suo monumento iuxta aream Vindicianus sepulta; sed memoria ipsius martyrii hac die celebrior habetur, quando ambarum sarcophagum ibi compositum et ornatum fuit, et locus orationis condigne dicatus. [S] Corinthi natalis sanctae Phoebes, cuius meminit beatus Apostolus Paulus ad Romanos scribens. [SS] Aquileiae sanctarum virginum et martyrum [S] Euphemiae, [SS] [S] Dorotheae, [S] Theclae, et [S] Erasmae, quae sub Nerone post multa supplicia gladio caesae sunt, et a sancto Hermagora sepultae. [SS] Capuae sanctorum martyrum [S] Aristaei episcopi, et [S] Antonini pueri. [S] Nicomedia passio sanctae Basilissae virginis et martyris, quae annos novem nata, cum in persecutione Diocletiani sub Alexandro praeside, verbera, ignes, ac bestias divina virtute superasset, in oratione spiritum Deo reddidit. [SS] Item sanctorum matyrum [S] Zenonis et [S] Charitonis, quorum alter in lebete liquati plumbi coniectus est, alter in fornacem ignis immissus. [S] Cordubae sancti Sandalii martyris. [SS] Eodem die natalis sanctorum martyrum [S] Aigulphi abbatis Lerinensis, et [SS] sociorum monachorum, qui praecisis linguis, oculisque effossis, gladio obtruncati sunt. [S] Tullum in Gallia sancti Manseuti episcopi et confessoris. [S] Mediolani depositio sancti Auxanus episcopi. [S] Eodem die sancti Symeonis Stylitae iunioris. [S] Romae ordinatio incomparabilis viri sancti Gregorii magni in summum Pontificem, qui onus illud subire coactus, e sublimiora throno clarioribus sanctitatis radiis in Orbe refulsit.

09/04

[S] In monte Nebo terrae Moab sancti Moysis legislatoris et prophetae. [SS] Ancyrae in Galatia natalis sanctorum trium puerorum [S] Ruffinus, [S] Silvanus et [S] Vitalici martyrum. [S] Cabilone in Gallia sancti Marcelli martyris sub Antonino Imperatore, qui cum a praeside Prisco ad profanum conuiuium fuisset invitatus, et huiusmodi epulas excrans, omnes quiaderant, cur idolis deservirent, libera increpatione corriperet, ab eodem praeside inaudito crudelitatis genere, cingulo tenus defossus est in terra; sicque triduo in laudibus Dei perseverans, incontaminatum spiritum Deo reddidit. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Magni,[S] Casti, et [S] Maximi. [S] Treviris sancti Marcelli episcopi et martyris. [SS] Eodem die sanctorum [S] Thamelis, antea idolorum sacerdotis, et [SS] sociorum martyrum sub Hadriano Imperatore. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Theodori, [SS] [S] Oceani, [S] Ammiani, et [S] Juliani, qui sub Maximiano Imperatore dissectis pedibus in ignem coniecti, martyrium consummarunt. [S] Arimini sancti Marini diaconi. [S] Neapoli in Campania natalis sanctae Candidae, quae sancto Petro ad eam urbem venienti prima occurrit, atque ab eo baptizara, postea sancto sine quievit. [S] Ibidem sanctae Candidae iunioris, miraculis clarae. [S] Viterbii sanctae Rosae virginis.

09/05

[S] Romae in suburbano beati Victorini episcopi et martyris, qui sanctitate et miraculis clarus, sacerdotium Amiterninae urbis, totius populi electione adeptus est: postmodum sub Nerva Traiano apud Cutilias, ubi putentes et sulphureae emanant aquae, cum aliis Dei seruis relegatus, ab Aureliano iudice iussus est suspendi capite deorsum: quod cum per triduum pro nomine Christi passu fuisset, gloriose coronatus victor migravit ad Dominum: cuius corpus Christiani rapientes, honorifica sepultura Amiterni condiderunt. [S] Item in Portu Romano natalis sancti Herculani martyris. [SS] Capuae sanctorum martyrum [S] Quinctii, [S] Arcontii, et [S] Donati. [S] Eodem die sancti Romuli, aulae Traiani praefecti, qui cum saevitiam Imperatoris in Christianos detestaretur, caesis virgis, capite truncatus est. [SS] Melitine in Armenia passio sanctorum militum [S] Eudoxii, [S] Zenonis, [S] Macarii, et [SS] sociorum mille centum et quattor, qui abijcientes militiae cingulum, in persectutione Diocletiani pro confessione Christi necati sunt. [SS] Constantinopoli sanctorum martyrum [S] Urbani, [S] Theodori, [S] Menedemi, et [SS] sociorum septuagintaseptem ecclesiastici ordinis, qui a Valente Imperatore pro fide catholica in navigio impositi, iussi sunt in mare comburi. [S] Conchaeia Hispania sancti Iuliani episcopi et confessoris. [S] In pago Tarvanensi, monasterio Sithiu, sancti Bertini abbatis. [S] Toleti sanctae Obduliae virginis.

09/06

[S] Zachariae prophetae, qui de Chaldaea senex in patriam reversus, iuxta Aggaeum prophetam conditus iacet. [S] In Hellesponto sancti Onesiphori Apostolorum discipuli, cuius meminit sanctus Paulus ad Timotheum scribens: qui ibidem una cum sancto Porphyrio iussu Hadriani proconsulis acriter verberatus, et a feroocibus equis raptatus, spiritum Deo reddidit. [SS] Alexandriae passio sanctorum martyrum [S] Fausti presbyteri, [S] Macarii, et [SS] sociorum decem, qui sub Decio Imperatore et Valerio praeside pro Christi nomine abscissis cervicibus martyrium compleverunt. [SS] In Cappadocia sanctorum martyrum [S] Cottidi diaconi, [S] Eugenii, et [SS] sociorum. [SS] In Africa sanctorum episcoporum [S] Donatiani, [SS] [S] Praesidii, [S] Mansueti, [S] Germani, et [S] Fusculi, qui in persecutione Vuandalica iussu Hunnerici regis Ariani pro assertione catholicae veritatis fustibus dirissime caeli, exilio eliminati sunt. [S] Inter quos etiam episcopus nomine Laetus, strenuus atque doctissimus vir, post diuturnos carceris squalores incendio concrematus est. [S] Veronae sancti Petronii episcopi et confessoris. [S] Romae sancti Eleutherii abbatis, servi Dei, quem sanctus Gregorius Papa scribit, oratione et lacrymis mortuum suscitasse.

09/07

[S] Nicomediae natalis beati Ioannis martyris, qui cum videret crudelia edicta adversus Christianos in foro pendere, fidei ardore accensus, iniecta manu, illa detraxit, atque discerpsit: cumque hoc relatum esset Diocletiano et Maximiano Augustis in eadem urbe constitutis, omnia suppliciorum genera in eum experiri iusserunt: quae vir nobilissimus tanta alacritate vultus ac spiritus pertulit, ut ne tristis quidem pro his videri potuerit. [S] Caesareae in Cappadocia sancti Eupsychii martyris, qui sub Hadriano Imperatore accusatus quod Christianus esset, in carceram coniectus est: et paulo post inde emissus, patrimonium statim vendidit, et pretium partim pauperibus, partim accusatoribus tamquam benefactoribus distribuit: sed iterum comprehensus, sub Sapritio iudice dilaniatus, et gladio confossus, martyrium consummavit. [S] Pompeiopoli in Cilicia sancti Sozontis martyris, qui sub Maximiano Imperatore in ignem iniectus reddidit spiritum. [S] Aquileiae sancti Anastasii martyris. [S] Augustodunensi sanctae Reginae virginis et martyris, quae sub proconsule Olybrio, carcetis, equulei, ac lampadarum perpessa supplicia, demum capitali sententia damnata migravit ad sponsum. [SS] Trecis [S] Memorii diaconi, et [SS] sociorum martyrum, quos Attila rex Hunnorum interfecit. [S] Aurelianis in Gallia depositio sancti Evortii episcopi, qui primo Romanae Ecclesiae sub diaconus, dehinc divino munere per columbam designatus est pontifex praefatae urbis. [S] In Galliis sancti Augustalis episcopi et confessoris. [S] Capuae sancti Pamphili episcopi. [S] In territorio Parisiensi sancti Clodoaldi presbyteri et confessoris.

09/08

[E] Nativitas [S] beatissime semper virginis genitricis Dei Mariae. [E] [SS] Nicomediae sancti [S] Hadriani martyris, cum [SS] aliis vigintitribus, qui omnes post multa supplicia sub Diocletiano et Maximiano Augustis martyrium crurifragio consummarunt quarto nonas Martii. Eorum reliquiae a Christianis Byzantium delatae, reverenti honore sepultae fuerunt: inde postea sancti Hadriani corpus Romam hac die translatum fuit, in qua ipsius festivitas potissimum celebratur. inde postea sancti Hadriani corpus Romam hac die translatum fuit, in qua ipsius festivitas potissimum celebratur. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Ammonis, [S] Theopili, [S] Neoterii et [SS] aliorum vigintiduorum. [SS] Antiochiae sanctorum [S] Timothei et [S] Fausti martyrum. [SS] Gazae in Palaestina sanctorum [S] Eusebii, [SS] [S] Nestabi, et [S] Zenonis fratrum, qui tempore Iuliani Apostate, irruente in eos turba gentilium, discerpti atque necati sunt. [S] Ibidem sancti Nestoris martyris, qui sub eodem Iuliano ab iisdem gentilibus furentibus saevissime cruciatus, emisit spiritum. [S] Frisingae sancti Corbiniani primi eiusdem civitatis episcopi, qui a Gregorio secundo Pontifice ordinatus, et ad praedicandum Evangelium missus, uberes fructus in Gallia et Germania retulit, ac demum virtutibus et miraculis clarus in pace quievit.

09/09

Nicomediae passio sanctorum matryrum [S] Dorothei et [S] Gorgonii, qui apud Diocletianum Augustum honores amplissimos consecuti, cum persecutionem, quam ille Christianis inferebat, detestarentur, praesente eo iussi sunt primo appendi, et flagris toto corpore laniari, deinde visceribus pelle nudatis, aceto et sale perfundi, sicque in craticula affari, atque ad ultimum laqueo necari. Interiecto autem tempore beati Gorgonii corpus Romam delatum fuit, ac via Latina positum, et inde ab basilicam sancti Petri translatum. [SS] In Sabinis, trigesimo ab Urbe milliario, sanctorum martyrum [S] Hyacinthi, [S] Alexandri, et [S] Tiburtii. [S] Sebastae sancti Severiani militis Licinii Imperatoris, qui cum quadraginta Martyres in carcere detentos frequens visitaret, iussu Lysiae praesidis saxo ad pedes ligato suspensus, ac verberibus caesus, et flagris laniatus, in tormentis reddidit spiritum. [S] Eodem die passio sancti Stratonis, qui pro Christo ad duas arbores ligatus, atque discerptus, martyrium consummavit. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Ruffini et [S] Ruffinianus fratrum. [S] Romae sancti Sergii Papae et confessoris. [S] In territorio Taruanensi sancti Audomarii episcopi. [S] In Scotia sancti Querani abbatis.

09/10

[SS] In Africa natalis sanctorum episcoporum [S] Nemesiani, [SS] [S] Felicis, [S] Lucii, [S] alterius item Felicis, [S] Littei, [S] Polyani, [S] Victoris, [S] Iaderis, [S] Dativi, et [SS] aliorum: qui sub Valeriano et Gallieno, exurgente persecutionis rabie, ad primam confessionis Christi constantiam graviter fustibus caesi, deinde compedibus vincti, et ad fodienda metalla deputati, gloriosae confessionis agonem consummarunt. [SS] Chalcedone sanctorum martyrum [S] Sosthenis et [S] Victoris, qui in persecutione Diocletiani sub Prisco Asiae proconsule post vincula et bestias superatas iussi sunt incendi: at illi salutantes se invicem in osculo sancto, in oratione positi spiritum emiserunt. [SS] In Bithynia sanctarum virginum [S] Menodorae, [S] Metrodorae, et [S] Nymphodorae sororum, quae sub Maximiano Imperatore et Frontone praeside martyrio coronatae pervenerunt ad gloriam. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Apellii, [S] Lucae, et [S] Clementis. [S] Leodii in Belgia sancti Theodardi episcopi et martyris, qui animam suam posuit pro ovibus suis, et post mortem miraculuorum gratia illuxit. [S] Romae beati Hilari Papae et confessoris. [S] Compostellae sancti Petri episcopi, qui multus virtutibus et miraculis claruit. [S] In civitate Albigensi sancti Salvii episcopi et confessoris. [S] Novariae sancti Agapii episcopi. [S] Tollentini in Piceno depositio sancti Nicolai confessoris, ordinis eremitarum sancti Augustini. [S] Constantinopoli sanctae Pulcheriae Augustae virginis, religione et pietate insignis.

09/11

[SS] Romae via Salaria veteri in coemeterio Basillae natalis sanctorum martyrum [S] Proti et [S] Hyacinthi eunuchorum beatae Eugeniae qui sub Gallieno Imperatore deprehensi quod essent Christiani, sacrificare coguntur; sed non consentientes, primo durissime verberati sunt, ac tandem pariter decollati. [SS] Laodiceae in Syria passio sanctorum [S] Diodori, [S] Diomedis, et [S] Didymi. [S] Legione in Hispania sancti Vincentii abbatis et martyris. [S] In Aegypto sancti Paphnutii episcopi, qui unus fuit ex iis confessoribus, qui sub Maximiano Imperatore, dextro oculo effosso, et sinistro poplite exciso ad metalla damnati fuerunt: deinde sub Constantino Magno adversus Arianos pro fide catholica strenue decertavit, et demum multis coronis auctus in pace quievit. [S] Lugduni depositio sancti Patientis episcopi. [S] Vercellis sancti Aemiliani episcopi. [S] Alexandriae sanctae Theodorae, quae cum incaute deliquisset, facti penitens, mira abstinentia et patientia in habitu sancto incognita perseveravit usque ad mortem.

09/12

[SS] Alexandriae natalis sanctorum martyrum [S] Hieronidis, [SS] [S] Leontii, [S] Serapionis, [S] Selesii, [S] Valeriani, et [S] Stratonis, qui sub Maximiano Imperatore ob Christi nominis confessionem in mare sunt demersi. [S] In Bithynia sancti Autonomi episcopi et martyris, qui ex Italia Diocletiani persecutionem declinans, illuc profectus, cum plurimos convertisset ad fidem, a furentibus gentilibus, dum sacra mysteria perageret, ad altare mactatus, hostia Christi effectus est. [SS] Meri in Phrygia passio sanctorum martyrum [S] Macedonii, [S] Theoduli, et [S] Tatiani, qui sub Iuliano Apostata ab Almachio praeside post alia tormeta super crates ferreas ignitas postiti, exultantes martyrium compleverunt. [S] Iconii in Lycaonia sancti Curonoti episcopi, qui sub Perennio praeside capite truncatus, martyrii palmam accepit. [S] Apud Ticinum sancti Iuventii episcopi, de quo sexto idus Februarii. Is a beati Hermagora discipulo sancti Marci Evangelistae ad eam urbem una cum sancto Syro directus est; et ambo illic Christi Evangelium praedicantes, et magnis virtutibus ac miraculis coruscantes, etiam vicinas urbes divinis operibus illustrarunt; sicque in pontificali honore, glorioso fine quieverunt in pace. [S] Lugduni depositio sancti Sacerdotis episcopi. [S] Veronae sancti Silvini episcopi. [S] Anderlaci sancti Guidonis confessoris.

09/13

[S] Alexandria natalis beati Philippi, patris sanctae Eugeniae virginis. Hic dignitatem praefecturae Aegypti deserens, baptismi gratiam assecutus est; quem in oratione constitutum iussit Terentius praefectus eius successor gladio iugulari. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Macrobii et [S] Juliani, qui sub Licinio passi sunt. [S] Eodem die sancti Ligorii martyris, qui in eremo degens, a gentilibus ob Christi fidem necatus est. [S] Alexandriae sancti Eulogii episcopi, doctrina et sanctitate celebris. [S] Andegavi in Gallia sancti Maurilii episcopi, qui innumeris miraculis claruit. [S] Apud Senonas sancti Amati episcopi et confessoris. [S] Ipso die sancti Venerii confessoris, admirandae sanctitatis viri, qui in insula Palmaria vitam eremiticam duxit. [S] In monasterio Romarico in Gallia sancti Amati presbyteri et abbatis, abstinentia et miraculorum gratia illustris.

09/14

[E] Exaltatio sanctae Crucis, quando Heraclius Imperator, Cosrhoe Rege devicto, eam de Perside Hierosolymam reportavit. [SS] [S] Romae via Appia beati Cornelii Papae et martyris, qui in persecutione Decii post exilii relegationem iussus est plumbatis caedi, et sic cum [SS] aliis viginti et uno promiscui sexus decollari. [S] Sed et Caerealis miles, cum [S] Sallustia uxore sua, quos idem Cornelius in fide instruxerat, eodem die capite plexi sunt. [S] In Africa passio sancti Cypriani episcopi Carthaginiensis, sanctitate et doctrina clarissimi: qui sub Valeriano et Gallieno principibus post durum exilium detruncatione capitis martyrum consummavit sexto milliario a Carthagine iuxta mare. [SS] Passi sunt etiam ibidem sancti martyres [S] Crescentianus, [SS] [S] Victor, [S] Rosula, et [S] Generalis. [S] Romae sancti Crescentii pueri, filii sancti Euthymii, qui in persecutione Diocletiani sub Turpilio iudice via Salaria gladio percussus occubuit. [S] Treviris sancti Materni episcopi, discipuli beati Petri Apostoli, qui Tungrenses, Colonienses, et Trevirenses, aliosque finitimos populos ad Christi fidem perduxit. [S] Eodem die natalis sancti Joannis Chrysostomi episcopi Constantinopolitani, qui inimicorum factione in exilium eiectus, cum Innocentii primi summi Pontificis decreto inde revocaretur, a custodientibus militibus multa mala perpessus, animam Deo reddidit: eius tamen festivtas sexto Kalendas Februarii celebratur, qua die sacrum ipsius corpus a Theodosio iuniore Constantinopolim fuit translatum.

09/15

[E] Octava Nativitatis beatae [S] Mariae virginis. (This appears to refer to the Eastern Orthodox date) [S] Romae via Nomentana natalis beati Nicomedis presbyteri et martyris, qui cum diceret compellentibus se sacrificare: Ego non sacrifico nisi Deo omnipotenti, qui regnat in caelis; plumbatis diutissime caelus migravit ad Dominum. [S] In territorio Cabilonensi sancti Valeriani martyris, quem Priscus praeses suspensum, et gravi ungularum laceratione cruciatum, cum in Christi confessione videret immobilem, ac laeto animo in eius laudibus permanentem, gladio animadverti praecepit. [S] Marcianopli in Thracia sanctae Melitinae martyris, quae sub Antonino Imperatore et Antiocho praeside ad gentilium fana semel et iterum ducta, cum idola semper corruerent, suspensa et laniata, ac demum capite plexa est. [SS] Hadrianopoli sancti martyrum [S] Maximi, [S] Theodori, et [S] Asclepiodotus, qui sub Maximiano Imperatore coronati sunt. [S] Item sancti Porphyrii mimi, qui coram Juliano Apostata per iocum baptismum suscipiens, Dei virtute de repente mutatus, Christianum se esse professus est, ac mox iubente eo, securi percussus, martyrio coronatur. [S] Eodem die sancti Nicete Gothi, qui ab Athanarico Rege ob catholicam fidem iussus est igne comburi. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Emilae diaconi et [S] Hieremiae, qui in persecutione Arabica post longa carceris macerationem, cervicibus pro Christo abscissis martyrium compleuerunt. [S] Tulli in Gallia sancti Apri episcopi. [S] Item sancti Leobini episcopi Carnutensis. [S] Lugduni sancti Albini episcopi. [S] Eodem die depositio sancti Aichardi abbatis. [S] In Gallia sanctae Eutropiae viduae.

09/16

[S] Chalcedone natalis sanctae Euphemiae virginis et martyris, quae sub Diocletiano Imperatore et Prisco proconsule, tormenta, carceres, verbera, argumenta rotarum, ignes, pondera lapidum, bestias, plagas virgarum, ferras acutas, sartagines igitas pro Christo superavit, sed rursus in theatrum ad bestias ducta, cum orasset ad Dominum, ut iam spiritum suum susciperet, una ex iis morsum sancto corpori infigente, ceteris pedes eius lambentibus, immaculatum spiritum Deo reddidit. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Luciae nobilis matronae et [S] Geminiani, quos Diocletianus Imperator poenis gravissimis afflictos, diuque tortos, tandem post laudabilem martyrii victoriam gladio animadverti praecepit. [SS] Item Romae via Flaminia sanctorum martyrum [S] Abundii presbyteri, et [SS] [S] Abundantii diaconi, quos Diocletianus Imperator una cum [S] Marciano viro illustri, et [S] Joanne eius filio, que illi a mortuis suscitaverant, decimo ab Urbe lapide gladio feriri iussit. [S] Heracleae in Thracia sanctae Sebastianae martyris, quae a beato Paulo Apostolo ad Christi fidem perducta, sub Domitiano Imperatore et Sergio praeside variis modis tentata, gladio tandem caesa est. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Rogelli et [S] Servidei, qui manibus pedibusque abscissis, ad ultimum decollati sunt. [S] In Scotia sancti Niniani episcopi et confessoris. [S] In Anglia sanctae Edithae virginis, Edgari Anglorum regis filiae, quae in monasterio a teneris annis Deo dicata, saeculum hoc ignoravit potius, quam reliquit.

09/17

[S] Romae via Tyburtina natalis sancti Justini presbyteri et martyris, qui in persecutione Valeriani et Gallieni confessionis gloria fuit insignis. Hic beati Xysti Pontificis, Laurentii, Hippolyti, aliorumque plurimorum sanctorum corpora sepelivit, ac demum sub Claudio martyrium consummavit. [SS] Item Romae sanctorum martyrum [S] Narcissi et [S] Crescentionis. [S] In Phrygia sanctae Ariadne martyris sub Hadriano Imperatore. [SS] In Britannia sanctorum martyrum [S] Socratis et [S] Stephani. [SS] Novioduni sanctorum martyrum [S] Valeriani, [S] Macrini, et [S] Gordiani. [S] Augustoduni sancti Flocelli pueri, qui sub Antonino Imperatore et Valeriano praeside multapassus, demum a feris discerptus, martyrii coronam adeptus est. [S] Apud Leodium beati Lamberti episcopi Traiectensis, qui cum regiam domum zelo religionis increpasset, a nocentibus innocens occisus, aulam regni celestis perpetuo victurus intravit. [S] Eodem die sanctae Agathocliae ancillae cuiusdam mulieris infidelis, quae longo tempore verberibus, aliiisque aerumnis ab ea vexata, ut Christum negaret, oblata demum iudici, et saevius laniata, cum in confessione fidei persisteret, excisa lingua, in ignem proiecta est. [S] Cordubae sanctae Columbae virginis et martyris. [S] Mediolani depositio sancti Satyri confessoris, cuius insignia merita sanctus Ambrosius eius frater commemorat. [S] Romae sanctae Teodorae matronae, quae in persecutione Diocletiani sanctis Martyribus sedulo ministrabat. [E] Comemoratio Impressionis sacrorum stigmatum, [S] quibus S. Franciscus Ordinis Minorum institutor in eius manibus, pedibus, et latere, mira Dei gratia in monte Alverniae in Etruria impressus est. [S] Apud Bingiam in dioecesi Maguntinensi sanctae Hildegardis virginis.

09/18

[S] Natalis sancti Methodii, Olympi Lyciae et postea Tyri episcopi, sermonis nitore ac doctrina clarissimi: qui ad extremum novissimae persecutionis, ut scribit sanctus Hieronymus, in Chalcide Graecia martyrio coronatus est. [S] Viennensi sancti Ferreoli martyris, qui cum esset tribuniciae potestatis, iussu Crispini impiissimi praesidis tentus, et primo crudelissime verberatus, deinde gravi catenarum pondere onustus in teterrimum carcerem trusus est; unde solutis Dei nutu vinculis, et ianuis carceris patefactis exiens, ab insequentibus iterum captus, martyrii palmam capitis obtruncatione percepit. [SS] Item sanctarum martyrum [S] Sophiae et [S] Irenes. [S] Mediolani sancti Eustorgii primi episcopi, testimonio beati Ambrosii celebris. [S] Gortynae in Creta sancti Eumeni episcopi et confessoris.

09/19

[SS] Puteolis in Campania sanctorum martyrum [S] Januarii Beneventanae civitatis episcopi, [S] Festi eius diaconi, et [S] Desiderii lectoris, [S] Sosii diaconi ecclesiae Misenatis, [S] Proculi diaconi Puteolani, [S] Eutychis et [S] Acutii: qui post vincula et carceres caesi sunt sub Diocletiano principe. Corpus sancti Januarii Neapolim fuit delatum, atque honorifice in ecclesia tumulatum: ubi etiam beatissimi Martyris sanguis in ampulla vitrea adhuc servatur, qui in conspectu capitis illius positus, velut recens liquescere et ebullire conspicitur. [SS] Nuceria natalis sanctorum martyrum [S] Felicis et [S] Constantiae, qui passi sunt sub Nerone. [SS] In Palestina sanctorum martyrum [S] Pelei, [S] Nili, et [S] Eliae episcoporum Aegypti, qui tempore persecutionis Diocletiani [SS] cum plurimis clericis pro Christo igne consumpti sunt. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Trophimi, [S] Sabbatii, et [S] Dorymedontis, sub Probo Imperatore: quorum Sabbatius Antiochiae iussu Attici praesidis tamdiu flagris caesus est, donec emitteret spiritum: Trophimus vero Synnadam ad Perennium praesidem missus, post multos cruciatus cum Dorymedonte senatore capitis decollatione martyrium consummavit. [S] Cordubae in persecutione Arabica sanctae Pomposae virginis et martyris. [S] Cantuariae sancti Theodori episcopi, qui a Vitaliano Papa in Angliam missus, doctrina et sanctitate refulsit. [S] Turonis sancti Eustochii episcopi, magnarum virtutam viri. [S] In territorio Lingoniensi sancti Sequani presbyteri et confessoris.

09/20

[E] Vigilia sancti [S] Matthaei Apostoli et Evangelistae. [SS] Romae passio sanctorum martyrum [S] Eustachii, et [S] Theopistis uxoris eius, cum [SS] duobus filiis [S] Agapio et [S] Theopisto: qui sub Hadriano Imperatore damnati ad bestias, sed Dei ope ab iis nil laesi, in bovem aeneum candentem inclusi, martyrium consummarunt. [SS] Cyzici in Propontide natalis sanctorum martyrum [S] Faustae virginis, et [S] Evilasii, sub Maximiano Imperatore: quorum Fausta ab eodem Evilasio idolorum sacerdote decalvata, et ad turpitudinem rasa, suspensa et torta est; deinde cum vellet eam mediam secare et carnifices laedere non valerent, stupens Evilasius, in Christum credidit: et dum ipse etiam Imperatoris iussu fortiter torqueretur, Fausta capite terebrata, clavis toto corpore confixa, et sartagini ignitae imposita, cum eodem, voce de caelo vocata, transivit ad Dominum. [SS] In Phrygia sanctorum martyrum [S] Dionysii et [S] Privati. [S] Item sancti Prisci martyris, qui punctim pugionibus transverberatus, capite plexus est. [SS] Perge in Pamphilia sanctorum [S] Theodori, et [S] Philippae eius matris, ac [SS] sociorum martyrum sub Antonino Imperatore. [S] Carthagine sanctae Candidae virginis et martyris, quae sub Maximiano Imperatore plagis toto corpore dilacerata, martyrio coronatur. [SS] Item sanctarum martyrum [S] Susannae filiae Arthemii idolorum sacerdotis, et [S] Marthae. [S] Eodem die sancti Agapiti Papae, cuius sanctitatem beatus Gregorius magnus commemorat. [S] Mediolani sancti Clicerii episcopi et confessoris.

09/21

[S] Natalis sancti Mattaei Apostoli et Evangelistae, qui in Aethiopia praedicans, martryrium passus est. Huius Evangelium Hebraeo sermone conscriptum, ipso revelante inventum est una cum corpore beati Barnabae Apostoli, tempore Zenonis Imperatoris. [S] In terra Saar sancti Ionae prophetae, qui sepultus est in Geth. [S] Romae sancti Pamphilii martyris. [S] Item via Claudia, vigesimo ab Urbe milliario, passio sancti Alexandri episcopi, qui sub Antonino Imperatore pro fide Christi, vincula, fustes, equuleum, lampades ardentes, ungularum laniationem, bestias, ac fornacis flammas superans, tandem gladio caesus, vitam adeptus est gloriosam. Eius corpus postea beatus Damasus Papa in Urbem transtulit sexto kalendas Decembris, quo die festivitatem illius celebrandam instituit. [S] In Phoenicia sancti Eusebii martyris, qui ultro Praefectum adiens, et se Christianum esse denuntians, ab eo multis tormentis afflictus, capite caesus est. [S] In Cypro sancti Isacii episcopi et martyris. [S] Ibidem sancti Meletii episcopi et confessoris. [S] In Aethiopia sancti Iphigeniae virginis, quae a beato Matthaeo Apostolo baptizata, et Deo dicata, sancto fine quievit.

09/22

[SS] Seduni in Gallia, in loco Agauno, natalis sanctorum martyrum Thebaeorum, [S] Mauritii, [S] Exuperii, [S] Candidi, [S] Victoris, [S] Innocentii, et [S] Vitalis cum [SS] sociis eiusdem legionis, qui sub Maximiano pro Christo necati, gloriosa passione mundum illustrarunt. [SS] Romae passio sanctarum virginum et martyrum [S] Dignae et [S] Emeritae, sub Valeriano et Gallieno: quarum reliquiae in ecclesia sancti Marcelli afferuantur. [S] Apud pagum Castrensium sancti Jonae presbyteri et martyris, qui cum sancto Dionysio profectus in Galliam, iussu Juliani praefecti verberibus caesus, gladio martyrium consummavit. [S] Ratisponae in Bavaria sancti Emmerami episcopi et martyris, qui ut alios liberaret, mortem saevissimam Christi causa patiener subiit. [SS] Antinoopoli in Aegypto sanctae [S] Iraidis virginis Alexandrinae, et [SS] sociorum martyrum: quae ad hauriendam e proximo fonte aquam egressa, cum vidisset navim confessoribus Christi onustam, relicta hydria, protinus se illis adiunxit, ac simul cum iis in urbem ducta, prima omnium, post multa supplicia, capite caesa est; deinde presbyteri, diaconi, et virgines, aliique omnes eodem mortis genere consumpti sunt. [S] Apud civitatem Meldensem beati Sanctini episcopi, discipuli sancti Dionysii Areopagitae, qui eiusdem civitatis episcopus ab eo consecratus, primus illic Evangelium praedicavit. [S] In territorio Constantiensi sancti Lautonis episcopi. [S] In pago Pictaviensi sancti Florentii presbyteri. [S] Lauduni sanctae Salabergae abbatissae.

09/23

[S] (Per Holweck, it is doubtful that Linus was a martyr) Romae sancti Lini Papae et martyris, qui primus post beatum Petrum Apostolum Romanam Ecclesiam gubemavit, et martyrio coronatus, sepultus est in Vaticano prope eundem Apostolum. [S] Iconii in Lycaonia sanctae Theclae virginis et martyris, quae a sancto Paulo Apostolo ad fidem perducta, sub Nerone Imperatore in confessione Christi ignes ac bestias devicit, et post plurima ad doctrinam multorum superata certamina, Seleuciam veniens, ibi requievit in pace: quam sancti Patres summis laudibus celebrarunt. [S] In Campania commemorario beati Sosii diaconi Misenatis, quem sanctus episcopus Januarius, cum de illius capite, Evangelium in ecclesia legentis, flammam videret exurgere, martyrem futurum pronuntiavit: et non post multos dies, cum ipse esset annorum triginta, martyrium cum eodem episcopo capitis detruncatione suscepit. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Andreae, [SS] [S] Ioannis, [S] Petris, et [S] Antonii. [S] In territorio Constantiensi sancti Paterni episcopi et martyris. [S] Anconae sancti Constantii ecclesiae mamsionarii, miraculorum gratia conspicui. [SS] In Hispania sanctarum mulierum [S] Xantippae et [S] Polyxenae, quae fuerunt Apostolorum discipulae.

09/24

[SS] Augutoduni natalis sanctorum martyrum [S] Andochii presbyteri, [S] Thyrsi diaconi, et [S] Felicis, qui a beato Polycarpo Smyrnensi episcopo ab Oriente directi ad docendam Galliam, ibidem flagellis durissime caesi, ac tota die inversis manibus suspensi, et in ignem missi, sed non combusti, tandem vectibus corum colla feriuntur, et ita gloriosissime coronantur. [SS] In Aegypto passio sanctorum [S] Paphnutii, et [SS] sociorum martyrum. Is vitam in solitudine agens, cum audiret multos Christianos in vinculis retineri, divino spiritu concitus sponte Praefecto se offert, et ferreis constringitur, et in equuleo diutissime torquetur: deinde cum aliis plurimus ad Diocletianum mittitur, cuius iussu ipse palmae affigitur, ceteri autem ferro necantur. [SS] Chalcedone sanctorum quadragintanovem Martyrum, qui post martyrium sanctae Euphemiae sub Diocletiano Imperatore damnati ad bestias, et ab iis divinitus liberati, demum gladio percussi migraverunt in caelum. [S] In Pannonia sancti Gerardi episcopi et martyris. [S] Arvernis depositio sancti Rustici episcopi et confessoris. [S] In territorio Beluacensi sancti Geremari abbatis.

09/25

[S] In castello Emmaus natalis beati Cleophae Christi discipuli, quem tradunt in eadem domo, in qua mensam Domino paraverant, pro confessione illius a Judaeis occisum, et gloriosa memoria sepultum. [S] Romae sancti Herculani militis et martyris, qui miraculis in passione beati Alexandri episcopi ad Christum conversus, sub Antonino Imperatore post multa tormenta gladio caesus est. [S] Ambiani in Gallia beati Firmini episcopi, qui in persecutione Diocletiani sub Rictiovaro praeside post varia tormenta capitis decollatione martyrium sumpsit. [SS] Damasci sanctorum martyrum [S] Pauli, et [S] Tattae eius coniugis, ac [SS] [S] Sabiniani, [S] Maximi, [S] Rufi, et [S] Eugenii filiorum: qui Christianae riligionis accusati, verberibus, aliisque suppliciis torti, animas Deo reddiderunt. [SS] In Asia passio sanctorum [S] Bardomiani, [S] Eucarpi, et [SS] aliorum vigintisex martyrum. [S] Eodem die sancti Anathalonis episcopi, qui beati Barnabae Apostoli discipulus, in eius locum ecclesiae Mediolanensis episcopus successit. [S] Lugduni depositio sancti Lupi episcopi, ex anachoreta. [S] Antisiodori sancti Anacharii episcopi et confessoris. [S] Blesis sancti Solemnii episcopi Carnutensis miraculis clari. [S] Eodem die sancti Principii Suessionensis episcopi, fratris beati Remigii episcopi. [SS] Anagniae sanctarum virginum [S] Aureliae et [S] Neomisiae.

09/26

[SS] Nicomediae natalis sanctorum martyrum [S] Cypriani et [S] Justinae virginis, quae sub Dioocletiano Imperatore, et Eutholmio praeside multa pro Christo perpessa, ipsum quoque Cyprianum, cum esset magus, et suis magicis artibus eam dementare conaretur, convertit ad Christum: cum quo postea martyrium sumsit. Horum corpora feris obiecta noctu quidam nautae Christiani rapuerunt, et Romam detulerunt; quae postmodum in basilicam Constantinianam translata, prope Baptisterium condita sunt. [SS] Romae sancti [S] Callistrati martyris, et [SS] aliorum quadragintanovem militum, qui in persecutione Diocletiani, cum Callistratus insutus culeo, et in mare demersus, Dei ope evasisset incolumis, conversi ad Christum, cum eo pariter martyrium subierunt. [S] Item Romae sancti Eusebii Papae. [S] Bononiae item sancti Eusebii episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Vigilii episcopi. [S] Albani sancti Senatoris. [S] In agro Tusculano beati Nili abbatis, fundatoris monasterii Cryptaeferratae, magnae sanctitatis viri. [S] Tuderti sancti Amantii presbyteri, gratia miraculorum illustris.

09/27

[SS] Aegaeae natalis sanctorum martyrum [SS] [S] Cosmae et [S] Damiani fratrum, qui in persecutione Diocletiani post multa tormenta, vincula et carceres, post mare, et ignes, cruces, lapidationem, et sagittas divinitus superatas, capite plectuntur; cum [SS] quibus etiam referuntur passi tres eorum fratres germani, [S] Anthimus, [S] Leontius, et [S] Euprepius. [S] Romae sanctae Epicharidis mulieris senatoriae, quae in eadem persecutione plumbatis caesa, gladio percussa est. [SS] Tuderti sanctorum martyrum [S] Fidentii et [S] Terentii, sub eodem Diocletiano. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Adulphi et [S] Joannis fratrum, qui in persecutione Arabica pro Christo coronati sunt. [SS] Seduni in Gallia sancti [S] Florentini martyris, cum [S] beato Hilario post abscissionem linguae iussus est gladio feriri. [S] Bibli in Phoenicia sancti Marci episcopi, qui etiam Ioannes a beato Lucan nominatur. [S] Mediolani sancti Caij episcopi, discipuli beati Barnabae Apostoli, qui sanctos Gervasium et Protasium baptizavit, et multa in persecutione Neronis passus, in pace quievit. [S] Ravennae sancti Aderiti episcopi et confessoris. [S] Parisiis sancti Eleazari comitis. [S] In Hannonia sanctae Hiltrudis virginis.

09/28

[S] Romae sancti Privati martyris, qui ulceribus plenus a beato Callisto Papa sanatus, inde sub Alexandro Imperatore ob Christi fidem plumbatis caesus est usque ad mortem. [S] Ibidem sancti Stactei martyris. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Martialis, [S] Laurentii, et [SS] aliorum viginti. [SS] [SS] Antiochiae Pisidiae sanctorum martyrum [S] Marci pastoris ovium, [S] Alphii, [S] Alexandri, et [S] Zosimi eius fratrum, [S] Niconis, [S] Neonis, [S] Heliodori, et [SS] triginta militum, qui ad miracula beati Marci credentes in Christum, diversis in locis, variisque modis martyrio coronati sunt. [S] Eodem die passio sancti Maximi sub Decioo Imperatore. [S] In Boemia sancti Vuenceslai ducis Boemorum et martyris, sanctitate et miraculis gloriosi, qui in domo fratris sui necatus, victor pervenit ad palmam. [S] Tolosae sancti Exuperii episcopi et confessoris, qui beatus vir quantum sibi extiterit parcus, quantumque aliis largus, sanctus Hieronymus relatu prosecutus est memorabili. [S] Genuae sancti Salomonis episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Silvini episcopi. [S] Eodem die sanctae Eustochii virginis, filiae beatae Paulae, quae ad Praesepe Domini cum aliiis virginibus enutrita, praeclaris meritis fulgens migravit ad Dominum. [S] In Germania sanctae Liobae virginis, miraculis clarae.

09/29

[E] In monte Gargano venerabilis memoria beati [S] Michaelis Archangeli, quando ipsius nomine ibi consecrata fuit ecclesia, vili quidem facta schemate, sed caelesti praedita virtute. [SS] In Thracia natalis sanctorum martyrum [S] Eutychii, [S] Plauti, et [S] Heracleae. [S] In Perside sanctae Gudeliae martyris, quae cum plurimos convertisset ad Christum, ac Solem et ignem adorare noluisset, sub Sapore Rege post multa tormenta, cute capitis detracta, ligno affixa meruit obtinere triumphum. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Dadae Saporis Regis consanguinei, [S] Casdoae uxoris, et [S] Gabdelae filii, qui honoribus spoliati, ac viriis tormentis dilaniati, post longos carceres gladio sunt animadversi. [SS] (Baronius does not specify Gaiana) [SS] In Armenia sanctarum virginum [S] Ripsimis, et [SS] sociarum martyrum sub Tiridate Rege. [S] Anrisiodori sancti Fraterni episcopi et martyris. [S] In Pontecuruo apud Aquinum sancti Grimoaldi presbyteri et confessoris. [S] In Palestina sancti Quiriaci anachoretae.

09/30

[S] In Bethlehem Judae depositio sancti Hieronymi presbyteri, et Ecclesiae doctoris, qui omnium studia litterarum adeptus, ac probatorum monachorum imitator factus, multa haeresum monstra gladio suae doctrinae confodit: demum cum ad decrepitam usque vixisset aetatem, in pace quievit, sepultsque est ad Praesepe Domini: cuius corpus postea Romam delatum, in basilica sanctae Mariae maioris digno honore servatur. [S] Eodem die sancti Leopardi martyris, ex domesticis Julianii Apostatae, cui caput Romae amputatum fuit, et corpus eius Aquisgranum postea translatum. [SS] Solodori in Gallia passio sanctorum martyrum [S] Victoris et [S] Ursi ex gloriosa legione Thebaeorum, qui primo sub Maximiano Imperatore diris suppliciis excruciati, sed caelesti super eos lumine cooruscante, ruentibus in terram ministris, crepti; deinde in ignem missi, sed in nullo penitus laesi, novissime gladio consummati sunt. [S] Placentiae sancti Antonini martyris, ex eadem legione. [S] Eodem die sancti Gregorii episcopi magnae Armeniae, qui sub Diocletiano multa passus, tandem in pace quievit. [S] Cantuariae in Anglia sancti Honorii episcopi et confessoris. [SS] Romae sanctae [S] Sophiae viduae, matris [SS] sanctarum virginum [S] Fidei, [S] Spei, et [S] Charitatis.

10/01 ()

[S] Rhemis in Gallia sancti Remigii episcopi et confessoris, qui gentem Francorum convertit ad Christum, Clodoveo ipsorum Rege sacro fonte baptismatis, et fidei sacramentis initiato: et cum annos septuaginta in episcopatu explesset, sanctitate et miraculorum virtute conspicuus decessit e vita Idibus Januarii: eius tamen festivitas hac die recolitur, qua sacrum ipsius corpus postea fuit translatum. [SS] Romae beati [S] Aretae martyris, et [SS] aliorum quingentorum quattuor. [SS] Tomis in Ponto sanctorum martyrum [S] Prisci, [S] Crescentis, et [S] Evagrii. [SS] Viysipone in Lusitania sanctorum martyrum [S] Verissimi, [S] Maximae, et [S] Juliae sororum eius, qui in persecutione Diocletiani passi sunt. [S] Tornaci sancti Piatonis presbyteri et martyris, qui cum beato Quinctino, eiusque sociis ab urbe Roma in Galliam praedicationis causa perrexit, ac postea in persecutione Maximiani consummato martyrio migravit ad Dominum. [S] Thessalonicae sancti Domnini martyris, sub eodem Maximiano. [S] In Portu Ganda sancti Bavonis confessoris. [S] Urbe Veteri sancti Severi presbyteri et confessoris.

10/02

[SS] Nicomediae sancti [S] Eleutherii militis et martyris, cum [S] aliis innumeris: qui cum Diocletiani regia incendio conflagrasset, falso huius criminis accusati, iubente eodem saevissimo Imperatore, acervatim necati sunt: quorum alii gladiis obtruncabantur, alii ignibus cremabantur, alii in mare praecipitabantur: sed horum primus Eleutherius, cum diu cruciatus, per singula tormenta validior redderetur, martyrium victoriae suae, ignibus velut aurum examinatus, complevit. [SS] In territorio Atrebatensi passio [S] beati Leodegarii Augustoduensis episcopi, quem variis iniuriis et diversis suppliciis pro veritate afflictum, Ebroinus maior domus regiae Theodorici inerfecit. [S] Item sancti Gerini martyris, fratris eiusdem beati Leodegarii, qui ibidem lapidibus obrutus est. [SS] Antiochiae sanctorum marytrum [S] Primi, [S] Cyrilli, et [S] Secundarii. [S] Constantinopoli sancti Theophili monachi, qui pro defensione sanctarum imaginum a Leone Isaurico saevissime caesus, et in exilium pulsus, migravit ad Dominum. [S] Herfordiae in Anglia sancti Thomae episcopi et confessoris.

10/03

[S] Romae ad Ursum pileatum sancti Candidi martyris. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Dionysii, [S] Fausti, [S] Caii, [S] Petri, [S] Pauli, et [SS] quatuor, (Holweck names two of the martyrs as Eusebius and Chaeremon) qui primo sub Decio multa passi, demum sub Valeriano ab Aemiliano praeside diu tormentis vexati, martyrii palmam meruerunt. [SS] Apud antiquos Saxones sanctorum martyrum duorum Evvaldorum, [S] Ewald the Dark, martyr in Saxony [S] Ewald the Fair, marytr in Saxony qui cum essent presbyteri, et Christum ibi praedicare coepissent, comprehensi sunt a paganis, et occisi: ad quorum corpora noctu multa lux diu apparens et ubi essent, et cuius essent meriti declaravit. [S] In Africa sancti Maximiani episcopi Bagaiensis, qui a Donatistis iterum atque iterum saevissima passus, ex alta denique turri praecipitatus, et pro mortuo derelictus, gloria confessionis illustris postmodum quievit in Domino. [S] In Palaestina sancti Hesychii confessoris, discipuli sancti Hilarionis, et in peregrinatione socii. [S] Apud Belgas in dioecesi Namurcensi sancti Gerardi abbatis.

10/04

[S] Assisii in Umbria natalis sancti Francisci confessoris, fundatoris ordinis Minorum, cuius vitam sanctitate, ac miraculis plenam sanctus Bonaventura conscripsit. [SS] Corinthi natalis sanctorum [S] Crispi et [S] Caii, quorum meminit sanctus Paulus Apostolus ad Corinthios scribens. [SS] In Aegypto sanctorum martyrum [SS] [S] Marci et [S] Marciani fratrum, et [SS] aliorum pene innumerabilium utriusque sexus, atque omnis aetatis: quorum alii post verbera, alii post diversi generis horribiles cruciatus flammis traditi, alii in mare praecipitati, nonnulli capite caesi, plurimi inedia consumpti, alii patibulis affixi, quidam etiam capite deorsum verso, et pedibus in sublime sublatis, beatissimam martyrii coronam meruerunt. [S] Damascus sancti Petri episcopi et martyris, qui accusatus apud Agarenorum principem quod fidem Christi doceret, lingua, manibus, pedibusque amputatis, cruci affixus martyrium consummavit. [SS] Alexandriae sanctorum presbyterorum et diaconorum [S] Caii, [SS] [S] Fausti, [S] Eusebii, [S] Cheremonis, [S] Lucii, et [SS] sociorum: ex quibus alii in persecutione Valeriani martyres facti, alii martyribus servientes, mercedem martyrum receperunt. [S] (This could perhaps be the other Hierotheus as well) Athenis sancti Hierothei discipuli beati Pauli Apostoli. [S] Bononiae sancti Petronii episcopi et confessoris, qui doctrina, miraculis, et sanctitate claruit. [S] Lutetiae Parisiorum sanctae Aureae virginis.

10/05

[S] Natalis beati Thraseae episcopi Eumeniae apud Smyrnam martyrio consummati. [SS] Treviris sanctorum martyrum [S] Palmatii et [SS] sociorum, (Holweck lists some of the known names of the marytrs as Justinus, Hormisdas, Papyrius, Alexander, Constans, Soter, and Jovinianus) qui in persecutione Diocletiani sub Rictiovaro praeside martyrium subierunt. [S] Eodem die passio sanctae Charitinae virginis, quae sub Diocletiano Imperatore, et Domitio consulari ignibus cruciata, et in mare proiecta, cum inde in columis evaasisset, manibus et pedibus abscissis, dentibusque convulsis, in oratione posita spiritum emisit. [SS] Messanae in Sicilia natalis sanctorum martyrum [S] Placidi monachi, discipuli beati Benedicti abbatis, et [SS] [S] fratrum eius Eutychii et [S] Victorini, ac [S] Flaviae virginis eorum sororis, [S] item Donati, [S] (probably originally Firmatus of Auxerre; see entry for that Firmatus with Flaviana his date) Firmati diaconi, [S] Fausti, [SS] aliorumque triginiat monachorum, qui a Manucha pirata pro Christi fide necati sunt. [SS] Antisiodori depositio sanctorum germanorum [S] Firmati diaconi, et [S] Flavianae virginis. [S] Ravennae sancti Marcellini episcopi et confessoris.[S] Valentiae in Gallia sancti Apollinaris episcopi, cuius et vita virtutibus fuit illustris, et mors signis ac prodigiis decorata. [S] Eodem die sancti Attilani episcopi Zamorensis, quem Urbanus Secundus in Sanctorum nummerum retulit. [S] Romae sanctae Gallae viduae, filiae Symmachi Consulis, quae viro suo defuncto, apud ecclesiam beati Petri multis annis orationi, eleemosynis. ieiuniis, aliisque sanctis operibus intenta permansit: cuius felicissimum transitum sanctus Gregorius Papa descripsit.

10/06

[S] Laodiceae beati Sagaris episcopi et martyris, qui fuit unus de antiquis Pauli Apostoli discipulis. [SS] Capuae natalis sanctorum martyrum [S] Marcelli, [S] Casti, [S] Aemilii, et [S] Saturnini. [S] Agenni in Gallia natalis sancti Fidei virginis et martyris, cuius exemplo beatus Caprasius ad martyrium animatus, agonem suum feliciter consummavit. [S] Item sanctae Erotidis martyris, quae Christi amore succensa, ignis superavit incendium. [SS] Treviris commemoratio innumerabilium pene Martyrum, qui in persecutione Diocletiani sub Rictiovaro praeside ob Christi fidem vario mortis genere necati sunt. [S] Antisiodori sancti Romani episcopi et martyris. [S] Opitergii sancti Magni episcopi, cuius corpus Venetiis requiescit. [S] In Calabria sancti Brunonis confessoris, ordinis Carthusianorum institutoris.

10/07

[S] Romae via Ardeatina depositio sancti Marci Papae et confessoris. [SS] In provincia, quae nuncupatur Augusta Euphratesia, sanctorum martyrum [S] Sergii, et [S] Bacchi nobilium Romanorum, sub Maximiano Imperatore: quorum Bacchus tamdiu nervis crudis caesus est, quoadusque toto corpore discissus, in confessione Christi emitteret spiritu: Sergius vero clavatis cothurnis pedes inlutus, cum in fide fixus maneret, data sententia, iussus est, decollari: cuius nomine locus ubi quiescit, Sergiopolis appellatus, ob praeclara miracula frequenti Christianorum concursu honoratur. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Marcelli et [S] Apuleii, qui primo quidem Simoni mago adhaeserunt; sed videntes mirabilia quae per Apostolum Petrum Dominus operabatur, relicto Simone, Apostolicae doctrinae se tradiderunt, ac post passionem Apostolorumsub Aureliano consulari coronam martyrii reportarunt, sepulti non longe ab Urbe. [S] Item apud Augustam Euphratesiam sanctae Juliae virginis, quae sub Marciano praeside martyrium consummavit. [S] Patavi sanctae Justinae virginis et martyris, quae a beato Prosdocimo sancti Petri discipulo baptizata, cum in fide Christi constander persisteret, Maximi praesidis iussu gladio transverberata migravit ad Dominum. [S] Apud Bituricas sancti Augusti presbyteri et confessoris. [S] In pago Rhemensi sancti Helani presbyteri. [E] [S] Eodem die commemoratio sanctae Mariae de Victoria, quam Pius V Pontifex maximus ob insignem victoriam a Christianis bello navali, eiusdem Dei genitricis auxilio hac ipsa die de Turcis reportatam, quotannis fieri instituit.

10/08

[S] Natale beati Symeonis senis, qui in Evangelio Dominum I E S V M suis in ulnis suscepisse legitur. [S] Caesareae in Palaestina passio sanctae Reparatae virginis et martyris, quae cum nollet idolis sacrificare, sub Decio Imperatore variis tormentorum generibus cruciata, demum gladio percutitur: cuius anima in columbae specie de corpore egredi, caelumque conscendere visa est. [SS] [S] Thessalonicae sancti Demetrii proconsulis, qui cum plurimos ad Christi fidem perduceret, Maximiani Imperatoris iussu lanceis confossus martyrium consummavit. [S] Ibidem sancti Nestoris martyris. [S] Hispali in Hispania sancti Petri martyris. [S] Laodiceae sancti Artemonis presbyteri, qui sub Diocletiano per ignem martyrii coronam accepit. [S] In territorio Lugdunensi sanctae Benedictae virginis et martyris. [SS] Anconae sanctarum [S] Palatiatis et [S] Laurentiae, quae in persecutione Diocletiani sub Dione praeside in exilium deportatae, laboribus et aerumnis confectae sunt. [S] Rhotomagi sancti Evodii episcopi et confessoris. [S] Hierosolymis sanctae Pelagiae cognomento Poenitentis.

10/09

[SS] Lutetiae Parisiorum natalis sanctorum martyrum [S] (a frequent confusion with Dionysius, Bishop of Paris, whose companions are Rusticus and Eleutherius; see Holweck (1924)) Dionysii Areopagita episcopi, [S] Rustici presbyteri, et [S] Eleutherii diaconi: ex quibus Dionysius ab Apostolo Paulo baptizatus, primus Atheniensium episcopus est ordinatus: deinde Romam veniens, a beato Clemente Romano Pontifice in Gallias praedicandi gratia directus est: et ad praefata urbem deveniens, cum ibi per aliquot annos commissum sibi opus fideliter prosequeretur, tandem a praefecto Fescennino post gravissima tormentorum genera una cum sociis gladio animadversus, martyrium complevit. [S] Eodem die memoria sancti Abrahae patriarchae, et omnium credentium patris. [S] Apud Juliam in territorio Parmensi, via Claudia, sancti Domnini martyris sub Maximiano Imperatore: qui cum vellet persecutionis rabiem declinare, a persequentibus gladio transverberatus, gloriose occubuit. [S] Apud Casinum sancti Deudedit abbatis, qui a Sicardo tyranno in carcerem trusus, illic fame et aerumnis confectus reddidit spiritum. [S] In Hannonia sancti Gislensi episcopi et confessoris, qui relicto episcopatu, monachi vitam in monasterio a se constructo exercens, multis virtutibus claruit. [SS] Hierosolymis sanctorum [S] Andronici, et [S] Athanasiae eius coniugis. [S] Antiochiae sanctae Publiae abbatissae, quae transeunte Juliano Apostata, Davidicum illud cum suis virginibus canens: Simulacra gentium argentum et aurum: et, Similes illis fiant qui faciunt ea: Imperatoris iussu allapis caesa est, et graviter obiurgata.

10/10

[S] In Creta insula beati Pinyti inter episcopos nobilissimi. Hic Gnosiae urbis episcopus, sub M. Antonino Vero, et L. Aurelio Commodo floruit; et in scriptis suis, velut in quodam speculo, viventem sui reliquit imaginem. [SS] Coloniae Agrippinae [S] sancti Gereonis martyris, cum [SS] aliis trecentis decem et octo, qui in persecutione Maximiani pro vera pietate gladiis patienter colla subdiderunt. [SS] In territorio eiusdem urbis sanctorum [S] Victoris, et [SS] sociorum martyrum. [SS] Veronae in Gallia sanctorum martyrum [S] Cassii et [S] Florentii, cum [SS] aliis plurimis. [SS] Nicomediae sanctorum martyrum [S] Eulampii et [S] Eulampiae virginis eius sororis, quae cum audisset fratrem pro Christo torqueri, exiliens in mediam turbam, eumque amplexata, sociam se illi adiunxit: atque ambo in ollam feruentis olei coniecti, sed nulla ex parte laesi, una cum aliis ducentis, qui eo miraculo permoti crediderant in Christum, obtruncatione capitis martyrium compleverunt. [S] Eboraci in Anglia sancti Paulini episcopi, discipuli beati Gregorii Papae, qui cum aliis ad praedicandum Evangelium illuc ab eo missus, Eduuinum Regem, eiusque populum ad fidem Christi convertit. [S] Populonii in Tuscia sancti Cerbonii episcopi et confessoris, qui, ut sanctus Gregorius refert, in vita et morte miraculis claruit. [S] Veronae item sancti Cerbonii episcopi. [S] Capuae sancti Paulini episcopi.

10/11

[SS] Tarsi in Cilicia natalis sanctorum martyrum [S] Tharaci, [S] Probi et [S] Andronici, qui, in persecutione Diocletiani longo tempore carceris squalore afflicti, et tertio diversis tormentis et suppliciis examinati, in confessone Christi triumphum gloriae abscissis cervicibus sunt adepti. [SS] In pago Vilcassino passio sanctorum martyrum [S] Nicasii episcopi Rhotomagensis, [S] Quirini presbyteri, [S] Scubiculi diaconi, et [S] Pientiae virginis, sub praeside Fescennino. [SS] Item passio sanctorum [S] Anastasii presbyteri, [S] Placidi, [S] Genesii, et [SS] sociorum. [S] In Thebaide sancti Sarmatae discipuli beati Antonii abbatis, qui a Saracenis pro Christo necatus est. [S] Vefontione in Galliis sancti Germani episcopi et martyris. [S] Vzeciae in Africa sancti Firmini episcopi et confessoris. [S] In Scotia sancti Canici abbatis. [S] Lyrae in Belgia depositio sancti Gummari confessoris. [S] Apud Rhedones sancti Aemiliani confessoris. [SS] Tarsi in Cilicia sanctarum mulierum [S] Zenaidis et [S] Philonillae sororum, quae beati Pauli Apostoli consanguineae, et in fide fuerunt discipulae. (Holweck says that these siblings may be confessors and not martyrs) [S] Veronae sanctae Placidiae virginis.

10/12

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Evagrii, [S] Prisciani, et [SS] sociorum. [S] Ravennae via Laurentina natalis sancti Edistii martyris. [S] In Lycia sanctae Domninae martyris, sub Diocletiano Imperatore. [SS] In Africa sanctorum Confessorum et Martyrum quatuor millium nongentorum sexgintasex, in persecutione Vuandalica sub Hunnerico rege Ariano: qui cum essent partim ecclesiarum Dei episcopi, partim presbyteri et diaconi, associatis sibi turbis fidelium populorum, pro defensione catholicae veritatis in horribilis eremi exilium trusi sunt; ex quibus plurimi, dum crudeliter a Mauris ducerentur, hostilium cuspidibus ad currendum impulsi, et lapidibus tunsi, alii ligatis pedibus velut cadavera per dura et aspera loca tracti, et singulis membris discerpti, ad extremum varie excruciati martyrium celebrarunt. [SS] Erant inter eos praecipui Domini sacerdotes [S] Felix et [S] Cyprianus episcopi. [S] Celenae in Pannonia sancti Maximiliani episcopi Laureacensis. [S] Eboraci in Anglia sancti Vualfridi episcopi et confessoris. [S] Mediolani sancti Monae episcopi, qui cum de episcopo eligendo ageretur, caelesti lumine circumfusus, eo signo mirabiliter in episcopum est assumptus. [S] Veronae sancti Salvini episcopi. [S] In Syria sancti Eustachii presbyteri et confessoris. (Holweck lists Eustathius as a possible martyr)

10/13

[S] Apud Troadem Asiae minoris urbem natalis sancti Carpi discipuli beati Pauli Apostoli. [SS] Cordubae in Hispania natalis sanctorum martyrum [S] Fausti, [S] Januarii, et [S] Martialis, qui primo equulei poena cruciati, deinde superciliis rasis, dentibus evultis, auribus quoque et naribus praecisis, ignis passione martyrium consummarunt. [S] Thessalonicae sancti Florentii martyris, qui post varia tormenta igne combustus est. [S] In Austria sancti Colmanni martyris. [SS] Apud Septam in Mauritania Tingitana passio sanctorum septem martyrum ordinis fratrum Minorum, [S] Danielis, [S] Samuelis, [S] Angeli, [S] Domni, [S] Leonis, [S] Nicolai, et [S] Hugolini: qui ob Evangelii praedicationem, et Mahumeticae sectae confutationem, a Saracenis contumelias, vincula et flagella perpessi, demum capitibus abscissis martyrii palmam adepti sunt. [S] Antiochiae sancti Theophili episcopi, qui sextus post beatum Petrum Apostolum eiusdem ecclesiae pontificatum tenuit. [S] Turonis sancti Venantii abbatis et confessoris. [S] Apud Sublacum in Latio sanctae Chelidoniae virginis.

10/14

[S] Romae via Aurelia natalis beati Callisti Papae et martyris, qui Alexandri Imperatoris iussu diutius fame in carcere cruciatus, et quotidie fustibus caesus, tandem e fenestra domus, in qua custodiebatur, praecipitatus, atque in puteum demersus, victoriae triumphum promeruit. [SS] Caesareae in Palestina [S] sanctae Fortunatae virginis et martyris, quae in persecutione Diocletiani post equuleum, ignes, bestias, et alia tormenta superata, spiritum Deo reddidit: cuius corpus postea Neapolim in Campania delatum fuit. [S] Item sanctorum Carponii, [S] Evaristi, et [S] Prisciani fratrum eiusdem beatae Fortunatae, qui post eam gladio iugulati, pariter martyrii coronam perceperunt. [SS] (Holweck has these martyrs at Caesarea in Cappadocia, but Baronius has only "item," perhaps indicating Caesarea in Palestine, per previous entry) Item sanctorum [S] Saturnini et [S] Lupi. [S] Arimini sancti Gaudentii episcopi et martyris. [S] Tuderti sancti Fortunati episcopi, qui ut beatus Gregorius refert, in effugandis spiritibus immundis immensae virtutis gratia emicuit. [S] Herbipoli sancti Burchardi primi illius civitatis episcopi. [S] Brugis Flandrorum sancti Donatiani Rhemensis episcopi. [S] Treviris sancti Rustici episcopi. [S] Eodem die depositio beati Dominici Loricati. [S] In Latio sancti Bernardii confessoris.

10/15

[S] Romae via Aurelia sancti Fortunati martyris. [SS] Apud Coloniam Agrippinam natalis sanctorum trecentorum Martyrum, qui in persecutione Maximiani cursum sui agonis compleverunt. [S] Carthagine sancti Agilei martyris, in cuius die natali sanctus Augustinus de eo ad populum tractatum habuit. [S] In Prussia sancti Brunonis episcopi Ruthenorum et martyris, qui Evangelium in ea regione praedicans, ab impiis tentus, manibus pedibusque praecisis, capite truncatus est. [S] Lugduni sancti Antiochi episcopi, qui strenue administrato pontificii culmine, ad quod asssumptus fuerat, regnum caeleste adeptus est. [S] Treviris sancti Severi episcopi et confessoris. [S] Argentorati sanctae Aureliae virginis. [S] Cracouiae sanctae Heduuigis ducissae Poloniae, quae pauperum obsequio dedita, etiam miraculis claruit: quam et Clemens Papa quartus numero Sanctorum adscripsit. [S] In Germania sanctae Teclae abbatissae.

10/16

[SS] In Africa sanctorum Martyrum ducentorum septuaginta pariter coronarorum. [SS] Ibidem sanctorum [S] Martiniani et [S] Saturiani, cum [SS] [SS] duobus eorum fratribus: a qui tempore Vuandalicae persecutionis sub Geiserico rege Ariano, cum essent servi cuiusdam Vuandali, [S] sancta Maxima virgine eorum conserva ad Christi fidem conversi, pro constantia fidei catholicae primum nodosis fustibus caesi sunt, et usque ad ossa laniati: sed cum mutlo tempore talia paterentur, et sequenti die nihilominus semper incolumes redderentur, exilio tandem relegantur: ubi cum multos barbarorum ad fidem Christi convertissent, et a Romano Pontifice presbyterum, aliosque ministros, qui eos baptizarent, obtinuissent, novissime vinctis pedibus post terga currentium quadrigarum inter spinosa loca silvarum iussi sunt pariter interire: Maxima vero post multos superatos agones divinitus liberata, in monasterio multarum virginum marter sancto fine quievit. [SS] Item sanctorum [S] Saturnini, [S] Nerei, et [SS] aliorum trecentorum sexagintaquinque martyrum. [S] Coloniae sancti Eliphii martyris sub Juliano Apostata. [S] Item sancti Bercharii abbatis et martyris. [S] In territorio Bituricensi sancti Ambrosii episcopi Caturcensis. [S] Maguntiae sancti Lulli epsicopi et confessoris. [S] (Holweck says he is an "alleged martyr") Treviris sancti Florentini episcopi. [S] (Holweck says that he was not an abbot) Apud Arbonam in Germania sancti Galli abbatis, discipuli beati Columbani.

10/17

[S] (Per Holweck, it is questionable whether he was a martyr) Antiochiae natalis sancti Heronis discipuli beati Ignatii, qui post eum factus episcopus, viam magistri prius imitator secutus, pro commendato sibi grege amator Christi occubuit. [SS] (Per Holweck, they were martyrs in 303, probably at Nicomedia, not at Baeza in Spain.) Eodem die passio sanctorum [S] Victoris, [S] Alexandrii, et [S] Mariani. [S] In Perside sanctae Mameltae martyris, quae a cultu idolorum ad fidem angelico monitu conversa, a Gentilibus lapidata est, et in profundum lacum demersa. [S] Constantinopli sancti Andreae Cretensis monachi, qui ob cultum sacrarum imaginum sub Constantino Copronymo saepius verberatus, tandem amputato altero pede, reddidit spiritum. [S] Arausicae in Gallia sancti Florentini episcopi, qui multis clarus virtutibus quievit in pace. [S] Capuae sancti Victoris episcopi, eruditione et sanctitate conspicui.

10/18

[S] Natalis beati Lucae Evangelistae, qui multa passus pro Christi nomine, Spiritu sancto plenus obiit in Bithynia: cuius ossa Constantinopolim translata sunt, et inde Patavium delata. [S] Antiochiae sancti Asclepiadis episcopi, qui unus fuit ex praeclaro martyrum numero, qui sub Macrino gloriose passi sunt. [S] In territorio Beluacensi sancti Justi martyris, qui adhuc puer in persecutione Diocletiani sub Rictiovaro praeside caesus est. [S] Neocaesareae in Ponto sancti Athenodori episcopi, fratris sancti Gregorii Thaumaturgi, qui doctrina clarus in persectuione Aureliani martyrium consummavit. [S] In Mesopotamia ad ripam Euphratis sancti Juliani eremitae. [S] Romae sanctae Tryphoniae, uxoris quondam Decii Caesaris, quae in crypta iuxta sanctum Hippolytum sepulta est.

10/19

[SS] Romae natalis sanctorum martyrum [S] Ptolomaei et [S] Lucii, sub Antonino Pio: quorum prior, ut scribit Justinus martyr, cum impudicam mulierem ad fidem Christi convertisset, et castitatem colore docuisset, ab impuro viro ad praefectum Urbicium accusatus, multo tempore squalore carceris maceratus est, et ad ultimum cum de Christi magisterio publica confessione testaretur, iussus est duci ad mortem. Lucius quoque cum Urbicii sententiam improbaret, et se Chrstianum libere fateretur, similem sententiam excepit: quibus et alius tertius adiunctus est, qui etiam eodem supplicio damnatus fuit. [S] Aquilae in Vestinis sancti Maximi diaconi et martyris. [SS] Antiochiae sanctorum martyrum [S] Beronici, [S] Pelagia virginis, et [SS] (Holweck has 59 companions, not 49) aliorum quadragintanovem. [S] In Aegypto sancti Vari militis, qui sub Maximino Imperatore dum sanctos septem monachos in carcere detentos visitaret, atque reficeret, uno ex ipsis defuncto, in eius locum subrogari voluit, et cum illis saevissima passus, martyrii palmam adeptus est. [S] Ebroicis sancti Aquilini episcopi et confessoris. [S] In territorio Aurelianensi depositio sancti Verani episcopi. [S] Apud Salernum sancti Eusterii episcopi. [S] In Hibernia sancti Ethbini abbatis. [S] Oxonii in Anglia sanctae Fredesvvindae virginis.

10/20 ( )

[S] In Ambianensi provincia natalis beati Maximi levitae et martyris, qui patiendi desiderio inquirentibus se persecutoribus palam ostendit, et post responsionis constantiam equuleo suspensus ac tortus, deinde fustibus caesus, ad ultimum lapidibus obrutus occubuit. [S] Agenni in Gallia sancti Caprasii martyris, qui cum rabiem persecutionis declinans lateret in spelunca, tandem audiens qualiter beata Fides virgo pro Christo agonizaret, animatus ad tolerantiam passionum oravit ad Dominum, ut si eum gloria martyrii dignum iudicaret, ex lapide speluncae limpidissima aqua mamaret: quod cum Dominus praestitisset, securus ad aream certaminis properavit, et palmam martyrii sub Maximiano fortiter dimicando promeruit. [S] Antiochiae sancti Artemii ducis Augustalis, qui sub Constantino Magno praeclaris militiae honoribus functus, a Juliano Apostata, quem saevitiae in Christianos arguerat, fustibus caedi, aliiisque tormentis affligi, ac demum capite truncari iubetur. [SS] Coloniae passio sanctarum virginum [S] Marthae et [S] Saulae, cum [SS] aliis pluribus. [S] Apud Mindam natalis sancti Feliciani episcopi et martyris. [S] In Lusitania sanctae Irenes virginis et martyris. [SS] Parisiis sanctorum [S] Georgii diaconi et [S] Aurelii. [S] In pago Rhemensi sancti Sindulphi confessoris.

10/21 ( )

[S] In Cypro natalis sancti Hilarionis abbatis, cuius vita virtutibus atque miraculis plenam, sanctus Hieronymus scripsit. [SS] Apud Coloniam Agrippina natalis sanctarum [S] Ursulae et [S] sociarum eius, quae pro Christiana religione, et virginitatis constantia ab Hunnis interfectae, martyrio vitam consummarunt: et plurima earum corpora Coloniae condita fuerunt. [S] Apud Ostia Tiberina sancti Asterii presbyteri et martyris, qui ut in passione beati Callisti Papae legitur, sub Alexandro Imperatore passus est. [SS] Nicomediae natalis sanctorum [S] Dasii, [S] Zotici, [S] Caii, et [SS] (Holweck has 10 companions, but Baronius has 12 companions) aliorum duodecim militum, qui post diversa tormenta in mare demersi sunt. [S] Maroniae in Syria prope Antiochiam sancti Malchi monachi. [S] Lugduni sancti Viatoris ministeri beati Justi Lugdunensis episcopi. [S] In castro Laudunensi sanctae Ciliniae matris beati Remigii episcopi Rhemensis.

10/22

[S] Hierosolymis beati Marci episcopi, clarissimi et doctissimi viri, qui primus ex Gentibus Hierosolymorum ecclesiam suscepit regendam, ac non multo post sub Hadriano Imperatore martyrii meruit palmam. [SS] Hadrianopoli in Thracia natalis sanctorum martyrum [S] Philippi episcopi, [S] Severi presbyteri, [S] Eusebii, et [S] Hermetis, qui sub Juliano Apostata post carceres et flagella incendio cremati sunt. [SS] (Baron names only Heraclius) Item sanctorum martyrum [S] Alexandri episcopi, [S] Heraclii militis, et [SS] sociorum. [S] Firmi in Piceno sancti Philippi episcopi et martyris. [SS] Olcae in Hispania sanctarum virginum [S] Nunilonis et [S] Alodiae sororum, quae a Saracenis ob fidei confessionem capitali sententia punitae, martyrium consummarunt. [S] Apud Coloniam sanctae Cordulae, quae una ex sodalibus sanctae Ursulae, cum aliarum suppliciis et caede perterrita se occultasset, eius rei paenitens, postridie se ultro patefecti, et novissima omnium martyrii coronam accepit. [S] Hierapoli in Phrygia sancti Abercii episcopi, qui sub Marco Antonino Imperatore claruit. [S] Rhotomagi sancti Melanii episcopi, qui a sancto Stephano Papa ordinatus, illuc ad praedicandum Evangelium missus est. [S] In Tuscia sancti Donati Scoti episcopi Fefulani. [S] Veronae sancti Verecundi episcopi et confessoris. [S] Hierosolymis sanctae Mariae Salomae, quae in Evangelio legitur circa Domini sepulturam sollicita.

10/23

[SS] In Hispania prope Gades ad fundum Ursonianum sanctorum martyrum [S] Servandi et [S] Germani, qui in persecutione Diocletiani sub Viatore vicario post verbera, squalorem carceris, famis ac sitis iniuriam, et longissimi itineris laborem, quem ferro onusti pertulerunt, novissime martyrii sui cursum caesis cervicibus impleverunt: ex quibus Germanus Emeritae, Servandus vero Hispali conditus est. [S] Antiochiae in Syria natalis Theodori presbyteri, qui in persecutione impii Juliani comprehensus, post equulei poenam, et multos ac durissimos cruciatus, lampadibus etiam circa latera appositis inflammatus, cum in confessione Christi persisteret, occisione gladii martyrium consummavit. [S] Constantinopoli sancti Ignatii episcopi, qui cum Bardam Caesarem ob repudiatam uxorem arguisset, ab eo multis iniuriis affectus in exilium pulsus est; sed a Nicolao Romano Pontifice restitutus tandem in pace quievit. [S] Burdigalae sancti Severini Coloniensis episcopi et confessoris. [S] Rhotomagi sancti Romani episcopi. [S] Apud Salernum sancti Veri episcopi. [S] In territorio Ambianensi sancti Domitii presbyteri. [S] (Holweck calls Benedict the reputed Bishop of Samaria, but Baronius has him as a Confessor. Both locate him in Poitiers) In pago Pictaviensi sancti Benedicti confessoris.

10/24

[SS] Venusiae in Apulia natalis sanctorum martyrum [S] Felicis episcopi Africani, [SS] (Holweck says that the companions do not actually belong to this Felix) [S] Audacti et [S] Januarii presbyterorum [S] Fortunati et [S] Septimi lectorum: qui tempore Diocletiani a Magdelliano procuratore multis diu vinculis et carceribus in Africa et Sicilia macerati, cum Felix nullatenus sacros libros iuxta Imperatoris edictum tradere voluisset, tandem occisione gladii consummati sunt. [SS] Apud Homeritas in civitate Nagran passio sanctorum [S] Aretae, et [SS] sociorum trecentorum et quadraginta, tempore Justini Imperatoris, sub Dunaan Judaeo tyranno: post quos Christiana mulier incendio tradita est; cuius filius annorum quinque, cum balbutiendo Christum confiteretur, nec blandiciis nec minis retineri posset, in ignem ubi mater ardebat, se parecipitem dedit. [S] Coloniae sancti Evergisti episcopi et martyris. [S] Constantinopoli sancti Procli episcopi. [S] In Britannia minori transitus sancti Maglorii episcopi, cuius corpus Lutetiae Parisiorum requiescit. [S] In Vertano monasterio sancti Martini abbatis. [S] In Campania sancti Marcii Solitarii, cuius praeclara opera sanctus Gregorius scripsit.

10/25

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Chrysanthi, et [S] Dariae uxoris eius, qui post multas, quas sub Celerino praefecto pro Christo sustinuerunt passiones, iussi sunt a Numeriano Imperatore via Salaria in Arenario deponi, atque illic viventes terra et lapidibus obrui. [SS] Item Romae natalis sanctorum [SS] quadraginta sex Militum, qui simul baptizati a Dionysio Papa, mox iubente Claudio Imperatore decollari sunt, ac via Salaria sepulti: [SS] ubi et alii Martyres centum viginti et unus positi sunt; [S] inter quos fuerunt quattuor milites Christi, Theodosius, [S] Lucius, [S] Marcus, et [S] Petrus. [SS] Suessione in Gallia sanctorum martyrum [S] Crispini et [S] Crispiniani nobilium Romanorum, qui in persecutione Diocletiani sub Rictiovaro praeside post immania tormenta gladio trucidati, coronam martyrii consecuti sunt: quorum corpora postea Romam delata fuerunt, atque in ecclesia sancti Laurentii in pane et perna honorifice tumulata. [S] Florentiae passio beati Miniatis militis, qui sub Decio principe pro fide Christi egregie certans, nobili martyrio coronatur. [SS] Turribus in Sardinia sanctorum martyrum [S] Proti presbyteri et [S] Januarii diaconi, qui a sancto Cajo Papa ad eam insulam missi, tempore Diocletiani sub Barbaro praeside consummati sunt. [SS] Constantinopoli passio sanctorum [S] Martyrii subdiaconi, et [S] Marciani cantoris, qui ab haereticis sub Constantio Imperatore necati sunt. [S] Romae sancti Bonifacii Papae et confessoris. [S] Petragoricis in Gallia sancti Frontonis, qui a beato Petro Apostolo episcopus ordinatus, cum Georgio presbytero magnam illius gentis multitudinem ad Christum convertit, et miraculis clarus in pace quievit. [S] Brixiae natalis sancti Gaudentii episcopi, eruditione, et sanctitate conspicui. [S] Gavalis sancti Hilarii episcopi.

10/26

[S] Romae sancti Evaristi Papae et martyris, qui Dei Ecclesiam sub Trajano Imperatore suo sanguine purpuravit. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Rogatiani presbyteri, et [S] Felicissimus, qui in persecutione Valeriani et Gallieni illustri martyrio coronati sunt: de quibus etiam scribit sanctus Cyprianus in epistola ad Confessores. [SS] Nicomediae sanctorum martyrum [S] Luciani, [S] Florii, et [SS] sociorum. [S] Eodem die sancti Quodvultdei episcopi Carthaginensis, qui una cum clero a Geiserico rege Arianoin navibus fractis absque remigiis et velis impositus, praeter spem Neapolim appulit, ibique in exilio positius, confessor occubuit. [S] Nabone sancti Rustici episcopi et confessoris, qui claruit temporibus Valentiniani et Leonis Imperatorum. [S] Apud Salernum sancti Gaudiosi episcopi. [S] Papiae sancti Fulci episcopi. [S] Item sancti Quadragesimi subdiaconi, qui et mortuum resuscitavit.

10/27

[E] Vigilia sanctorum [SS] Apostolorum [S] Simonis et [S] Judae. [SS] Abulae in Hispania passio sanctorum [S] Vincentii, [S] Sabinae, et [S] Christete, qui primum in equuleo adeo sunt extenti, ut omnes membrorum compages laxarentur; deinde capita eorum lapidibus superposita, usque ad excussionem cerebri validis vectibus sunt contusa, atque ita martyrium compleverunt, *agens* praeside Daciano. [S] Apud castrum Tyle sancti Florentii martyris. [SS] In Cappadocia sanctarum martyrum [S] Capitolinae, et [S] Erotheidis eius ancillae, quae sub Diocletiano sunt passae. [S] In Aethiopia sancti Elesbaan Regis, qui Christi hostibus expugnatis, misso regio diademate Hierosolymam tempore Justini Imperatoris, monasticam vitam, ut voverat, agens, migravit ad Dominum. [S] Apud Indos sancti Frumentii episcopi, quibus primum captivus, deinde episcopus a sancto Athanasio ordinatus, Evangelium in ea provincia propagavit.

10/28

[SS] Natalis beatorum Apostolorum [S] Simonis Chananaei, et [S] Thaddei, qui et Judas dicituri quorum Simon in Aegypto, Thaddaeus in Mesopotamia Evangelium praedicavit; deinde in Persidem simul ingressi, cum innumeram gentis illius multitudinem Christo subdidissent, martyrium consummarunt. [S] Romae sanctae Cyrillae virginis, filiae sanctae Tryphoniae, quae sub Claudio principe pro Christo iugulata est. [SS] Ibidem sanctae [S] Anastasiae senioris virginis, et [S] Cyrilli martyrum: illa in persecutione Valeriani sub Probo parefecto vinculis constricta, colaphis caesa, igne et verberibus cruciata, cum in confessione Christi immobilis permaneret, abscissis mamillis, evulsis unguibus, dentibus comminutis, manibus pedibusque praecisis, truncata capite, tot passionum monilibus ornata migravit ad sponsum; Cyrillus autem ei petenti aquam propinans, martyrium pro mercede accepit. [S] Apud Comum sancti Fidelis martyris sub Maximiano Imperatore. [S] Maguntiae sancti Ferrutii martyris. [S] Meldis sancti Faronis episcopi et confessoris. [S] Neapoli sancti Gaudiosi episcopi Africani, qui ob persecutionem Vuandalorum in Campaniam veniens, in monasterio apud eam urbem sancto fine quievit. [S] Vercellis sancti Honorati episcopi.

10/29

[SS] In Lucania sanctorum martyrum [S] Hyacinthi, [SS] [S] Quincti, [S] Feliciani, et [S] Lucii. [S] Sidone in Phoenicia sancti Zenobii presbyteri, qui sub novissimae persecutionis acerbitate alios ad martyrium exhortans, martyrio et ipse dignatus est. [SS] Eodem die sanctorum episcoporum [S] Maximiliani martyri, et [S] Valentini confessoris. [S] Bergomi sanctae Eusebiae virginis et martyris. [S] Hierosolymis natalis beati Narcissi episcopi, sanctitate, patientia, ac fide laudabilis, qui centum et sexdecim annorum migravit ad Dominum. [S] Augustoduni sancti Ioannis episcopi et confessoris. [S] Cassiope in insula Corcyrae sancti Donati, de quo scribit beatus Gregorius Papa. [S] Viennae depositio beati Theodori abbatis.

10/30

[SS] In Africa natalis sanctorum Martyrum ducentorum viginti. [S] Tingi in Mauritania passio sancti Marcelli centurionis, qui capitis abscissione martyrium complevit sub Agricolao agente vices praefecti praetorio. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Coronionis, [S] Juliani, [S] Macarii, et [SS] aliorum tredecim sub Decio Imperatore. [S] Ibidem sanctae Eutropiae martyris, quae martyres visitans, cum illis saevissime cruciata, reddidit spiritum. [S] Caralis in Sardinia sancti Saturnini martyris, qui in persecutione Diocletiani sub Barbaro praeside capite truncatus est. [S] Apameae sancti Maximi martyris, sub eodem Diocletiano. [SS] Legione in Hispania sanctorum martyrum [S] Claudii, [S] Luperci, et [S] Victorii, filiorum sancti Marcelli centurionis; qui in persecutione Diocletiani et Maximiani sub Digniano praeside iussi sunt decollari. [SS] Aegaeae in Cilicia passio sanctorum [S] Zenobii episcopi, et [S] Zenobiae sororis eius, sub Diocletiano Imperatore et Lysia praeside. [S] Altini sancti Theonesti epsicopi et martyris, qui ab Arianis occisus est. [S] Parisiis sancti Lucani martyris. [S] Antiochiae sancti Serapionis episcopi, eruditione clarissimi. [S] Capuae sancti Germani episcopi et confessoris, magno sanctitatis viri: cuius animam in hora obitus eius ab angelis in caelum ferri sanctus Benedictus aspexit. [S] Potentiae in Lucania sancti Gerardi episcopi.

10/31

[E] Vigilia [SS] omnium Sanctorum, [SS] Romae natalis [S] beati Nemesii diaconi, et [S] Lucillae virginis filiae; qui cum a fide Christi flecti nequaquam possent, iubente Valeriano Imperatore decollati sunt octavo Kalendas Septembris; quorum corpora a beato Stephano Papa sepulta, deinde a beato Xysto via Appia hac die honestius tumulata, Gregorius quintus in Diaconiam sanctae Mariae Novae transtulit, una cum sanctis Symphronio, Olympio tribuno, Exuperia eius uxore, et Theodulo filio, qui omnes Symphronii opera conversi, et ab eodem sancto Stephano baptizati, martyrio coronati fuerant. Quae Sanctorum corpora Gregorio xiii. summo Pontifice ibidem inventa, sub altari eiusdem ecclesias honorificentius collocata sunt sexto idus Decembris. [SS] Eodem die sanctorum [S] Ampliati, [S] Urbani, et [S] Narcissi, quorum meminit sanctus Paulus ad Romanos scribens; qui ob Evangelium Christi a Judaeis et Gentilibus caesi sunt. [S] In Gallia apud Augustam Veromanduorum sancti Quinctini civis Romani ordinis Senatorii, qui sub Maximiano Imperatore martyrium passus est; cuius corpus post annos quinquagintaquinque revelante angelo inventum est incorruptum. [S] Constantinopoli sancti Stachys episcopi, qui a beato Andrea Apostolo primus eiusdem civitatis episcopus ordinatus est. [S] Mediolani sancti Antonini episcopi et confessoris. [S] Ratisponae sancti Vvolfgangi episcopi.

11/01

[E] Festivitas [SS] omnium sanctorum, quam in honorem beatae Dei genitricis virginis Mariae et sanctorum Martyrum Bonifacius Papa quartus, dedicator templo Pantheon, celebrem et generalem instituit agi quotannis in Urbe Roma. Sed et Gregorius item quartus postmodum decrevit, eamdem festivitatem, quae variis modis iam in diversis ecclesiis celebrabatur, in honore omnium Sanctorum solemniter hac die ab universa Ecclesia perpetuo observari. [S] Tarracinae in Campania natalis sancti Caesarii diaconi, qui diebus multis in custodia maceratus, postea cum sancto Juliano presbytero in saccum missus, in mare praecipitatus est. [S] In castro Divione sancti Benigni presbyteri, qui a beato Polycarpo missus in Galliam ad praedicandum Evangelium, postquam sub Marco Aurelio Imperatore a Terentio iudice gravissimis tormentis multipliciter est afflictus, tandem collum eius vecte ferreo tundi, et corpus lancea perforari iubetur. [S] Eodem die sanctae Mariae ancillae, quae Christianae religionis nomine accusata, sub Hadriano Imperatore diris verberibus afflicta, equulei extensione, et ungularum laceratione vexata, martyrium complevit. [SS] Damasci passio sanctorum [S] Caesarii, [S] Dacii, et [SS] aliorum quinque. [SS] In Persia sanctorum martyrum [S] Joannis episcopi, et [S] Jacobi presbyteri, sub Sapore Rege. [SS] Tarsi sanctarum [S] (Holweck states Cyrenia was born in Tarsus, not martyred there) Cyreniae et [S] Julianae, sub Maximiano Imperatore. [S] Arvernis sancti Austremonii primi eiusdem civitatis episcopi. [S] Parisiis depositio sancti Marcelli episcopi. [S] Baiocis sancti Vigoris episcopi, tempore Childeberti Francorum Regis. [S] Tibure sancti Severini monachi. [S] In pago Vvastinensi sancti Maturini confessoris.

11/02

[E] Commemoratio [SS] omnium fidelium Defunctorum. [S] Eodem die natalis sancti Victorini Pictaviensis episcopi, qui post multa edita scripta, ut sanctus Hieronymus testatur, in persecutione Diocletiani martyrio coronatus est. [S] Tergeste passio beati Justi, qui in eadem persecutione sub Manatio praeside martyrium consummavit. [SS] Sebastae sanctorum [S] Carterii, [SS] [S] Styriachi, [S] Tobiae, [S] Eudoxii, [S] Agapii, et [SS] (Holweck names the unspecified martyrs as Marinus, Oceanus, Eustratius, and Nicopolitanus) sociorum martyrum, sub Licinio Imperatore. [SS] (Baronius adds other companions) In Perside sanctorum martyrum [S] Acindini, [S] Pegasii, [S] Aphthonii, [S] Elpidephori, et [S] Anempodisti, cum [SS] plurimis sociis. [SS] In Africa natalis sanctorum martyrum [S] Publii, [SS] (Holweck says that some other sources have Justus and Vitalis in this group.) [S] Victoris, [S] Hermetis, et [S] Papiae. [S] Tarsi in Cilicia sanctae Eustochii virginis et martyris, quae sub Iuliano Apostata post dira tormenta, in oratione reddidit spiritum. [S] Laodiceae in Syria sancti Theodoti episcopi qui non solum verbis, sed rebus et virtutibus fuit ornatus. [S] Viennae sancti Georgii episcopi. [S] In monasterio Agaunensi sancti Ambrosii abbatis. [S] Cyri in Syria sancti Marciani confessoris.

11/03 (11/03 )

[S] Natalis sancti Quarti Apostolorum discipuli. [SS] Caesareae in Cappadocia sanctorum martyrum [S] Germani [SS] (Holweck says that some other sources have Justus and Vitalis in this group.) [S] Theophili, [S] Caesarii, et [S] Vitalis, qui in persecutione Deciana optime duxerunt martyrium. [SS] Caesaraugustae sanctorum innumerabilium Martyrum, qui sub Daciano Hispaniarum praeside mirabiliter occubuerunt pro Christo. [SS] Viterbii sanctorum martyrum [S] Valentini presbyteri, et [S] Hilarii diaconi, qui in persecutione Maximiani ob Christi fidem cum saxi pondere in Tiberim praecipitati, et inde ab angelo divinitus erepti, demum abscissis cervicibus coronam martyrii perceperunt. [S] In Anglia sanctae Vvenefridae virginis et martyris. [S] In monasterio Claraevallensi depositio sancti Malachiae episcopi Connerthensis in Hybernia, qui multis virtutibus suo tempore claruit; cuius vitam sanctus Bernardus abbas conscripsit. [S] Eodem die sancti Huberti Tungrensis epsicopi. [S] Viennae sancti Domni episcopi et confessoris. [S] Item depositio sancti Pirmini Meldensis episcopi. [S] Urgellae in Hispania sancti Hermengaudii episcopi.

11/04

[SS] Bononiae sanctorum martyrum [S] Vitalis et [S] Agricolae, quorum prior posterioris servus antea fuit, postea consors et collega martyrii; in quem persecutores omnia tormentorum genera exercuerunt, ita ut non esset in corpore eius sine vulnere locus; quae constanter perferens, in oratione spiritum Deo reddidit; Agricolam vero plurimis clavis cruci affigentes interemerunt. Eorum translationi sanctus Ambrosius cum interesset, martyris clavos, sanguinem triumphalem, et crucis lignum se collegisse refert, ac sub sacris alteribus condidisse. [SS] Eodem die natalis sanctorum [S] Philologi et [S] Patrobae, sancti Pauli Apostoli discipulorum. [S] Augustoduni sancti Proculi martyris. [S] Ephesi sancti Porphyrii martyris sub Aureliano Imperatore. [SS] Myrae in Lycia sanctorum martyrum [S] Nicandri episcopi, et [S] Hermae presbyteri, sub Libanio praeside. [S] Eodem die natalis sancti Pierii presbyteri Alexandrini, qui in divinis scripturis nobiliter eruditus, vita purissimus, et ad Christianam philosophiam nudus penitus et expeditus, sub Caro et Diocletiano principibus, regente Alexandrinam ecclesiam Theona, florentissime docuit populos, et diversos tractatus edidit; post persecutionem vero omne vitae suae tempus Romae versatus, in pace quievit. [S] Apud Ruthenos in Gallia beati Amantii episcopi, cuius vita, et sanctitate et miraculis extitit gloriosa. [S] In Bithynia sancti Ioannicii abbatis. [S] In Pannonia apud Albam Regalem depositio beati Emerici confessoris, filii sancti Stephani Hungarorum Regis. [S] Treviris sanctae Modestae virginis.

11/05

[S] Sancti Zachariae sacerdotis et prophetae, patris beati Ioannis Baptistae. [SS] Tarracine in Campania natalis sanctorum martyrum [S] Felicis presbyteri, et [S] Eusebii monachi, qui cum sepelisset sanctos martyres Julianum et Caesarium, et multos converteret ad fidem Christi, quos sanctus Felix presbyter baptizabat, una cum eo tentus est, et ambo ad forum iudicis ducti, nec superati, inde in carcerem inclusi, nocte eadem, cum sacrificare noluissent, decollati sunt. [SS] Emesae in Phoenicia sanctorum martyrum [S] Galationis, et [S] Epistemis coniugis; qui in persecutione Decii flagris caesi, manibus pedibusque, et lingua insuper mutilati, denique; truncato capite martyrium consummarunt. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Domnini, [SS] [S] Theotimi, [S] Philothei, [S] Silvani, et [SS] (Holweck names some of the unspecified companions as Timotheus, Dorotheus, Carterius, Eupsychius, Pamphilus, and Theophilus) sociorum sub Maximino Imperatore. [S] Mediolani sancti Magni episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Dominatoris episcopi. [S] Treviris sancti Fibitii abbatis. [S] Aurelianis in Gallia sancti Laeti presbyteri et confessoris.

11/06

[S] Thinissae in Africa natalis sancti Felicis martyris, qui confessus, et ad tormenta dilatus, alio die (ut refert sanctus Augustinus, Psalmum in eius festivitate ad populum exponens) inventus est in carcere exanimis. [SS] Theopoli sanctorum decem Martyrum, qui a Saracenis passi leguntur. [S] Barcinone sancti Severi episcopi et martyris, qui ob fidem catholicam, clavo capite confosso, martyrii coronam accepit. [S] In Phrygia sancti Attici. [S] Apud Bergas depositio sancti Vuinoci abbatis, qui virtutibus et miraculis clarus, fratribus etiam sibi subditis multo tempore ministravit. [S] Fundis in Latio sancti Felicis monachi. [S] Lemovicis in Aquitania sancti Leonardi confessoris, discipuli beati Remigii episcopi; qui nobili genere ortus, solitariam vitam deligens, sanctitate et miraculis claruit, ac praecipue in liberandis captivis eius virtus enituit

11/07

[S] Patavii depositio sancti Prosdocimi primi eiusdem civitatis episcopi, qui a beato Petro Apostolo episcopus ordinatus, ad praedicandum Dei verbum ad praedictam civitatem missus est; ubi multis virtutibus et prodigiis coruscans, beato fine quievit. [S] Perusiae sancti Herculani episcopi et martyris, qui iussu Totilae Gothorum regis decollatus est; cuius corpus ita capiti unitum atque sanum quadragesimo post abscissionem die (ut scribit sanctus Gregorius Papa) repertum est, ac si nulla ferri incisio illud tetigisset. [S] Eodem die sancti Amaranthi martyris, qui apud Albigensem urbem exacto agonis fidelis cursis sepultus, vivit in gloria. [SS] Melitine in Armenia passio sanctorum [S] Hieronis, [S] Nicandri, [S] Hesychii, et [SS] aliorum triginta, qui in persecutione Diocletiani sub Lysia praeside coronati sunt. [SS] Amphipoli in Macedonia sanctorum martyrum [S] Aucti, [S] Taurionis, et [S] Thessalonicae. [SS] Ancyrae passio sanctorum [S] Melasippi, [S] Antonii, et [S] Carinae sub Juliano Apostata. [S] Coloniae sancti Engelberti episcopi, qui pro defensione ecclesiasticae libertatis, et Romanae Ecclesiae obedientia martyrium subire non dubitavit. [S] Alexandriae beati Achillae episcopi, qui eruditione, fide, conversatione, ac moribus fuit insignis. [S] In Frisia depositio sancti Vuillibrordi episcopi Traiectensis, qui a beato Sergio Papa ordinatus episcopus, in Frisia et Dania Evangelium praedicanit. [S] Metis sancti Ruffi episcopi et confessoris. [S] Argentorati sancti Florentii episcopi.

11/08

[E] Octava omnium Sanctorum. [SS] Romae via Lauicana tertio ab Urbe milliario, passio sanctorum martyrum [S] Claudii, [SS] (Holweck says that these saints are probably identical with the Four Crowned Martyrs, but Baronius separates the two.) [S] Nicostrati, [S] Symphoriani, [S] Castorii, et [S] Simplicii; qui primo in carcerem missi, deinde scorpionibus gravissime caesi, cum a fide Christi mmutari non possent, iussi sunt a Diocletiano in fluvium praecipites dari. [SS] (Holweck says that the correct 4 Crowned Martyrs are Symphorianus, Claudius, Nicoostratus, and Castor, and that these martyrs were confounded with the original four) Item via Lauicana natalis sanctorum quattuor Coronatorum fratrum, [S] Severi, [S] Severiani, [S] Carpophori, et [S] Victorini, qui sub eodem Imperatore ictibus plumbatarum usque ad mortem caesi sunt. Horum autem nomina, quae postea interiectis annis Domino revelante ostensa sunt, cum minime reperiri tunc potuissent, statutum fuit ut anniversaria dies ipsorum una cum illis quinque sub nomine sanctorum quattuor Coronatorum recoleretur; qui mos etiam postquam revelata sunt, in Ecclesia perseveravit. [S] Romae sancti Deusdedit Papae, qui tanti meriti fuit, ut leprosum osculo a lepra sanaverit. [S] Bremae sancti Vvillehadi primi eius civitatis episcopi, qui una cum sancto Bonifacio, cuius discipulus fuit, in Frisia et Saxonia Evangelium propagavit. [S] Suessione in Gallia sancti Godefridi episcopi Ambianensis, magnae sanctitatis viri. [S] Apud Virodunum sancti Mauri episcopi et confessoris. [S] Turonis sancti Clari presbyteri, cuius sanctus Paulinus epitaphium scripsit.

11/09

[E] Romae dedicatio Basilicae Salvatoris. [S] Amaseae in Ponto natalis sancti Theodori militis, qui tempore Maximiani Imperatoris pro Christianae fidei confessione fortiter caesus, et in carcerem missus, deinde Domino sibi apparente, ac monente ut constanter et viriliter ageret, relevatus est; novissime postquam equuleo suspensus, et ungalis corrasus est, ita ut eius interiota nuda apparerent, ardentibus ignibus comburendus traditur; cuius laudes sanctus Gregorius Nyssenus praeclaro encomio celebravit. [S] Tyanae in Cappadocia passio sancti Orestis, sub Diocletiano Imperatore. [S] Thessalonicae sancti Alexandri martyris, sub Maximiano principe. [S] Apud Bituricas sancti Ursini confessoris, qui Romae ordinatus a successoribus Apostolorum, primus eidem urbi destinatur episcopus. [S] Neapoli in Campania sancti Agrippini episcopi miraculis clari. [SS] Constantinopoli sanctarum virginum [S] Eusoliae Romanae, et [S] Sopatrae filiae Mauritii Imperatoris. [E] Beryti in Syria commemoratio imaginis Salvatoris, quae in Judaeis crucifixa, tam copiosum emisit sanguinem, ut Orientales et Occidentales ecclesiae ex eo ubertim acceperint.

11/10

[SS] Natalis sanctorum martyrum [S] Tryphonis, [S] Respicii, et [S] Nymphae virginis. [SS] In territorio Agathensi sanctorum martyrum [S] Tiberii, [S] Modesti, et [S] Florentiae, qui tempore Diocletiani variis tormentis cruciati, martyrium compleverunt. [SS] Antiochiae sanctorum [S] Demetrii episcopi, [S] Aniani diaconi, [S] Eustosii, et [SS] aliorum viginti martyrium. [S] Ravennae sancti Probi episcopi, miraculis clari. [S] Aurelianis sancti Monitoris episcopi et confessoris. [S] In Anglia sancti Justi episcopi, qui una cum Augustino, Mellito, et aliis a beato Gregorio Papa in eam insulam missus ad praedicandum Evangeliu, ibidem sanctitate celebris obdormivit in Domino. [S] In oppido Milleduno sancti Leonis confessoris. [SS] Iconii in Lycaonia sanctarum mulierun [S] Tryphennae et [S] Tryphosae, quae beati Pauli praedicatione et exemplo Theclae in Christiana discliplina plurimum profecerunt. [S] In Paro insula sanctae Theoctistes virginis.

11/11

[S] Turonis in Gallia natalis beati Martini episcopi et confessoris, cuius vita tantis extitit miraculis gloriosa, ut trium mortuorum meruerit esse suscitator. [S] Cotyaei in Phrygia insignis passio sancti Mennae Aegyptii militis, qui in persecutione Diocletiani, postquam abiecto militiae cingulo, meruit caelesti Regi secreta conversatione in eremo militare, procedenis in publicum, et se Christianum libera voce declarans, primo diris cruciatibus examinatur, novissime fixis in oratione genibus Domino Jesu Christo gratias agens, gladio caesus est, ac multi post mortem miraculis claruit. [SS] Ravennae sanctorum martyrum [S] Valentini, [S] Feliciani, et [S] Victorini, qui in persecutione Diocletiani coronati sunt. [S] In Mesopotamia sancti Athenodori martyris, qui sub eodem Diocletiano, et Eleusio praeside ignibus cruciatus, et aliis suppliciis totus, demum capitis damnatus, cum carnifex corruisset, nec ullus alius gladio illum ferire ausus esset, orans obdormivit in Domino. [S] Lugduni sancti Verani episcopi, cuius vita fide et virtutum meritis fuit illustris. [S] In monasterio Cryptae ferratae in agro Tusculano sancti Bartholomaei abbatis, socii beati Nili, cuius vitam ipse conscripsit. [S] In provincia Samnii sancti Mennae solitarii, cuius virtutes et miracula sanctus Gregorius Papa commemorat.

11/12

[S] Natalis sancti Martini Papae et martyris qui Romae coacta synodo, cum Sergium, Paulum, et Pyrrhum hereticos damnasset, iussu Constantis Imperatoris heretici per fraudem captus, et Constantinopolim perductos, in Chersonesum relegatus est; ubi ob catholicam fidem aerumnis in confectus vitam finivit, multisque miraculis claruit: cuius corpus postea Romam translatum, in ecclesiam sanctorum Silvestri et Martini conditum fuit. [SS] In Asia passio sanctorum [S] Aurelii et [S] Publii episcoporum. [S] In territorio Senonensi sancti Paterni martyris. [S] In porta Gandensi sancti Livini episcopi et martyris. [SS] In Polonia sanctorum martyrum [S] Benedicti, [SS] [S] Ioannis, [S] Matthaei, [S] Isaac, et [S] Christini cremitarum. [S] Avenione sancti Rufi primi eiusdem urbis episcopi. [S] Coloniae depositio sancti Cuniberti episcopi. [S] Turiasone in Hispania Terraconensi beati Aemiliani presbyteri, qui innumeris miraculis claruit; cuius admirabilem vita S. Braulio Caesaraugustanus episcopus descripsit. [S] (Holweck also calls him Nilus the Faster, the Wise, or the Sinaite) Constantinopli sancti Nili abbatis, qui ex praefecto Urbis factus monachus, sub Theodosio iuniore doctrina et sanctitate claruit.

11/13

[SS] Ravennae natalis sanctorum martyrum [S] Valentini, [S] Solutoris, et [S] Victoris, qui sub Diocletiano Imperatore passi sunt. [S] Aquis in provinicia Narbonensi beati Mitrii clarissimi martyris. [SS] Caesareae in Palestina passio sanctorum [S] Antonini, [SS] [S] Zebinae, [S] Germani, et [S] Ennathae virginis, uae sub Maximino verberibus caesa, igne cremata est; illi vero cum libera voce Firmilianum praesidem diis immolantem impietatis arguerent, capite caesi sunt. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Arcadii, [SS] [S] Paschasii, [S] Probi, et [S] Eutychiani Hispanorum, qui cum in persecutione Vvandalica in Arianam perfidiam nullatenus declinare paterentur, a Geiserico rege Ariano primum proscripti, deinde in exilium acti, atque atrocissimis suppliciis cruciati, prostremo diverso mortis genere interempti sunt. [S] Tunc et Paulilli pueruli germani sanctorum Paschasii et Eutychiani constantia enituit; qui cum a fide catholica divelli non posset, fustibus diu caesus, et ad insimam servitutem damnatus est. [S] Turonis sancti Britii episcopi, discipuli beati Martini episcopi. [S] Toleti sancti Eugenii episcopi et confessoris. [S] Arvernis sancti Quinctiani episcopi. [S] Cremonae sancti Homoboni confessoris, quem miraculis clarum Innocentius tertius in Sanctorum numerum retulit.

11/14

[SS] (per Holweck, these three were accompanied by unspecified companions, but Baronius does not mention any) Heracleae in Thracia natalis sanctorum martyrum [S] Clementini, [S] Theodoti, et [S] Philomeni. [S] Alexandriae sancti Serapionis martyris, quem persecutores sub Decio principe crudelissimis affecerunt suppliciis, ita ut omnes ei iuncturas membrorum prius solventes, de superioribus domus suae eum praecipitarent; et sic Christi martyr efficeretur. [S] Trecis in Gallia sancti Venerandi martyris sub Aureliano Imperatore. [S] (per Holweck, her acts are spurious and she appears to be identical with Parasceve of Iconium) Item in Gallia sanctae Venerandae virginis, quae sub Antonino Imperatore et Asclepiade praeside martyrii coronam accepit. [S] Gangrae in Paphlagonia sancti Hypatii episcopi, qui a magna Nicaena synodo rediens, a Novatianis haereticis in via lapidibus impetitus martyr occubuit. [SS] Emesae passio plurimarum sanctarum mulierum, quae sub saevissimo Arabum duce Mady ob Christi fidem crudelissime tortae atque necatae sunt. [S] Bononiae sancti Iucundi episcopi et confessoris. [S] In Hibernia sancti Laurentii episcopi Dublinensis.

11/15

[S] (per Holweck, this Eugene was never Bishop of Toledo) Natalis sancti Eugenii episcopi Toletani et martyris, beati Dionysii Areopagitae discipuli, qui in territorio Parisiensi consummato martyrii cursu, beatae passionis coronam percepit a Domino; cuius corpus Toletum postea fuit translatum. [S] (per Holweck, this Felix may be the same as the Felix on January 14) Nolae in Campania beati Felicis episcopi et martyris, qui a quintodecimo aetatis suae anno miraculorum gloria claruit, et sub Marciano praeside cum aliis triginta agonem martyrii complevit. [SS] Edessae in Syria sanctorum martyrum [S] Guriae et [S] Samonae, sub Diocletiano Imperatore et Antonino praeside. [S] Ibidem passio sancti Abibi diaconi, qui sub Licinio Imperatore et Lysania praeside unguibus laceratus, in ignem coniectus est. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Secundi, [S] Fidentiani, et [S] Varici. [S] In Britannia natalis sancti Machuti episcopi, qui a primaevo aetatis suae tyrocinio miraculis emicuit. [S] Veronae sancti Luperii episcopi et confessoris. [S] In Austria sancti Leopoldi eiusdem provinciae Marchionis, quem Innocentius octavus Sanctorum numero adscripsit.

11/16

[SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Rufini, [S] Marci, [S] Valerii, et [SS] (Per Holweck, the companions are Victor, Paul, Honoratus, Donatus, Baricus, Vitalis, Januarius, and Justus) sociorum. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Elpidii, [S] Marcelli, [S] Eustachii, et [SS] sociorum; ex quibus Elpidius cum esset ordinis senatorii, et coram Juliano Apostata Christianam fidem constantissime profiteretur, primum equis indomitis una cum sociis alligatus, atque pertractus, deinde in ignem coniectus gloriosum martyrium consummavit. [S] Lugdunii natalis sancti Eucherii episcopi et confessoris, viri admitandae fidei et doctrinae, qui ex nobilissimo senatorum ordine ad religiosam vitam habitumque conversus, aiu intra septa speluncae sponte conclusus, in orationibus et jejuniis Christo servivit; deinde apud praefatam urbem in pontificali cathedra revelante angelo solemniter collocatus est. [S] Patavii sancti Fidentii episcopi. [S] Cantuariae in Anglia sancti Edmundi episcopi, cuius sanctitatem Deus miraculorum magnitudine declaravit. [S] Eodem die depositio sancti Othmari abbatis.

11/17

[S] Neocaesareae in Ponto natalis sancti Gregorii episcopi, qui doctrina et sanctitate illustris, propter signa atque miracula, quae cum multa ecclesiarum gloria perpetravit, Thaumaturgus est appellatus. [SS] In Palestina sanctorum martyrum [S] Alphaei, et [S] Zacchaei, qui primo anno persecutionis Diocletiani post multa tormenta capitalem sententiam subire. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Aciscli et [S] Victoriae germanorum, qui in eadem persecutione iussu Dionis praesidis saevissime cruciati, coronas a Domino illustri passione meruerunt. [S] Alexandriae sancti Dionysii epsicopi, summae eruditionis viri, qui multis confessionibus clarus, et pro passionum tormentorumque diversitate magnificus, plenus dierum confessor quievit, Valeriani et Gallieni Imperatorum temporibus. [S] Aurelianis sancti Aniani episcopi, cuius mortem in conspectu Domini pretiosam miracula crebra testantur. [S] In Britannia sancti Hugonis episcopi, qui ex monacho Carthusiano ad ecclesiam Lincolniensem regendam vocatus, multi claruit miraculis, et sancto fine quievit. [S] Turonis sancti Gregoris episcopi. [S] Florentiae sancti Eugenii confessoris, diaconi beati Zenobii eiusdem civitatis episcopi.

11/18

[E] Romae dedicatio Basilicarum [SS] sanctorum Apostolorum [S] Petri et [S] Pauli. [SS] Antiochiae natalis [S] sancti Romani martyris, qui tempore Galerii Imperatoris, cum Asclepiades praefectus in ecclesiam irrumperet, eamque funditus conaretur evertere, ceteros Christianos hortatus ut ei contradicerent, post dira tormenta, et linguae abscissionem (sine qua tamen Dei praeconia loquebatur) in carcere laqueo strangulatus, celebri martyrio coronatur. [S] Passus est etiam ante ipsum puerulus nomine Barula, qui ab eo interrogatus, utrum melius esset unum Deum colere, an plures deos, cum in unum Deum, quem Christiani colunt, credendum esse respondisset, verberibus caesus iussus est decollari. [S] Item Antiochiae sancti Hesychii martyris, qui cum esset miles, et praeceptum audisset, ut quisquis non sacrificaret idolis, cingulum militiae deponeret, repente cingulum solvit: ob quam causam ligato in dextera eius ingenti saxo, in fluvium praecipitari iussus est. [SS] Eodem die sanctorum [S] Oriculi, et [SS] sociorum, qui in persecutione Vvandalica pro fide catholica passi sunt. [S] Maguntiae sancti Maximi episcopi, qui tempore Constantii multa passus ab Arianis, confessor occubuit. [S] Turonis transitus beati Odonis abbatis Cluniacensis. [S] Antiochiae sancti Thomae monachi, quem Antiocheni ob pestem eius precibus sedatam solemnitate annua coluerunt. [S] Lucae in Tuscia translatio sancti Frigdiani episcopi et confessoris.

11/19

[S] Natalis beati Pontiani Papae et martyris, qui ab Alexandro Imperatore cum Philippo presbytero in Sardinia deportatus, ibique fustibus mactatus, martyrium consummavit: corpus vero eius a beato Fabiano Papa Romam relatum, atque in coemeterio Callisti sepultum est. [S] Samariae sancti Abdiae prophetae. [S] Romae via Appia natalis sancti Maximi presbyteri et martyris, qui in persecutione Valeriani passus, positus est ad sanctum Xystum. [S] (Per Holweck, Barlaam suffered at Antioch and not Caesarea in Cappadocia) Caesareae in Cappadocia sancti Barlaam martyris, qui agrestis licet et rudis, Christi sapientia munitus tyrannum vicit, et ignem ipsum fidei constantia superavit; in cuius die natali sanctus Basilius magnus celebrem habuit orationem. [S] In civitate Astiagensi beati Crispini episcopi, qui capite amputato, martyrii gloriam adeptus est. [SS] Viennae sanctorum martyrum [S] Severini, [S] Exuperii, et [S] Feliciani, quorum corpora post multa annorum curricula, ipsis revelantibus inventa, et a Pontifice, clero et populo illius urbis honorificie sublata, condigno honore condita sunt. [S] Eodem die sancti Fausti diaconi Alexandrini, qui primum in persecutione Valeriani cum sancto Dionysio in exilium missus, deinde in persecutione Diocletiani aetate longaevus, gladio animadversus martyrium consummavit. [SS] In Isauria passio sanctorum [S] Azae, et [SS] sociorum centum quinquaginta militum sub Diocletiano Imperatore, et Aquilino tribuno. [S] In oppido Marpurg in Germania depositio sanctae Elizabeth viduae, Andreae regis Hungarorum filiae, quae pietatis operibus assidue intenta, miraculis clara migravit ad Dominum.

11/20

[SS] Messanae in Sicilia sanctorum martyrum [S] Ampeli et [S] Caii. [SS] Taurini sanctorum martyrum [S] Octavii, [S] Solutoris, et [S] Adventoris Thebanae legionis militum, qui sub Maximiano Imperatore egregie decertates, martyrio coronati sunt. [S] Caesareae in Palaestina sancti Agapii martyris, qui sub Maximino Imperatore damnatus ad bestias, et ab iis nil laesus, lapidibus ad pedes appensis in mare demergitur. [SS] In Perside passio sanctorum [S] Nersae episcopi, et [SS] (Holweck names some of the companions as Joseph, John, Shapur, Isaac, Hypatius, Azotus, Sazonius, Thecla, Baula, Denachis, and Anna) sociorum. sub Diocletiano Imperatore, et Aquilino tribuno. [S] Dorostori in Mysia sancti Dasii episcopi, qui cum nollet in festo Saturni impudicitiis eius consentire, sub Basso praeside caesus est. [SS] Nicaeae in Bithynia sanctorum martyrum [S] Eustachii, [S] Thespesii, et [S] Anatolii, in persecutione Maximini. [SS] Heracleae in Thracia sanctorum martyrum [S] Bassi, [S] Dionysii, [S] Agapiti, et [SS] aliorum quadraginta. [S] In Anglia sancti Edmundi Regis et martyris. [S] Constantinopoli sancti Gregorii Decapolitae, qui ob cultum sanctarum imaginum multa passus est. [S] Mediolani sancti Benigni episcopi, qui in magna barbarorum perturbatione ecclesiam sibi commissam, summa constantia et religione administravit. [S] Cabilone sancti Silvestri episcopi, qui quadragesimo secundo sui sacerdotii anno plenus dierum atque virtutum migravit ad Dominum. [S] Veronae sancti Simplicii episcopi et confessoris.

11/21

[E] Hierosolymis Praesentatio [S] beatae Dei genitricis virginis Mariae in templo. [S] Eodem die natalis beati Rufi, de quo sanctus Paulus Apostolus ad Romanos scribit. [SS] Romae passio sanctorum [S] Celsi et [S] Clementis. [SS] Apud Ostia Tiberina sanctorum martyrum [S] Demetrii et [S] Honorii. [S] Rhemis sancti Alberti episcopi Leodiensis et martyris, qui pro tuenda ecclesiastica libertate necatus est. [SS] In Hispania sanctorum martyrum [S] Honorii, [S] Eutychii, et [S] Stephani. [S] In Pamphylia sancti Heliodori martyris, in persecutione Aureliani sub Aetio praeside: post quem ipsi tortores conversi ad fidem, in mare demersi sunt. [S] Romae sancti Gelasii Papae, doctrina et sanctitate conspicui. [S] Veronae sancti Mauri episcopi et confessoris. [S] In monasterio Bobiensi depositio Columbani abbatis, qui multorum coenobiorum fundator, plurimorum monachorum extitit pater, multisqui virtutibus clarus in senectute bona quievit.

11/22

[S] Romae sanctae Caecilia virginis and martyris, quae sponsum suum Valerianum, et fratrem eius Tiburtium ad credendum in Christum perduxit, et ad martyrium incitavit. Hanc Almachius Urbis praefectus post eorum martyrium teneri, atque illustri passione post ignem superaturm gladio fecit consummari, tempore M. Aurelii Severi Alexandri Imperatoris. [SS] Colossis in Phrygia sanctorum [S] Philemonis et [S] Apphiae sancti Pauli discipulorum, qui sub Nerone Imperatore cum gentiles in die festo Dianae invasissent ecclesiam, ceteris fugientibus tenti, iussu Artoclis praesidis verberibus caesi, et in foveam usque ad renes inclusi, lapidibus opprimuntur. [S] Item Romae sancti Mauri martyris, qui ex Africa veniens ad sepulchra Apostolorum, sub Numeriano Imperatore et Celerino Urbis praefecto agonizavit. [SS] (like CT, Baron has only one Mark) Antiochiae Pisidiae passio sanctorum [S] Marci et [S] Stephani sub Diocletiano Imperatore. [S] Augustoduni sancti Pragmatii episcopi et confessoris.

11/23

̇ [S] Natalis sancti Clementis Papae, qui tertius post beatum Petrum Apostolum Pontificatum tenuit, et in persecutione Trajani apud Chersonensum relegatus; ibi alligata ad collum eius anchora in mare praecipitatus, martyrio coronatur: cuius corpus Nicolao primo Pontifice Romam translatum, in ecclesia, quae eius nomine antea fuerat extructa, honorifice reconditum est. [S] Romae sanctae Felicitatis matris septem filiorum martyrum, quae post eos iubente Marco Antonino Imperatore decollata est pro Christo. [S] Emeritae in Hispania sanctae Lucretiae virginis et martyris, quae in persecutione Diocletiani sub Daciano praeside martyrium consummavit. [S] Cyzici in Hellesponto sancti Sisinii martyris, qui in eadem persecutione post multa tormenta gladio caesus est. [S] Iconii in Lycaonia sancti Amphilochii episcopi, qui sanctorum Basilii et Gregorii Nazianzeni in eremo socius, et in episcopatu collega, post multa certamina pro catholica fide suscepta, sanctitate et doctrina clarus quievit in pace. [S] Agrigenti depositio sancti Gregorii episcopi. [S] In pago Hasbanio sancti Trudonis presbyteri et confessoris.

11/24

[S] Natalis sancti Chrysogoni martyris, qui post longa vincula et carceres pro constantissima Christi confessione toleratos, iubente Diocletiano Aquileiam perductus, ibidem capite caesus, et in mare projectus, martyrium consummavit. [S] Romae sancti Crescentiani martyris, qui in passione beati Marcelli Papae legitur. [S] Ameriae in Umbria sanctae Firminae virginis et martyris, quae in persecutione Diocletiani variae cruciata, demum suspensa, et lampadibus ardentibus adusta spiritum reddidit. [S] Apud Corinthum sancti Alexandri martyris, qui sub Juliano Apostata et Sallustio praeside, pro Christi fide certavit usque ad mortem. [SS] Cordubae sanctarum virginum et martyrum [S] Florae et [S] Mariae, quae post diuturnos carceres in persecutione Arabica gladio interemptae sunt. [S] Perusiae sancti Felicissimi martyris. [S] Mediolani sancti Protasii episcopi, qui apud Constantem Imperatorem et in Concilio Sardicensi causam Athanasii defendit, ac pro ecclesia sibi commissa et pro religione multis perfunctus laboribus migravit ad Dominum. [S] In castro Blavio sancti Romani presbyteri, cuius sanctitatis praeconium, miraculorum gloria declarat. [S] In territorio Arvernensi sancti Portiani abbatis, qui sub Theodorico Rege miraculis claruit.

11/25

[S] Natalis sanctae Catharinae virginis et martyris, quae ob fidei Christianae confessionem Alexandriae sub Maximino Imperatore in carcerem trusa, et postmodum scorpionibus diutissime caesa, tandem capitis obtruncatione martyrium complevit: cuius corpus in montem Sinai ab angelis mirabiliter delatum, ibidem frequenti Chrstianorum concursu pia veneratione colitur. [S] Romae sancti Moysus presbyteri et martyris, quem cum aliis detentum in carcere sanctus Cyprianus per litteras saepe est consolatus. Is cum non tantum adversus gentiles, sed etiam adversus schismaticos et haereticos Novatianos infracto animo stetisset, demum (ut sanctus Cornelius Papa testatur) in persecutione Decii eximio et admirabili martyrio decoratus est. [S] Antiochiae sancti Erasmi martyris. [S] Caesareae in Cappadocia passio sancti Mercurii militis, qui custodientis se angeli patrocinio et barbaros vicit, et Decii saevitiam superavit, multisque auctus tormentorum trophaeis, martyrio coronatus migravit in caelum. [S] In Aemilia Italiae provinicae sanctae Jucundae virginis.

11/26

[S] Alexandriae natalis sancti Petri eiusdem urbis episcopi, qui cum esset omnibus virtutibus exornatus, Maximini praecepto capite obtruncatur. [SS] Passi sunt etiam Alexandriae in eadem persecutione sancti martyres [S] Faustus presbyter, [SS] [S] Didius et [S] Ammonius; itemque [S] Phileas, [S] Hesychius, [S] Pachomius, et [S] Theodorus episcopi Aegyptii, cum [SS] aliis sexcentis sexaginti, quos persecutionis gladius evexit ad caelos. [S] Nicomediae sancti Marcelli, presbyteri, qui Constantii tempore ab Arianis e rupe praecipitatus martyr occubuit. [S] Patuavi sancti Bellini episcopi et martyris. [S] Augustoduni sancti Amatoris episcopi. [S] Augustoduni sancti Amatoris episcopi. [S] Constantiae sancti Conradi episcopi. [S] Rhemensi natalis sancti Basoli confessoris. [S] Hadrianopoli in Paphlagonnia sancti Styliani anachorethae, miraculis clari. [S] In Armenia sancti Niconis monachi.

11/27

[SS] (per Holweck, other martyrologies include Zephyrinus, Matrona, Basiliscus, Caralus, Eutyches, Calendion, and Euelpistus) Antiochiae sanctorum martyrum [S] Basilei episcopi, [S] Auxilii, et [S] Saturnini. [S] In Persia sancti Jacobi intercisi, matyris conspicui, qui tempore Theodosii junioris, cum in gratiam Isdegerdis regis Christum negasset, et propterea mater eius et uxor ab ipsius se consuetudine subtraxissent, in se reversus, pro Christi confessione Regem adit, a quo irato membratim iussus est concidi, et capite obtruncari: quo tempore innumeri alii martyres ibidem passi sunt. [SS] Sebastae in Armenia sanctorum martyrum [S] Irenarchi, [S] Acacii presbyteri, ac [SS] septem mulierum; quarum constantia Hirenarchus ad Christum conversus, sub Diocletiano Imperatore et Maximo praeside una cum Acacio securi percutitur. [SS] In Gallaecia apud Caeam fluvium sanctorum [S] Facundi et [S] Primitivi, filiorum sancti Marcelli martyris, qui sub Diocletiano Imperatore et Attico praeside passi sunt. [S] Aquileiae sancti Valeriani episcopi. [S] Apud Rhegium Lepidi sancti Maximi episcopi et confessoris, qui a primaeva aetate omni gratia virtutum praeditus, primum Lerinensis coenobii pater, deinde Regiensis ecclesiae episcopus, signis et prodigiis inclytus extitit. [SS] (Per Holweck, this is an adaptation of the life of Buddha, and these saints did not exist in this form, but some hagiologists believe that Josaphat and Barlaam are real persons who lived in the Orient) Apud Indos Persis finitimos sanctorum [S] Barlaam et [S] Josaphat, quorum actus mirandos sanctus Ioannes Damascenus conscripsit. [S] Lutetiae Parisiorum depositio sancti Severini monachi et solitarii.

11/28

[S] Romae sancti Rufi, quem cum omni familia sua Diocletianus Christi martyrem fecit. [S] Apud Corinthum natalis sancti Sosthenis discipuli beati Pauli Apostoli, cuius mentionem facit idem Apostolus Corinthiis scribens. Hic ex principe synagogae conversus ad Christum, ante Gallionem proconsulem acriter verberatus, praeclaro initio fidei suae primordia consecravit. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Papiniani et [S] Mansueti episcoporum, qui tempore Vuandalicae persecutionis sub Geiserico rege Ariano pro fidei catholicae defensione candentibus ferri laminis toto corpore adusti, gloriosum agonem consummarunt. [SS] Quo etiam tempore alii sancti episcopi, [S] Valerianus [SS] [S] Urbanus, [S] Crescens, [S] Eustachius, [S] Cresconius, [S] Crescentianus, [S] Felix, [S] Hortulanus, et [S] Florentianus, damnati exilio, cursum vitae suae impleverunt. [SS] Constantinopoli sanctorum martyrum [S] Stephani junioris, [SS] [S] Basilii, [S] Petri, [S] Andreae, et [SS] sociorum trecentorum et triginta novem monachorum, qui sub Constantino Coptonymopro sanctarum imaginum cultu variis excruciati suppliciis, veritatem catholicam effuso sanguine confirmarunt. [S] Romae beati Gregorii Papae tertii, qui sanctitate meritisque praeclarus migravit in caelum.

11/29

[E] Vigilia [S] sancti Andreae Apostoli. [SS] Romae via Salaria natalis sanctorum martyrum [S] Saturnini senis, et [S] Sisinii diaconi, sub Maximiano principe, quos diu in carcere maceratos, iussit praefectus Urbis in equuleum levari, et attrahi nervis, et fustibus ac scorpionibus caedi, deinde eis flammas apponi, et depositos de equuleo capite truncari. [S] Tolosae sancti Saturnini episcopi, qui temporibus Decii in Capitolio eiusdem urbis a Paganis tentus, atque a summa Capitolii arce per omnes gradus praecipitatus, capite colliso, excussoque cerebro, et toto corpore dilaniato, dignam Christo animam reddidit. [SS] Item passio sanctorum [S] Paramonis, et [SS] sociorum trecentorum septuaginta quinque sub Decio Imperatore, et Aquilino praeside. [S] Ancyrae sancti Philomeni martyris, qui in persecutione Aureliani Imperatoris sub Felice praeside igne probatus, manibus pedibusque, ac demum capite clavis confixo, martyrum consummavit. [SS] Verulis sanctorum martyrum [S] Blasii et [S] Demetrii. [S] Tuderti sanctae Illuminatae virginis.

11/30

[S] Apud Patras Achaiae natalis sancti Andreae Apostoli, qui in Thracia et Scythia Christi Evangelium praedicavit. Is ab Aegea proconsule comprehensus, primo in carcere clausus est, deinde gravissime caesus, ad ultimum in cruce suspensus, in ae populum docens biduo supervixit: et rogato Domino ne eum sineret de cruce deponi, circumdatus magno splendore de caelo, abscedente postmodum lumine emisit spiritum. [SS] Romae passio sanctorum [S] Castuli et [S] Euprepitis. [S] Constantinopoli sanctae Maurae virginis et martyris. [S] (Holweck places a ? next to Byzantium) Item sanctae Justinae virginis et martyris. [S] Apud Sanonas sancti Troiani episcopi, magnae sanctitatis viri, qui sepultus in terris, in caelo se vivere multis virtutibus manifestat. [S] Romae sancti Constantii confessoris, qui fortiter Pelagianis resistens, eorum factione multa pertulit, quae illum sanctis confessoribus sociarunt. [S] In Palaestina beati Zosimi confessoris, qui sub Justino Imperatore sanctitate et miraculis fuit insignis.

12/01

[E] [S] Nahum prophetae in Begabar quiescentis. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Diodori presbyteri, et [S] Mariani diaconi, cum [SS] cum aliis pluribus, qui iubente Numeriano principe martyrii gloriam meruerunt. [SS] Ibidem passio sanctorum [S] Lucii, [S] Rogati, [S] Lucii, et [S] Candidae. [S] Eodem die sancti Ansani martyris, qui sub Diocletiano Imperatore Romae Christum confessus, et in carcerem trusus, deinde Senas in Tuscia perductus, ibidem capitis obtruncatione martyrii cursum perfecit. [S] Ameriae in Umbria sancti Olympiadis viri consularis, qui a beata Firmina ad fidem conversus, sub Diocletiano in equuleo tortus, martyrium consummavit. [S] Arbele in Persia sancti Ananiae martyris. [S] Narniae sancti Proculi episcopi et martyris, qui post multa egregia opera a Totila Gothorum rege issus est decollari. [S] In civitate Casalensi sancti Evasii episcopi et martyris. [S] Mediolani sancti Castritiani episcopi, qui in maxima ecclesiae perturbatione virtutum meritis, ac rerum pie religioseque gestarum laude enituit. [S] Brixiae sancti Ursicini episcopi. [S] Noviomi in Belgia sancti Eligii episcopi, cuius vitam admirandam multiplex signorum numerus commendat. [S] Apud Virodunum sancti Agerici episcopi. [S] Eodem die sanctae Nataliae uxoris beati Hadriani martyris, quae sub Diocletiano Imperatore sancti Martyribus Nicomediae in carcere detentis multo tempore ministravit, impletoque eorum certamine Constantinopolim profecta, ibidem in pace quievit.

12/02

[S] Romae passio sanctae Bibianae virginis, quae sub Juliano Imperatore sacrilego ob Christum tamdiu plumbatis caesa est, donec redderet spiritum. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Eusebii presbyteri, [SS] [S] Marcelli diaconi, [S] Crescens, [S] Maximi, [S] Adriae, [S] Paulinae, [S] Neonis, [S] Mariae, [S] Martanae et [S] Aurelia, qui in persecutione Valeriani sub Secundiano iudice martyrium compleverunt. [SS] Item Romae [S] sancti Pontiani martyris, cum [SS] aliis quattour. [SS] In Africa natalis sanctorum martyrum [S] Severi, [S] Securi, [S] Januarii, et [S] Victorini, qui ibidem martyrio coronati sunt. [S] Aquileiae sancti Chromatii episcopi et confessoris. [S] Apud Forum Cornelii sancti Petri episcopi Ravennatis, cognomento Chrysologi, doctrina, et sanctitate celebris. [S] Veronae sancti Lupi episcopi et confessoris. [S] Edessae sancti Nonni episcopi, cuius precibus Pelagia paenitens ad Christum conversa est. [S] Troade in Phrygia sancti Silvani episcopi, miraculis clari. [S] Brixiae sancti Evasii episcopi.

12/03

[S] In Judaea sancti Sophoniae prophetae. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Claudii tribuni, et [SS] [S] uxoris eius Hilariae, ac [S] filiorum Jasonis et [S] Mauri cum [SS] septuaginta militibus: ex quibus Claudium iussit Numerianus Imperator ingenui saxo alligatum in flumen praecipitem dari, milites vero, et filios ipsius Claudii capitali sententia puniri. Beata autem Hilaria cum filiorum corpora sepelisset, ad eorum sepulchrum orans, paulo post a paganis tenta migravit ad Dominum. [S] Tingi in Mauritania passio sancti Cassiani martyris, qui exceptoris diu gerens officium, tandem caelitus inspiratus, execrabile duxit, Christianorum neci deseruire; unde renuncians eidem officio, sub Christiana confessione triumphum meruit obtinere martyrii. [SS] Item in Africa sanctorum martyrum [S] Claudii, [SS] [S] Crispini, [S] Maginae, [S] Ioannis, et [S] Adriae, [S] In Pannonia sancti Agricolae martyris. [SS] Nicomediae passio sanctorum [S] Ambici, [S] Victoris, et [S] Julii. [S] Mediolani sancti Mirocletis episcopi et confessoris, cuius aliquando sanctus Ambrosius meminit. [S] In Anglia sancti Birini primi episcopi Dorcestriensis. [S] (per Holweck, the British chieftain is a myth) Curiae in Germania sancti Lucii Britannorum Regis, qui primus ex iis Regibus Christi fidem suscepit tempore Eleutherii Papae. [S] Senis in Tuscia sancti Galgani eremitae.

12/04

[S] Nicomediae passio sanctae Barbarae virginis et martyris, quae in persecutione Maximini, post diram carceris macerationem, lampadarum adustionem, mamillarum praecisionem, atque alia tormenta, gladio martyrium consummavit. [SS] Constantinopoli sanctorum [S] Theophanis, et [SS] sociorum. [S] In Ponto beati Meletii episcopi et confessoris, qui cum esset eruditionis praerogativa praecipuus, virtus tamen animi et vitae sinceritas in eo longe magnificentior extitit. [S] Bononiae sancti Felicis episcopi, qui antea Mediolanensis ecclesiae sub sancto Ambrosio diaconus fuerat. [S] In Anglia sancti Osmundi episcopi et confessoris. [S] Coloniae sancti Annonis episcopi. [S] In Mesopotamia sancti Maruthae episcopi, qui collapsas in Persia Dei ecclesias ob persecutionem Isdegerdis regis reparavit, multisque miraculis clarus, apud hostes etiam meruit honorari. [S] Parmae sancti Bernardi Cardinalis, et eiusdem civitatis episcopi.

12/05

[S] Mutalae in Cappadocia sancti Sabae abbatis, qui in Palaestina miro sanctitatis exemplo refulsit, et pro fide catholica adversus impugnantes sanctam synodum Chalcedonensem strenue laboravit. [S] Thebeste in Africa sanctae Crispinae nobilissimae foeminae, quae temporibus Diocletiani et Maximiani, cum sacrificare nollet, iussu Anolini proconsulis decollata est: quam sanctus Augustinus saepe laudibus celebrat. [SS] Thagurae in Africa sanctorum martyrum [S] Julii, [SS] [S] Potamiae, [S] Crispini, [S] Felicis, [S] Grati, et [SS] (Per Holweck, the seven companions include Humilis and Trophimus) aliorum septem. [S] Nicaeae apud Varum fluvium sancti Bassi episcopi, qui in persecutione Decii et Valeriani a Perennio praeside ob Christi fidem equuleo tortus, laminis candentibus ustus, fustibus et scorpionibus caesus, in ignem iniectus, cum evasisset illaesus, duobus clavis confixus illustre martyrium consummavit. [S] Papiae sancti Dalmatii episcopi et martyris, qui in persecutione Maximiani passus est. [S] Corfinii in Pelignis sancti Pelini episcopi Brundusini, qui sub Juliano Apostata, cum eius oratione Martis templum corruisset, a templorum pontificibus dirissime caesus, atque octoginta et quinque vulneribus confossus, martyrii coronam promeruit. [S] Item sancti Anastasii martyris, qui adore martyrii sponte se persecutionibus obtulit. [S] Treviris sancti Nicetii episcopi, mirae sanctitatis viri. [S] Polyboti in Asia sancti Joannis episcopi, cognomento Thaumaturgi.

12/06

[S] Myrae, quae est metropolis Lyciae, natalis sancti Nicolai episcopi et confessoris, de quo inter plura miraculorum insignia illud memorabile fertur, quod Imperatorem Constantinum ab interitu quorundam se invocantium, longe constitutus, ad misericordiam per visum monitis deflexit et minis. [SS] In Africa sanctarum mulierum [S] Dionysiae, [SS] [S] Dativae, [S] Leontiae, et religiosi viri nomine [S] Tertii, [S] Aemiliani medici et [S] Bonifacii, [SS] (Per Holweck, unspecified companions include Dionysia's son Majoricus, and Severus) aliis tribus, qui omnes in persecutione Vuandalica sub Hunnerico rege Ariano pro defensione catholicae fidei gravissimis et innumeris suppliciis cruciati, confessorum Christi numero sociari meruerunt. [S] Ibidem sancti Majorici filii sanctae Dionysiae, qui cum esset adolescentulus, ac tormenta pavesceret, matris obtutibus, verbisque corroboratus, ceteris fortior factus in tormentis reddidit spiritum: quem amplexata mater domi sepelivit, et ad eius sepulchrum assidue orare consuevit. [S] Eodem die sancti Polychronii presbyteri, qui tempore Constantii Imperatoris, cum ad altare Missas ageret, invasus est ab Arianis, et iugulatus. [S] Romae sanctae Asellae virginis, quae (ut beatus Hieronymus scribit) ab utero matris benedicta, vitam in jejuniis et orationibus usque ad senectam produxit.

12/07

[S] Mediolani ordinatio sancti Ambrosii episcopi, et Ecclesiae doctoris, cuius sanctitate et doctrina universalis Ecclesia decoratur. [S] Alexandriae natalis beati Agathonis militaris, qui in persecutione Decii cum prohiberet quosdam volentes illudere cadaveribus Martyrum, clamor repente totius vulgi adversus eum extollitur: oblatus autem judici, cum in confessione Christi persisteret, capite pro pietate damnatus est. [SS] Antiochiae sanctorum martyrum [S] Polycarpi et [S] Theodori. [S] Tuburbi in Africa sancti Servi martyris, qui in persecutione Vuandalica sub Hunnerico Rege Ariano fustibus diutissime caesus, trochleis frequenter in sublime elevatus, atque ictu celeri super silices pondere corporis dimissus, et lapidibus acutissimis perfricatus, martyrii palmam adeptus est. [S] Theani in Campania sancti Urbani episcopi et confessoris. [S] Apud Santonas in Gallia sancti Martini abbatis, ad cuius tumulum creberrima divinitus fiunt miracula. [S] In pago Meldensi sanctae Pharae virginis.

12/08

[E] Conceptio [S] (Baronius does not mention Anne specificially here) [S] gloriosae semper virginis genitricis Dei Mariae. [S] Romae beati Eutychiani Papae, qui per diversa loca trecentos quadragintaduos Martyres manu sua sepelivit; quibus et ipse sociatus, sub Numeriano Imperatore martyrio coronatus est, et in coemeterio Callisti sepultus. [S] Alexandriae sancti Macarii martyris, qui tempore Decii cum a iudice multis verbis ad negandum Christum suaderetur, et eo maiori constantia fidem suam profiteretur, vivus ad ultimum iubetur exuri. [S] Treviris sancti Eucharii, discipuli beati Petri Apostoli, et primi eiusdem civitatis episcopi. [S] In Cypro sancti Sophronii episcopi, qui pupillorum, orphanorum, ac viduarum defensor mirificus, et pauperum, atque oppressorum omnium adiutor fuit. [S] In monasterio Luxoviensi sancti Romarici abbatis, qui cum in aula Theodoberti Regis primus esset, renuncians saeculo, monastica etiam observantia caeteris antecelluit. [S] Constantinople sancti Patapii solitarii, virtutibus et miraculis clari. [S] Veronae ordinatio sancti Zenonis episcopi.

12/09

[S] Toleti in Hispania natalis sanctae Leocadiae virginis et martyris, quae in persecutione Diocletiani Imperatoris a praefecto Hispaniarum Daciano dira carceris custodia macerata, cum gravissimos beatae Eulaliae et reliquorum martyrum cruciatus audisset, genibus in oratione positis, impollutum spiritum Christo reddidit. [S] Carthagine sancti Restituti episcopi et martyris, in cuius solemnitate sanctus Augstinus de eo ad populum sermonem habuit. [SS] Item in Africa sanctorum martyrum [S] Petri, [SS] [S] Successi, [S] Bassiani, [S] Primitivi, et [SS] aliorum viginti. [S] Lemovicis in Gallia sanctae Valeriae virginis et martyris. [S] Veronae sancti Proculi episcopi, qui in persecutione Diocletiani colaphis ac fustibus caesus, et civitate pulsus, tandem ad ecclesiam suam restitutus quievit in pace. [S] Papiae sancti Syri primi eiusdem civitatis episcopi, qui Apostolicis signis et virtutibus claruit. [S] Apameae in Syria beati Juliani episcopi, qui tempore Severi sanctitate refulsit. [S] Petragoricis in Gallia sancti Cypriani abbatis, magnae sanctitatis viri. [S] Nazianzi sanctae Gorgoniae sororis beati Gregorii Theologi, cuius ipse virtutues et miracula conscripsit.

12/10

[S] Romae sancti Melchiadis Papae, qui in persecutione Maximiani multa passus, reddita Ecclesiae pace quievit, in Domino. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Carpophori presbyteri, et [S] Abundii diaconi, qui in persecutione Diocletiani primo fustibus curdelissime caesi, deinde in carcertem, negato cibo et potu retrusi, et rursum in equuleo torti, et post haec diu in carcere macerati, novissime gladio percussi sunt. [SS] Emeritae in Hispania passio [S] sanctae Eulaliae virginis, quae sub Maximiano Imperatore, cum esset annorum duodecim, iussu Daciani praesidis pro confessione Christi plurima tormenta perpessa est; novissime in equuleo suspensa, et exungulata, faculis ardentibus ex utroque latere appositis, hausto igne spiritum reddidit. [S] Item ibidem sanctae Juliae virginis et martyris, quae beatae Eulaliae socia fuit, et illi ad passionem properanti comes individua adhaesit. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Mennae, [S] Hermogenis, et [S] Eugraphi, qui sub Maximino passi sunt. [SS] Apud Leontinos in Sicilia sanctorum martyrum [S] Mercurii, et [SS] sociorum militum, qui sub Tertyllo praeside tempore Licinii Imperatoris gladio caesi sunt. [S] Ancyrae in Galatia sancti Gemelli martyris, qui post dira tormenta sub Juliano Apostata crucis supplicio martyrium consummavit. [S] Viennae sancti Sindulphi episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Deusdedit episcopi.

12/11

[S] Romae sancti Damasi Papae et confessoris, qui Apollinarem haerefiarcham damnavit, et Petrum episcopum Alexandrinum fugatum restituit: multa etiam sanctorum Martyrum corpora invenit, eorumque memorias versibus exornavit. [SS] [S] Item Romae passio sancti Thrasonis, qui cum Christianos laborantes in thermis, aliisque operibus publicis fatigatos, et in carcere positos de suis facultatibus aleret, iubente Maximiano tentus, cum aliis duobus [S] Pontiano et [S] Praetextato martyrio coronatus est. [SS] Ambiani sanctorum martyrum [S] Victorici et [S] Fusciani sub eodem Imperatore, in quorum naribus et auribus iussit Rictiovarus praeses immitti tarinchas, et clavis ardentibus tempora transfigi, deinde oculos evelli, ac postmodum eorum corpora iaculari; sique una cum [S] sancto Gentiano eorum hospite capitibus amputatis migraverunt ad Dominum. [S] In Perside sancti Barsabae martyris. [S] In Hispania sancti Eutychii martyris. [S] Placentiae sancti Sabini episcopi, miraculis clari. [S] Constantinopoli sancti Danielis Stylitae.

12/12

[S] Romae sancti Synesii martyris, qui tempore beati Xysti Papae lector ordinatus, cum multos convertisset ad Christum, apud Aurelianum Imperatorem accusatus, gladio percussus martyrii coronam accepit. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Epimachi et [S] Alexandri qui sub Decio Imperatore cum fuissent multo tempore in vinculis, et diversis suppliciis affecti perdurassent in fide, ignibus tandem consumpti sunt. [SS] Ibidem sanctarum mulierum [S] Ammonariae virginis, [SS] [S] Mercuriae, [S] Dionysiae, et [S] alterius Ammonariae: quarum prima in eadem Decii persecutione, inauditis tormentorum generibus superatis, ferro caedente, beatum vitae finem percepti: tres vero aliae, cum iudex a foeminis superari erubesceret, ac dubitaret, ne eadem in illas exercens cruciamenta, earum etiam constantia vinceretur, statim iussae sunt decollari. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Hermogenis, [S] Donati, et [SS] aliorum viginti duorum. [SS] Treviris sanctorum martyrum [S] Maxentii, [SS] [S] Constantii, [S] Crescentii, [S] Justini, et [SS] (Holweck includes Leander, Alexander and Soter) sociorum, qui in persecutione Diocletiani sub Rictiovaro praeside passi sunt.

12/13

[S] Syracusis in Sicilia natalis sanctae Luciae virginis et martyris, in persecutione Diocletiani: quam cum lenones, quibus iubente Paschasio consulari tradita erat, ut a populo castitati eius illuderetur, ducere vellent, nullatenus eam movere potuerunt, nec funibus additis, nec boum iugis plurimis: deinde vero picem, refinam, fervens oleum nil laesa superans, tandem gladio in gutture percussa martyrium consummavit. [SS] In Armenia passio sanctorum martyrum [S] Eustratii, [S] Auxentii, [S] Eugenii, [S] Mardarii, et [S] Orestis, in persecutione Diocletiani: ex quibus Eustratius primo sub Lysia, deinde Sebastae sub Agricolao praeside, una cum Oreste exquisitis tormentis cruciatus, in fornacem missus reddidit spiritum: Orestes autem in stratum ferreum ignitum positus migravit ad Dominum: ceteri apud Arabracos saevissimis agitati suppliciis sub Lysia praeside, diversimode martyrium consummaverunt. Eorum corpora postae Romam translata, in ecclesia sancti Apollinaris honorifice sunt collocata. [S] Apud Sardiniam id Sulcitana insula passio sancti Antiochi sub Hadriano Imperatore. [S] Cameraci in Gallia sancti Authberti episcopi et confessoris. [S] In pago Pontivo sancti Judoci confessoris. [S] In territorio Argentoratensi sanctae Othiliae virginis.

12/14

[SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Heronis, [SS] [S] Arsenii, [S] Isidori, et [S] Dioscori pueri: quorum tres primos iudex in persecutione Deciana variis tormentis dilanians, cum pari constantia videret armatos, tradi ignibus iubet: Dioscorus vero multipliciter flagellatus, divino nutu ad consolationem fidelium dimissus est. [SS] Antiochiae natalis sanctorum martyrum [S] Drusi, [S] Zosimi, et [S] Theodori. [SS] Eodem die passio sanctorum [S] Justi et [S] Abundii, qui sub Numeriano Imperatore et Olybrio praeside in igne iniecti, cum evasissent illaesi, gladio percussi sunt. [SS] Rhemis passio sanctorum [S] Nicasii episcopi, [S] Eutropiae virginis sororis eius, et [SS] (per Holweck, companions include the deacon Florentius and the lector Jucundus) sociorum martyrum, qui a barbaris Ecclesiae hostibus caesi sunt. [S] In Cypro insula natalis beati Spiridionis episcopi, qui unus fuit ex illis confessoribus, quos Maximinus dextro oculo effosso, et sinistro poplite succiso, ad metalla damnaverat. Hic prophetiae dono, et signorum gloria inclytus fuit, et in Nicaeno Concilio philosophum ethnicum Christianae religioni insultantem devicit, et ad fidem perduxit. [S] Bergomi sancit Viatoris episcopi et confessoris. [S] Papiae sancti Pompeii episcopi. [S] Neapoli in Campania sancti Agnelli abbatis, gratia miraculorum illustris, qui obsessam urbem saepe visus est crucis vexillo ab hostibus liberare. [S] Mediolani sancti Matroniani eremitae.

12/15

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Irenaei, [SS] [S] Antonii, [S] Theodori, [S] Saturnini, [S] Victoris, et [SS] aliorum decem et septem, qui in persecutione Valeriani pro Christo passi sunt. [SS] In Africa passio sanctorum [S] Faustini, [SS] [S] Lucii, [S] Candidi, [S] Caeliani, [S] Marci, [S] Januarii, et [S] Fortunati. [S] Ibidem sancti Valeriani episcopi, qui cum esset annorum plus octoginta, in persecutione Vuandalica sub Geiserico rege Ariano, conventus ab eo ut traderet ecclesiae utensilia, idque constanter renuisset, extra civitatem singularis iussus est pelli: cumque praeceptum esset, ut nullus eum neque in domo neque in agro dimitteret habitare, multo tempore in strata publica nudo sub aere iacens, in confessione et defensione catholicae veritatis cursum beatae vitae complevit. [S] In territorio Aurelianensi sancti Maximini confessoris. [S] Apud Iberos trans Pontum Euxinum sanctae Christiana ancillae, quae virtute miraculorum gentem illam tempore Constantini ad fidem Christi perduxit.

12/16

[SS] Trium puerorum [S] Ananiae, [S] Azariae, et [S] Misaelis, quorum corpora apud Babyloniam sub quodam specu sunt posita. [SS] Ravennae sanctorum martyrum [S] Valentini magistri militum, [SS] [S] Concordii eius filii, [S] Navalis, et [S] Agricolae, qui in persecutione Maximiani pro Christo passi sunt. [S] Formiis in Campania sanctae Albinae virginis et martyris, sub Decio Imperatore. [SS] In Africa passio plurimarum sanctarum virginum, quae in persecutione Vvandalica sub Hunnerico Rege Ariano suspendia, pondera, laminasque ignitas tolerantes, martyrii agonem feliciter consummarunt. [S] Viennae beati Adonis episcopi et confessoris. [S] Aberdone in Hibernia sancti Beani episcopi. [S] Gazae in Palaestina sancti Irenionis episcopi.

12/17

[SS] Eleutheropoli in Palaestina sanctorum martyrum [S] Floriani, [S] Calanici, et [SS] sociorum quinquaginta et octo, qui tempore Heraclii Imperatoris a Saracenis ob Christi fidem occisi sunt. [S] Massiliae in Gallia beati Lazari episcopi, quem Dominus in Evangelio a mortuis suscitasse legitur. [S] Bigardis prope Bruxellam sanctae Vivinae virginis, cuius egregiam sanctitatem miracula crebra testantur. [S] Constantinopoli sanctae Olympiadis viduae. [S] Andaniae apud Septemecclesias beatae Beggae viduae, sororis sanctae Gertrudis. [E] [S] Eodem die translatio sancti Ignatii episcopi et martyris, qui tertius post beatum Petrum Apostolum Antiochenam rexit ecclesiam: cuius corpus ab urbe Roma, ubi ipse sub Trajano passus fuerat, Antiochiam delatum extra portam Daphniticam in coemeterio ecclesiae positum fuit: in qua celebritate sanctus Joannes Chrysostomus concionem ad populum habuit: postmodum vero eius reliquiae rursus Romam translatae sunt, et in ecclesia sancti Clementis una cum corpore eiusdem beatissimi Papae et martyris summa veneratione reconditae.

12/18

[SS] Philippis in Macedonia natalis santorum martyrum [S] Rufi et [S] Zosimi, qui ex eo numero discipulorum fuerunt, per quos primitiva Ecclesia in Judaeis et Graecis fundata est; de quorum etiam felici agone scribit santus Polycarpus in epistola ad Philippenses. [SS] Laodiceae in Syria passio sanctorum [S] Theotimi et [S] Basiliani. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Quincti, [SS] [S] Simplicii, et [SS] aliorum, qui sub Decio Imperatore passi sunt. [S] Ibidem sancti Moysetis martyris. Item in Africa sanctorum martyrum [S] Victuri, [S] Victoris, [S] Victorini, [S] Adjutoris, [S] Quarti, et [SS] aliorum triginta. [S] Mopsvestiae in Cilicia sancti Auxentii episcopi, qui olim sub Licinio miles, potius elegit cingulum exuere, quam uvas Baccho offere: factusque episcopus, praeclarus meritis in pace quievit. [S] Turonis sancti Gatiani episcopi, qui a sancto Fabiano Papa eiusdem civitatis primus episcopus ordinatus, multis clarus miraculis obdormivit in Domino.

12/19

[S] Alexandriae in Aegypto beati Nemesii martyris, qui in primo per calumniam quasi latro iudici delatus, eoque crimine absolutus, mox in persecutione Decii Christianae religionis nomine Aemiliano iudici accusatur: a quo geminatis suppliciis excruciatus, cum latronibus iussus est incendi, Salvatoris deferens similitudinem, qui una cum latronibus pertulit crucem. [SS] Nicaeae sanctorum [S] Darii, [SS] [S] Zosimi, [S] Pauli, et [S] Secundi martyrum. [SS] Nicomediae sanctorum martyrum [S] Cyriaci, [SS] [S] Paulilli, [S] Secundi, [S] Anastasii, [S] Syndimii, et [SS] sociorum. [S] In Mauritania sancti Timothei diaconi, qui ob Christi fidem post diros carceres in ignem coniectus, martyrium consummavit. [SS] Gazae in Palaestina passio sanctarum [S] Meuris et [S] Theae. [S] Antisiodori sancti Gregorii episcopi et confessoris. [S] Aurelianis sancti Adjuti abbatis, prophetiae spiritu illustris. [S] Romae sanctae Faustae matris sanctae Anastasiae, nobilitate et pietate insignis.

12/20

[E] Vigilia [S] sancti Thomae Apostoli. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Liberati et [S] Bajuli. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Ammonis, [SS] [S] Zenonis, [S] Ptolemaei, [S] Ingenis, et [S] Theophili militum, qui tribunalibus adstantes, cum quidam Christianus in suppliciis positus trepidaret, et iam pene ad negandum declinatet, vultu, oculis, ac nutibus illum conabantur erigere; cumque hac de causa totius populi clamor in eos prosiliret, prorumpentes in medium, Christianos se esse testati sunt: per quorum victoriam Christus, qui suis eam animi constantiam dederat, gloriosissime triumphavit. [S] Geldubae sancti Julii martyris. [SS] In Arabia sanctorum martyrum [S] Eugenii et [S] Macarii presbyterorum, qui a Juliano Apostata, cum ipsius impietatem arguissent, saevissimis plagis affecti, atque in vastissimam eremum ralegati, gladio caesi sunt. [S] Antiochiae natalis sancti Philogonii episcopi, qui ex causidico ad eam ecclesiam regendam Dei nutu accersitus, adversus Arium una cum sancto Alexandro episcopo et sociis primum pro fide catholica certamen iniit, clarusque meritis quievit in Domino: cuius annuam festivitatem sanctus Joannes Chrysostomus praeclaro encomio celebravit. [S] Brixiae sancti Dominici episcopi et confessoris.

12/21

[S] Calaminae natalis beati Thomae Apostoli, qui Parthis, Medis, Persis, Hyrcanis, et Brachmanis Evangelium praedicavit, ac demum in Indiam perveniens, cum eos populos in Christiana religone instituisset, Regis iussu lanceis transfixus occubuit: cuius reliquiae ad urbem Edessam, deinde Orthonam in Paulia translatae sunt. [SS] In Tuscia sanctorum martyrum [S] Ioannis et [S] Festi. [S] In Lycia sancti Themistoclis martyris, qui sub Decio Imperatore pro sancto Dioscoro, qui quaerebatur ad necem, se offerens, equuelo tortus, raptatus, ac fustibus caesus, martyrii coronam adeptus est. [S] Nicomediae sancti Clycerii presbyteri, qui in persecutione Diocletiani multis tormentis vexatus, in ignem demum coniectus, martyrium consummavit. [S] Antiochiae sancti Anastasii episcopi et martyris, qui Phoca imperante, a Judaeis saevissime necatus est. [S] Treviris sancti Severini episcopi et confessoris.

12/22

[SS] Romae via Lavicana inter duas lauros natalis sanctorum triginta Martyrum, qui omnes una die in persecutione Diocletiani martyrio coronati sunt. [S] Ibidem sancti Flaviani expraefecti, qui sub Juliano Apostata pro Christo inscriptione damnatus, et ad aquas Taurinas in exilium missus, illic otans, spiritum Deo reddidit. [SS] (per Holweck, these saints may be a duplicate as Demetrius and Honorius on Nov 21) Apud Ostia Tiberina sanctorum martyrum [S] Demetrii, [S] Honorati, et [S] Flori. [S] Alexandriae sancti Ischyrionis martyris, qui cum ad sacrificandum conviciis et iniuriis cogeretur, atque contemneret, praeacuta sude per media viscera transverberatus neci traditur. [SS] In Aegypto sanctorum [S] Chaeremonis episcopi Nilopolis, et [SS] aliorum plurimorum martyrum, quorum alii saeviente Decii persecutione, fuga dispersi, in solitudinibus errantes, a bestiis interempti sunt; alii fame, frigore, ac languore consumpti, alii a barbaris et latronibus necati, martyrii gloria coronati sunt. [S] Nicomediae sancti Zenonis militis, qui cum Diocletianum Cereri immolantem derisisset, maxillis confractis, dentibusque excussis, capite truncatus est.

12/23

[S] Romae sanctae Victoriae virginis et martyris, quae in persecutione Decii Imperatoris, cum esset desponsata Eugenio pagano, et nec nubere vellet, neque sacrificare, post multa facta miracula, quibus plurimus Deo virgines aggregaverat, a carnifice percussa est gladio in corde, rogatu sui sponsi. [SS] sanctorum viginti Martyrum, quos Diocletiana persecutio gravissimis tormentis cruciatos, martyres Christi fecit. [SS] [SS] Ibidem passio sanctorum [S] Migdonii et [S] Mardonii, quorum alter in eadem persecutione igne crematus, alter in fossam proiectus occubuit. [S] (probably, per Holweck) Tunc etiam passus est Diaconus sancti Anthimi episcopi Nicomediensis, qui cum litteras perferret ad Martyres, a Gentilibus tentus, et lapidibus obrutus migravit ad Dominum. [SS] (Holweck has Pompeius and not Cleomenes, while Baronius has Cleomenes and not Pompeius) In Creta sanctorum martyrum [S] Theoduli, [S] Saturnini, [S] Eupori, [S] Gelasii, [S] Euniciani, [S] Zotici, [S] Cleomenis, [S] Agathopi, [S] Basilidis, et [S] Evaristi, qui in persecutione Decii crudelia passi, capite caesi sunt. [S] Romae beati Servuli, de quo sanctus Gregorius scribit, quod a primaeva sui aetate usque ad finem vitae paralyticus iacuit in porticu prope ecclesiam sancti Clementis, et demum angelorum cantibus invitatus, transivit ad gloriam paradisi:ad cuius tumulum Deus miracula creberrime ostendit.

12/24

[E] Vigilia Nativitatis [S] Domini nostri J E S U Christi. [SS] Antiochiae natalis sanctarum Virginum quadraginta, quae in Deciana persecutione per diversa tormenta martyrium consummarunt. [S] Apud Spoletum sancti Gregorii presbyteri et martyris, qui temporibus Diocletiani et Maximiani Imperatorum primo nodosis fustibus caesus, ac deinde post craticulam et carcerem, carduis ferreis in genibus percussus, sed et ardentibus lampadibus per latera incensus, tandem est decollatus. [SS] Tripoli sanctorum martyrum [S] Luciani, [S] Metrobii, [S] Pauli, [S] Zenobii, [S] Theotimi, et [S] Drusi. [S] Nicomediae sancti Euthymii martyris, qui in persecutione Diocletiani cum multos ad martyrium praemisisset, ipse ense transfixus secutus est ad coronam. [S] Burdigalae sancti Delphini episcopi, qui Theodosii tempore claruit sanctitate. [S] Romae natalis sanctae Tharsillae virginis, amitae sancti Gregorii Papae, de qua ipse testatur, quod in hora exitus sui J E S U M ad se venientem viderit. [S] Treviris sanctae Irminae virginis, filiae Dagoberti Regis.

12/25

(Part of the December 25th entry is missing from the manuscript. Only the complete entries were included here.) [S] Romae in coemeterio Aproniani sanctae Eugeniae virginis, quae tempore Gallieni Imperatoris post plurima virtutum insignia, post sacros virginum choros, Christo aggregatos, sub Nicetio Urbis praefecto diu agonizans, novissime gladio iugulata est. [SS] Nicomediae passio multorum millium Martyrum, qui cum in Christi Natali ad Dominicum convenissent, Diocletianus Imperator januas ecclesiae claudi iussit, et ignem circumcirca parari, tripodemque cum thure prae foribus poni, ac praeconem magna voce clamare, ut qui incendium vellent effugere, foras exirent, et Jovi thus adolerent: cumque omnes una voce repsondissent pro Christo se libentius mori, incenso igne consumptu, eo die nasci meruerunt in caelis, quo Christus in terris pro salute mundi nasci dignatus est.

12/26 (12/26 )

[S] Hierosolymis natalis sancti Stephani protomartyris, qui a Judaeis non longe post Ascensione Domini lapidatus est. [S] Romae sancti Marini ordinis senatorii, qui sub Carino Imperatore et Marciano praefecto Christianae religionis causa comprehensus, equuleo et ungulis servili more punitus, in sartaginem deinde coniectus, sed igne in rorem converso liberatus, feris quoque obiectus, et ab illis servatus illaesus, tandem ad aram iterum dectus, cum idola oratione eius corruissent, percussus gladio, martyrii triumphum adeptus est. [S] Item Romae via Appia depositio sancti Dionysii Papae, qui multis pro Ecclesia impensis laboribus, fidei documentis clarus effulsit. [S] Ibidem sancti Zosimi Papae et confessoris. [S] In Mesopotamia sancti Archelai episcopi, doctrina et sanctitate celebris. [S] Majumae sancti Zenonis episcopi. [S] Romae sancti Theodori mansionarii ecclesiae sancti Petri cuius meminit beatus Gregorius Papa.

12/27

[S] Apud Ephesum natalis sancti Joannis Apostoli et Evangelistae, qui post Evangelii scriptionem, post exilii relegationem, et Apocalypsim divinam, usque ad Trajani principis tempora perseverans, totius Asiae fundavit rexitque ecclesias. [S] Alexandriae sancti Maximi episcopi, qui satis clarus et insignis titulo confessionis effectus est. [SS] Constantinopoli sanctorum confessorum [S] Theodori et [S] Theophanis fratrum, qui a pueritia in monasterio sancti Sabae nutriti, cum postea pro sanctarum imaginum cultu adversus Leonem Armenum strenue decertarent, eius iussu verberibus affecti, exilio relegantur; sed eo mortuo, rursus Theophilo Imperatori, qui eadem impietate detinebatur, constanter resistens, verberibus iterum caesi, in exilium pulsi sunt, ubi Theodorus in carcere expiravit: Theophanes vero, pace demum Ecclesiae reddita, factus Nicaenus episcopus, quievit in Domino. [S] Ibidem sanctae Niceratis virginis, quae sub Arcadio Imperatore claruit sanctitate.

12/28

[SS] In Bethlehem Judae natalis sanctorum Innocentium, qui ab Herode Rege pro Christo interfecti sunt. [SS] Ancyrae in Galatia sanctorum martyrum [S] Eutychii presbyteri, et [S] Domitiani diaconi. [SS] In Africa natalis sanctorum martyrum [S] Castoris, [S] Victoris, et [S] Rogatiani. [SS] Nicomediae sanctorum martyrum [S] Indes Eunuchi, [SS] [S] Domnae, [S] Agapis, et [S] Theophilae virginum et [SS] sociorum, qui in persecutione Diocletiani post longa certamina diverso mortis genere coronam martyrii sunt assecuti. [S] Neocaesarea in Ponto sancti Troadii martyris, in persecutione Decii: cui agonizanti sanctus Gregorius Thaumaturgus in spiritu adfuit, eumque ad subeundum martyrium roboravit. [S] Arabissi in Armenia inferiori sancti Caesarii martyris, qui sub Galerio Maximino passus est. [S] Romae sancti Domnionis presbyteri. [SS] Apud Nursiam sanctorum monachorum [S] Eutychii et [S] Florentii, quorum meminit beatus Gregorius Papa. [S] In Aegypto sancti Theodori monachi, discipuli sancti Pachomii. [S] In monasterio Lerinensi sancti Antonii monachi, miraculis clari.

12/29

[S] Cantvariae in Anglia natalis sancti Thomae episcopi et martyris, qui ob defensionem iustitiae et ecclesiasticae immunitatis, imiorum hominum factione in basilica sua gladio percussus migravit ad Christum. [S] Hierosolymis sancti David Regis et prophetae. [S] Arelate natalis sancti Trophimi, cuius meminit sanctus Paulus ad Timotheum scribens: qui ab eodem Apostolo episcopus ordinatus, praefatae urbi primus ad Christi Evangelium praedicandum directus est: ex cuius pradicationis fonte, ut sanctus Zosimus Papa scribit, tota Gallia fidei rivulos accepit. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Callisti, [S] Felicis, et [S] Bonifatii. [SS] In Africa passio sanctorum martyrum [S] Dominici, [SS] [S] Victoris, [S] Primiani, [S] Lybosi, [S] Saturnini, [S] Crescentii, [S] Secundi, et [S] Honorati. [S] (Per Holweck, Crescens was a martyr in Galatia and not Gaul) Viennae in Gallia sancti Crescentis discipuli beati Pauli Apostoli, et primi eiusdem civitatis episcopi. [S] Constantinopoli sancti Marcelli abbatis. [S] In pago Oxymensi sancti Ebrulphi abbatis et confessoris, tempore Childeberti Regis.

12/30

[SS] Spoleti natalis sanctorum martyrum [S] Sabini episcopi, [SS] [S] Exuperantii et [S] Marcelli diaconorum [S] ac Venustiani praesidis, [SS] cum uxore et filiis, sub Maximiano Imperatore: ex quibus Marcellus et Exuperantius primum equuleo suspensi, deinde fustibus graviter mactati, postea ungulis abrasi, et laterum exustione assati, martyrium compleverunt: Venustianus autem non multo una cum uxore et filiis gladio necatus est: sanctus vero Sabinus post manuum detruncationem, et diutinam carceris macerationem, ad mortem usque caesus est. Horum martyrium licet diverso extiterit tempore, una tamen die recolitur. [SS] Alexandriae sancctorum [S] Mansueti, [SS] [S] Severi, [S] Appiani, [S] Donati, [S] Honorii, et [SS] sociorum martyrum. [S] Thessalonicae sanctae Anysiae martyris. [S] Ibidem sancti Anysii eiusdem civitatis episcopi. [S] Mediolani sancti Eugenii episcopi et confessoris. [S] Ravennae sancti Liberii episcopi. [S] Aquilae in Vestinis sancti Rainerii episcopi.

12/31

[S] Romae natalis sancti Silvestri Papae, qui magnum Constantinum Imperatorem baptizavit, et Nicaenam Synodum confirmavit: multisque aliis rebus sanctissime gestis, quievit in pace. [SS] Item Romae via Salaria in coemeterio Priscillae sanctarum martyrum [S] Donatae, [SS] [S] Paulinae, [S] Rusticae, [S] Nominandae, [S] Serotinae, [S] Hilariae, et [SS] sociarum. [SS] Apud Senonas beatorum [S] Sabiniani episcopi, et [S] Potentiani, qui a Pontifice Romano illuc ad praedicandum directi, eandem metropolim confessionis suae martyrio illustrarunt. [S] Ibidem sanctae Columbae virginis martyris, quae igne superato, in persecutione Aureliani Imperatoris gladio caesa est. [S] (Per Holweck, Aggaeus and Caius were companions, but doubtful whether they existed, also appears on Jan 4 in Bononia) Rhaetiariae sancti Hermetis exorcistae. [SS] Catanae in Sicilia passio sanctorum [S] Stephani, [SS] [S] Pontiani, [S] Attali, [S] Fabiani, [S] Cornelii, [S] Sexti, [S] Floris, [S] Quinctiani, [S] Minervini, et [S] Simpliciani. [S] Eodem die sancti Zotici presbyteri Romani, qui Constantinopolim profectus, alendorum orphanorum curam suscepit. [S] Ravennae sancti Barbatiani presbyteri et confessoris. [S] Eodem die sanctae Melaniae junioris, quae cum viro suo Piniano Roma abscedens, et Hierosolymam proficiscens, ibi inter feminas Deo sacras, vir inter monachos religiosam vitam exercuit; et ambo sancto fine quieverunt. [SS] Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum. Deo gratias. F I N I S.

01/01

[E] [E] Circumcisio Domini nostri J E S U Christi, et [E] Octava Nativitatis eiusdem. [S] Romae sancti Almachii martyris, qui iubente Alipio Urbis praefecto, cum diceret: Hodie Octavae Dominici diei sunt, cessata a superstitionibus idolorum, et a sacrificiis pollutis; a gladiatoribus occisus est. [SS] Ibidem via Appia coronae sanctorum Militum trignta martyrum sub Diocletiano Imperatore. [S] Item Romae sanctae Martinae virginis, quae sub Alexandro Imperatore diversis tormentorum generibus cruciata, tandem gladio martyrii palmam adepta est. [S] Apud Spoletum sancti Concordii presbyteri et martyris, temporibus Antonini Imperatoris: qui primo fustibus caesus, dehinc equuleo suspensus, ac postea in carcere maceratus, ibique angelica visitatione consolatus, demum gladio vitam finivit. [S] (per Holweck, the identity of this martyr is unknown, and it is probably a copying error from Basil's title "Magnus") Eodem die sancti Magni martyris. [S] Caesareae in Cappadocia depositio sancti Basilii episcopi, cuius celebritas decimo octavo kalendas Julii, qua die ordinatus fuit episcopus, potissimum recolitur. [S] In Africa beati Fulgentii ecclesiae Ruspensis episcopi, qui tempore Vvandalicae persecutionis, ob catholicam fidem, eximiamque doctrinam ab Arianis multa perpessus, et in Sardiniam relegatus; tandem ad propriam ecclesiam redire permissus, vita et verbo clarus, sancto fine quievit. [S] In territorio Lugdunensi, monasterio Jurensium, sancti Eugendi abbatis, cuius vita virtutibus et miraculis plena refulsit. [S] Apud Silviniacum sancti Odilonis abbatis Cluniacensis, qui primus commemorationem omnium fidelium defunctorum prima die post festam omnium Sanctorum in suis monasteriis fieri praecepit: quem ritum postea universalis Ecclesia recipiens comprobavit. [S] Alexandriae depositio sanctae Euphrosynae virginis, quae in monasterio virtute abstinentiae, ac miraculis claruit. [SS] Et alibi aliorum plurimorum sanctorum Martyrum et Confessorum, atque sanctarum Virginum. R. Deo gratias. Sic semper terminatur lectio Martyrologii.

01/02

[E] Octava [S] sancti Stephani protomartyris. [SS] Romae commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui spreto Diocletiani Imperatoris edicto, quo tradi sacri codices iubebantur, potius corpora carnificibus, quam sancta dare canibus maluerunt. [S] Antiochiae passio beati Isidori episcopi. [SS] Tomis in Ponto sanctorum trium fratrum [S] Aegei, [S] Narcissi, et [S] Marcellini pueri, qui sub Licinio principe inter tyrones comprehensus, cum nollet militare, caesus ad mortem, ac diu in carcere maceratus, demum in mare mersus, martyrium consummavit; fratres vero eius gladio perempti sunt. [S] Mediolani sancti Martiniani episcopi. [S] Nitriae in Aegypto beati Isidori episcopi et confessoris. [S] (per Holweck, may be a scribe's error for Isidore) Ipso die sancti Siridonis episcopi. [S] In Thebaide sancti Macarii Alexandrini, abbatis.

01/03 (01/03 )

[E] Octava [S] sancti Joannis Apostoli et Evangelistae. [S] Romae via Appia natalis sancti Anteri Papae, qui sub Julio Maximino passus est, et in coemeterio Callisti sepultus. [S] Eodem die santi Petri, qui apud civitate Aulonam crucis supplicio est interemptus. [SS] In Hellesponto sanctorum martyrum [S] Cyrini, [S] Primi, et [S] Theogenis. [S] Caesareae in Cappadocia sancti Gordii centurionis; de cuius laudibus extat praeclara Basilii magni oratio in eius die festo habita. [SS] In Cilicia sanctorum martyrum [S] Zosimi, [SS] [S] Athanasii commentariensis, et [S] Theopempti, et [S] Theonae, qui in persecutione Diocletiani illustre martyrium obierunt. (perhaps Theonas and Theopemptus were mistakenly included in this set. See Theonas and Theopemptus of Nicomedia) [S] Patavii sancti Danielis martyris. [S] Viennae in Galliis sancti Florentii episcopi, qui tempore Gallieni Imperatoris in exilium relegatus, illic martyrium consummavit. [S] Lutesiae Parisiorum sanctae Genovefae virginis, quae a beato German Antisiodorensi episcopo Christo dicata, admirandis virtutibus et miraculis claruit.

01/04

[E] Octava [SS] sanctorum Innocentium. [S] In Creta natalis sancti Titi, qui ab Apostolo Paulo Cretensium episcopus ordinatus, post praedicationis officium fidelissime consummatum, beatum fine adeptus, sepultus est in ecclesia, ubi a beato Apostolo dignus minister fuerat constitutus. [SS] Romae sanctorum martyrum [S] Prisci presbyteri, et [S] Priscilliani clerici, ac [S] Benedictae religiosae foeminae: qui tempore impiissimi Juliani gladio martyrium compleverunt. [S] Item beatae Dafrosae uxoris sancti Fabiani martyris, quae post interfectionem viri sui primum exilio relegata, deinde sub praefato principe capite plexa est. [SS] Bononiae sanctorum [S] (Per Holweck, Aggaeus and Caius were companions, but doubtful whether they existed) Hermetis, [S] Aggaei, et [S] Caii martyrum, qui sub Maximiano Imperatore passi sunt. [S] Adrumeti in Africa commemoratio sancti Mavili martyris, qui in persecutione Severi Imperatoris a Scapula saevissimo praeside damnatus at bestias, martyrii coronam accepit. [SS] Item in Africa praeclarissimorum martyrum [S] Aquilini, [SS] [S] Gemini, [S] Eugenii, [S] Marciani, [S] Quincti, [S] Theodoti, et [S] Tryphonis. [S] Apud Lingonas sancti Gregorii episcopi; miraculis clari. [S] Rhemis in Gallia sancti Rigoberti episcopi et confessoris.

01/05

[E] Vigilia [E] Epiphaniae Domini. [S] Romae sancti Telesphori Papae, qui sub Antonino Pio post multos labores pro Christi confessione illustre martyrium duxit. [SS] Aegypto commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui in Thebaide sub persecutione Diocletiani diverso tormentorum genere caesi sunt. [S] Antiochiae sancti Symeonis monachi, qui in columna stans multos annos vixit, unde et Stylitae cognomen accepit: cuius vita et conversatio extitit admirabilis. [S] In Anglia sancti Edvardi Regis, virtute castitatis, et gratia miraculorum insignis. [S] Alexandriae sanctae Syncleticae, cuius res praeclare gestas sanctus Athanasius litterarum monumentis commendavit. [S] Romae sanctae Aemilianae virginis, amitae sancti Gregorii Papae, quae vocante Tharsilla sorore, quae ad Deum praecesserat, hac ipsa die migravit ad Dominum. [S] Eodem die sanctae Apollinaris virginis.

01/06

[E] Epiphania Domini. [S] In territorio Rhemensi passio sanctae Macrae virginis, quae in persecutione Diocletiani iubente Rictiovaro Praeside cum in ignem esset praecipitata, et permansisset illaesa, dehinc mamillis abscissis, et squalore carceris afflicta, super testas etiam acutissimas ac prunas volutata, orans migravit ad Dominum. [SS] In Africa commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui in persecutione Severi ad palú ligati, igne consumpti sunt. [S] Rhedonis in Gallia sancti Melanii episcopi et confessoris, qui post innumerabilium signa virtutum, iugiter caelo intentus, gloriosus migravit a saeculo. [S] Geris in Aegypto sancti Nilammonis reclusi, qui dum ad episcopatum traheretur invitus, in oratione spiritum Deo reddidit.

01/07

[E] Relatio [S] pueri J E S U de Aegypto. [S] Eodem die natalis beati Luciani Antiochenae ecclesiae presbyteri et martyris, qui satis clarus doctrina et eloquentia, passus est Nicomediae ob Christi confessionem in persecutione Maximini, sepultusque est Helenopoli in Bithynia: cuius laudes sanctus Ioannes Chrysostomus celebravit. [S] Antiochiae sancti Cleri diaconi, qui pro confessionis gloria septies tortus, ac diu in carcere maceratus, ad ultimum decollatus, martyrium consummavit. [SS] In civitate Heraclea sanctorum martyrum [S] Felicis et [S] Januarii. [S] (Holweck lists several Juliani for this date, but Baronius is not specific) Eodem die sancti Juliani martyris. [S] In Dania sancti Canuti Regis et martyris. [S] Papiae sancti Crispini episcopi et confessoris. [S] In Dacia sancti Nicetae episcopi, qui feras et barbaras gentes Evangelii praedicatione mites reddidit ac mansuetas. [S] (Per Holweck, Theodore was a follower of Saint Ammonius, not Saint Anthony) In Aegypto beati Theodori monachi, qui tempore Constantini Magni floruit sanctitate, cuius Sanctus Athanasius meminit in vita sancti Antonii.

01/08

[SS] Bellovaci in Galliis sanctorum martyrum [S] (Holweck is unsure if Lucianus was a bishop) Luciani presbyteri, [S] Maximiani, et [S] Juliani: quorum duo ultimi a persecutionibus gladio perempti sunt: beatus autem Lucianus, qui cum sancto Dionysio in Galliam venerat, post nimiam caedem cum Christi nomen viva voce confiteri non timuisset, priorum sententiam et ipse excepit. [S] Item sancti Eugeniani martyris. [SS] In Libya sanctorum martyrum [S] Theophili diaconi, et [S] Helladii, qui primo laniati, ac testulis peracutis compuncti, demum in ignem coniecti, animas Deo reddiderunt. [S] Hierapoli in Asia sancti Apollinaris episcopi, qui sub Marco Antonino Vero sanctitate, atque doctrina floruit. [S] Neapoli in Campania natalis sancti Severini episcopi, fratri beati Victorini martyris: qui post multarum virtutum perpetrationem, plenus sanctitate quievit. [S] Papiae sancti Maximi episcopi et confessoris. [S] Metis sancti Patientis episcopi. [S] Eodem die apud Noricos sancti Severini abbatis, qui apud eam gentem Evangelium propagavit, et Noricorum dictus est Apostolus. Eius corpus ad Lucullanum prope Neapolim divinitus delatum, inde postea ad monasteriú S. Severini translatum est.

01/09

[SS] [SS] Antiochiae sub Diocletiano et Maximiano natalis sanctorum [S] Juliani martyris, et [S] Basilissae virginis uxoris eius; quae cum viro suo virginitate servata, in pace vitam finiuit: Julianus vero (postquam multitudo sacerdotum, et ministrorum Ecclesiae Christi, quae propter immanitatem persecutionis ad eos confugerat, igne cremata est) Marciani praesidis iussu plurimis tormentis cruciatus, capitalem sententiam accepit: [SS] cum quo etiam [S] Antonius presbyter, et [S] Anastasius, quem ipse Julianus à morte suscitatum, gratiae Christi participem fecerat; [S] et Celsus puer, [S] una cum matre sua Marcionilla, ac septem fratres, aliique plurimi passi sunt. [SS] ac septem fratres, [SS] (Per Holweck, the unspecified companions are 20 soldiers) aliique plurimi passi sunt. [S] In Mauritania Caesariensi sanctae Marcianae virginis, quae bestiis tradita, martyrium consummavit. [SS] Smyrnae sanctorum martyrum [S] Vitalis, [S] Revocati, et [S] Fortunati. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Epicteti, [SS] [S] Jucundi, [S] Jucundi, [S] Secundi, [S] Vitalis, [S] Felicis, et [SS] aliorum septem. [S] Sebastae in Armenia sancti Petri episcopi, fratris sancti Basilii. [S] Anconae sancti Marcellini episcopi, qui urbem illam, ut sanctus Gregorius scribit, divina virtute ab incendio liberavit.

01/10

[S] In Cypro beati Nicanoris diaconi de septem primis, qui gratia fidei et virtute admirandus, gloriosissimè coronatus est. [S] Romae sancti Agathonis Papae, qui sanctitate et doctrina conspicuus quievit in pace. [S] Mediolani sancti Ioannis Boni episcopi et confessoris. [S] In Thebaide natalis beati Pauli primi eremitae, qui à sextodecimo aetatis suae anno usque ad centesimum decimumtertium solus in eremo permansit: cuius animam inter Apostolorum et prophetarum choros ad caelum ferri ab angelis sanctus Antonius vidit. Eius autem dies festus decimooctavo Kalendas Februarii celebratur. [S] Constantinopoli sancti Marciani presbyteri.

01/11

[S] Romae natalis sancti Hygini Papae, qui in persecutione Antonini gloriose martyrium consummavit. [S] In Africa beati Salvii martyris, in cuius die natali sanctus Augustinus sermonem habuit ad populum Carthaginensem. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Petri, [S] Severi, et [S] Leucii. [S] Firmi in Piceno sancti Alexandri episcopi et martyris. [S] Ambiani sancti Salvii episcopi et martyris. [S] Brundusii sancti Leucii episcopi et Confessoris. [S] In Cappadocia in vico Magariasso sancti Theodosii coenobiarchae, qui multa pro fide catholica passus, in pace tandem quievit. [S] In Thebaide sancti Palaemonis abbatis, magistri sancti Pachomii. [SS] Suppentoniae apud montem Soractem [S] sancti Anastasii monachi, et [SS] sociorum, qui divinitus vocati, migraverunt ad Dominum. [S] Papiae sanctae Honoratae virginis.

01/12

[S] Romae sanctae Tatianae martyris, quae sub Alexandro Imperatore uncis atque pectinibus laniata, bestiis exposita, et in ignem proiecta, sed nil laesa, gladio demum percussa migravit in caelum. [S] In Achaia sancti Satyri martyris, qui ante quoddam idolum transiens, cum exsufflasset in illud, signas sibi frontem, statim idolum corruit; ob quam causam decollatus est. [S] Eodem die sancti Arcadii martyris, genere et miraculis clari. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Zotici, [SS] [S] Rogati, [S] Modesti, [S] Castuli, et [SS] coronae militum quadraginta. [SS] Constantinopoli sanctorum [S] Tigrii presbyteri, et [S] Eutropii lectoris, qui Arcadii Imperatoris tempore passi sunt. [S] (per Holweck, he is identical with Getulius) Tibure sancti Zotici martyris. [SS] Ephesi passio sanctorum quadraginta-duorum Monachorum, qui ob cultum sanctarum imaginum sub Constantino Copronymo saevissime cruciati, martyrium compleverunt. [S] Ravennae sancti Ioannis episcopi et confessoris. [S] Veronae sancti Probi episcopi. [S] In Anglia sancti Benedicti abbatis et confessoris.

01/13

[E] Octava [E] Epiphaniae Domini. [SS] Romae via Lavicana coronae sanctorum Militum quadraginta, quas sub Gallieno Imperatore pro confessione verae fidei percipere meruerunt. [S] In Sardinia sancti Potiti martyris, qui sub Antonino Imperatore et Gelasio Preside multa passus, demum gladio martyrium consecutus est. [SS] Singidoni in Mysia superiori sanctorum martyrum [S] Hermyli et [S] Stratonici, qui post saeva tormenta sub Licinio Imperatore in Istrum flumen demersi sunt. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Gumesindi presbyteri, et [S] Servidei monachi. [S] Pictavis in Gallia natalis sancti Hilarii episcopi et confessoris, qui ob catholicam fidem, quam strenue propugnavit, quadriennio apud Phrygiam relegatus, inter alia miracula mortuum suscitavit. Eius autem festivitas sequenti die celebratur. [S] Caesareae in Cappadocia sancti Leontii episcopi, qui sub Licinio adversus gentiles, et sub Constantino adversus Arianos plurimum decertavit. [S] Treveris S. Agritii episcopi. [S] In Versiaco monasterio sancti Viventii confessoris. [S] Amaseae in Ponto sanctae Glaphyrae virginis.

01/14

[S] Nolae in Campania natalis sancti Felicis presbyteri, qui, ut sanctus Paulinus episcopus scribit, cum a persecutoribus post tormenta in carcerem mitteretur, et cochleis ac testulis vinctus superpositus iaceret, nocte ab angelo solutus atque eductus fuit: postmodum vero cessante persecutione, cum vitae exemplo ac doctrina multos ad fidem Christi convertisset, clarus miraculis in pace quievit. [S] In Judaea sancti Malachiae prophetae. [SS] [SS] In monte Sina sanctorum trigintaocto Monachorum a Saracenis ob Christi fidem interfectorum. [SS] In Aegypto in Raithi regione sanctorum quadragintatrium Monachorum, qui pro Christiana religione a Blemmiis occisi sunt. [S] Mediolani sancti Datii episcopi et confessoris, cuius meminit beatus Gregorius Papa. [S] In Africa sancti Euphrasii episcopi. [S] In Syria sancti Juliani Sabae senioris, qui Valentis Imperatoris tempore, fidem catholicam Antiochiae penè collapsam, virtute miraculorum erexit. [S] Neocaesariae in Ponto sanctae Macrinae discipuli beati Gregorii Thaumaturgi, aviae sancti Basilii, quae eumdem educavit in fide.

01/15

[S] In territorio Andegavensi beati Mauri abbatis, discipuli sancti Benedicti, cuius disciplinis ab infantia eruditus, quantum in eis profecerit, inter alia quae apud eum positus gessit (res nova, et post Petrum inusitata) pedibus super aquas incedens patefecit: In Gallias inde ab eo directus, constructo ibi celebri monasterio, cui quadraginta annis praefuit, miraculorum gloria clarus in pace quievit. [SS] In Judaea sanctorum [S] Habacuc et [S] Michaeae prophetarum, quorum corpora sub Theodosio seniore divina revelatione reperta sunt. [S] Anagniae sanctae Secundinae virginis et martyris, quae sub Decio Imperatore passa est. [S] Caralis in Sardinia sancti Ephisii martyris, qui in persecutione Diocletiani sub Flaviano iudice plurimis tormentis divina virtute superatis, demum abscissis cervicibus victor migravit in caelum. [S] Nolae in Campania sancti Maximi episcopi. [S] Arvernis in Gallia sancti Boniti episcopi et confessoris. [SS] In Aegypto [S] sancti Macarii abbatis, discipuli beati Antonii, vita et miraculis celeberrimi. [S] Item beati Isidori, sanctitate vitae, fide et miraculis clari. [S] Romae sancti Joannis Calybitae, qui aliquamdiu in angulo domus paternae, deinde in tugurio in insula Tiberina ignotus parentibus habitavit, à quibus in morte agnitus, clarus miraculis in eodem loco sepultus est: ubi postea in eius honorem ecclesia constructa fuit.

01/16

[S] Romae via Salaria natalis sancti Marcelli Papae et martyris, qui ob catholicae fidei confessionem, iubente Maxentio tyranno, primo fustibus caesus, deinde ad servitium animalium cum custodia publica deputatus, ibidem serviendo amictu indutus cilicino, defunctus est. [SS] Marrochii in Africa passio sanctorum martyrum ordinis Minorum, [S] Berardi, [SS] [S] Petri, [S] Accursii, [S] Adiuti, et [S] Othonis. [S] Arelate sancti Honorati episcopi et confessoris, cuius vita, doctrina, et miraculis fuit illustris. [S] Opitergii sancti Titiani episcopi et confessoris. [S] Rhinocolurae in Aegypto sancti Melae episcopi qui sub Valente exilium et alia gravia pro fide catholica passus, in pace quievit. [S] Fundis in Campania sancti Honorati abbatis, cuius meminit beatus Gregorius Papa. [S] In monasterio Peronae sancti Fursei confessoris. [S] Romae sanctae Priscillae, quae se, suaque martyrum obsequio mancipavit.

01/17

[S] In Thebaide sancti Antonii abbatis, qui multorum monachorum pater, vita et miraculis praeclarissimus vixit: cuius gesta sanctus Athanasius insigni volumine prosecutus est. Eius autem sacrum corpus sub Justiniano Imperatore divina revelatione repertum, atque Alexandriam delatum, in ecclesia sancti Joannis Baptistae humatum fuit. [SS] Apud Lingonas sanctorum tergeminorum, [S] Speusippi, [S] Eleusippi, et [S] Meleusippi, qui cum [SS] [S] avia sua Leonilla martyrio coronati sunt, tempore M. Aurelii Imperatoris. [E] Romae Inventio [SS] sanctorum martyrum [S] Diodori presbyteri, [S] Marciani diaconi, et [SS] sociorum, qui sub sancto Stephano Papa, cum in Arenario natalitia martyrum agerent, obstructa persecutoribus ianua cryptae, et diruta desuper mole, ipsi quoque martyrium sunt assecuti. [S] Apud Bituricas depositio sancti Sulpicii episcopi, cognomento Pii, cuius vita et mors pretiosa gloriosis miraculis commendatur. [SS] Romae in monasterio sancti Andreae, beatorum monachorum [S] Antonii, [S] Meruli, et [S] Joannis, de quibus scribit sanctus Gregorius Papa.

01/18

[E] Cathedra [S] sancti Petri Apostoli, qua primum Romae sedit. [S] Ibidem passio sanctae Priscae virginis et martyris, quae sub Claudio juniore post multa tormenta martyrio coronata est. [SS] In Ponto natalis sanctorum martyrum [S] Mosei et [S] Ammonii, qui cum essent milites, primo ad metalia damnati, novissime igni traditi sunt. [S] Ibidem sancti Athenogenis antiqui Theologi, qui per ignem consummaturus martyrium, hymnum laetus cecinit, quem et discipulis scriptum reliquit. [S] Turonis in Gallia sancti Volusiani episcopi, quia à Gothis captus, in exilio spiritum Deo reddidit. [S] Ibidem sancti Leobardi reclusi, qui mira abstinentia et humilitate refulsit. [S] In Britannia sancti Deicolae abbatis, discipuli beati Columbani. [S] Novocomi sanctae Liberatae virginis.

01/19

[SS] Romae via Cornelia sanctorum martyrum [S] Marii et [S] Marthae coniugum, et [SS] filiorum [S] Audifacis et [S] Abachum nobilium Persarum, qui Romam temporibus Claudii principis ad orationem venerant: è quibus post toleratos fustes, equuleum, ignes, ungues, ferreos, manuumque; praecisionem, Martha in Nympha necata est, caeteri sunt decollati, et corpora eorum incensa. [S] Smyrnae natalis beati Germanici martyris, qui cum primaevae aetatis venustate floreret, sub Marco Antonino et Lucio Aurelio per gratiam virtutis Dei metum corporeae fragilitatis excludens, sponte praeparatam sibi bestiam damnatus à iudice provocavit; cuius dentibus comminutus, vero pani Domino J E S U Christo, pro ipso moriens, meruit incorporari. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Pauli, [SS] [S] Gerontii, [S] Januarii, [S] Saturnini, [S] Successi, [S] Julii, [S] Cati, [S] Piae, et [S] Germanae. [S] Apud Spoletum passio S. Pontiani martyris, tempore Antonini Imperatoris: quem Fabianus iudex pro Christo vehementissime virgis caesum iussit super carbones nudis pedibus ambulare; à quibus nil laesus, equuleo et uncinis ferreis iussus est suspendi, et sic in carceré trudi, ubi angelica visitatione meruit confortari: post quae leonibus expositus, et plumbo ferventi perfusus, tandem gladio percussus est. [S] Laude sancti Bassiani episcopi et confessoris, qui adversus haereticos una cum sancto Ambrosio strenue decertavit.

01/20

[S] Romae natalis sancti Fabiani Papae, qui tempore Decii martyrium passus, in coemeterio Callisti sepultus est. [S] Ibidem ad Catacumbas sancti Sebastiani martyris, qui Diocletiano Imperatore cum haberet principatum primae cohortis, sub titulo Christianitatis iussus est ligari in medio campo, et sagittari à militibus, atque ad ultimum fustibus caedi, donec deficeret. [S] Nicaeae in Bithynia sancti Neophyti martyris, qui quintumdecimum annum aetatis agens, flagris caesus, in fornacem immissus, feris obiectus, cum permaneret illaesus, et Christi fidem constanter profiteretur, gladio tandem occisus est. [S] Cesenae sancti Mauri episcopi, virtutibus et miraculis clari. [S] In Palaestina natalis sancti Euthymii abbatis, qui zelo catholicae disciplinae, et virtute miraculorum tempore Marciani Imperatoris in Ecclesia floruit.

01/21

[S] Romae passio sanctae Agnetis virginis, quae sub praefecto Urbis Symphronio ignibus iniecta, sed iis per orationem eius extinctis, gladio percussa est. De ea beatus Hieronymus haec scribit: Omnium gentium litteris atque linguis praecipue in ecclesiis Agnes vita laudata est, quae et aetatem vicit et tyrannum, et titulum castitatis martyrio consecravit. [S] Athenis natale sancti Publii episcopi, qui post sanctum Dionysium Areopagitam Atheniensium ecclesiam nobiliter rexit, et praeclarus virtutibus, ac doctrina praefulgens, ob Christi martyrum gloriose coronatur. [SS] Tarraconae in Hispania sanctorum martyrum [S] Fructuosi episcopi, [S] Augurii et [S] Eulogii diaconorum, qui tempore Gallieni, primo in carcerem trusi, deinde flammis iniecti, exustis vinculis, manibus in modum crucis expansis, orantes martyrium compleverunt: in quorum die natali sanctus Augustinus sermonem ad populum habuit. [S] Trecis sancti Patrocli martyris, qui sub Aureliano Imperatore martyrii coronam promeruit. [S] In Galliis in monasterio Augiensi sancti Meinardi eremitae à latronibus caesi. [S] Papiae sancti Epiphanii episcopi et confessoris.

01/22

[S] Valentiae in Hispania Tarraconensi sancti Vincentii levitae et martyris, qui sub Daciano impiissimo praeside carceres, famem, equuleum, distorsiones membrorum, laminas candentes, cratem ferream ignitam, aliaque tormentorum genera perpessus, ad martyrii praemium evolavit in caelum: cuius passionis nobilem triumphum Prudentius luculenter versibus exequitur, et beatus Augustinus, ac sanctus Leo Papa summis laudibus commendant. [S] Romae ad Aquas Savias sancti Anastasii Persae monachi, qui post plurima tormenta carceris, verberum, et vinculorum, quae in Caesarea Palaestinae perpessus fuerat, a Chosroe Persarum rege multis poenis affectus, ad ultimum decollatus est, cum prius septuaginta socios in fluenta demersos ad martyrium praemisisset. eius caput Romam delatum est, un cum veneranda eius imagine, cuius aspectu fugari daemones, morbosque curari, acta secundi Concilii Nicaeni testantur. [SS] Ebreduni in Gallia sanctorum martyrum [S] Vincentii, [S] Orontii, et [S] Victoris, qui in persecutione Diocletiani martyrio coronati sunt. [S] Novariae sancti Gaudentii episcopi et confessoris. [S] Sorae sancti Dominici abbatis, miraculis clari.

01/23

[S] Romae sanctae Emerentianae virginis et martyris, quae adhuc catechumena, dum oraret ad sepulchrum sanctae Agnetis, cuius fuerat collactanea, à gentilibus lapidata est. [S] Philippis in Macedonia sancti Parmenae, qui fuit unus de septem primis diaconis. Hic traditus gratiae Dei, iniunctum sibi à fratribus officium praedicationis plena fide consummans, sub Traiano martyrii gloriam est adeptus. [SS] Caesareae in Mauritania sanctorum martyrum [S] Severiani, et [S] Aquilae uxoris eius ignibus combustorum. [S] Apud Antinoum Aegypti urbem sancti Asclae martyris, qui post diversa tormenta pretiosam Deo animam, in flumen praecipitatus, reddidit. [SS] Ancyrae in Galatia [S] sancti Clementis episcopi, qui saepius cruciatus, tandem sub Diocletiano martyrium consummavit. [S] Ibidem sancti Agathangeli, qui eodem die sub Lucio praeside passus est. [S] Alexandriae sancti Joannis Eleemosynarii, eiusdem urbis episcopi, misericordia in pauperes celeberrimi. [S] Toleti sancti Ildefonsi episcopi, qui ob singularem vitae integritatem, susceptamque; defensionem adversus haereticos, Dei genitricis virginitatem impugnantes, ab eadem candidissima veste donatus est, ac demum sanctitate celebris in caelum vocatus. [S] In provincia Valeriae sancti Martyrii monachi, cuius meminit beatus Gregorius Papa.

01/24

[S] Natalis sancti Timothei, discipuli beati Pauli Apostoli, qui ab eodem Ephesi ordinatus episcopus, post multos pro Christo agones, cum Dianae immolantes argueret, lapidibus obrutus, paulo post obdormivit in Domino. [SS] Antiochiae [S] sancti Babylae episcopi, qui in persecutione Decii, posteaquam freqenter passionibus suis, ac cruciatibus glorificaverat Deum, gloriosae vitae finem sortitus est in vinculis ferreis, cum quibus et suum corpus sepeliri mandavit. [SS] Referuntur etiam passi cum eo tres pueri, [S] Urbanus, [S] Prilidianus, et [S] Epolonius, quos ille in fide Christi instruxerat. [S] Ibidem sanctae Xynoridis martyris. [SS] Neocaesareae sanctorum martyrum [S] Mardonii, [S] Musonii, [S] Eugenii, et [S] Metelli, qui omnes igni traditi sunt, et eorum reliquiae in flumen dispersae. [S] Fulginii sancti Feliciani, qui a Victore Papa eiusdem civitatis episcopus ordinatus, post multos labores, in ultima senectute sub Decio martyrio coronatur. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Thyrsi et [S] Proiecti. [S] Bononiae sancti Zamae primi eiusdem civitatis episcopi, qui à sancto Dionysio Romano Pontifice ordinatus, illic Christianam fidem mirifice propagavit. [S] Item beati Surani abbatis, qui tempore Longobardorum sanctitate floruit.

01/25

[E] Conversio [S] sancti Pauli Apostoli, quae fuit secundo ab Ascensione Domini anno. [S] Apud Damascum natalis sancti Ananiae, qui eumdem Apostolum baptizavit. Hic cum Damasci, et Eleutheropoli, alibique Evangelium praedicasset, sub Licinio iudice nervis caesus et laniatus, domum lapidibus oppressus martyrium consummavit. [SS] Antiochiae sanctorum martyrum [S] Juventini et [S] Maximi, qui sub Juliano Apostata martyrio coronati sunt: in quorum die natali sanctus Joannes Chrysostomus sermonem ad populum habuit. [SS] Arvernis sanctorum [S] Projecti episcopi, et [S] Marini viri Dei, qui a proceribus eisudem urbis passi sunt. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Donati, [S] Sabini, et [S] Agapis. [S] Tomis in Scythia sancti Bretannionis episcopi, qui mira sanctitate, et zelo catholicae fidei sub Valente Imperatore Ariano, cui fortiter restitit, in Ecclesia floruit. [S] Atrebati in Galliis sancti Popponis abbatis, miraculis clari.

01/26

[S] Smyrnae natalis sancti Polycarpi, qui beati Joannis Apostoli discipulus, et ab eo eiusdem civitatis episcopus ordinatus, totius Asiae princeps fuit: postea sub Marco Antonino et Lucio Aurelio Commodo, sedente Proconsule, et universo populo in amphitheatro adversus eum personante, igni traditus est, et cum ab eo minime laederetur, gladio confossus, martyrii coronam accepit: cum quo etiam alii duodecim ex Philadelphia venientes, in praefata urbe martyrio consummati sunt. [SS] Hipponeregio in Africa sanctorum [S] Theogenis episcopi, et [SS] aliorum triginta sex, qui in persecutione Valeriani contemnentes temporalem mortem, coronam vitae aeternae adepti sunt. [E] Apud Bethlehem Judae dormitio [S] sanctae Paulae viduae, matris Eustochii virginis Christi: quae cum esset è nobilissimo Senatorum genere, renuntians saeculo, et facultates suas pauperibus distribuens, ad Praesepe Domini se recepit: ubi multis virtutibus praedita, et longo coronata martyrio, ad caelestia regna transivit: cuius vitam virtutibus admirandam sanctus Hieronymus scripsit. [S] In territorio Parisiensi sanctae Bathildis reginae, sanctitate et miraculorum gloria illustris.

01/27

[E] Constantinopoli [S] sancti Ioannis episcopi, propter aureum eloquentiae flumen cognomento Chrysostomi, qui verbo et exemplo Christianae religioni plurimum profuit, et post multos labores, in exilio vitam finivit. Eius sacrum corpus sub Theodosio juniore hac die Constantinopolim, inde postea Romam translatum, in Basilica Principis Apostolorum conditum fuit. [S] Sorae sancti Juliani martyris, qui in persecutione Antonini comprehensus, cum idolorum templum; dum ipse torqueretur, corruisset, truncato capite martyrii coronam accepit. [S] In Africa sancti Aviti. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Datii, [S] Reatri, et [SS] sociorum, qui in persecutione Vandalica passi sunt. [SS] Item sanctorum [S] Dativi, [S] Juliani, [S] Vincentii, atque [SS] aliorum vigintiseptem martyrum. [S] Romae Vitaliani Papae. [S] Apud Cenomanos depositio sancti Juliani, primi eiusdem urbis episcopi, quem sanctus Petrus illuc ad praedicandum Evangelium misit. [S] In monasterio Bobacensi sancti Mauri abbatis.

01/28

[S] (Per Holweck, this repeat entry is a remnant of the octave for Agnes) Romae sanctae Agnetis secundo. [S] Ibidem sancti Flaviani martyris, qui sub Diocletiano passus est. [SS] Apolloniae sanctorum martyrum [S] Thyrsi, [S] Leucii, et [S] Callinici, qui tempore Decii Imperatoris variis tormentorum generibus cruciati, primus et ultimus abscissione capitis, medius caelesti voce evocatus spiritum reddens, martyrium consummarunt. [SS] In Thebaide sanctorum martyrum [S] Leonidis, et [SS] sociorum, qui tempore Diocletiani palmam martyrii sunt assecuti. [SS] Alexandriae commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui hac ipsa die factione Syriani ducis Ariani, dum in ecclesia synaxim agerent, diverso mortis genere sunt interempti. [S] Item sancti Cyrilli eiusdem urbis episcopi, qui catholicae fidei praeclarissimus propugnator, doctrina et sanctitate illustris quievit in pace. [S] Caesaraugustae sancti Valerii episcopi. [S] In monasterio Rhemensi depositio sancti Joannis presbyteri, viri Dei. [S] In Palaestina sancti Jacobi eremitae, qui post lapsum diu in sepulchro paenitentiae causa latuit, and clarus miraculis migravit ad Dominum.

01/29

[SS] Romae via Nomentana natalis sanctorum martyrum [S] Papiae et [S] Mauri militum, tempore Diocletiani Imperatoris: quorum ora iussit Laodicius Urbis praefectus ad primam Christi confessionem lapidibus contundi, et sic eos in carcerem trudi, ac postea fustibus caedi, atque ad ultimum plumbatis percuti donec expirarent. [S] Perusiae sancti Constantii episcopi et martyris, qui una cum sociis sub Marco Aurelio Imperatore ob fidei defensionem martyrii coronam accepit. [SS] Edessae in Syria sanctorum martyrum [S] Sarbelii, et [S] Barbeae sororis eius, qui a beato Barsimeao episcopo baptizati in persecutione Trajani sub Lysia praeside martyrio coronati sunt. [S] Tricassino sancti Sabiniani martyris, qui iubente Aureliano Imperatore, pro fide Christi decollatus est. [S] Mediolani sancti Aquilini presbyteri, qui ab Arianis gladio in gutture transverberatus, martyrio coronatur. [S] Treviris depositio beati Valerii episcopi, discipuli sancti Petri Apostoli. [S] Apud Bituricas sancti Sulpicii Severi episcopi, discipuli sancti Martini, virtutibus et eruditione conspicui.

01/30

[S] Antiochiae passio beati Hippolyti presbyteri, qui Novati schismate aliquantulum deceptus, sed operante gratia Christi correctus, ad unitatem Ecclesiae rediit, pro qua, et in qua postea illustre martyrium consummavit. Hic rogatus a suis, quaenam secta verior esset; execratus dogma Novati, eam fidem dicens esse servandam, quam Petri cathedra custodiret, jugulum praebuit. [SS] In Africa passio sanctorum martyrum [S] Feliciani, [S] Philappiani, et [SS] aliorum centum vigintiquattuor. [S] Edessae in Syria sancti Barsimaei episcopi, qui cum gentiles plurimos convertisset ad fidem, et praemisisset ad coronam, eos secutus est sub Trajano cum palma martyrii. [S] Ibidem sancti Barsem episcopi, gratia curationum illustris, qui à Valente Imperatore Ariano in extremas illius regionis oras ob fidem catholicam relegatus vitam finivit. [S] Item beati Alexandri, qui in persecutione Decii comprehensus, longaevae aetatis veneranda canicie et confessione iterata resplendens, inter carnificum tormenta reddidit spiritum. [S] Hierosolymis natalis sancti Matthiae episcopi, de quo mira et plena fide gesta narrantur: qui sub Hadriano multa pro Christo perpessus, demum in pace quievit. [S] Romae sancti Felicis Papae tertii, qui pro fide catholica plurimum laboravit. [S] Papiae sancti Armentarii episcopi et confessoris. [S] In Malbodio Hannoniae monasterio sanctae Aldegundis virginis, tempore Dagoberti Regis. [S] Mediolani sanctae Savinae foeminae religiosissime, quae ad sepulchra sanctorum Naboris et Felicis martyrum orans, obdormivit in Domino.

01/31

[SS] Romae via Portuensi sanctorum martyrum [S] Cyri et [S] Joannis, qui post multa tormenta pro confessione Christi capite truncati sunt. [S] Alexandriae natalis sancti Metranis martyris, qui sub Decio Imperatore cum ad iussionem paganorum nollet impia verba proferre, illi totum eius corpus fustibus colliserunt; vultumque et oculus praecutis calamis terebrantes, ipsum extra urbem cum cruciatibus expulerunt, ibique lapidibus oppressum interemerunt. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Saturnini, [SS] [S] Thyrsi, [S] Victoris. In eadem civitate sanctorum martyrum [S] Tharsicii, [S] Zotici, [S] Cyriacus et [SS] sociorum. [S] Cyzici in Hellesponto sanctae Triphenis martyris, quae plurimis tormentis superatis, a tauro demum necata martyrii palmam promeruit. [S] Mutinae sancti Germiniani episcopi, miraculorum gloria illustris. [S] Mediolani sancti Julii presbyteri, et confessoris, tempore Imperatoris Theodosii. [S] Romae sanctae Marcellae viduae, cuius praeclaras laudes beatus Hieronymus scripsit. [E] Eodem die Translatio [S] Marci Evangelistae, cum sacrum eius corpus ex Alexandria Aegypti urbe a barbaris tunc occupata, Venetias allatum, ibidem in maiori ecclesia eius nomine consecratam honorificentissime conditum fuit.

02/01

[S] Natalis sancti Ignatii episcopi et martyris, qui tertius post beatum Apostolum Petrum Antiochenam rexit ecclesiam, atque in persecutione Trajani damnatus ad bestias, Romam vinctus mittitur, ubi praessente Trajano, circumsedente Senam, immanissimis poenarum suppliciis primo affectus, leonibus dehinc obijcitur; quorum dentibus praefocatus, hostia Christi efficitur. [SS] Smyrnae [S] sancti Pionii presbyteri et martyris, qui in persecutione Marci Aurelii Antonini et Lucii Veri, post apologias pro fide Christiana conscriptas, post squalorem carceris, ubi multos fratrum ad martyrii tolerantiam suis exhortationibus roboravit, cruciatibus multis vexatus, clavis confixus, et ardenti rogo superpositus, beatum pro Christo finem fortitus est: cum quo et [SS] alii quindecim passi sunt. [S] Ravennae sancti Severi episcopi, qui ob praeclara merita signo columbae fuit electus. [S] Trecis sancti Pauli episcopi, cuius vita virtutibus claruit, et mors pretiosa miraculis commendatur. [S] Eodem die sancti Ephrem Edessenae ecclesiae diaconi, qui post multos labores pro fide Christi susceptos, sub Valente Imperatore sanctitate et doctrina conspicuus quievit in Domino. [S] In Scotia sanctae Brigidae virginis, quae cum lignum altaris tetigisset, in testimonium virginitatis suae, statim viride factum est.

02/02

[E] Purificatio [S] beatae Mariae virginis, quae à Graecis Hypapante Domini appellatur. [S] Romae via Salaria passio sancti Aproniani commentariensis, qui adhuc gentilis, cum sanctum Sisinium e carcere educeret, ut Laodicio praefecto praesentaret, vocemque; è caelo factam audiret, Venite benedicti patris mei, percipite regnum, quod vobis paratum est a constitutione mundi; credens baptizatur, et postea in confessione Domini finem vitae capitali sententia accepit. [SS] Item Romae sanctorum martyrum [S] Fortunati, [S] Feliciani, [S] Firmi, et [S] Candidi. [S] Caesareae in Palaestina sancti Cornelii centurionis, quem beatus Petrus Apostolus baptizavit, et apud praefatum urbem episcopali honore sublimavit. [S] Aurelianis sancti Flosculi episcopi. [S] Cantuariae in Anglia natalis sancti Laurentii episcopi, qui post sanctum Augustinum eam ecclesiam gubernavit, et Regem ipsum ad fidem convertit.

02/03

[SS] [S] Sebastae in Armenia passio sancti Blasii episcopi et martyris, qui multorum patrator miraculorum, sub Agricolao praeside post diutinam caesionem, atque in ligno suspensionem, ubi ferreis pectinibus carnes eius diruptae sunt; post teterrimum carcerem, et in lacum demersionem, unde salvus exiuit, iubente eodem judice una cum duobus pueris capite truncatur. [SS] Ante eum vero septem mulieres, quae guttas sanguinis eius defluentes, dum torqueretur, colligebant, deprehensae quod essent Christiane, post dira tormenta gladio percussae sunt. [SS] [S] In Africa sancti Celerini diaconi, qui decem et novem dies custodia carceris septus, in nervo et ferro, variisque poenis gloriosus fuit Christi confessor: et dum inexpugnabili firmitate certaminis sui adversarium vicit, vincendi caeteris viam fecit. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Laurentini eius patrui, [S] Ignatii avunculi, et [S] Celerinae aviae, qui antea martyrio coronati fuerant: de quorum omnium gloriosis laudibus extat beati Cypriani epistola. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Felicis, [S] Symphronii, [S] Hippolyti, et [SS] sociorum. [SS] In oppido Vapingo sanctorum [S] Tigidis et [S] Remedii episcoporum. [SS] Lugduni sanctorum [S] Lupicini et [S] Felicis itidem episcoporum. [S] Eodem die sancti Anscharii Bremensis episcopi, qui Suevos et Danos ad Christi convertit.

02/04

[S] Romae sancti Eutychii martyris, qui illustre martyrium consummavit, sepultusque est in coemeterio Callisti: cuius sepulchrum sanctus Damasus Papa versibus exornavit. [SS] Forosempronii sanctorum martyrum [S] Aquilini, [SS] [S] Gemini, [S] Gelasii, [S] Magni, et [S] Donati. [SS] Thmuis in Aegypti passio [S] beati Philaeae eiusdem civitatis episcopi, et [S] Philoromi tribuni militum, qui in persecutione Diocletiani cum a cognatis et amicis suaderi non possent ut sibi parcerent, ambo datis cervicibus palmas à Domino meruerunt: cum quibus etiam innumera multitudo fidelium ex eadem urbe, pastoris sui sequens exemplum, martyrio coronata est. [S] Eodem die sancti Remberti Bremensis episcopi. [S] Trecis sancti Aventini confessoris. [S] Pelusii in Aegypto sancti Isidori monachi, meritis et doctrina conspicui. [S] Eodem die sancti Gilberti confessoris.

02/05

[S] Catanae in Sicilia natalis sanctae Agathae virginis et martyris, quae temporibus Decii Imperatoris sub Quinctiano judice post alapas et carcerem, post equuleum et torsiones, post mamillarum abscissionem, post voluntationem in testulis et carbonibus, tandem in carcere Deum precando consummata est. [SS] In Ponto commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, quorum alii in persecutione Maximiani plumbo liquenti perfusi, alii acutis arundinibus in unguibus cruciati, ac multis horrendis tormentis vexati iisdemque saepius iteratis, palmas à Domino et coronas illustri passione meruerunt. [S] Alexandriae sancti Isidori martyris, qui in persecutione Decii à Numeriano exercitus duce pro fide Christi capite caesus est. [S] Viennae beati Aviti episcopi et confessoris, cuius fide, industria, atque admirabili doctrina ab infestatione Arianae haeresis Galliae defensae sunt." [SS] Brixinone sanctorum episcoporum [S] Genuini et [S] Albini, quorum vita miraculis extitit gloriosa.

02/06

[S] Caesareae in Cappadocia natalis sanctae Dorotheae virginis et martyris, quae sub Sapricio illius provinciae Praeside primum equulei extensione vexata, dehinc palmis divissime caesa, ad ultimum capitali sententia punita est: in cuius confessione Theophilus quidem scholasticus ad Christi fidem conversus, et mox equuleo acerrime tortus, novissime gladio caesus est. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Saturnini, [S] Theophili, et [S] Revocatae. [S] Emessae in Phoenicia sancti Silvani episcopi, qui cum eidem ecclesiae annis quadraginta praefuisset, sub Maximino Imperatore vita cum duobus aliis objectus feris, membratimque discerptus, martyrii palmam accepit. [S] Arvernis in Gallis sancti Antholiani martyris. [SS] Eodem die sanctorum episcoporum [S] Vedasti et [S] Amandi quorum vita et mors plurimis miraculis extitit gloriosa: e quibus prior Atrebatensium, alter vero Trajectensium rexit ecclesiam. [S] Bononiae sancti Cuarini episcopi Cardinalis Praenestini, vitae sanctitate conspicui.

02/07

[S] Augustae in Britannia natalis beati Auguli episcopi, qui aetatis cursum per martyrium explens, aeterna praemia suscipere meruit. [SS] [S] In Phrygia sancti Adauci martyris, qui ex Italia genere clarus, et omni fere dignitarum gradu ab Imperatoribus honoratus, dum adhuc Quaestoris officio fungeretur, martyrii corona pro fidei defensione dignatus est. [SS] Item plurimorum sanctorum martyrum urbis unius civium, quorum dux erat idem Adaucus; qui cum omnes Christiani essent, et constanter in fidei confessione persisterent, a Maximino Imperatore igne consumpti sunt. [S] Heracleae sancti Theodori ductoris militum, qui Licinio imperante, post multa tormenta truncatus capite, victor migravit in caelum. [S] In Aegypto sancti Moysis episcopi venerabilis, qui primum in eremo vitam solitariam duxit; deinde petente Mauuia regina Saracenorum episcopus factus, gentem illam feroccissimam magna ex parte ad fidem convertit, et gloriosus meritis quievit in pace. [S] Lucae in Tuscia depositio sancti Richardi regis Anglorum. [S] Bononiae sanctae Julianae viduae.

02/08

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Pauli, [S] Lucii, et [S] Cyriaci. [SS] In Armenia minori natalis sanctorum martyrum [S] Dionysii, [S] Aemiliani, et [S] Sebastiani. [S] Alexandriae passio sanctae Cointhae martyris, tempore Decii Imperatoris: quam pagani correptam, ad idola perducente adorare cogebant; quod cum illa execrans recusaret, pedes eius vinculis innectentes, et eam per plateas civitatis trahentes, horrendo supplicio discerpserunt. [SS] Constantinopoli natalis sanctorum martyrum Monachorum monasterii Dii, qui ob defensionem fidei catholicae, cum ferrent litteras sancti Felicis Papae adversus Acacium, dirisime caesi sunt. [SS] In Perside commemoratio sanctorum martyrum, qui sub Cabade rege Persarum ob Christianam fidem diversis suppliciis necati sunt. [S] Papiae sancti Juventii episcopi, qui strenue in Evangelio laboravit. [S] Mediolani depositio sancti Honorati episcopi et confessoris. [S] Viroduni in Gallia sancti Pauli episcopi, miraculorum gloria illustris.

02/09

[S] Alexandriae natalis sanctae Apolloniae virginis, cui persecutores tempore Decii dentes omnes primum excusserunt, deinde constructo ac succenso rogo, cum comminarentur vivam se eam incensuros, nisi cum eis impia verba proferret, illa paululum intra semetipsam deliberans, repente se de manibus impiorum proripuit, et in ignem quem paraverant, maiori sancti Spiritus flamma intus accensa, sponte prosilivit, ita ut perterreretur, etiam ipsi crudelitatis auctores, quod promptior inventa esset ad mortem foemina, quam persecutor ad poenam. [SS] Romae passio sanctorum martyrum [S] Alexandri, et [SS] aliorum trigintaocto coronatorum. [S] Antiochiae sancti Nicephori martyris, qui sub Valeriano Imperatore capite caesus, martyrii coronam accepit. [SS] In Africa in castello Lemelense sanctorum martyrum [S] Primi et [S] Donati diaconorum, qui cum altare in ecclesia tutarentur, a Donatistis occisi sunt. [S] In monasterio Fontanella sancti Ansberti Rhotomagensis episcopi. [S] Canusii in Apulia sancti Sabini episcopi et confessoris.

02/10

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Zotici, [SS] [S] Irenaei, [S] Hyacinthi, [S] Amantii. [SS] Ibidem via Lavicana sanctorum decem Militum martyrum. [S] (per Holweck, she was tortured as a virgin under Decius, then martyred as a matron under Diocletian) Item Romae via Appia sanctae Soteris virginis et martyris, quae ut scribit sanctus Ambrosius, nobili genere nata, parentum consulatus et praefecturas ob Christum contempsit, iussaque immolare non acquiescens, graviter et diutissime alapis caesa est: et cum cetera quoque poenarum genera vicisset, percussa gladio laeta migravit ad sponsum. [S] In Campania sancti Silviani episcopi et confessoris. [S] In Stabulo Rhodis in territorio Senensi sancti Guilielmi eremitae. [S] Apud montem Casinum sanctae Scholasticae virginis, sororis sancti Benedicti abbatis, qui eius animam instar columbae migrantem e corpore in caelum ascendere vidit. [S] In pago Rhotomagensi sanctae Austrebertae virginis, miraculis celebris.

02/11

[SS] In Africa natalis sanctorum martyrum [S] Saturnini presbyteri, [SS] [S] Dativi, [S] Felicis, [S] Ampelii, et [SS] sociorum, qui convenientes ad Dominicum ex more celebrandum, in persecutione Diocletiani à militibus comprehensi, sub Anolino proconsule passi sunt. [SS] In Numidia commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui in eadem persecutione comprehensi, cum iuxta Imperatoris edictum divinas scripturas tradere voluissent, gravissimis excruciati suppliciis, occisi sunt. [SS] Hadrianopoli sanctorum martyrum [S] Lucii episcopi, et [SS] sociorum eius: qui sub Constantio ab Arianis multa perpessus, in vinculis martyrium consummavit: ceteri vero nobiliores civium, cum Arianos in Sardicensi Concilio tunc damnatos recipere noluissent, a Philagrio Comite capitalem sententiam exceperunt. [S] Lugduni sancti Desiderii episcopi Viennensis et martyris. [S] Ravennae sancti Caloceri episcopi et confessoris. [S] Mediolani sancti Lazari episcopi. [S] Capuae sancti Castrensis episcopi. [S] In castro Nantoniensi sancti Severini abbatis monasterii Agaunensis, cuius precibus cultor Dei rex Clodoveus a diutina infirmitate liberatus est. [S] In Aegypto S. Jonae monachi virtutibus clari.

02/12

[S] Barcinone in Hispania sanctae Eulaliae virginis, quae tempore Diocletiani Imperatoris equuleum, ungulas, flammasque perpessa, demum cruci affixa gloriosam martyrii coronam accepit. [S] In Africa sancti Damiani militis et martyris. [SS] Carthagine sanctorum martyrum [S] Modesti et [S] (per Holweck, Julianus was martyred at Alexandria and not Carthage) Juliani. [S] Apud Beneventum sancti Modesti levitae et martyris. [SS] Alexandriae sanctorum [S] Modesti et [S] Ammonii infantum. [S] Antiochiae sancti Meletii episcopi, qui pro fide catholica saepe exilium passus, demum Constantinopoli migravit ad Dominum: cuius virtutes sanctus Joannes Chrysostomus et Gregorius Nyssenus summis laudibus celebrarunt. [S] Constantinopoli sancti Antonii episcopi tempore Leonis sexti Imperatoris. [S] Veronae sancti Gaudentii episcopi et confessoris.

02/13

[S] Antiochiae natalis sancti Agabi prophetae, de quo beatus Lucas in Actibus Apostolicis scribit. [SS] Ravennae sanctarum [S] Fuscae virginis, et [S] Maurae nutricis eius, quae Decio imperate multa sub Quinctiano praeside perpessae, demum gladio transfixae martyrium consummarunt. [S] Melitinae in Armenia sancti Polyeucti martyris, qui in persecutione eiusdem Decii multa passus, martyrii coronam adeptus est. [S] Lugduni sancti Juliani martyris. [S] Tuderti sancti Benigni martyris. [S] Romae sancti Gregorii Papae secundi, qui Leonis Isaurici impietati acerrime restitit, et sanctum Bonifacium ad praedicandum Evangelium in Germaniam misit. [S] Andegavi depositio sancti Lucinii episcopi, venerabilis sanctitatis viri. [S] Lugduni sancti Stephani episcopi et confessoris. [S] Reate sancti Stephani abbatis, mirae patientiae viri: in cuius transitu, ut refert beatus Gregorius Papa, sancti angeli ceteris etiam videntibus adfuerunt.

02/14

[S] Romae via Flaminia natalis beati Valentini presbyteri et martyris, qui post multa sanitatum et doctrinae insignia, fustibus caesus et decollatus est sub Claudio Caesare. [SS] Item Romae sanctorum martyrum [S] Vitalis, [S] Feliculae, et [S] Zenonis. [SS] Interamnae [S] sancti Valentini episcopi and martyris, qui post diutinam caedem custodiae mancipatus, cum superari non posset, mediae noctis silentio ejectus de carcere, decollatus est iussu Placidi Urbis praefecti. [SS] Ibidem sanctorum [S] Proculi, [S] Ephebi, et [S] Apollonii martyrum, qui cum ad corpus sancti Valentini vigilias agerent, iussu Leontii consularis comprehensi, gladio caesi sunt. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Bassi, [S] Antonii et [S] Protolici, qui demersi sunt in mare. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Cyrionis presbyteri, [SS] [S] Bassiani lectoris, [S] Agathonis exorcistae, et [S] Moysis, qui omnes igne combusti evolaverunt ad caelum. [SS] Ibidem sanctorum [S] Dionysii et [S] Ammonii decollatorum. [S] Ravennae sancti Eleuchadii episcopi et confessoris. [S] In Bithynia sancti Auxentii abbatis. [S] Apud Surrentum sancti Antonini abbatis, qui e monasterio Casinensi a Longobardis devastato in solitudine in eiusdem urbis secedens, ibidem sanctitate celebris obdormivit in Domino: cuius corpus multis quotidie miraculis, et praesertim in liberandis energumenis effulget.

02/15

[SS] Brixiae natalis sanctorum martyrum [S] Faustini et [S] Jovitae, qui sub Hadriano Imperatore post multa praeclara pro Christi fide suscepta certamina, victricem martyrii coronam acceperunt. [SS] Romae [S] sancti Cratonis martyris, qui cum [SS] uxore sua et universa domo a beato Valentino episcopo baptizatus, non multo post una cum illis martyrio consummatus est. [S] Interamnae sanctae Agapis virginis et martyris. [SS] Item natalis sanctorum martyrum [S] Saturnini, [SS] [S] Castuli, [S] Magni, et [S] Lucii. [S] Vasione in Galliis sancti Quinidii episcopi, cuius mortem in conspectu Domini pretiosam miracula crebra testantur. [S] Capuae sancti Decorosi episcopi et confessoris. [S] In provincia Valeriae sancti Severi presbyteri, de quo beatus Gregorius scribit, quod fusis lacrymis defunctum revocavit ad vitam. [S] Antiochiae sancti Joseph diaconi. [S] Arvernis sanctae Georgiae virginis.

02/16

[S] Natalis beati Onesimus, de quo S. Paulus Apostolus ad Philemonem scribit; quem etiam post sanctum Timotheum Ephesiorum episcopum ordinavit, praedicationisque verbum illi commisit. Hic vinctus Romam perductus, ac pro fide Christi lapidatus, primo ibidem sepultus fuit; inde ad locum ubi episcopus fuerat ordinatus, corpus eius delatum est. [E] Cumis in Campania Translatio [S] sanctae Julianae, virginis et martyris, quae Nicomediae sub Maximiano Imperatore primum a patre suo Africano graviter caesa, deinde ab Evilasio praefecto, cui nubere recusarat, variae cruciata, et postmodum in carcerem detrusa, ubi palam cum diabolo conflixit, demum flammas ignium, et ollam ferventem superans, capitis decollatione martyrium consummavit. [SS] In Aegypto [S] sancti Juliani martyris, cum [SS] aliis quinque millibus. [SS] [S] (Pamphilus's name appears below) [SS] [SS] Caesareae in Palaestina sanctorum martyrum [S] Eliae, [S] Hieremiae, [S] Esaiae, [S] Samuelis, et [S] Danielis, qui cum spontance ministrassent confessoribus in Cilicia ad metalla damnatis, inde revertentes, comprehensi, et a Firmiliano praeside sub Maximino Imperatore saevissime torti, gladio demum percussi sunt. [SS] Post quos [S] sanctus Porphyrius Pamphili martyris famulus, et [S] sanctus Seleucus Cappadox, qui iteratis certaminibus saepe vicerant, rusus cruciati, alter incendio, gladio alter martyrii coronam acceperunt. [S] Brixiae sancti Faustini episcopi et confessoris.

02/17

[SS] Romae passio [S] sancti Faustini, quem [SS] alii quadragintaquatuor secuti sunt ad coronam. [S] In Perside natalis beati Polychronii episcopi Babylonis, qui in persecutione Decii ore lapidibus caeso, manibus extensis oculos ad caelum elevans emisit spiritum. [SS] Concordiae sanctorum martyrum [S] Donati, [S] Secundiani, [S] Romuli, cum [SS] aliis octogintasex eiusdem coronae consortibus. [S] Caesarae in Palaestina sancti Theoduli senis, qui ex familia praesidis Firmiliani, martyrum excitatus exemplo, cum Christum constanter confiteretur, cruci affixus, martyrii palmam nobili triumpho promeruit. [S] Ibidem sancti Juliani Cappadocis, qui exosculatus necatorum martyrum corpora, ut Christianus delatus et ad praesidem ductus, lento igne iussus est comburi. [S] In pago Tarvanensi sancti Silvini episcopi Tolosani. [S] In Scotia sancti Fintani presbyteri et confessoris.

02/18

[S] Hierosolymis natalis beati Symeonis episcopi et martyris, qui filius Cleophae, et propinquus Salvatoris secundum carnem fuisse traditur. Hic Hierosolymorum episcopus post Jacobum fratrem Domini ordinatus, in persecutione Trajani multis suppliciis affectus, martyrio consummatus est, omnibus qui aderant, et iudice ipso mirantibus, ut centum vigintiannorum senex crucis supplicium fortiter constanterque; pertulisset. [SS] Apud Ostia Tiberina sanctorum martyrum [S] Maximi et [S] Claudii fratrum, et [SS] [S] Praepedignae uxoris Claudii, cum duobus filiis [S] Alexandro et [S] Cutia: qui cum essent praeclarissimi generis, iubente Diocletiano tenti sunt, atque in exilium deportati, deinde incendio concremati, odoriferum martyrii sacrificium Deo ipsi obtulerunt: quorum reliquiae in flumen projectae, et à Christianis perquisitae, iuxta eandem civitatem sepultae sunt. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Lucii, [SS] [S] Silvani, [S] Rutuli, [S] Classici, [S] Secundini, [S] Fructuli, et [S] Maximi. [S] Constantinopoli sancti Flaviani episcopi, qui cum fidem catholicam Ephesi propugnaret, ab impii Dioscori factione pugnis et calcibus percussus, post triduum vitam finivit. [S] Toleti sancti Helladii episcopi et confessoris.

02/19

[S] Romae natalis sancti Gabini presbyteri et martyris, fratris beati Caii Papae, qui a Diocletiano diu in custodia vinculis afflictus, pretiosa morte caeli gaudia comparavit. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Publii, [S] Juliani, [S] Marcelli, et [SS] (Holweck names the others as Manubius, Julianus, Baraceus, Tullius, Lampasius, Majolus, Julius, Paulus, and Maximilla) aliorum. [SS] In Palaestina commemoratio sanctorum Monachorum et aliorum martyrum, qui a Saracenis sub duce Alamundaro ob fidem Christi saevissime caesi sunt. [S] Hierosolymis sancti Zambdae episcopi. [S] Apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris, Longobardos, et eorum ducem ad Christum convertit. [S] Mediolani sancti Mansueti episcopi et confessoris.

02/20

[SS] Tyri in Phoenicia commemoratio beatorum Martyrum, quorum numerum solius Dei scientia colligit, qui sub Diocletiano Imperatore à Veturio militum magistro multis tormentorum generibus sibi invicem succedentibus occisi sunt, primo quidem flagris toto corpore dilaniati, inde diversis bestiarum generibus traditi, sed ab illis divina virtute nil laesi, post addita feritate ignis ac ferri, martyrium consummarunt. Horum gloriosam multitudinem ad victoriam incitabant. [SS] [S] Tyrannio, [SS] [S] Silvanus, [S] Peleus, et [S] Nilus episcopi, ac [S] Zenobius presbyter, qui felici agone una cum illis, martyrii palmam adepti sunt. [SS] In Cypro insula sanctorum martyrum [S] Pothamii et [S] Nemesii. [S] Constantinopoli sancti Eleutherii episcopi et martyris. [SS] In Perside natalis [S] sancti Sadoth episcopi, et [SS] aliorum centum vigintiocto, qui sub Sapore rege Persiarum cum solem adorare renuissent, crudeli nece praeclaras sibi coronas compararunt. [S] Catanae in Sicilia sancti Leonis episcopi, qui virtutibus atque miraculis coruscavit. [S] Eodem die sancti Eucherii episcopi Aurelianensis, qui eo magis miraculis claruit, quo pluribus invidorum claumniis fuit oppressus. [S] Tornaci in Galliis sancti Eleutherii episcopi et confessoris.

02/21

[SS] In Sicilia natalis sanctorum Martyrum septuagintanovem qui sub Diocletiano per diversa tormenta confessionis suae coronam percipere meruerunt. [SS] Adrumeti in Africa sanctorum martyrum [S] Veruli, [SS] [S] Secundini, [S] Syrici, [S] Felicis, [S] Servuli, [S] Saturnini, [S] Fortunati, et [SS] aliorum sexdecim, qui in persecutione Vvandalica ob catholicae fidei confessionem martyrio coronati sunt. [S] Scythopoli in Palaestina sancti Severiani episcopi et martyris. [S] Damasci sancti Petri Mavimeni, qui cum diceret Arabis quibusdam ad se aegrotum venientibus: Omnis qui fidem Christianam catholicam non amplectitur, damnatus est, sicut et Mahumet pseudo propheta vester; ab illis necatus est. [S] Ravennae sancti Maximiani episcopi et confessoris. [S] Metis sancti Felicis episcopi. [S] Brixiae sancti Paterii episcopi.

02/22

[E] Antiochiae Cathedra [S] sancti Petri Apostoli, ubi primum discipuli cognominati sunt Christiani. [S] Hierapoli in Phrygia beati Papiae eiusdem civitatis episcopi, qui sancti Joannis Apostoli auditor, Polycarpi autem condiscipulus et sodalis fuit. [S] Salaminae in Cypro sancti Aristionis, qui ut idem Papias testatur, fuit unus de septuaginta duobus Christi discipulis. [SS] In Arabia commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui sub Maximino Imperatore saevissime caesi sunt. [S] Alexandriae sancti Abilii episcopi, qui secundus post beatum Marcum eiusdem civitatis episcopus, sacerdotium virtute conspicuus ministravit. [S] Viennae sancti Paschasii episcopi, eruditione et morum sanctitate praeclari.

02/23

[E] Vigilia [S] sancti Matthiae Apostoli. [S] Apud Sirmium beati Sireni monachi et martyris, qui iubente Maximiano Imperatore tentus, cum se Christianum esse confiteretur, capite caesus est. [SS] Ibidem natalis sanctorum septuaginta duorum Martyrum, qui martyrii certamen in praefata urbe consummantes, regna mansura perceperunt. [S] Romae sancti Polycarpi presbyteri, qui cum beato Sebastiano plurimos ad fidem Christi convertit, atque ad martyrii gloriam exhortando perduxit. [S] In civitate Asturicensi sanctae Marthae virginis et martyris, sub Decio Imperatore, et Paterno proconsule. [S] Constantinopoli sancti Lazari monachi, qui cum sacras imagines pingeret, Theophili Imperatoris Iconoclastae iussu diris suppliciis excruciatur, et manus ei candenti ferro comburitur: sed Dei virtute sanatus, abrasas imagines sanctas pingendo restituit ac demum in pace quievit. [S] Brixiae sancti Felicis episcopi. [S] Hispali in Hispania sancti Florentii confessoris. [S] Tuderti sanctae Romanae virginis, quae a sancto Silvestro Papa baptizata, in antris et speluncis caelestem vitam duxit, et miraculorum gloria claruit. [S] In Anglia sanctae Milburgis virginis, filiae Regis Merciorum. [SS] Et alibi aliorum etc.

02/24

[S] In Judaea natalis sancti Matthiae Apostoli, qui post Ascensionem Domini ab Apostolis in locum Judae proditoris sorte electus, pro Evangelii praedicatione martyrium passus est. [S] Romae sanctae Primitivae martyris. [S] Caesareae in Cappadocia sancti Sergii martyris, cuius gesta praeclara habentur. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Montani, [SS] [S] Lucii, [S] Juliani, [S] Victorici, [S] Flaviani, et [SS] sociorum, qui fuerunt sancti Cypriani discipuli, et sub Valeriano Imperatore martyrium consummarunt. [S] Rhotomagi passio sancti Praetextatis episcopi et martyris. [S] Treviris sancti Modesti episcopi et confessoris. [S] In Anglia sancti Edilberti regis Cantiorum, quem sanctus Augustinus Anglorum episcopus ad fidem Christi convertit. [E] Hierosolymis prima inventio capitis [S] Praecursoris Domini.

02/25

[SS] In Aegypto natalis sanctorum martyrum [S] Victorini, [S] Victoris, [S] Nicephori, [S] Claudiani, [S] Dioscori, [S] Serapionis, et [S] Papiae, sub Numeriano Imperatore: quorum duo primi pro confessione fidei exquisita suppliciorum genera constanter tolerantes, capite plectuntur; Nicephorus post craticulas candentes, ignesque superatos, minutatim concisus est; Claudianus et Dioscorus flammis incensi, Serapion vero et Papias gladio caesi sunt. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Donati, [S] Justi, [S] Herenae, et [SS] sociorum. [S] Romae natalis sancti Felicis Papae quatti, qui sancti Gregorii Papae atavus fuit, de quo is refert, quod sanctae Tharsillae nepti apparens, illum ad caelestia regna vocavit. [S] Constantinopoli sancti Tharasii episcopi, eruditione et pietate insignis, ad quem extat Hadriani Papae primi epistola pro defensione sanctarum imaginum. [S] Naziazni sancti Caesarii, fratris beati Gregorii Theologi, quem idem Gregorius inter agmina beatorum se vidisse testatur.

02/26

[S] Perge in Pamphilia natalis beati Nestoris episcopi, qui in persecutione Decii cum die noctuque orationi insisteret, postulans ut grex Christi custodiretur, comprehensus, ac nomen Domini mira libertate et alacritare confessus, iussu praesidis Pollionis equuleo crudelissime tortus est, ac demum cum se Christo semper adhaesurum constanter profiteretur, crucis suspendio victor migravit in caelum. [SS] Ibidem passio sanctorum [SS] [S] Papias, [S] Diodori, [S] Cononis, et [S] Claudiani, qui sanctum Nestorem martyrio praecesserunt. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Fortunati, [S] Felicis, et [SS] aliorum vigintiseptem. [S] Alexandriae sancti Alexandri episcopi, gloriosi senis, qui post beatum Petrum eiusdem civitatis episcopum, Arium presbyterum suum haeretica impietate depravatum, et divina veritate convictum, de Ecclesia eiecit, ac postea inter trecentos decem et octo Patres in Nicaeno Concilio eumdem damnavit. [S] Bononiae sancti Faustiniani episcopi, qui eam ecclesiam Diocletiani persecutione vexatam verbo praedicationis firmavit et auxit. [S] Gazae in Palaestina sancti Porphyrii episcopi, qui tempore Arcadii Imperatoris Marnam idolum, eiusque templum evertit, ac multa passus quievit in Domino. [S] Florentiae sancti Andreae episcopi et confessoris. [S] Interritorio Archiacensi sancti Victoris confessoris, cuius laudes sanctus Bernardus conscripsit.

02/27

[SS] (Per Holweck, martyrs in Thessalonica and not Rome) Romae natalis sanctorum martyrum [S] Alexandri, [SS] [S] Abundii, [S] Antigoni, et [S] Fortunati. [SS] Alexandriae [S] passio sancti Juliani martyris, qui cum ita podagra constrictus esset, ut neque incedere, neque stare posset; una cum duobus famulis, qui eum in sella gestabant, iudici offertur, quorum alter fidem negavit, atler nomine Eunus cum Juliano in confessione Christi perdurans, ambo simul camelis impositi, per totam urbem circumduci iubentur, et flagris laniari, ac tandem incenso rogo, hinc inde spectatne populo, comburi. [S] alter nomine Eunus cum Juliano in confessione Christi perdurans, ambo simul camelis impositi, per totam urbem circumduci iubentur, et flagris laniari, ac tandem incenso rogo, hinc inde spectatne populo, comburi. [S] Ibidem sancti Besae militis, qui cum insultantes in praedictos martyres cohiberet, delatus ad iudicem, pro fide constanter agens, capite truncatus est. [S] Hispali in Hispania natalis sancti Leandri eiusdem civitatis episcopi, cuius praedicatione et industria Visigothorum gens, adiuvante Recharedo eorum rege, ab Ariana impietate ad catholicam fidem conversa est. [SS] Constantinopoli sanctorum confessorum [S] Basilii et [S] Procopii, qui tempore Leonis Imperatore pro cultu sanctarum imaginarum strenue decertarunt. [S] Lugduni sancti Baldomeri viri Dei, cuius sepulchrum crebis miraculis illustratur.

02/28

[SS] Romae natalis sanctorum martyrum [S] Macarii, [SS] [S] Rufini, [S] Justi, et [S] Theophili. [SS] Alexandriae passio sanctorum [S] Caerealis, [SS] [S] Pupuli, [S] Caii, et [S] Serapionis. [SS] Ibidem commemoratio sanctorum Presbyterorum, Diaconorum, et aliorum plurimorum, qui tempore Valeriani Imperatoris cum pestis saevissima grassaretur, morbo laborantibus ministrantes libentissime mortem oppetiere, quos velut martyres religiosa piorum fides venerati consuevit. [S] In territorio Lugdunensi, Jocis Jurensibus, depositio sancti Romani abbatis, qui primus illic eremiticam vitam duxit, et multis virtutibus ac miraculis clarus, pluriorum postea pater exstitit monachorum. [E] Papiae Translatio [S] corporis sancti Augustini episcopi ex Sardinia insula, opera Luithprandi regis Longobardorum.

02/29

(This date not included in manuscript)

03/01

[SS] Romae sanctorum Martyrum ducentorum sexaginta, quos iussit primo Claudius pro Christi nomine damnatos extra portam Salariam arenam fodere, deinde in amphitheatro militum sagittis interfici. [SS] Item natalis sanctorum martyrum [S] Leonis, [SS] [S] Donati, [S] Abundantii, [S] Nicephori, et [SS] aliorum novem. [S] Carthagine sancti Donati martyris, qui in persecutione Vvandalica sub Ursatio duce passus est. [SS] Massiliae sanctorum martyrum [S] Hermetis et [S] Hadriani. [S] Heliopoli sanctae Eudociae martyris, quae in persecutione Trajani à Theodoto episcopo baptizata, et ad certamen munita, Vincentii praesidis iussu percussa gladio, martyrii coronam accepit. [S] Eodem die sanctae Antoninae martyris, quae in persecutione Diocletiani cum gentilium deos irrisisset, post varios curciatus in vase quodam inclusa, in paludem urbis Ceae demersa est. [S] Apud civitatem Vuerdam sancti Suitberti episcopi, qui tempore Sergii Papae apud Frisones, Batavos, et alios Germaniae populos Evangelium praedicavit. [S] Andegavi sancti Albini episcopi et confessoris, viri praeclarissimae virtutis et sanctitatis. [S] Apud Cenomanos sancti Siviardi abbatis. [E] Perusiae Translatio [S] sancti Herculani episcopi et martyris.

03/02

[SS] Romae via Latina sanctorum martyrum [S] Jovini et [S] Basilei, qui passi sunt sub Valeriano et Gallieno Imperatoribus. [SS] Item Romae plurimorum sanctorum Martyrum, qui sub Alexandro Imperatore et Ulpiano praefecto diu cruciati, ad extremum capitali sententia damnati sunt. [SS] In Portu Romano sanctorum martyrum [S] Pauli, [SS] [S] Heraclii, [S] Secundillae, et [S] Januariae. [SS] Caesareae in Cappadocia sanctorum martyrum [S] Lucii episcopi, [S] Absalonis, et [S] Lorgii. [SS] In Campania commemoratio sanctorum octoginta Martyrum, qui cum nollent carnes immolatas comedere nec caput caprae adorare, à Longobardis saevissime caesi sunt. [S] Romae sancti Simplicii Papae et confessoris. [S] In Anglia sancti Ceaddae episcopi Merciorum et Lindisfarnorum, cuius praeclaras virtutes Beda commemorat.

03/03 (03/03 )

[SS] Caesareae in Palaestina sanctorum martyrum [S] Marini militis, et [S] Asterii Senatoris, in persecutione Valeriani: quorum prior accusatus à commilitionibus quod esset Christianus, et interrogatus à iudice Christianum se esse voce clarissima testaretur, martyrii coronam capitis abscissione suscepit: cumque Asterius corpus martyris capite truncatum, subiectis humeris et substrata veste qua induebatur, exciperet, honorem quem martyri detulit, continuo ipse martyr accepit. [SS] In Hispania natalis sanctorum martyrum [S] Hemiterii et [S] Cheledonii, qui cum apud Legionem Gallaeciae urbem in castris militarent, exurgente persecutionis procella, pro confessione nominis Christi plurimis tormentis afflicti, Calagurrim usque perducti, atque ibi martyrio coronati sunt. [SS] Eodem die passio sanctorum [S] Felicis, [SS] [S] Lucioli, [S] Fortunati, [S] Marciae, et [SS] sociorum. [SS] Item sanctorum militum [S] Cleonici, [S] Eutropii, et [S] Basilisci, qui in persecutione Maximiani sub Asclepiade praeside crucis supplicio feliciter triumpharunt. [S] Brixiae sancti Titiani episcopi et confessoris. [S] Bambergae sanctae Chunegundis Augustae, quae Henrico primo Imperatori nupta, cum virginitatem ipso annuente servasset, bonorum operum meritis cumulata, sancto fine quievit, et post mortem miraculis claruit.

03/04

[S] Romae via Appia natalis sancti Lucii Papae et martyris, qui primo in persecutione Valeriani ob Christi fidem exilio relegatus, et postmodum divino nutu ad ecclesiam suam redire permissus, cum plurimum adversus Novatianos laborasset, martyrium capitis obtruncatione complevit: quem sanctus Cyprianus summis laudibus celebravit. [SS] Romae item via Appia sanctorum Martyrum nongetorum, qui positi sunt in coemeterio, ad sanctam Caeciliam. [SS] Eodem die [S] sancti Caii palatini in mare demersi, et [SS] aliorum vigintiseptem. [SS] Nicomediae [S] sancti Hadriani martyris, cum [SS] aliis vigintitribus, qui omnes sub Diocletiano Imperatore martyrium crurifragio consummarunt: cuius memoria sexto idus Septembris, quado eius corpus Romam translatum fuit, potissimum agitur. [SS] Item passio sanctorum [S] Archelai, [S] Cyrilli, et [S] Photii. [SS] Apud Chersonesum passio sanctorum episcoporum [S] Basilii, [S] Eugenii, [S] Agathodori, [S] Elpidii, [S] Aetherii, [S] Capitonis, [S] Ephraem, [S] Nestoris, et [S] Arcadii. [S] Vilnae in Litvania sancti Casimiri filii Casimiri Regis, quem Leo decimus Romanus Pontifex in sanctorum numerum retulit.

03/05

[S] Antiochiae natalis sancti Phocae martyris, qui post multas, quas pro nomine Redemptoris passus est injurias, qualiter de antiquo illo serpente triumphaverit, hodie quoque populis eo miraculo declaratur, quod si quispiam á serpente morsus fuerit, ut ianuam basilicae Martyris credens attigerit, confestim evacuata virtute veneni sanatur. [S] Caesareae in Palaestina sancti Hadriani martyris, qui primo in persecutione Diocletiani iussu Firmiliani praesidis ob Christi fidem leoni obiectus, deinde gladio iugulatus, martyrii coronam accepit. [SS] Eodem die passio sanctorum [S] Eusebii palatini, et [SS] aliorum novem martyrum. [S] Caesareae in Palaestina sancti Theophili episcopi, qui sub Severo principe sapientia et vitae integritate conspicuus emicuit. [S] Item in Palaestina ad ripam Jordanis sancti Gerasimi anachoretae, qui tempore Zenonis Imperatoris floruit.

03/06

[SS] Nicomediae natalis sanctorum martyrum [S] Victoris et [S] Victorini, qui per triennium cum [SS] [S] Claudiano et [S] Bassae uxore eius tormentis multis afflicti, et retrusi in carcerem, ibidem vitae suae cursum impleverunt. [S] Terdonae sancti Marciani episcopi et martyris; qui sub Trajano pro Christi gloriae occisus coronatur. [S] Constantinopoli sancti Evagrii, qui tempore Valentis à catholicis electus episcopus, ab eodem Imperatore in exilium missus, migravit ad Dominum. [S] In Cypro sancti Cononis martyris, qui sub Decio Imperatore pedibus clavis confixis, ante currum iussus currere, in genua procumbens, in oratione reddidit spiritum. [SS] Item passio sanctorum quadragintaduorum Martyrum, qui in Amorio comprehensi, et in Syriam perducti, illic egregio peracto certamine, victores palmam martyrii perceperunt. [S] Bononiae sancti Basilii episcopi, qui à sancto Silvestro Papa ordinatus, verbo et exemplo creditam sibi ecclesiam sancctissime gubernavit.

03/07

[S] In monasterio Fossae novae prope Tarracinam sancti Thomae Aquinatis confessoris et doctoris, ordinis Praedicatorum, vitae sanctitate et Theologiae scientia illustris. [SS] Turburbi in Mauritania natalis sanctarum martyrum [S] Perpetuae et [SS] [S] Felicitatis; quae cum esset pregnans (ut sanctus Augustinus ait) expectata, iuxta leges, ut pareret, dum parturiebat, dolebat; obiecta feris gaudebat; passique sun cum eis [S] Revocatus, [S] Saturninus, et [S] Secundolus; quorum ultimus quievit in carcere, reliqui omnes bestiis traditi sunt, sub Severo principe. [SS] Caesareae in Palaestina passio [S] sancti Eubuli, qui cum esset [S] socius sancti Hadriani, biduo post illum laniatus à leonibus, et gladio trucidatus, ultimus omnium in ea civitate martyrii coronam accepit. [S] Nicomediae sancti Theophili episcopi, qui ob cultum sanctarum imaginum in exilium pulsus, illic defunctus est. [S] (Per Holweck, Bishop in Bithynia, not Egypt) Pelusii in Aegypto sancti Pauli episcopi, qui eadem ex causa exul occubuit. [S] Brixiae sancti Gaudiosi episcopi et confessoris. [S] In Thebaide sancti Pauli cognomento Simplicis.

03/08

[SS] Apud Antinoum Aegypti urbem natalis sanctorum martyrum [S] Philemonis, et [S] Apollonii diaconi, qui tenti, et ad iudicem adducti, cum constanter idolis sacrificare renuissent, perforatis calcaneis per civitatem horribiliter tracti, novissime gladio caesi martyrium compleverunt. [SS] Item ibidem passio sanctorum [S] Ariani praesidis, [SS] [S] Theotici, et [SS] aliorum trium, quos iudex submersos in mare necavit, sed delphinorum obsequio corpora eorum ad litus delata sunt. [S] Nicomediae sancti Quinctilis episcopi et martyris. [S] Carthagine sancti Pontii diaconi beati Cypriani episcopi, qui usque ad diem mortis illius cum ipso exilium sustinens, vitae et passionis eius egregium volumen reliquit, atque in suis passionibus Dominum seper glorificans, coronam vitae promeruit. [SS] Item in Africa sanctorum [S] Cyrilli episcopi, [SS] [S] Rogati, [S] Felicis, [S] item Rogati, [S] Beatae, [S] Hereniae, [S] Felicitatis, [S] Urbani, [S] Silvani, et [S] Mamilli. [S] Toleti in Hispania depositio beati Juliani episcopi et confessoris, sanctitate et doctrina celeberrimi. [S] In Anglia sancti Felicis episcopi, qui Orientales Anglos ad fidem convertit.

03/09

[SS] Apud Sebasten Armeniae natalis sanctorum Quadraginta militum Cappadocum, qui tempore Licinii Imperatoris sub praeside Agricolao post vincula et carceres teterrimos, post caesas lapidibus facies, in rigentem stagnum missi sunt, ubi gelu constricta eorum corpora disrumpebantur, ac demum crurifragio martyrium consummarunt. [SS] Erant autem inter eos nobiliores [S] Cyrion et [S] Candidus: quorum omnium praeclaras glorias sanctus Basilius, aliique Patres scriptis suis celebrarunt. [S] Nyssae depositio sancti Gregorii episcopi, fratris beati Basilii magni, vita et eruditione clarissimi, qui ob fidei catholicae defensionem sub Valente Imperatore Ariano civitate sua pulsus est. [S] Barcinone in Hispania sancti Paciani episcopi, tam vita quam sermone conspicui, qui tempore Theodosii principis in ultiman senectute finem vitae sortitus est. [SS] In Moravia sanctorum episcoporum [S] Cyrilli et [S] Methodii, qui multas illarum regionum gentes cum eorum Regibus ad fidem Christi perduxerunt. [S] Romae beatae Franciscae viduae, nobilitate generis, vitae sanctitate, et miraculorum gratia celebris.

03/10

[SS] Apameae in Phrygia in natalis sanctorum martyrum [S] Caii et [S] Alexandri, qui, ut scribit Apollinaris Hierapolitanus episcopus in libro adversus Cataphrygas haereticos, in persecutione Marci Antonini et Lucii Veri, glorioso martyrio coronati sunt. [SS] In Perside passio sanctorum quadraginta duorum Martyrum. [SS] Corinthi sanctorum martyrum [S] Codrati, [SS] [S] Dionysii, [S] Cypriani, [S] Anecti, [S] Pauli, et [S] Crescentis, qui in persecutione Decii et Valeriani, sub Iasone praeside, gladio caesi sunt. [S] In Africa sancti Victoris martyris, in cuius solemnitate sanctus Augustinus ad populum tractarum habuit. [S] Hierosolymis sancti Macarii episcopi et confessoris, cuius hortatu loca sancta a Constantino et Helena expurgata, et sacris basilicis illustrata sunt. [S] Lutetiae Parisiorum depositio sancti Droctovei abbatis, discipuli beati Germani episcopi. [S] In monasterio Luxoviense sancti Attalae abbatis, miraculis clari.

03/11

[SS] Carthagine sanctorum martyrum [S] Heraclii et [S] Zosimi. [SS] Alexandriae passio sanctorum [S] Candidi, [S] Piperionis, et [SS] aliorum viginti. [SS] Laodiceae in Syria sanctorum martyrum [S] Trophimi et [S] Thali, qui in persecutione Diocletiani post multa saevaque tormenta coronas gloriae sunt assecuti. [SS] Antiochiae commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, quo alii Maximini Imperatoris mandato candentibus craticulis superpositi, non ad mortem, sed ad diuturnum cruciatum assati, alii aliis saevissimis affecti suppliciis ad palmam martyrii pervenerunt. [SS] Item sanctorum [S] Gorgonii et [S] Firmi. [S] Cordubae sancti Eulogii presbyteri, qui eiusdem urbis Martyribus in persecutione Saracenorum adjungi meruit, quorum pro fide certamina scribendo fuerat aemulatus. . [S] Sardis sancti Euthymii episcopi, qui ob cultum sanctarum imaginarum a Michaele Imperatore Iconoclasta in exilium missus, demum Theophilo imperante martyrium consummavit. [S] Hierosolymis sancti Sophronii episcopi. [S] Mediolani sancti Benedicti episcopi. [S] (per Holweck, not abbot in Amiens) In finibus Ambianensium sancti Firmini abbatis. [S] Carthagine sancti Constantini confessoris. [S] Babuci in Hernicis sancti Petri confessoris, miraculorum gloria insignis.

03/12

[S] Romae sancti Gregorii Papae, et Ecclesiae Doctoris eximii, qui ob res praeclare gestas, atque Anglos ad Christi fidem conversos, magnus est dictus, et Anglorum Apostolus appellatus. [S] Item Romae sancti Mamiliani martyris. [S] Nicomediae passio beati Petri martyris, qui cum esset cubicularius Diocletiani Imperatoris, et liberius de immensis Martyrum suppliciis quereretur, iubente eodem in medium adducitur, ac primo suspensus diutissime flagris torquetur, deinde aceto ac sale perfusus, ad ultimum in craticula lento igne assatur, sicque vere Petri extitit et fidei heres et nominis. [SS] Ibidem sanctorum [S] Egdunii presbyteri, et [SS] aliorum septem, qui singuli diebus singulis suffocati sunt, ut caeteris metus incuteretur. [S] Constantinopoli sancti Theophanis, qui ex ditissimo pauper monachus effectus, ab impio Leone Armeno pro cultu sacrarum imaginum biennio detentus in carcere, inde in Samothraciam deportatus, ibidem aerumnis confectus reddidit spiritum, multisque miraculis claruit. [S] Capuae sancti Bernardi episcopi et confessoris.

03/13

[SS] Nicomediae natalis sanctorum martyrum [S] Macedonii, [S] Patriciae uxoris eius, et [S] Modestae filiae. [SS] Niceae sanctorum martyrum [S] Theusetae, et [SS] [S] (Per Holweck, Horres could be Choris, virgin martyr) Horris filii eius, [S] Theodorae, [S] Nymphodorae, [S] Marci, et [S] Marci, qui omnes pro Christo igni traditi sunt. [S] Hermopoli in Aegypto sancti Sabini martyris, qui multa passus, tandem proiectus in flumen martyrium consummavit. [S] In Perside sanctae Christinae virginis et martyris. [SS] Cordubae sanctorum [S] Ruderici presbyteri, et [S] Salomonis martyrum. [S] Constantinopoli sancti Nicephori episcopi, qui paternarum traditionum propugnator acerrimus, Leoni Armeno Imperatori Iconoclastae pro culto sanctarum imaginum se constanter opposuit, a quo multatus exilio, ibidem quatuordecim annis longum ducens martyrium migravit ad Dominum. [S] Apud Camerinum sancti Ansovini episcopi et confessoris. [S] In Thebaide depositio sanctae Euphrasiae virginis.

03/14

[SS] Romae natalis sanctorum quadragintaseptem Martyrum, qui baptizati sunt a beato Apostolo Petro, cum teneretur in custodia Mamertini cum coapostolo suo Paulo, ubi novem menses detenti sunt: qui omnes sub devotissima fidei confessione Neroniano gladio consumpti sunt. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Petri et [S] Aphrodisii, qui in persecutione Vvandalica martyrii coronam perceperunt. [SS] Carrhis in Mesopotamia [S] sancti Eutychii patricii, et [SS] sociorum, qui ab Euclid Arabum rege ob fidei confessionem interempti sunt. [SS] In provincia Valeriae sanctorum duorum Monachorum, quos Longobardi suspendio necaverunt in arbore: in qua licet defuncti, ab hostibus ipsis auditi sunt psallere. [S] In ea etiam persecutione Diaconus ecclesiae Marsicanae in confessione fidei capite truncatus est. [S] Halberstatti in Germania dormitio beatae Mathildis Reginae matris Othonis primi Imperatoris, humilitate et patientia celebris.

03/15

[S] Caesareae in Cappadocia passio sancti Longini militis, qui latus Domini lancea perforasse perhibetur. [S] Eodem die natalis sancti Aristobuli Apostolorum discipuli, qui cursu praedicationis peracto, martyrium consummavit. [S] Thessalonicae sanctae Matronae ancillae cuiusdam Judaeae, quae cum occulte Christum coleret, et furtivis orationibus quotidie ecclesiam frequentaret, a domina sua deprehensa: et multipliciter afflicta, novissime robustis fustibus usque ad mortem caesa, in confessione Christi incorruptum Deo spiritum reddidit. [S] Eodem die sancti Menigni fullonis, qui sub Decio passus est. [S] In Aegypto sancti Nicandri martyris, qui cum sanctorum Martyrum reliquias studiose perquireret, et ipse martyr effici meruit sub Diocletiano Imperatore. [S] Cordubae sanctae Leocritiae virginis et martyris. [S] Romae natalis sancti Zachariae Papae, qui Dei Ecclesiam summa vigilantia guernavit, et clarus meritis quievit in pace. [S] Reate sancti Probi episcopi, cui morienti Juvenalis et Eleutherius martyres adfuerunt. [S] Romae sancti Speciosi monachi, cuius animam germanus eius ferri vidit in caelus.

03/16

[SS] Romae passio [S] sancti Cyriaci diaconi, qui post longam carceris macerationem liquata pice perfusus, et in catasta extensus, attractus etiam nervis, et fustibus caesus, ad ultimum cum [SS] [S] Largo et [S] Smaragdo, et aliis viginti et [SS] aliis viginti, iubente Maximiano; capite truncatus est. Horum tamen festivitas sexto idus Augusti recolitur, quo die a beato Marcello Papa eorum corpora sunt levata, ac venerabiliter tumulata. [SS] Aquileiae natalis [S] beati Hilarii episcopi, et [S] Tatiani diaconi, qui sub Numeriano Imperatore et Beronio praeside, post equuleum atque alia tormenta, una cum [SS] [S] Felice, [S] Largo, et [S] Dionysii martyrium terminarunt. [S] In Lycaonia sancti Papae martyris, qui ob Christi fidem verberibus caesus, ungulis ferreis laceratus, clavatis calceis incedere iussus est; deinde arbori alligatus, migrans ad Dominum, eamdem arborem ex sterili reddidit fructosam. [S] Anazarbi in Cilicia sancti Juliani martyris, qui sub Marciano praeside diutissime cruciatus, demum in sacco una cum serpentibus inclusus, in mare demersus est. [S] Ravennae sancti Agapiti episcopi et confessoris. [S] Coloniae sancti Heriberti episcopi, sanctitate celebris. [S] Arvernis depositio sancti Patricii episcopi. [S] In Syria sancti Abrahae eremitae, cuius res gestas beatus Ephrem diaconus conscripsit.

03/17

[S] Hierosolymis sancti Joseph ab Arimathia nobilis decurionis, discipuli Domini, qui eius corpus de cruce depositum in monumento suo novo sepelivit. [SS] Romae sanctorum [S] Alexandri et [S] Theodori martyrum. [SS] Alexandriae commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui a Serapidis cultoribus comprehensi, cum idolum adorare constanter renuissent, saevissime caesi sunt, tempore Theodosii Imperatoris: qui mox rescriptum dedit, ut Serapidis templum destrueretur. [S] Constantinopoli sancti Paul martyris, qui sub Constantino Copronymo cum sanctarum imaginum cultum defenderet, igne combustus est. [S] In Hibernia natalis sancti Patricii episcopi et confessoris, qui primus ibidem Christum evangelizavit, et maximis miraculis et virtutibus claruit. [S] Cabilone in Galliis sancti Agricolae episcopi. [S] Nivigellae in Brabantia sanctae Gertrudis virginis, quae clarissimo genere orta, despiciens mundum, et toto vitae suae cursu in omnibus sanctitatis officiis se exercens, Christum sponsum in caelis habere meruit.

03/18

[S] Caesareae in Palaestina natalis beati Alexandri episcopi, qui de Cappadocia ex propria civitate, ubi erat episcopus, sanctorum locorum desiderio Hierosolymam veniens, cum Narcissus eiusdem urbis episcopus iam senex ecclesiam regeret, divina revelatione eius gubernacula suscepit: postmodum vero in persecutione Decii cum iam longaevae aetatis veneranda canicie praefulgeret, ductus Caesaream, et clausus in carcere, ob confessionem Christi martyrium complevit. [SS] [S] Augustae sancti Narcissi episcopi, qui primus in Rhaetia Evangelium praedicavit, deinde in Hispaniam profectus, cum Gerundae multos ad Christi fidem convertisset, ibidem in persecutione Aureliani cum [S] Felice diacono martyrii palmam accepit. [SS] Nicomediae sanctorum decem millium Martyrum, qui pro Christi confessione gladio percussi sunt. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Trophimi et [S] Eucarpii. [S] In Britannia sancti Edvardi Regis, qui dolis novercae necatus, multis miraculis claruit. [S] Hierosolymis sancti Cyrilli episcopi, qui ab Arianis multas fidei causa perpessus iniurias, et ab ecclesia sua saepe pulsus, tandem sanctitatis gloria clarus in pace quievit; cuius intemeratae fidei Synodus oecumenica Damaso scribens, praeclarum testimonium dedit. [S] Lucae in Tuscia natalis sancti Frigdiani episcopi, virtute miraculorum illustris: cuius festivitas quartodecimo Kalendas Decembris, quando eius corpus translatum fuit, potissimum recolitur. [S] Mantuae sancti Anselmi episcopi et confessoris.

03/19

[S] In Judaea natalis sancti Joseph sponsi beatissimae virginis Mariae. [SS] Surrenti sanctorum martyrum [S] Quincti, [SS] [S] Quinctillae, [S] Quartillae, et [S] Marci cum [SS] aliis novem. [S] Nicomediae sancti Pancharii Romani, qui sub Diocletiano truncatus capite, martyrii coronam accepit. [SS] (Per Holweck, Apollonius may have been a martyr, not a bishop, and both men's locations are unknown) Eodem die sanctorum [S] Apollonii et [S] Leontii episcoporum. [SS] Gandavi sanctorum [S] Landoaldi presbyteri Romani, et [S] Amantii diaconi: qui a sancto Martino Papa ad praedicandum Evangelium missi, multis post obitum sunt illustrati miraculis. [S] Apud Pinnensem civitatem natalis beati Joannis, magnae sanctitatis viri, qui de Syria ad Italiam veniens, et constructo illic monasterio, multorum servorum Dei per quatuor et quadraginta annos pater existens, clarus virtutibus quievit in pace.

03/20

[S] In Judaea sancti Joachim patris beatissimae virginis genitricis Dei Mariae. [S] In Asia natalis sancti Archippi commilitonis beati Pauli Apostoli, cuius ipse in epistola ad Philemonem, et ad Colossenses meminit. [SS] In Syria sanctorum martyrum [S] Pauli, [S] Cyrilli, [S] Eugenii, et [SS] aliorum quatuor. [SS] Eodem die sanctorum [S] Photinae Samaritanae, [SS] [S] Joseph, et [S] Victoris filiorum, itemque [S] Sebastiani ducis, [S] Anatolii, [S] Photii, [S] Photidis, [S] Parasceves, et [S] Cyriacae germanarum: qui omnes Christum confessi, martyrium sunt assecuti. [SS] Amisi in Paphlagonia sanctarum septem mulierum, [S] Alexandrae, [S] Claudiae, [S] Euphrasiae, [S] Matronae, [S] Julianae, [S] Euphemiae, et [S] Theodosiae, quae in confessione fidei caesae sunt; easque secutae sunt [SS] [S] Derphuta, et [S] soror ipsius.[S] Apolloniae sancti Nicetae episcopi, qui pro sanctarum imaginum cultu eiectus in exilium, reddidit spiritum. [S] In monasterio Fontanellae sancti Vulfranni episcopi Senonensis, qui relicto episcopatu, ibidem clarus miraculis decessit e vita. [S] In Britannia depositio sancti Cuthberti episcopi Lindisfarnensis, qui a pueritia ad obitum usque sanctis operibus et miraculorum signis effulsit.

03/21

[S] In monte Casino natalis sancti Benedicti abbatis, qui monachorum disciplinam in Occidente pene collapsam restituit, ac mirifice propagavit: cuius vitam virtutibus et miraculis gloriosam beatus Gregorius Papa conscripsit. [SS] Alexandriae commemoratio sanctorum Martyrum, qui sub Constantio Imperatore et praefecto Philagrio, irruentibus Arianis et gentilibus, in ecclesia in die Parasceves caesi sunt. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Philemonis et [S] Domnini. [S] Catanae sancti Birilli, qui a beato Petro ordinatus episcopus, cum multos gentilium convertisset ad fidem, in ultima senectute quievit in pace. [S] Alexandriae beati Serapionis anachoretae, et episcopi Thmueos, magnarum virtutum viri, qui Arianorum furore in exilium actus, migravit ad Dominum. [S] In territorio Lugdunensi sancti Lupicini abbatis, cuius vita sanctitatis et miraculorum gloria fuit illustris.

03/22

[S] Narbone in Gallia natalis sancti Pauli episcopi, Apostolorum discipuli, quem tradunt fuisse Sergium Paulum proconsulem, qui a beato Apostolo Paulo baptizatus, et cum in Hispaniam pergeret, apud Narbonam relictus, ibidem episcopali dignitate donatus est: ubi praedicationis officio non segniter expleto, clarus miraculis migravit in caelum. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Saturnini, et [SS] aliorum novem. [SS] Eodem die natalis sanctarum martyrum [S] Callinicae et [S] Basilissae. [S] Ancyrae sancti Basilii presbyteri et martyris, qui sub Juliano Apostata gravissimis cruciatibus affectus, animam Deo reddidit. [SS] Carthagine [S] sancti Octaviani archidiaconi, et [SS] multorum millium martyrum, qui ob fidem catholicam a Vvandalis caesi sunt. [S] Ibidem sancti Deogratias episcopi Carthaginiensis, qui plurimos a Vvandalis captivos ad Urbe ductos redemit, allisque sanctis operibus celebris quievit in Domino. [S] Auximi in Piceno sancti Benvenuti episcopi. [S] In Suetia sanctae Catherinae virginis, filiae sanctae Brigittae. [S] Romae sanctae Leae viduae, cuius virtutes, et ad Deum transitum sanctus Hieronymus scribit.

03/23

[SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Victoriani proconsulis Carthaginis, et [SS] [SS] duorum germanorum Aquisregiensium, [S] item Frumentii, et [S] alterius Frumentii mercatorum, qui in persecutione Vvandalica, ut scribit Victor Africanus episcopus, sub Hunnerico rege Ariano pro constantia catholicae confessionis immanissimis suppliciis cruciati, egregie coronati sunt. [SS] Item in Africa [S] Fidelis martyris. [S] Ibidem sancti Felicis, et [SS] aliorum viginti. [SS] Caesareae in Palaestina sanctorum martyrum [S] Niconis, et [S] aliorum nonagintanovem. [SS] (Baron adds Eparchius) Item coronae sanctorum martyrum [S] Domitii, [SS] [S] Pelagiae, [S] Aquilae, [S] Eparchii, et [S] Theodosiae. [S] Antiochiae sancti Theoduli presbyteri. [S] Caesareae sancti Juliani confessoris. [S] In Campania sancti Benedicti monachi, qui a Gothis in ardenti clibano inclusus, sequenti die inventus est illaesus.

03/24

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Marci et [S] Timothei, qui sub Antonino Imperatore martyrio coronati sunt. [S] Ibidem sancti Epigmentii presbyteri, qui in persecutione Diocletiani sub Turpio iudice gladio caesus, martyrium consummavit. [S] Item Romae passio beati Pigmenii presbyteri, qui sub Juliano Apostata pro fide Christi praecipitatus in Tiberim, necatus est. [SS] Caesareae in Palaestina natalis sanctorum martyrum [SS] [S] Timolai, [S] Dionysii, [S] Romuli, [S] Romuli, [S] Alexandri, [S] alterius Alexandri, [S] Agapii, et [S] alterius Dionysii, qui in persecutione Diocletiani sub Urbano praeside securi percussi, vitae coronas meruerunt. [SS] In Mauritania natalis sanctorum [S] Romuli, et [S] Secundi qui pro Christi fide passi sunt. [S] Tridenti passio sancti Symonis pueri, a Judaeis saevissime trucidati, qui multis postea miraculis coruscavit. [S] Synnadae in Phrygia sancti Agapiti episcopi. [S] Brixiae sancti Latini episcopi. [S] In Syria sancti Seleuci confessoris.

03/25

[E] Annuntiatio [S] beatissimae virginis genitricis Dei Mariae. [S] Romae sancti Quirini martyris, qui sub Claudio Imperatore post facultatum amissionem, post carceris squalorem, post multorum verberum afflictionem, gladio interfectus est, et in Tiberim proiectus: quem Christiani in insula Lycaonia invenientes, in coemeterio Pontiani condiderunt. [SS] Ibidem sanctorum ducentorum sexagintaduorum Martyrum. [S] Sirmii passio sancti Irenaei episcopi et martyris, qui tempore Maximiani Imperatoris sub praeside Probo primum tormentis acerrimis vexatus, deinde diebus plurimis in carcere cruciatus, novissime abscisso capite consummatus est. [S] Nicomediae sanctae Dulae ancillae cuiusdam militis, quae pro castitate servanda occisa, martyrii coronam promeruit. [S] Hierosolymis commemoratio sancti Latronis, quij in cruce Christum confessus, ab eo meruit audire: Hodie mecum eris in paradiso. [S] Laodiceae sancti Peligii episcopi, qui ob fidem catholicam tempore Valentis exilium et alia passus, quievit in Domino. [SS] Pistorii sanctorum confessorum [S] Barontii et [S] Desiderii. [S] In Antro insula Ligeris fluminis sancti Hermelandi abbatis, cuius gloriosa conversatio miraculorum praeconio commendatur.

03/26

[S] Romae via Lavicana sancti Castuli martyris, qui cum esset Zetarius palatii, et hospes sanctorum, a persecutoribus tertio appensus, tertio auditus, in confessione Domini perseverans, missus est in foveam, et dimissa super eum massa arenaria, martyrio coronatus est. [SS] Ibidem coronae sanctorum martyrum [S] Petri, [SS] [S] Marciani, [S] Jovini, [S] Theclae, [S] Cassiani, et [SS] aliorum. [SS] Pentapoli in Libya natalis [S] Theodori episcopi, [SS] [S] Irenaei diaconi, [S] Serapionis et [S] Ammonii lectorum. [SS] Sirmii sanctorum martyrum [S] Montani presbyteri, et [S] Maximae, qui ob Christi fidem in flumen demersi sunt. [SS] (Baronius does not name Sabinus) [SS] (Baronius does not name Sabinus) Item sanctorum martyrum [S] Quadrati, [S] Theodosii, [S] Emmanuelis, et [SS] aliorum quadraginta. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Eutychii, et [SS] aliorum, qui Constantii tempore sub Georgio episcopo Ariano pro fide catholica gladio caesi sunt. [S] Eodem die sancti Ludgeri, episcopi Monasteriensis, qui Saxonibus Evangelium praedicavit. [S] Caesaraugusta in Hispania sancti Braulii episcopi et confessoris. [S] Treviris sancti Felicis episcopi.

03/27

[S] Driziparae in Pannonia sancti Alexandri militis, qui sub Maximiano Imperatore post multos pro Christo agones superatos, multaque miracula edita, martyrium capitis abscissione complevit. [SS] Eodem die sanctorum [S] Phileti senatoris, [SS] [S] Lydiae uxoris, et filiorum [S] Macedonis et [S] Theoprepidis: itemque [S] Amphilochii ducis, et [S] Cronidae commentariensis, qui pro Christi confessione caesi sunt. [SS] In Perside sanctorum martyrum [S] Zanitae, [SS] [S] Lazari, [S] Marotae, [S] Narsetis, et [SS] (Holweck names these five martyrs as Helias, Mares, Abibus, Sembeeth, and Sabas) aliorum quinque, qui sub Sapore rege Persarum savissime trucidati, martyrii palmam meruerunt. [S] Salisburgi sancti Ruperti episcopi et confessoris, qui apud Bavaros et Noricos Evangelium mirifice propagavit. [S] In Aegypto sancti Joannis eremitae, magnae santitatis viri, qui inter cetera virtutum insignia etiam prophetico spiritu plenus, Theodosio Imperatori victorias de tyrannis Maximo et Eugenio praedixit.

03/28

[SS] Caesareae in Palaestina natalis sanctorum martyrum [S] Prisci, [S] Malchi, et [S] Alexandri, qui in persecutione Valeriani cum in suburbano agello supradictae urbis habitarent, atque in ea caelestes martyrii proponerentur coronae, divino fidei calore succensi, ultro iudicem adeuntes, cur tantum in sanguinem piorum desaeviret, obiurgant: quos ille continuo pro Christi nomine bestiis tradidit devorandos. [SS] Tarsi in Cilicia sanctorum martyrum [S] Castoris, et [S] Dorothei. [SS] Item sanctorum [S] Phileti, et [SS] sociorum, qui sub Hadriano Imperatore martyrium susceperunt. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Rogati, [S] Successi, et [SS] aliorum sexdecim. [S] Romae sancti Xysti tertii Papae et confessoris. [S] Apud Nursiam sancti Spei abbatis, mirae patientiae viri, cuius anima cum ex hac vita migraret, in columbae specie a cunctis fratribus visa est in caelum ascendere. [S] Cabilone in Galliis depositio sancti Gunthramni Regis Francorum, qui spiritalibus actionibus ita se mancipavit, ut relictis saeculi pompis, thesauros suos ecclesiis et pauperibus erogaret.

03/29

[SS] (Baronius has only Jonah and Barajesus, without mentioning any others) In Persia sanctorum martyrum [S] Jonae et [S] Barachisii, sub Sapore rege Persarum: quorum Jonas pressus in cochlea, confractis ossibus medius diffectus est, alter oppletis faucibus pice ardenti suffocatus. [S] Heliopoli apud Libanum sancti Cyrilli diaconi et martyris, cuius jecur discisso ventre avulsum gentiles sub Juliano Apostata feraliter depasti sunt. [SS] Nicomediae passio sanctorum martyrum [S] Pastoris, [S] Victorini, et [SS] sociorum [SS] (Holweck notes that the names of these saints may be incorrect) In Africa sanctorum confessorum [S] Armogastis comitis, [S] Masculae archimimi, et [S] Saturi regiae domus procuratoris, qui tempore Vvandalicae persecutionis sub Geiserico rege Ariano pro confessione veritatis multa and gravia perpessi supplicia atque opprobria, cursum gloriosi certaminis impleverunt. [S] In urbe Astensi sancti Secundi martyris. [S] In monasterio Luxoviensi depositio sancti Eustasii abbatis, discipuli sancti Columbani, qui ferme sexcentorum monachorum pater fuit, et vitae sanctitate conspicuus, etiam miraculis claruit.

03/30

[S] Romae via Appia passio beati Quirini tribuni, qui a sancto Alexandro Papa, quem habebat in custodia, cum omni domo sua baptizatus est, et sub Traiano Imperatore traditus Aureliano iudici, cum in confessione fidei persisteret, post linguae abscissionem, equulei suspensionem, manuumque ac pedum detruncationem, agonem martyrii gladio consummavit. [SS] Thessalonicae natalis sanctorum martyrum [S] Domnini, [S] Victoris, et [SS] sociorum. [SS] Constantinopoli commemoratio sanctorum plurimorum Martyrum catholicae communionis, quos Constantii tempore Macedonius haeresiarcha inauditis tormentorum generibus cruciatos occidit: nam inter cetera, fidelium mulierum ubera inter labra arcarum compressa dissecuit, et candenti ferro combussit. [S] In castro Silvanectensi depositio sancti Reguli Arelatensis episcopi. [S] Aurelianis in Gallia sancti Pastoris episcopi. [S] Syracusis sancti Zosimi episcopi et confessoris. [S] In monte Sina sancti Joannis Climaci abbatis. [S] Apud Aquinum sancti Clinii confessoris.

03/31

[S] Thecue in Palaestina sancti Amos prophetae, quem Amasias sacerdos frequenter plagis afflixit, et filius eius Ozias vecte per tempora transfixit: qui postae semivivus in patriam devectus, ibidem expiravit, sepultusque est cum patribus suis. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Theoduli, [SS] [S] Anesii, [S] Felicis, [S] Corneliae, et [SS] sociorum. [S] In Perside sancti Benjamin diaconi, qui cum Dei verbum non desisteret praedicare, sub Isdegerde Rege unguibus arundinibus acutis confixus, et spinosa sude per alvum transmissa, martyrium consummavit. [S] Romae sanctae Balbinae virginis, filiae beati Quirini martyris, quae a sancto Alexandro Papa baptizata, post devictum huius saeculi cursum sepelitur via Appia juxta patrem suum.

04/01

[S] Romae passio sanctae Theodorae sororis illustrissimi martyris Hermetis, quae sub Hadriano Imperatore ab Aureliano iudice affecta martyrio, sepulta est iuxta fratrem suum via Salaria non longe ab Urbe. [S] Eodem die sancti Venantii episcopi et martyris. [SS] In Aegypto sanctorum martyrum [S] Victoris et [S] Stephani. [SS] In Armenia sanctorum martyrum [S] Quinctiani et [S] Irenai. [S] Constantinopoli sancti Macarii confessoris, qui sub Leone Imperatore pro assertione sanctarum imaginum in exilio vitam finivit. [S] Gratianopoli sancti Hugonis episcopi, qui multis annis in solitudine vitam exegit, et miraculorum gloria clarus migravit ad Dominum. [S] Apud Ambianum sancti Vvalerici abbatis, cuius sepulchrum crebris miraculis illustratur.

04/02

[S] Caesareae in Palaestina natalis sancti Amphiani martyris, qui in persecutione Maximini cum Urbanum praesidem idolis immolantem arguisset, saeve dilaniatus, ac pedibus lino in oleum intincto, eoque incenso obvolutis acerbissime cruciatus, demum in mare demersus, transiens per ignem et aquam eductus est in refrigerium. [S] Ibidem passio sanctae Theodosiae virginis Tyriae, quae in eadem persecutione cum sanctos confessores ante tribunal stantes publice salutasset, atque rogasset, ut cum ad Dominum pervenissent, sui recordarentur, a militibus tenta, et ad Urbanum praesidem ducta, eius iussu lateribus et mammis ad interiora usque dilaniatis, in mare tandem projicitur. [S] Lugduni sancti Nicetii eiusdem urbis episcopi, vita et miraculis clari. [S] Apud Comum sancti Abundii episcopi et confessoris. [S] Apud Lingones sancti Urbani episcopi. [S] Eodem die sancti Francisci de Paula, ordinis Minimorum institutoris, quem virtutibus et miraculis clarum Leo decimus Sanctorum numero adscripsit. [S] In Palaestina depositio sanctae Mariae Aegyptiacae, quae peccatrix appelatur.

04/03

[S] Tauromenii in Sicilia sancti Pancratii episcopi, qui Christi Evangelium, quod a sancto Petro Apostolo illuc missus praedicaverat, martyrii sanguine consignavit. [SS] Tomis in Scythia natalis sanctorum martyrum [S] Evagrii et [S] Benigni. [SS] (Irene is omitted in Baronius) Thessalonicae passio sanctarum virginum [S] Agapis et [S] Chioniae, sub Diocletiano Imperatore, quae cum Christum negare nollent, primo in carcere maceratae, postea in ignem missae, sed a flammis intactae, ibi oratione ad Dominum fusa animas reddiderunt. [S] Tyri sancti Ulpiani martyris, qui in persecutione Maximiani cum aspide et cane insutus culleo, in mare demersus fuit. [S] In monasterio Meditii in Criente sancti Nicetae abbatis, qui ob cultum sanctarum imaginum sub Leone Armeno multa passus est. [S] In Anglia sancti Richardi episcopi Cicestrensis, sanctitate et miraculorum gloria conspicui. [S] Ibidem sanctae Burgundoforae abbatissae et virginis.

04/04

[SS] Thessalonicae sanctorum martyrum [S] Agathopodis diaconi, et [S] Theoduli lectoris, qui sub Maximiano Imperatore et Faustino praeside ob Christianae fidei confessionem, alligato ad collum saxo in mare demersi sunt. [S] (Holweck notes that Ambrose's date of death, 4 Apr, was the feastday in the Middle Ages in England, France, and Germany) Mediolani depositio sancti Ambrosii episcopi et confessoris, cuius studio, inter cetera doctrinae et miraculorum insignia, tempore Arianae persidiae tota fere Italia ad catholicam fidem conversa est. [S] Hispali in Hispania sancti Isidori episcopi, sanctitate et doctrina conspicui, qui zelo catholicae fidei, et observantia ecclesiasticae disciplinae Hispanias illustravit. [S] Constantinopoli sancti Platonis monachi qui pluribus annis adversus haereticos sanctarum imaginum effractores invicto animo decertavit. [S] In Palaestina sancti Zosimi anachoretae, qui funus sanctae Mariae Aegypticae curavit.

04/05

[S] Thessalonicae sanctae Irenes virginis, quae cum sacros libros contra Diocletiani edictum occultasset, post tolerantiam carceris, sagitta percussa est, et igne cremata, iussu Dulcetii praesidis, sub quo et sorores eius simul Agape et Chionia passae antea fuerat. [S] Eodem die sancti Zenonis martyris, qui detracta pelle, pice illitus, in ignem confectus est. [SS] In Africa passio sanctorum Martyrum, qui in persecutione Geiserici regis Ariani in die Paschae in ecclesia caesi sunt: quorum lector dum in pulpito Alleluia cantaret, sagitta in gutture transfixus est. [S] Venetiae in Britannia minori sancti Vincentii confessoris, cognomento Ferrerii, ordinis Praedicatorum, qui potens opere et sermone, multa millia infidelium convertit ad Christum.

04/06

[S] Romae natalis beati Xysti Papae et martyris, qui temporibus Hadriani Imperatoris, ut sibi Christum lucrifaceret, libenter mortem sustinuit temporalem. [SS] In Macedonia sanctorum martyrum [S] Timothei et [S] Diogenis. [SS] In Perside sanctorum centum viginti Martyrum. [SS] Ascalone passio sanctorum [S] Platonidis, et [SS] aliorum duorum martyrum. [S] Carthagine sancti Marcellini martyris, qui ob catholicae fidei defensionem ab haereticis occisus est. [S] Romae sancti Caelestini Papae, qui Nestorium Constantinopolitanum episcopum damnavit, Pelagiumque fugavit: cuius etiam auctoritate sancta universalis Synodus Ephesina adversus eumdem Nestorium celebrata est. [S] In Hybernia sancti Celsi episcopi, qui beatum Malachiam in episcopatu praecessit. [S] In Dania sancti Gulielmi abbatis, vita et miraculis clari.

04/07

[SS] (Baronius does not mention Modestus) In Africa natalis [S] Epiphanii episcopi, [SS] (Baronius does not mention Modestus) [S] Donati, [S] Rufini, et [SS] aliorum tredecim. [SS] Sinope in Ponto sanctorum ducentorum Martyrum. [S] In Cilicia sancti Calliopii martyris, qui sub Maximo praefecto post alia tormenta verso in terram capite cruci affixus, nobili corona martyrii decoratus est. [SS] Nicomediae [S] sancti Cyriaci, et [SS] aliorum decem martyrum. [S] Alexandriae sancti Peleusii presbyteri et martyris. [S] Romae sancti Hegesippi, qui vicinus Apostolorum temporibus Romam venit ad Anicetum Pontificem, ibidque mansit usque ad Eleutherium, et Ecclesiasticorum actuum a passione Domini usque ad suam aetatem sermone simplici texuit historiam: ut quorum vitam sectabatur, dicendi quoque exprimeret charactere. [S] Veronae sancti Saturnini episcopi et confessoris. [S] In Syria sancti Aphraatis anachoretae, qui Valentis tempore catholicam fidem virtute miraculorum adversus Arianos defendit.

04/08

[S] Alexandriae sancti Aedesii martyris, fratris beati Apphiani, qui cum impium iudicem, quod Deo dicatas virgines lenonibus traderet, palam argueret, a militibus tentus, saevissimisque affectus suppliciis, in mare demersus est pro Christo Domino. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Januarii, [S] Maximae, et [S] Macariae. [S] Carthagine sanctae Concessae martyris. [SS] (Baronius does not mention Agapus, Rufus, or Hermes) [SS] Eodem die commemoratio sanctorum [S] Herodionis, [S] Asyncriti, et [S] Phlegontis, de quibus scribit beatus Paulus Apostolus in epistola ad Romanos. [S] Apud Corinthum beati Dionysii episcopi, qui eruditione et gratia quam habuit in verbo Dei, non solum suae civitatis et provinciae populos, sed et aliarum provinciarum et urbium episcopos epistolis erudivit; Romanosque Pontifices adeo coluit, ut eorum epistolas publice legere in Ecclesia diebus Dominicis consueverit. Claruit autem temporibus Marci Antonini Veri, et Lucii Aurelii Commodi. [S] Turonis sancti Perpetui episcopi, admirandae sanctitatis viri. [S] Ferentini sancti Redempti episcopi, cuius meminit beatus Gregorius Papa. [S] Apud Comum sancti Amantii episcopi et confessoris.

04/09

[S] Antiochiae sancti Prochori, qui fuit unus de septem primis diaconis, et fide ac miraculis clarus martyrio coronatus est. [SS] Romae natalis sanctorum martyrum [S] Demetrii, [S] Concessi, [S] Hilarii, et [SS] sociorum. [SS] Sirmii passio sanctarum septem Virginum et martyrum, quae dato simul pretio sanguinis, vitam mercatae sunt aeternam. [S] Caesareae in Cappadocia sancti Eupsychii martyris, qui ob eversum Fortunae fanum sub Juliano Apostata martyrium consummavit. [SS] In Africa sanctorum martyrum Massylitanorum, in quorum die natali sanctus Augustinus tractatum habuit. [S] Amidae in Mesopotamia sancti Acatii episcopi, qui pro redimendis captivis, etiam ecclesiae vasa conflavit ac vendidit. [S] Rhotomagi sancti Hugonis episcopi et confessoris. [S] In civitate Diensi sancti Marcelli episcopi, miraculis clari. [S] In Judaea sanctae Mariae Cleophae, sororis sanctissimae Dei genitricis Mariae. [E] Romae Translatio corporis [S] sanctae Monicae matris beati Augustini episcopi, quod ex Ostiis Tiberinis Martino quino summo Pontifice in Urbem delatum, in ecclesia eiusdem beati Augustini honorifice reconditum fuit.

04/10

[S] Ezechielis prophetae, qui a iudice populi Israel, quod eum de cultu idolorum argueret, apud Babyloniam interfectus, in sepulchro Sem et Arphaxad Abrahae progenitorum sepultus est: ad quod orationis causa multi confluere consueverunt. [SS] Romae natalis plurimorum sanctorum Martyrum, quos sanctus Alexander Papa cum detineretur in carcere, baptizavit. Hos autem omnes Aurelianus praefectus navi vetustae impositos, in altum mare deduci, et illic ligatis ad colla lapidibus mergi praecepit. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Apollonii presbyteri, et [SS] aliorum quinque, qui in persecutione Maximini in mare demersi sunt. [SS] (Baronius mentions only Terentius, Africanus, Pompeius, and companions specifically) [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Terentii, [S] Africani, [S] Pompeii, et [SS] sociorum, qui sub Decio Imperatore et Fortuniano praefecto virgis caesi, equuleis torti, aliisque suppliciis cruciati, demum capitis obtruncatione martyrium compleverunt. [S] (could be meant to be a companion of Terentius et al.) Eodem die sancti Macarii episcopi Antiocheni, virtutibus et miraculis clari.

04/11

[S] Romae sancti Leonis Papae et confessoris, qui virtutum excellens meritis dictus est Magnus. Eius temporibus celebrata fuit sancta Synodus Chalcedonensis, in qua ipse per legatos Eutychem damnavit; cuius etiam Synodi decreta auctoritate sua confirmavit: cumque multa sanxisset, et luculenter scripsisset, de sancta Dei ecclesia et universo grege Dominico pastor bonus optime meritus, in pace quievit. [S] Pergami in Asia sancti Antipae testis fidelis, cuius meminit sanctus Joannes in Apocalypsi. Is sub Domitiano Imperatore in bovem aeneum candentem coniectus, martyrium consummavit. [SS] Salonae in Dalmatia sanctorum martyrum [S] Domnionis episcopi, cum [SS] militibus octo. [S] In Cracovia natalis sancti Stanislai episcopi et martyris, qui a Boleslao impio rege necatus est. [S] Gortinae in Creta sancti Philippi episcopi, vita et doctrina clarissimi; qui temporibus Marci Antonini Veri, et Lucii Aurelii Commodi ecclesiam sibi creditam regens, a furore gentilium, et haereticorum insidiis eamdem tutatus est. [S] Nicomediae sancti Eustorgii presbyteri. [S] Spoleti sancti Isaac monachi et confessoris, cuius virtutes sanctus Gregorius Papa commemorat. [S] Apud Gazam Palaestinae sancti Barsanuphii anachoretae, sub Justiniano Imperatore.

04/12

[S] Veronae passio sancti Zenonis episcopi, qui inter procellas persecutionis eam ecclesiam mira constantia gubernavit, et Gallieni tempore martyrio coronatus est. [S] In Cappadocia sancti Sabae Gothi, qui sub Valente Imperatore, cum Athanaricus Gothorum rex Christianos insequeretur, post dira tormenta in flumen proiectus est: quo etiam tempore (ut sanctus Augustinus scribit) quamplurimi ex Gothis orthodoxis martyrii corona sunt insigniti. [S] Bracari in Lusitania sancti Victoris martyris, qui adhuc catechumenus, cum idolum adorare noluisset, et Christum Jesum magna constantia confessus fuisset, post multa tormenta capite abscisso meruit proprio sanguine baptizari. [S] Firmi in Piceno sanctae Vissiae virginis et martyris. [S] Romae via Aurelia natalis sancti Julii Papae, qui adversus Arianos pro fide catholica plurimum laboravit, ac multis praeclare geestis, sanctitate celebris quievit in pace. [S] Apud Vapingum oppidum sancti Constantini episcopi et confessoris. [S] Papiae sancti Damiani episcopi.

04/13

[SS] Pergami in Asia natalis sanctorum martyrum [S] Carpi episcopi Thyatirensis, [S] Papyli diaconi, et [SS] [S] Agathonicae sororis eius optimae foeminae, [S] Agathodori quoque eorum famuli, [SS] altiorumque multorum, qui post varios cruciatus, pro beatis confessionibus martyrio coronati sunt in persecutione Marci Antonini Veri, et Lucii Aurelii Commodi. [S] In qua etiam persecutione Romae passus est vir mirabilis Justinus philosophus, qui cum secundum librum pro religionis nostrae defensione praefatis Imperatoribus porrexisset, eamque ibidem disputando strenue propugnasset, Crescentis Cynici, cuius vitam et mores nefarios redarguerat, insidiis accusatus quod Christianus esset, remunerationem linguae fidelis, martyrii munus accepit. [S] Hispali in Hispania sancti Hermenigildi filii Leovigildi regis Vuisigothorum Ariani, qui ob catholicae fidei confessionem in carcerem coniectus, cum in solemnitate Paschali communionem ab episcopo Ariano accipere noluisset, iussu perfidi patris securi percussus, regnum caeleste pro terreno rex et martyr intravit. [SS] Eodem die passio sanctorum [S] Maximi, [S] Quinctiliani, et [S] Dadae, in persecutione Diocletiani. [S] Ravennae sancti Ursi episcopi et confessoris.

04/14

[SS] Romae via Appia natalis sanctorum martyrum [S] Tiburtii, [S] Valeriani, et [S] Maximi sub Alexandro Imperatore, et Almachio praefecto: quorum primi beatae Caeciliae exhortatione ad Christum conversi, et a sancto Urbano Papa baptizati, ob fidei confessionem fustibus caesi, gladio percussi sunt: Maximus vero Praefecti cubicularius, horum permotus constantia, et angelica visione firmatus, in Christum credens, tamdiu plumbatis verberatus est, donec spiritum exhalaret. [S] Interamnae sancti Proculi episcopi et martyris. [S] Item sanctae Domninae virginis et martyris, cum sociis virginibus coronatae. [S] Alexandriae sanctae Thomaidis martyris. [S] Eodem die sancti Ardalionis mimi, qui cum sacris Christianorum in theatro illuderet, de repente mutatus, ea non solum verbis, sed etiam testimonio sui sanguinis comprobavit. [S] Lugduni sancti Lamberti episcopi et confessoris. [S] Alexandriae sancti Frontonis abbatis, cuius vita sanctitate et miraculis claruit. [S] Romae sancti Abundii Mansionarii ecclesiae sancti Petri.

04/15

[SS] Romae sanctorum [S] Basilissae et [S] Anastasiae nobilium feminarum, quae cum essent Apostolorum discipulae, et constantes in fidei confessione persisterent, sub Nerone Imperatore lingua pedibusque praecisis, percussae gladio martyrii coronam adeptae sunt. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Maronis, [S] Eutychetis, et [S] Victorini, qui primo cum beata Flavia Domitilla apud insulam Pontiam in Christi confessione longum ducentes exilium, postmodum sub principe Nerva liberati, cum plurimos ad fidem convertissent, in persecutione Trajani a Valeriano iudice variis poenis iussi sunt interfici. [SS] In Perside sanctorum martyrum [S] Maximi et [S] Olympiadis, qui sub Decio Imperatore fustibus et plumbatis caesi sunt, et ad ultimum capita eorum securibus tunsa, donec emitterent spiritum. [S] Ferentini in Hernicis sancti Eutychii martyris. [S] Myrae in Lycia sancti Crescentis, qui per ignem martyrium consummavit. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Theodori et [S] Pausilippi, qui sub Hadriano Imperatore passi sunt.

04/16

[SS] Corinthi natalis sanctorum martyrum [S] Callisti et [S] Charisii, cum [SS] aliis septem, qui omnes in mare demersi sunt. [SS] Caesaraugustae in Hispania natalis sanctorum decem et octo martyrum, [S] Optati, [S] Luperci, [S] Successi, [S] Martialis, [S] Urbani, [S] Juliae, [S] Quinctiliani, [S] Publii, [S] Frontonis, [S] Felicis, [S] Caeciliani, [S] Eventii, [S] Primitivi, [S] Apodemii, et [SS] aliorum quatuor, qui Saturnini vocati esse referuntur. Hi omnes sub Daciano Hispaniarum praeside simul poenis affecti, atque: interempti sunt: quorum illustre martyrium Prudentius versibus exornavit. [S] Ibidem sanctae Encratidis virginis et martyris, quae laniato corpore, mamilla abscissa, et iecore avulso adhuc superstes in carcere inclusa est, donec ulceratum corpus putresceret. [SS] In eadem civitate sanctorum [S] Caii et [S] Crementii, qui secundo confessi, et in fide Christi perseverantes, martyrii calicem gustaverunt. [S] Item ibidem sancti Lamberti martyris. [S] Palentiae sancti Turibii episcopi Asturicensis, qui ope sancti Leonis Papae haeresim Priscilliani ex Hispania penitus profligavit, clarusque miraculis in pace quievit. [S] Eodem die sancti Paterni episcopi Abricensis. [S] In Belgis apud Valencenas sancti Drogonis confessoris.

04/17

[S] Romae sancti Aniceti Papae et martyris, qui in perseuctione Marci Aurelii Antonini et Lucii Veri, martyrii palmam accepit. [S] In Africa natalis beati Mappalici martyris, qui ut scribit sanctus Cyprianus in epistola ad martyres et confessores, cum aliis pluribus martyrio coronatus est. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Fortunati et [S] Marciani. [SS] Antiochiae sanctorum martyrum [S] Petri diaconi, et [S] Hermogenis eius ministri. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Eliae presbyteri, [S] Pauli et [S] Isidori monachorum. [S] Viennae sancti Pantagathi episcopi. [S] Terdonae sancti Innocentii episcopi et confessoris. [S] Cistertii in Gallia sancti Stephani abbatis, qui primus eremum Cistertiensem incoluit, et sanctum Bernardum cum sociis ad se venientem laetus excepit.

04/18

[S] Romae beati Apollonii senatoris, qui sub Commodo principe, et Perennio praefecto, a servo proditus quod Christianus esset, iussus ut rationem fidei suae redderet, insigne volumen composuit, quod in Senatu legit, et nihilominus sententia Senatus pro Christo capite truncatus est. [SS] Messanae natalis sanctorum martyrum [S] Eleutherii episcopi Illyrici, et [S] Anthiae matris eius: qui cum esset vitae sanctimonia, et miraculorum virtute illustris, sub Hadriano principe lectum ferreum ignitum, craticulam et sartaginem oleo, pice, ac resina ferventem, superans, leonibus quoque proiectus, sed ab illis nil laesus, novissime una cum matre iugulatur. [S] Ibidem sancti Corebi praefecti, qui per Eleutherium conversus ad fidem, gladio percussus est. [S] Brixiae sancti Caloceri martyris, qui a sanctis Faustino et Jovita conversus ad Christum, sub eodem Hadriano gloriosum confessionis certamen complevit. [S] Cordubae sancti Perfecti presbyteri et martyris, a Mauris quod Mahumetis sectam inveheretur, perempti. [S] Mediolani sancti Galdini episcopi, qui concione adversus haereticos expleta spiritum Deo reddidit.

04/19

[S] Natalis sancti Timonis diaconi de septem primis, qui primo apud Beroeam doctor resedit, ac deinde verbum Domini disseminans venit Corinthum, ibique a iudaeis et Graecis, ut traditur, flammis iniectus, sed nihil laesus, demum cruci affixus martyrium suum implevit. [SS] Melitine in Armenia sanctorum martyrum [S] Hermogenis, [SS] [S] Caii, [S] Expediti, [S] Aristonici, [S] Rufi, et [S] Rufi, una die coronatorum. [S] Caucoliberi in Hispania Tarraconensi passio sancti Vincentii martyris. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Socratis et [S] Dionysii, qui lanceis confossi sunt. [S] Hierosolymis sancti Paphnutii martyris. [S] Cantuariae in Anglia sancti Elphegi episcopi et martyris. [S] Antiochiae Pisidiae sancti Georgii episcopi, qui ob cultum sanctarum imaginum exul occubuit. [S] Romae sancti Leonis Papae noni, virtutum et miraculorum laude insignis. [S] In coenobio Laubiensi sancti Ursmari episcopi. [S] Florentiae sancti Crescentii confessoris, discipuli beati Zenobii episcopi.

04/20

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Sulpicii et [S] Serviliani, qui praedicatione et miraculis beatae Domitillae virginis ad Christi fidem conversi, cum nollent idolis immolare, in persecutione Trajani a praefecto Urbis Aniano capite caesi sunt. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Victoris, [SS] [S] Zotici, [S] Zenonis, [S] Acindini, [S] Caesarius, [S] Severiani, [S] Chrysophori, [S] Theonae, et [S] Antonini, qui sub Diocletiano varie tentati martyrium compleverunt. [S] Tomis in Scythia sancti Theotimi episcopi, quem ob insignem eius sanctitatem atque miracula etiam infideles barbari venerati sunt. [S] Ebreduni in Galliis sancti Marcellini primi eiusdem urbis episcopi, qui Dei monitu cum sanctis sociis Vincentio et Domnino ex Africa veniens, maximam partem Alpium maritimarum verbo et signis admirandis, quibus usque hodie refulget, ad fidem Christi convertit. [S] Antisiodori sancti Marciani presbyteri. [S] Eodem die sancti Theodori confessoris, ab aspera cilicii veste qua tegebatur, cognomento Trichinas, qui multis virtutibus, praesertim adversus daemones, claruit: ex cuius corpore unguentum scaturiens, eagrotis sanitatem impertit. [S] In Montepolitiano sanctae Agnetis virginis miraculis clarae.

04/21

[SS] In Perside [S] natalis sancti Symeonis episcopi Seleuciae et Ctesiphontis, qui iubente Sapore Persarum rege comprehensus, ferroque onustus, iniquis tribunalibus exhibitus, cum Solem ipsum adorare nollet, et de J E S U Christo voce libera et constantissima testaretur; primum carcerali ergastulo [SS] (Azad/Asatus is not mentioned by Baronius) cum aliis centum (ex quibus aliii episcopi, alii erant presbyteri, alii diversorum ordinum clerici) longo tempore maceratus est: [S] deinde cum Usthazanes Regis nutricius, qui ante iam lapsus a fide, sed per eum ad paenitentiam fuerat revocatus, martyrium constanter subisset; postridie, qui erat annus Dominicae passionis dies, omnibus ante Symeonis oculos, qui unumquemque eorum strenue exhoortabatur, gladio iugulatis, novissime et ipse decollatus est. Passi sunt etiam cum ipso clarissimi viri [S] Abedechalas et [S] Ananias eius presbyteri: [S] Pusicius quoque praefectus Regis artificum, eo quod Ananiam titubantem corroborasset, collo circa tendinem perforato, et lingua exinde extracta, crudeli morte occubuit, post quem et [S] filia eius, quae erat sacra virgo, necata est. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Aratoris presbyteri, [SS] [S] Fortunati, [S] Felicis, [S] Silvii, et [S] Vitalis, qui in carcere quieverunt. [SS] Item sanctorum [S] Apollinis, [S] Isacii, et [S] Crotatis, qui sub Diocletiano passi sunt. [S] Cantuariae in Anglia sancti Anselmi episcopi, sanctitate et doctrina conspicui. [S] Antiochiae sancti Anastasii Sinaitae episcopi.

04/22 (4/22)

[S] Romae via Appia natalis sancti Soteris Papae et martyris. [S] Ibidem sancti Caii Papae, qui sub Diocletiano principe martyrio coronatus est. [SS] Smyrnae sanctorum [S] Apellis et [S] Lucii ex primi Christi discipulis. Eodem die sanctorum plurimorum Martyrum, qui sequenti anno post obitum Symeonis, annuo item die, quo passionis Dominicae memoria celebrabatur, per totam Persidis regionem pro Christi nomine sub rege Sapore gladio caesi sunt. [S] In quo fidei certamine passus est Azades eunuchus Regi carissimus; [SS] (Milles and the saintsets Acepsimas/Aithalas/Joseph and James/Aza/Abdicius are named within this set, but are mixed together.) [S] Milles episcopus, sanctitate et miraculorum gloria insignis; [S] Acepsimas episcopus, cum [S] presbytero suo Jacobo, item [S] Aithala et [S] Josepho presbyteris, [S] Azadane et [S] Abdieso diaconis, et [SS] compluribus aliis clericis; [SS] [S] Mareas quoque et [SS] [S] Bicor episcopi, cum [SS] aliis viginti episcopis, et [SS] clericis fere ducentis quinquaginta; [SS] monachis etiam, et [SS] sacris virginibus plurimis; [S] inter quas et sancti Symeonis episcopi soror nomine Tarbula, cum pedisequa sua, quae stipitibus alligatae, serraque scissae, crudelissime necatae sunt. [SS] Cordubae in Persia sanctorum [S] Parmenii, [SS] [S] Helimenae, et [S] Chrysoteli presbyterorum, [S] Lucae et [S] Mucii diaconorum: quorum triumphus martyrii in passione sanctorum Abdon et Sennen habetur. [S] Alexandriae natalis sancti Leonidis martyris, qui sub Severo passus est. [SS] Lugduni [S] sancti Epipodii, qui in persecutione Antonini Veri, cum [S] Alexandro collega tentus, post dira tormenta martyrium capitis abscissione complevit. [S] Apud Senonas sancti Leonis episcopi et confessoris. [S] Anastasiopoli sancti Theodori episcopi, miraculis clari.

04/23

[S] Natalis sancti Georgii martyris, cuius illustre martyrium inter coronas Martyrum Ecclesia Dei veneratur. [SS] Valentiae in Gallia passio sanctorum martyrum [S] Felicis presbyteri, [S] Fortunati et [S] Achillei diaconorum, qui a beato Irenaeo Lugdunensi episcopo ab praedicandum verbum Dei missi, cum maximam partem illius civitatis ad fidem Christi convertissent, a Cornelio duce in carcerem trusi sunt, deinde diutissime verberati, cruribusque confractis, circa rotarum vertiginem stricti, fumum quoque in equulei suspensione perpessi, ad extremum gladio consummati sunt. [S] In Prusia natalis sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris, qui Polonis et Hungaris Evangelium praedicavit. [S] Mediolani sancti Maroli episcopi et confessoris. [S] Tulli in Gallia sancti Gerardi eiusdem civitatis episcopi.

04/24

[SS] Romae [S] sancti Sabae ductoris militum, qui accusatus quod Christianos in carcere detentos visitaret, coram iudice Christum libere confessus est; a quo facibus adustus, et in lebetem picis feruentis iniectus, cum evasisset illaesus, eo miraculo [SS] septuaginta viros ad Christum convertit: qui omnes in confessione fidei constanter permanentes, gladio caesi sunt: postremo ipse demersus in flumen, martyrium consummavit. [SS] [S] Lugduni in Gallia natalis sancti Alexandri martyris, qui in persecutione Antonini Veri post carceris costodiam primo ita laniatus est crudelitate verberantium, ut crate soluta costarum, patefactis visceribus, interiora corporis panderentur: deinde crucis affixus patibulo, beatum spiritum exanimatus emisit. [SS] Passi sunt cum eo et alii numero trigintaquatuor, quorum memoria aliis diebus agitur. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Eusebii, [S] Neonis, [S] Leontii, [S] Longini, et [SS] aliorum quatuor, qui in persecutione Diocletiani post diros cruciatus gladio percussi sunt. [S] In Anglia depositio sancti Melliti episcopi, qui a sancto Gregorio in Angliam missus, Orientales Saxones, et Regem ipsorum ad fidem convertit. [S] Iliberti in Hispania sancti Gregorii episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Honorii episcopi. [S] In Hibernia sancti Egberti presbyteri et monachi, admirandae humilitatis et continentiae viri. [SS] Rhemis sanctarum virginum [S] Bonae et [S] Dodae.

04/25

[S] Alexandriae natalis beati Marci Evangelistae. Hic discipulus et interpres Apostoli Petri, rogatus Romae a fratribus scripsit Evangelium, quo assumpto perrexit in Aegyptum, primusque Alexandriae Christum annuntians, constituit ecclesiam: ac postea pro fide Christi tentus, funibus vinctus, et per saxa raptatus, graviter afflictus est: deinde reclusus in carcere, primo angelica visitatione confortatus, et demum ipso Domino sibi apparente, ad caelestia regna vocatus est octavo Neronis anno. [E] Romae Litaniae maiores [S] ad sanctum Petrum. [S] Antiochiae sancti Stephani episcopi et martyris, qui ab haereticis Synodum Chalcedonensem impugnantibus multa passus, in Orontem fluvium praecipitatus est, tempore Zenonis Imperatoris. [SS] Ibidem sanctorum [S] Philonis et [S] Agathopodis diaconorum. [S] Alexandriae sancti Aniani episcopi, qui beati Marci discipulus, eiusque in episcopatu successor, clarus virtutibus quievit in Domino. [S] Laubiis natalis sancti Ermini episcopi et confessoris.

04/26

[S] Romae natalis beati Cleti Papae, qui secundus post Apostolum Petrum rexit Ecclesiam, et in persecutione Domitiani martyrio coronatus est. [SS] Ibidem [S] sancti Marcellini Papae et martyris, qui sub Diocletiano pro fide Christi una cum [SS] [S] Claudio, [S] Cyrino, [S] Antonino capite truncatus est: quo tempore magna fuit persecutio, ita ut intra unum mensem, decem et septem millia Christianorum martyrio coronarentur. [S] Amaseae in Ponto sancti Basilei episcopi et martyris, qui sub Licinio Imperatore illustre martyrium consummavit: cuius corpus in mare proiectum, et ab Elpidiphoro, angeli monitu repertum, honorifice tumulatum fuit. [S] In Lusitania sancti Petri martyris, primi eiusdem civitatis episcopi. [S] Viennae sancti Clarentii episcopi et confessoris. [S] Veronae sancti Lucidii episcopi. [S] In monasterio Centula sancti Richarii presbyteri et confessoris. [S] Trecis sanctae Exuperantiae virginis.

04/27

[SS] Nicomediae [S] natalis sancti Anthimi episcopi et martyris, qui in persecutione Diocletiani ob confessionem Christi, martyrii gloriam capitis obtruncatione suscepit. [SS] Sequuta est quoque illum universa pene gregis sui multitudo, quorum alios iudex gladio obtruncari, alios ignibus conflagrari, alios naviculis impositos pelago immergi fecit. [SS] Tarsi in Cilicia sanctorum [S] Castoris et [S] Stephani martyrum. [S] Romae depositio beati Anastasii Papae, viri ditissimae paupertatis, et Apostolicae sollicitudinis: quem (ut ait sanctus Hieronymus) diu Roma habere non meruit, ne orbis caput sub tali episcopo truncaretur; nam haud multo post eius obitum Roma a Gothis capta fuit. [S] Bononiae sancti Tertulliani episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Theophili episcopi. [S] Constantinopoli sancti Joannis abbatis, qui pro cultu sacrarum imaginum sub Leone Isaurico plurimum decertavit.

04/28

[SS] [S] Ravennae natalis sancti Vitalis martyris, patris sanctorum Gervasii et Protasii, qui cum beati Ursicinus corpus sublarum honestate debita sepelisset, tentus a Paulino consulari, post equulei tormenta iussus est deponi in profundam foveam, et terra ac lapidibus obrui; talique martyrio migravit ad Christum. [S] Mediolani sanctae Valeriae martyris, coniugis sancti Vitalis. [S] Atinae sancti Marci, qui a beato Petro Apostolo episcopus ordinatus, Aequicolis primus Evangelium praedicavit, et in persecutione Domitiani sub Maximo praeside martyrii coronam accepit. [S] Alexandriae passio sanctae Theodorae virginis, quae idolis sacrificare contemnens, cum esset in lupanar tradita, repente quidam ex fratribus nomine Didymus miro Dei favore commutatis vestibus illam eripuit, qui postea in persecutione Diocletiani sub Eustratio praeside simul cum eadem percussus, simul coronatus est. [SS] Eodem die sanctorum [S] Aphrodisii, [SS] (per Holweck, Caralippus and Eusebius belong to Nicomedia, while the rest belong to Tarsus in Cilicia) [S] Caralippi, [S] Agapii, et [S] Eusebii martyrum [S] In Pannonia sancti Pollionis martyris, sub Diocletiano Imperatore. [SS] Prusae in Bithynia sanctorum martyrum [S] Patricii episcopi, [SS] [S] Acatii, [S] Menandri, et [S] Polyaeni. [S] Turiasone in Hispania sancti Prudentii episcopi et confessoris. [S] Corfinii in Pelignis sancti Pamphili Valvensis episcopi, charitate in pauperes, et gratia miraculorum illustris: cuius corpus Sulmonae conditum est.

04/29

[S] Apud Paphum in Cypro sancti Tychici discipuli beati Pauli Apostoli, quem idem Apostolus in suis epistolis carissimum fratrem, ministrum fidelem, et conservum suum in Domino appellat. [SS] Cirthae in Numidia natalis sanctorum martyrum [S] Agapii et [S] Secundini episcoporum, qui post longum apud praefatam urbem exilium, in persecutione Valeriani, in qua tunc maxime gentilium rabies ad tentandam iustorum fidem inhiabat, ex illustri sacerdotio effecti sunt martyres gloriosi. [SS] Passi sunt in eorum collegio [S] Aemilianus miles, [S] Tertulla et [S] Antonia sacrae virgines, et [SS] quaedam mulier cum suis geminis. [S] Mediolani sancti Petri martyris, ordinis Praedicatorum, ab haereticis ob fidem catholicam interrempti. [SS] Eodem die sanctorum septem Latronum, qui a sancto Jasone ad Christum conversi, martyrio vitam adepti sunt sempiternam. [S] Brixiae sancti Paulini episcopi et confessoris. [S] In coenobio Cluniacensi sancti Hugonis abbatis. [S] In monasterio Molismensi sancti Roberti primi abbatis Cistertii. [S] Romae sanctae Catharinae virginis Senensis, ordinis sancti Dominici, vita et miraculis clarae, quam Pius, secundus in sanctarum Virginum numero adscripsit.

04/30

[SS] Lambese in Numidia natalis sanctorum martyrum [S] Mariani lectoris, et [S] Jacobi diaconi: quorum prior, cum iam pridem infestationes Decianae persecutionis in confessione Christi vicisset, iterum cum clarissimo collega tentus est, et ambo mirabiliter post dira et exquisita supplicia divinis revelationibus secundo confortati, novissime cum multis aliis gladio consummati sunt. [S] Apud Santonas beati Eutropii episcopi et martyris, quem sanctus Clemens Pontificalis ordinis gratia consecratum direxit in Galliam, peractaque diu praedicatione, ob Christi testimonium colliso captie victor occubuit. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Amatoris presbyteri, [S] Petri monachi, et [S] Ludovici. [SS] Novariae [S] sancti Laurentii presbyteri, et [SS] puerorum martyrum, quos ille susceperat educandos. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] sancti Aphrodisii presbyteri, et [SS] aliorum triginta. [S] Ephesi sancti Maximi martyris, qui in persecutione Decii coronatus est. [S] Firmi in Piceno sanctae Sophiae virginis et martyris. [S] Neapoli in Campania sancti Severi episcopi, qui inter alia admiranda, mortuum de sepulchro excitavit ad tempus, ut mendacem creditorem viduae et pupillorum falsitatis argueret. [S] Euoreae in Epiro sancti Donati episcopi, qui tempore Theodosii Imperatoris eximia sanctitate refulsit. [S] Londonii in Anglia sancti Erconvaldi episcopi, qui multis miraculis claruit.

05/01

[SS] Natalis beatorum Apostolorum [S] Philippi et [S] Jacobi: ex quibus Philippus postquam omnem pene Scythiam ad fidem Christi convertisset, apud Hierapolim Asiae civitatem cruci affixus, et lapidibus obrutus, glorioso fine quievit: Jacobus vero, qui et frater Domini legitur, et primus Hierosolymorum episcopus, e pinna templi praecipitatus, confractis cruribus, ac fullonis fuste in cerebro percussus interiit, ibique non longe a templo sepultus est. [S] In Aegypto sancti Hieremiae prophetae, qui a populo lapidibus obrutus, apud Taphnas occubuit, ibique sepultus est: ad cuius sepulchrum fideles (ut refert sanctus Epiphanius) supplicare consuerverunt, indeque sumpto pulvere, aspidum morsibus medentur. [S] In Galliis, territorio Vivariensi, beati Andeoli subdiaconi, quem sanctus Polycarpus una cum aliis ab Oriente misit in Galliam ad praedicandum verbum Dei. Hic sub Severo Imperatore spinosis fustibus caesus demum ense ligneo capite in quattuor partes in modum crucis conscisso, martyrium consummavit. [SS] Oscae in Hispania sanctorum martyrum [S] Orentii et [S] Patientiae. [S] Seduni in Gallia passio sancti Sigismundi regis Burgundionum, qui in puteum demersus occubuit, ac postea miraculis claruit. [S] Antisiodori sancti Amatoris episcopi et confessoris. [S] Auscii sancti Orientii episcopi. [SS] (Holweck does not mention any connection between the two) In Anglia sanctorum [S] Asaphi episcopi, et [S] Vvalburgae virginis. [S] Bergomi sanctae Gratae virginis.

05/02

[S] Alexandriae natalis sancti Athanasii eiusdem urbis episcopi, sanctitate et doctrina clarissimi, in cuius persecutionem universus pene orbis coniuraverat: ipse tamen catholicam fidem a tempore Constantini usque ad Valentem, adversus Imperatores, praesides, et innumeros episcopos Arianos strenue propugnavit; a quibus plurimas perpessus insidias, profugus toto orbe actus est, nec ullus ei tutus ad latendum supererat locus: tandem ad suam ecclesiam reversas, post multos agones, multasque patientiae coronas, quadragesimosexto sui sacerdotii anno migravit ad Dominum, tempore Valentiniani et Valentis Imperatorum. [SS] (Holweck says these martyrs were at Alexandria, not Rome) Romae sanctorum martyrum [S] Saturnini, [SS] [S] Neopoli, [S] Germani, et [S] Caelestini, qui multa passi, in carcerem demum coniecti, ibi in Domino quieverunt. [SS] Item sanctorum martyrum [S] Exuperii, et [S] Zoes uxoris eius, [S] Cyriaci et [S] Theoduli filiorum, qui sub Hadriano Imperatore passi sunt. [S] Hispali sancti Felicis diaconi et martyris. [SS] Eodem die [S] sancti Vindemialis episcopi et martyris, qui una cum sanctis episcopis [S] Eugenio et [S] Longino, doctrina et miraculis adversus Arianos decertans, ab Hunnerico rege capite obtruncari iubetur. [S] Abulae in Hispania sancti Secundi episcopi, de quo etiam infra Idibus Maii cum aliis agitur. [S] Florentiae sancti Antonini episcopi ordinis Praedicatorum, sanctitate ac doctrina celebris.

05/03 (05/03 )

[E] Hierosolymis Inventio sacrosanctae Crucis Dominicae, sub Constantino Imperatore. [SS] Romae via Nomentana passio sanctorum martyrum [S] Alexandri Papae, [S] Eventii et [S] Theoduli presbyterorum: ex quibus Alexander sub Hadriano principe et Aureliano iudicce post vincula, carceres, equuleum, ungulas, et ignes, punctis creberrimis per tota membra confossus, ac peremptus est: Eventius vero et Theodulus post longos carceres, ignibus examinati, ad ultimum decollati sunt. [S] Narniae sancti Juvenalis episcopi et confessoris. [SS] Constantinopoli sanctorum martyrum [S] Alexandri militis, et [S] Antoninae virginis, quae in persecutione Maximiani sub praeside Festro ad lupanar damnata, et ab Alexandro, qui pro ea ibi remanserat, mutato habitu clam educta, cum eo postmodum iussa est torqueti: et ambo simul praecisis manibus in ignem pro Christo iniecti, egregio peracto certamine coronantur. [SS] In Thebaide sanctorum martyrum [S] Timothei, et [S] Maurae coniugis, quos Arianus praefectus post multa tormenta cruci iussit affigi, in qua novem diebus vivi pendentes, ac se ipsos in fide roborantes, martyrium consummarunt. [SS] Aphrodisiae in Caria sanctorum martyrum [S] Diodori et [S] Rodopiani, qui in persecutione Diocletiani a civibus suis lapidati sunt.

05/04

[S] Apud Ostia Tiberina natalis sanctae Monicae matris beati Augustini, cuius ille praeclaram vitam in libro nono Confessionum testatam reliquit. [SS] In metallo Phennensi Palaestinae [S] natalis beati Silvani Gazae episcopi, qui in Diocletiani persecutione, Maximini Caesaris mandato cum plurimis suis Clericis, martyrio coronatus est. [SS] Item sanctorum unde quadraginta Martyrum, qui ibidem ad metalla damnati, post ferri candentis adustionem, et alia tormenta, simul capite caesi sunt. [S] Hierosolymis sancti Cyriaci episcopi, qui cum loca sancta visitaret, sub Juliano Apostata caesus est. [S] In Piceno sancti Porphyrii martyris. [S] Nicomediae natalis sanctae Antoniae martyris, quae nimium torta, et variis afflicta cruciatibus, altero brachio tribus diebus suspensa, et in carcere biennio detenta, ad ultimum a Priscilliano praeside in confessione Domini flammis exusta est. [S] Lauriaci in Norico Ripensi sancti Floriani martyris, qui sub Diocletiano Imperatore, Aquilini praesidis iussu, ligato ad collum saxo in flumen Anisum praecipitatus est. [S] (sic; could be a conflation of Antioch martyr and Penitent of Jerusalem) Tarsi sanctae Pelagiae virginis, quae sub Dioocletiano in bovem aeneum candentem inclusa, martyrium complevit. [S] Coloniae sancti Paulini martyris. [S] Mediolani sancti Venerii episcopi, cuius virtutes sanctus Joannes Chrysostomus in epistola ad eum scripta, testatas reliquit. [S] In territorio Petragoricensi sancti Sacerdotis episcopi Lemovicensis. [S] Antisiodori sancti Curcodomi diaconi.

05/05

[S] Romae sanctae Crescentianae martyris. [S] Ibidem sancti Silvani martyris. [S] Alexandriae sancti Euthymii diaconi, ob Christum in carcere quiescentis. [SS] Thessalonicae natalis sanctorum martyrum [S] Irenaei, [S] Peregrini, et [S] Irenes, ignibus combustorum. [S] Antisiodori passio sancti Joviniani lectoris. [S] Panormi in Sicilia sancti Angeli presbyteri, ordinis Carmelitarum, qui ab haereticis ob defensionem catholicae fidei trucidatus est. [S] Hierosolymis sancti Maximi episcopi et confessoris, quem Maximinus Caesar post effossum oculum, pedemque ignito ferro adustum, ad metalla damnavit. [S] Edessae in Syria sancti Eulogii episcopi et confessoris. [S] Arelate in Gallia sancti Hilarii episcopi, doctrina et sanctitate conspicui. [S] Viennae sancti Nicetii episcopi, venerabilis sanctitatis viri. [S] Bononiae sancti Theodori episcopi, meritis clari. [S] Eodem die sancti Sacerdotis episcopi Saguntini. [S] Mediolani sancti Geruntii episcopi. [E] Ibidem conversio [S] sancti Augustini episcopi et Ecclesiae doctoris, quem beatus Ambrosius episcopus fidei catholicae veritatem docuit, et hac die baptizavit.

05/06

[E] Romae sancti Joannis ante portam Latinam, [S] qui ab Epheso iussu Domitiani vinctus Romam perductus, et iudicante Senatu ante eamdem portam in olei ferventis dolium missus, purior et vegetior inde exiit, quam intravit. [S] Antiochiae sancti Evodii, qui ut beatus Ignatius ad Antiochenses scribit, primus ibidem a sancto Petro Apostolo ordinatus episcopus, glorioso martyrio vitam finivit. [S] Cyrene sancti Lucii episcopi, quem in Actibus Apostolorum sanctus Lucas commemorat. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Heliodori et [S] Venusti, cum [SS] aliis septuaginta quinque. [S] In Cypro sancti Theodoti episcopi Cyriniae, qui sub Licinio Imperatore gravissima passus, in pace tandem Ecclesiae spiritum Deo reddidit. [S] Damasci natalis beati Joannis Damasceni, sanctitate et doctrina celebris, qui pro cultu sanctarum imaginum verbo et scriptis adversus Leonem Isauricum strenue decertavit: cuius iussu cum ei dextera manus amputata fuisset, imagini beatae Mariae virginis, quam defenderat, se ipsum commendans, protinus dexteram integram sanamque recepit. [S] Carrhis in Mesopotamia sancti Protogenis episcopi. [S] In Anglia sancti Eadberti episcopi Lindisfarnensis, doctrina et pietate insignis. [E] Salerni Translatio [S] sancti Matthaei Apostoli, cuius sacrum corpus olim ex Aethiopia ad diversas regiones, et demum ad eam urbem delatum, ibidem in ecclesia eius nomine dedicata summo honore conditum fuit, tempore Gregorii Papae septimi.

05/07

[SS] [S] Tarracinae in Campania natalis beatae Flaviae Domitillae virginis et martyris, quae cum esset Flavii Clementis consulis sororis filia, et a sancto Clemente sacro velamine consecrata, in persecutione Domitiani ob testimonium Christi cum aliis plurimis in insulam Pontiam exilio deportata, longum ibi martyrium duxit: novissime vero Tarracinam deducta, cum doctrina et miraculis plurimos ad fidem Christi convertisset, iussu iudicis incenso cubiculo, in quo simul cum [SS] suis virginibus [S] Euphrosyna et [S] Theodora morabatur, cursum gloriosi martyrii consummavit. [SS] Nicomediae sanctorum martyrum [S] Flavii, [S] Augusti, et [S] Augustini fratrum. [S] Ibidem sancti Quadrati martyris, qui in persecutione Decii saepius ad tormenta repetitus, demum capite truncatus est. [S] Romae sancti Benedicti Papae et confessoris. [S] Eboraci in Anglia sancti Joannis episcopi, vita et miraculis clari. [S] Papiae sancti Petri episcopi. [E] Romae Translatio corporis [S] sancti Stephani Protomartyris, quod Pelagio summo Pontifice e Constantinopoli ad Urbem allatum, atque in sepulchro sancti Laurentii martyris in agro Verano positum, ibidem magna piorum religione colitur.

05/08

[E] In monte Gargano Apparitio [S] sancti Michaelis archangeli. [S] Mediolani natalis sancti Victoris martyris, qui natione Maurus, et a primaeva aetate Christianus, cum esset in castris imperialibus miles, compellente Maximiano ut idolis sacrificaret, in confessione Domini fortissime perseverans, primo graviter fustibus caesus, sed Deo protegente doloris expers; deinde liquenti plumbo perfusus, sed nihil penitus laesus, novissime gloriosi martyrii cursum capitis abscissione complevit. [S] Constantinopoli sancti Acathii centurionis, qui in persecutione Diocletiani et Maximiani a Firmo tribuno delatus quod Christianus esset, et a Bibiano iudice Perinthi saevissime tortus, Byzantii demum a Glaccino proconsule capiti: damnatus est: cuius corpus ad Scyllacium litus divinitus postea delatum, ibi honorifice asservatur. [S] Viennae sancti Dionysii episcopi et confessoris. [S] Antisiodori sancti Helladii episcopi. [S] In territorio Bisuntino sancti Petri episcopi. [S] In Scotia sancti Vvironis episcopi.

05/09

[S] Nazianzi natalis beati Gregorii episcopi, ob singularem divinarum rerum doctrinam cognomento Theologi; qui collapsam Constantinopoli catholicam fidem restituit, haeresesque insurgentes compressit. [S] Romae sancti Hermae, cuius Apostolus Paulus in epistola ad Romanos meminit. Hic digne semetipsum sacrificans, acceptabilisque Deo hostia factus, virtutibus clarus caelestia regna petivit. [SS] In Perside sanctorum Martyrum trecentorum et decem. [S] Callii via Flaminia passio sancti Gerontii episcopi Ficodensis. [S] In castro Vindecino depositio sancti Beati confessoris. [E] Constantinopoli Translatio sanctorum [SS] [S] Andreae Apostoli, et [S] Lucae Evangelistae de Achaia, et [S] Timothei discipuli beati Pauli Apostoli ab Epheso: corpus autem sancti Andreae longo post tempore Amalphim delatum, ibi pio fidelium concursu honoratur: ex cuius sepulchro liquor ad languores curandos iugiter manat. [E] Romae item Translatio [S] sancti Hieronymi presbyteri et Ecclesiae doctoris, ex Bethleem Judae ad basilicam sanctae Mariae ad Praesepe. [E] Barii quoque in Apulia Translatio [S] sancti Nicolai episcopi ex Myra civitate Lyciae.

05/10

[SS] Romae via Latinae natalis sanctorum martyrum [S] Gordiani et [S] Epimachi, quorum prior pro confessione nominis Christi tempore Juliani Apostatae diu plumbatis caesus, et ad ultimum capite truncatus, noctu a Christianis sepultus fuit eadem via in crypta, in quam beati Epimachi martyris reliquiae paulo ante translatae fuerant ab Alexandria, ubi ille pro Christi fide martyrium compleverat. [S] In terra Hus sancti Job prophetae, admirandae patientiae viri. [SS] [S] Romae beati Calepodii presbyteri et martyris, quem Alexander Imperator gladio fecit occidi, et corpus eius per civitatem trahi, atque in Tiberim iactari: quod inventum Callistus Papa sepelivit. [SS] [SS] [S] Decollatus est etiam Palmatius consul cum [SS] uxore et filiis, et aliis promiscui sexus quadragintaduobus de domo sua: [SS] [S] Simplicius quoque senator, cum [SS] uxore, et sexagintaocto de familia sua: item et [S] Felix cum [S] uxore sua Blanda: quorum capita suspensa per diversas portas Urbis ad exemplum Christianorum. [SS] Item Romae via Latina ad Centum aulas, natalis sanctorum martyrum [S] Quarti et [S] Quincti, quorum corpora Capuam translata sunt. [SS] (Baronius does not mention the companions) Mesopoli in Sicilia sanctorum martyrum [S] Alphii, [S] Philadelphi, et [S] Cyrini. [S] Smyrnae sancti Dioscoridis martyris. [S] Apud Tarentum sancti Cataldi episcopi, miraculis clari. [E] Mediolani Inventio sanctorum martyrum [SS] (Baronius does not mention Gervasius or Protasius on this date) [S] Nazarii et [S] Celsi, quando beatus Ambrosius episcopus sancti Nazarii corpus recenti adhuc sanguine conspersum reperit, atque ad basilicam Apostolorum transtulit, una cum corpore beati Celsi pueri, quem idem ipse nutrierat, et Anolinus in Neronis persecutione simul cum eo gladio feriri iusserat quarto kalendas Augusti, quo die festivitas eorum martyrii celebratur.

05/11

[S] Romae via Salaria natalis beati Anthimi presbyteri, qui post virtutum et praedicationis insignia, in persecutione Diocletiani in Tiberim praecipitatus, et ab angelo exinde ereptus, oratio proprio restitutus est: deinde capite punitus, victor migravit ad caelos. [S] Eodem die sancti Evellii martyris, qui cum esset de familia Neronis, ad passionem sancti Torpetis in Christum credidit, pro quo et decollatus est. [SS] Item Romae sanctorum martyrum [S] Maximi, [S] Bassi, et [S] Fabii, qui sub Diocletiano via Salaria caesi sunt. [SS] Camerini sanctorum martyrum [S] Anastasii, et [SS] (Holweck says the companions are his wife Theopista, and his children Esodes, Arcadius, Callistus, Felix, Euphemia, and Primitiva) sociorum, qui in persecutione Decii sub Antiocho praeside caesi sunt. [SS] Auximi in Piceno sanctorum martyrum [S] Sisinii diaconi, [S] Diocletii et [S] Florentii discipulorum sancti Anthimi presbyteri, qui sub Diocletiano lapidibus obruti, martyrium compleverunt. [S] Varennis sancti Gangulphi martyris. [S] Viennae sancti Mamerti episcopi, qui ob imminentem cladem solemnes ante Ascensionem Diomini triduanas Litanias in ea urbe restituit: quem ritum postea universalis Ecclesia recipiens comprobavit. [S] Apud Silviniacum depositio sancti Majoli abbatis Cluniacensis, cuius vita sanctis meritis fuit praeclara. [S] In Piceno sancti Illuminati confessoris.

05/12

[SS] Romae via Ardeatina sanctorum martyrum [S] Nerei et [S] Achillei fratrum, qui primo cum Flavia Domitilla cuius erant eunuchi, in insula Pontia longum pro Christo duxerunt exilium; postmodum gravissimis verberibus attrectati sunt: diende cum a Memmio Rufo consulari equuleo et flammis ad immolandum compellerentur, dicerentque se a beato Petro Apostolo baptizatos, nulla ratione posse idolis immolare, capite caesi sunt. [SS] [S] Ibidem via Aurelia sancti Pancratii martyris, qui cum esset annorum quattuordecim, sub Diocletiano martyrium capitis obtruncatione complevit. [S] Item Romae sancti Dionysii patrui eiusdem beati Pancratii. [S] In Sicilia sancti Philippi Argyrionis, qui a Romano Pontifice ad eam insulam missus, magnam illius partem ad Christum convertit: cuius sanctitas in liberandis energumenis maxime declaratur. [S] Salaminae in Cypro sancti Epiphanii episcopi, qui multiplici eruditione, et sacrarum litterarum scientia excellens, vitae quoque sanctitate, zelo catholicae fidei, munificentia in pauperes, et virtute miraculorum extitit admirandus. [S] Constantinopoli sancti Germani episcopi, virtutibus et doctrina insignis, qui Leonem Isauricum adversus sacras imagines edictum promulgantem, magna fiducia redarguit. [S] Treviris sancti Modoaldi episcopi. [S] In civitate Calciatensi sancti Dominici confessoris.

05/13

[E] Romae Dedicatio ecclesiae [S] sanctae Mariae ad Martyres, quam beatus Bonifacius Papa quartus, expurgato deorum omnium veteri fano, quod Pantheon vocabatur, in honorem beatae semper virginis Mariae et omnium Martyrum dedicavit, tempore Phocae Imperatoris. [S] Constantinopoli beati Mucii presbyteri et martyris, qui sub Diocletiano Imperatore, et Laodicio proconsule, primo Amphipoli multis poenis atque cruciatibus ob Christi confessionem afflictus, postea Byzantium usque perductus, capitali sententia occubuit. [S] Heracleae sanctae Glyceriae martyris Romanae, quae sub Antonino Imperatore et Sabino praeside passa est. [SS] Alexandriae commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui ob fidem catholicam ab Arianis in ecclesia Theonae occisi sunt. [S] Apud Traiectum sancti Servatii Tungrensis ecclesiae episcopi, ad cuius meritum omnibus demonstrandum, cum tempore hyemis omnia in circuitu nix repleret, sepulchrum eius numquam operuit, donec industria civium basilica super illud aedificata est. [S] In Palaestina sancti Joannis Silentiarii.

05/14

[S] Natalis sancti Bonifacii martyris, qui sub Diocletiano et Maximiano apud Tarsum Ciliciae passus, Romam deinde translatus, via Latina sepultus est. [S] In Gallia sancti Pontii marytris, cuius praedicatione et industria postquam duo Philippi Caesares ad fidem Christi conversi sunt, ipse sub Valeriano et Gallieno principibus martyrii palmam adeptus est. [SS] In Syria sanctorum martyrum [S] Victoris et [S] Coronae, sub Antonino Imperatore: ex quibus Victor a Sebastiano iudice variis et horrendis affectus est cruciatibus: quem Corona uxor cuiusdam militis cum coepisset beatum praedicare ob martyrii constantiam, vidit duas coronas de caelo lapsas, unam Victori, et alteram sibi missam: cumque hoc audientibus cunctis testaretur, ipsa quidem inter arbores scissa, Victor vero decollatus est. [SS] In Sardinia sanctarum martyrum [S] Justae, [S] Justinae, et [S] Henedinae. [S] Romae sancti Paschalis Papae, qui plurima sanctorum Martyrum corpora e cryptis levavit, et in diversis ecclesiis honorifice collocavit. [S] Ferenti in Tuscia sancti Bonifacii episcopi, qui ut refert beatus Gregorius Papa, a pueritia sanctitate et miraculis claruit. [S] Neapoli in Campania sancti Pomponii episcopi. [S] In Aegypto sancti Pachomii abbatis, qui plurima in ea regione monasteria erexit, et regulam monachorum scripsit, quam angelo dictante didicerat.

05/15

[SS] In Hispania sanctorum [S] Torquati, [SS] [S] Ctesiphontis, [S] Secundi, [S] Indaletii, [S] Caecilii, [S] Hesychii, et [S] Euphrasii, qui Romae a sanctis Apostolis episcopi ordinati, et ad pradicandum verbum Dei in Hispanias directi sunt: cumque variis urbibus evangelizassent, et innumeras multitudines Christi fidei subiugassent, in ea provincia diversis locis quieverunt, Torquatus Acci, Ctesiphon Vergii, Secundus Abulae, Indaletius Urci, Caecilius Iliberi, Hesychius Carteja, et Ephrasius Illiturgi. [S] Eboare in Lusitania sancti Mancii martyris. [S] In insula Chio natalis beati Isidori martyris, in cuius basilica extat puteus, in quem fertur fuisse iniectus, de cuius aqua infirmi saepius potati sanantur. [SS] (Baronius does not mention Christine, and has Dionysius as Dionysia) Lampsaci in Hellesponto passio sanctorum [S] Petri, [SS] [S] Andreae, [S] Pauli, et [S] (Baronius has feminized form of name) Dionysiae. [S] Fausinae in Sardinia sancti Simplicii episcopi et martyris, qui Diocletiani tempore sub Barbaro praeside perfossus lancea martyrium consummavit. [SS] Arvernis sanctorum martyrum [S] Cassii, [S] Victorini, [S] VMaximi, et [SS] (Per Holweck, companions include Liminius, Antolianus, and 6,200 others) sociorum. [S] In Brabantia sanctae Dympnae virginis et marytris, filiae Regis Hiberniae, quae pro fide Christi et virginitate servanda a patre iussa est decollari.

05/16

[SS] In Isauria natalis sanctorum martyrum [S] Aquilini et [S] Victoriani. [S] Antisiodori passio sancti Peregrini primi eiusdem civitatis episcopi, qui a beato Xysto Papa in Gallias cum aliis clericis missus, evangelicae praedicationis munere expleto, capitali sententia damnatus, coronam meruit sempiternam. [SS] Uzali in Africa sanctorum martyrum [S] Felicis et [S] Gennadii. [SS] In Palaestina passio sanctorum Monachorum a Saracenis in Laura santi Sabae interfectorum. [SS] (Baronius does not mention Abdjesus, and says there were 7 priests, not 16) In Perside sanctorum martyrum [S] Audae episcopi, [SS] septem presbyterorum, novem diaconorum, et septem virginum, qui sub Isdegerde Rege variis tormentorum generibus cruciati, glorio sum martyrium compleverunt. [S] Eugubii sancti Ubaldi episcopi, miraculis clari. [S] Ambiani in Gallia sancti Honorati episcopi. [S] Apud Cenomanos sancti Domnoli episcopi. [S] Trecis sancti Fidoli confessoris. [S] In Scotia sancti Brandani abbatis. [S] Apud Forum Julii sanctae Maximae virginis, quae multis clara virtutibus in pace quievit.

05/17

[S] Pisis in Tuscia sancti Torpetis martyris, qui magnus in officio Neronis primum fuit, unusque ex his, de quibus Paulus Apostolus ab urbe Roma ad Philippenses scribit: Salutant vos omnes sancti, maxime autem qui de Caesaris domo sunt: sed postea pro fide Christi iubente Satellico alapis caeditur, verberibus durissime afficitur, ac bestiis devorandus traditur, sed minime laeditur; tandem martyrium suum decollatione complevit tertio Kalendas Maii: sed tamen festivitas eius celebrius hac die recolitur ob sui corporis translationem. [S] Neapoli in Campania sanctae Restitutae virginis et martyris, quae Valeriano imperante, a Proculo iudice in Africa varie torta, et in navicula pice et stupa referta, ut in mari combureretur, imposita, immisso igne, cum in incensores flamma converteretur, ipsa in oratione spiritum Deo reddidit: cuius corpus cum eadem navicula Dei nutu ad Aenariam insulam prope Neapolim devectum a Christianis magna veneratione susceptum est, et in eius honorem Constantinus Magnus basilicam postea Neapoli erigendam curavit. [SS] Novioduni sanctorum martyrum [S] Heradii, [S] Pauli, [S] Aquilini, cum [SS] duobus aliis. [SS] (Baronius mentions only companions and does not name them) Chalcedone sanctorum martyrum [S] Solochani, et [SS] sociorum militum sub Maximiano Imperatore. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Adrionis, [S] Victoris, et [S] Basillae. [S] Herbipoli sancti Brunonis episcopi et confessoris.

05/18

[S] In Aegypto sancti Dioscori lectoris, in quem Praeses multa et varia tormenta exercuit, ita ut ungues eius effoderet, et lampadibus latera inflammaret; sed caelestis luminis fulgore perterriti ceciderunt ministri: novissime laminis ardentibus adustus, martyrium consummavit. [S] Camerini sancti Venantii martyris, qui annos quindecim natus, sub Decio Imperatore et Antiocho praeside, una cum aliis decem gloriosi certaminis cursum cervicibus abscissis implevit. [S] Spoleti sancti Felicis episcopi, qui sub Maximiano Imperatore martyrii palma adeptus est. [S] In Aegypto sancti Potamionis episcopi, qui primo sub Maximino confessor, deinde sub Constantio Imperatore et Philagrio praeside Ariano, martyrio coronatus est. [SS] Ancyrae in Galatia [S] sancti Theodoti martyris et [SS] sanctarum [S] Thecusae eius amitae, [S] Alexandrae, [S] Claudiae, [S] Fainae, [S] Euphrasiae, [S] Matronae, et [S] Julittae virginum, quae a Praeside primum prostitutae, sed Dei virtute servatae, lapidibus ad colla ligatis in paludem mersae sunt: quarum reliquias collectas cum Theodotus honorifice sepelisset, comprehensus a Praeside, saevissime dilaniatus est, ac demum ense percussus martyrii coronam accepit. [S] Upsali in Suetia sancti Erici Regis et martyris.

05/19

[SS] [S] Romae sanctae Pudentianae virginis, quae post innumeros agones, post multorum Martyrum venerabiliter exhibitas sepulturas, post omnes facultates suas pauperibus pro Christo erogatas, tandem de terris ad caelos migravit. [S] (Per Holweck, may be the same as the Pudens on April 14/15 ) Ibidem sancti Pudentis senatoris, patris supradictae virginis, qui ab Apostolis Christo in baptismo vestitus, innocentem tunicam usque ad vitae coronam immaculatae custodivit. [SS] Item Romae via Appia natalis sanctorum [S] Caloceri et [S] Parthenii eunuchorum, quorum prior cum esset praepositus cubiculi uxoris Decii Imperatoris, alter vero alterius muneris primicerius, nolentes idolis sacrificare, ab eodem occisi sunt. [S] Nicomediae sancti Philoteri martyris, filii Paciani proconsulis, qui sub Diocletiano Imperatore multa passus, martyrii coronam accepit. [SS] Ibidem sanctarum sex Virginum et martyrum, [S] quarum praecipua erat Cyriaca, quae cum libere Maximianum impietatis obiurgasset, dirissime caesa et dilaniata, ad ultimum igne cremata est. [SS] Five companions of Cyriaca, Virgin Martyrs at Nicomedia [S] Eodem die sancti Petri de Morono, qui ex anachoreta summus Pontifex creatus, dictus est Caelestinus quintus: sed Pontificatu se abdicans, et in solitudine religiosam vitam agens, virtutibus et miraculis clarus migravit ad Dominum. [S] Cantuariae sancti Dunstani episcopi. [S] In Britannia minori sancti Ivonis presbyteri et confessoris, qui pro Christi amore causas pupillorum, viduarum, ac pauperum defendebat.

05/20

[S] Romae via Salaria natalis sanctae Basillae virginis, quae cum esset ex regio genere, et illustrissimum sponsum haberet, illumque dimisisset, accusata ab eo quod esset Christiana, decretum est a Gallieno Augusto, ut aut sponsum reciperet, aut gladio interiret: quae conventa de hoc, respondisset Regem regum se habere sponsum, gladio transverberata est. [S] Nemausi in Galliis sancti Baudelii martyris, qui comprehensus, cum sacrificare nollet, et in fide Christi immobilis inter verbera et tormenta persisteret, martyrii palmam pretiosa morte suscepit. [SS] Edessae in Syria sanctorum martyrum [S] Thalalei, [S] Asterii, [S] Alexandri, et [SS] sociorum, qui sub Numeriano Imperatore passi sunt. [S] In Thebaide sancti Aquilae martyris, qui pectinibus pro Christo dilaniatus fuit. [S] Apud Bituricas in Gallia sancti Austregisili episcopi et confessoris. [S] Brixiae sancti Anastasii episcopi. [S] Papiae sancti Theodori episcopi. [S] Aquilae in Vestinis sancti Bernardini Senensis, ordinis Minorum, qui verbo et exemplo Italiam illustravit. [S] Romae sanctae Plautillae feminae consularis, matris beatae Flaviae Domitillae, quae a sancto Petro Apostolo baptizata, omnium virtutum laude refulgens quievit in pace.

05/21

[SS] In Mauritania Caesariensi natalis sanctorum martyrum [S] Timothei, [S] Polii, et [S] Eutychii diaconorum, qui in eadem regione verbum Dei disseminantes, pariter coronari meruerunt. [SS] Caesareae in Cappadocia natalis sanctorum martyrum [S] Polyeucti, [S] Victorii, et [S] Donati. [S] Cordubae sancti Secundini martyris. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Synesii et [S] Theopompi. [SS] Caesareae Philippi natalis sanctorum martyrum [S] Nicostrati et [S] Antiochi tribunorum, cum [SS] aliis militibus. [SS] Eodem die [S] sancti Valentis episcopi, qui cum [SS] tribus pueris necatus est. [SS] Alexandriae commemoratio sanctorum martyrum [S] Secundi presbyteri, et [SS] aliorum, quos sacris diebus Pentecostes sub Constantio Imperatore Georgius episcopus Arianus saevissime occidi praecepit. [SS] (Per Holweck, there were 16 bishops exiled, and he does not mention the priests) Item sanctorum Episcoporum et Presbyterorum, qui ab Arianis exilio relegati, sanctis confessoribus sociari meruerunt. [S] Niciae in Gallia sancti Hospitii confessoris, virtute abstinentiae, et prophetiae spiritu insignis.

05/22

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Faustini, [S] Timothei, et [S] Venusti. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Casti et [S] Aemilii, qui per ignem, passionis martyrium consummarunt. Hos, ut beatus Cyprianus scribit, in prima congressione devictos, Dominus victores in secundo praelio reddidit; ut fortiores ignibus fierent, qui ignibus ante cessissent. [S] In Corsica sanctae Juliae virginis, quae crucis supplicio coronata est. [S] Comanae in Ponto sancti Basilisci martyris, qui sub Maximiano Imperatore et Agrippa praeside ferreas crepidas ignitis clavis confixas calceatus, multaque alii passus, demum capite obtruncatus, et in flumen proiectus, martyrii gloriam consecutus est. [S] In Hispania sanctae Quiteriae virginis et martyris. [S] Ravennae sancti Marciani episcopi et confessoris. [S] In pago Antisiodorensi beati Romani abbatis, qui sancto Benedicto ministravit in specu: inde in Gallias proficiscens, aedificato monasterio, relictisque multis sanctitatis alumnis, quievit in Domino. [S] Apud Aquinum sancti Fulci confessoris. [S] Antisiodori sanctae Helenae virginis.

05/23

[SS] Apud Lingonas in Gallia [S] passio sancti Desiderii episcopi, qui cum plebem suam ab exercitu Vvandalorum vexari cerneret, ad Regem eorum pro ea supplicaturus accessit: a quo statim iugulari iussus, pro ovibus sibi creditis cervicem libenter extendit, et percussus gladio migravit ad Christum. [SS] Passi sunt autem cum eo et alii plures de numero gregis sui, qui apud eamdem urbem conditi sunt. [SS] In Hispania sanctorum martyrum [S] Epitacii episcopi, et [S] Basilei. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Quinctiani, [S] Lucii, [S] Juliani, qui in persecutione Vvandalica passi, aeternas coronas meruerunt. [SS] In Cappodocia commemoratio sanctorum Martyrum, qui in persecutione Maximini confractis cruribus necati sunt: [SS] item eorum, qui eodem tempore in Mesopotamia appensi pedibus in sublime, capite verso deorsum, suffocati fumo, et lento igne consumpti, martyrium compleverunt. [S] In territorio Lugdunensi sancti Desiderii episcopi Viennensis, qui Theodorici regis iussu lapidibus obrutus martyrio coronatur. [S] Synnadae in Phrygia sancti Michaelis episcopi. [S] Ipso die sancti Mercurialis episcopi. [S] Neapoli in Campania sancti Euphebii episcopi.

05/24

[S] Antiochiae natalis sancti Manahen, Herodis tetrarchae collactanei, doctoris et prophetae sub gratia novi testamenti, in eadem urbe quiescentis. [S] Item beatae Joannae uxoris Chuzae procuratoris Herodis, quam Lucas Evangelista commemorat. [S] In Portu Romano natalis sancti Vincentii martyris. [S] Brixiae sanctae Afrae martyris, quae sub Hadriano Imperatore passa est. [SS] Nannete in Brittania minori beatorum martyrum [S] Donatiani et [S] Rogatiani fratrum, qui sub Diocletiano Imperatore pro constantia fidei in carcerem missi, et in equuleo suspensi ac laniati, deinde lancea militari confossi, novissime capita eorum praecisa sunt. [SS] In Istria sanctorum martyrum [S] Zoelli, [SS] [S] Servilii, [S] Felicis, [S] Silvani, et [S] Dioclis. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Meletii ducis exercitus, ac [SS] sociorum eius ducentorum et quinquagintaduorum, qui diverso mortis genere martyrium compleverunt. [SS] Item sanctarum martyrum [S] Susannae, [S] Marcianae, et [S] Palladiae praedictorum militum coniugum, quae una cum paruulis suis confractae sunt. [S] Mediolani sancti Robustiani martyris. [S] In monasterio Lirinensi sancti Vincentii presbyteri, doctrina and sanctitate conspicui. [E] Bononiae Translatio [S] sancti Dominici confessoris, tempore Gregorii Papae noni.

05/25

[S] Romae via Nomentana natalis beati Urbani Papae, et martyris, cuius exhortatione et doctrina multi (in quibus fuere Tiburtius et Valerianus) Christi fidem susceperunt, et pro ea martyrium subierunt: ipse quoque pro Ecclesia Dei multa passus, tandem cervicibus abscissis martyrio coronatus est. [SS] Dorostori in Mysia natalis sanctorum martyrum [S] Pasicratis, [S] Valentionis, et [SS] aliorum duorum simul coronatorum. [S] Mediolani sancti Dionysii episcopi, qui ab Imperatore Constantio Ariano in Cappadociam pro fide catholica relegatus, ibidem propiore martyribus titulo spiritum Deo reddidit. Eius sacrum corpus ab Aurelio episcopo Mediolanum transmissum est ad beatum Ambrosium episcopum: cui piae actioni officium quoque sancti Basilii magni accessisse traditur. [S] Romae sancti Bonifacii Papae quarti, qui Pantheon in honorem beatae Mariae ad Martyres dedicavit. [S] Salerni depositio beati Gregorii Papae septimi, ecclesiasticae libertatis propugnatoris ac defensoris acerrimi. [S] Florentiae natalis sancti Zenobii eiusdem civitatis episcopi, vitae sanctitate, ac miraculorum gloria conspicui. [S] In Britannia sancti Aldelmi episcopi Schireburgensis. [S] In territorio Tricassino sancti Leonis confessoris. [E] Assisii in Umbria Translatio [S] sancti Francisci confessoris, tempore Gregorii Papae noni. [E] Verulis in Hernicis Translatio [S] sanctae Mariae Jacobi, cuius sacrum corpus plurimis miraculis illustratur.

05/26

[S] Romae sancti Eleutherii Papae et martyris, qui multos nobiles Romanorum ad fidem Christi perduxit, et sanctos Damianum et Fugatium in Britanniam misit, qui Lucium Regem una cum uxore, ac toto fere populo baptizarunt. [SS] Item Romae sanctorum martyrum [S] Simitrii presbyteri, et [SS] aliorum viginti duorum, qui sub Antonino Pio passi sunt. [S] Athenis natale beati Quadrati Apostolorum discipuli, qui persecutione Hadriani Ecclesiam grandi terrore dispersam, fide et industria sua congregans, librum pro Christianae religionis defensione valde utilem, et Apostolica doctrina dignum, eidem porrexit. [S] Viennae sancti Zachariae episcopi et martyris, qui sub Trajano passus est. [S] In Africa sancti Quadrati martyris, in cuius solemnitate sanctus Augustinus sermonem habuit. [SS] Tuderti natalis sanctorum martyrum [S] Felicissimi, [S] Heraclii, et [S] Paulini. [SS] In territorio Antisiodorensi [S] passio sancti Prisci martyris, cum [SS] ingenti multitudine Christi fidelium. [S] Cantuariae in Anglia sancti Augustini episcopi, qui illuc una cum aliis a beato Gregorio Papa missus, genti Anglorum Christi Evangelium praedicavit, ibique virtutibus et miraculis gloriosus obdormivit in Domino.

05/27

[S] Natalis sancti Joannis Papae et martyris, quem Theodoricus Italiae rex Arianus Ravennam evocavit: ibique propter orthodoxam fidem in carcere diu maceratus vitam finivit. [S] Dorostori in Mysia passio beati Julii, qui tempore Alexandri Imperatoris cum esset veteranus et emeritae militiae, comprehensus ab officialibus, Maximo praesidi offertur: quo praesente cum idola execraretur, et Christi nomen constantissime confiteretur, capitali sententia punitus est. [S] Sorae sanctae Restitutae virginis et martyris, quae sub Aureliano Imperatore et Agathio proconsule, fidei certamine suscepto, daemonum impetus, parentum blandicias, et tortorum saevitiam superavit: demum cum aliis Christianis capite truncata, martyrio decorata est. [S] In pago Atrebatensi sancti Ranulphi martyris. [S] Arausicae in Galliis sancti Eutropii episcopi, virtutibus atque miraculis illustris. [S] Eodem die depositio venerabilis Bedae presbyteri, sanctitate et eruditione celeberrimi.

05/28

[SS] In Sardinia sanctorum martyrum [S] Aemilii, [S] Felicis, [S] Priami, et [S] Luciani, qui pro Christo certantes, coronati sunt. [S] Carnoti in Gallia sancti Carauni martyris, qui sub Domitiano Imperatore capite amputato martyrium sumpsit. [S] Corinthi sanctae Helconidis martyris, quae primum Gordiano Imperatore sub Perennio praeside multis tormentis afflicta, deinde sub Justino eius successore iterum cruciata, sed ab angelo liberata, demum dissectis mammis, ferisque obiecta, atque igne probata, capitis obtruncatione martyrium complevit. [SS] Item passio sanctorum [SS] [S] Crescentis, [S] Dioscoridis, [S] Pauli, et [S] Helladii. [SS] Thecue in Palaestina sanctorum Monachorum martyrum, qui tempore Theodosii junioris a Saracenis occisi sunt: quorum sacras reliquias accolae colligentes, summa veneratione illas habuerunt. [S] Lutetiae Parisiorum sancti Germani episcopi et confessoris, qui quantae sanctitatis, quantique meriti fuerit, quibus etiam miraculis claruerit, Fortunatus episcopus litterarum monimentis consignavit. [S] Mediolani sancti Senatoris episcopi, virtutibus et eruditione clarissimi. [S] Urgellae in Hispania Tarraconensi sancti Justi episcopi. [S] Florentiae sancti Podii episcopi et confessoris.

05/29

[S] Romae via Aurelia natalis sancti Restituti martyris. [SS] Apud Iconium Isauriae civitatem passio sanctorum [S] Cononis et [S] filii eius annorum duodecim; qui sub Aureliano Imperatore craticulae prunis suppositis, et oleo superinfuso, suspensionis in equuleo, atque ignis poenam constanter passi, malleo ad extremum ligneo manibus eorum contritis spiritum emiserunt. [SS] Eodem die natalis sanctorum martyrum [S] Sisinii, [S] Martyrii, et [S] Alexandri, qui tempore Honorii Imperatoris in Anauniae partibus (ut scribit beatus Paulinus) persequentibus gentilibus martyrii coronam adepti sunt. [SS] Caesareae Philippi sanctorum [S] Theodosiae matris sancti Procopii martyris, et [SS] aliarum duodecim nobilium matronarum, quae in persecutione Diocletiani capitis obtruncatione consummatae sunt. [SS] In Piceno passio sanctorum mille quingentorum et vigintiquinque martyrum. [S] Treviris beati Maximini episcopi et confessoris, a quo sanctus Athanasius episcopus persecutionem Constantii fugiens, honorifice susceptus fuit. [S] Veronae sancti Maximi episcopi. [S] Arcani in Latio sancti Eleutherii confessoris.

05/30

[S] Romae via Aurelia natalis sancti Felicis Papae et martyris, qui sub Aureliano principe martyrio coronatus est. [SS] Turribus in Sardinia sanctorum martyrum [S] Gabini et [S] Crispuli. [SS] Antiochiae sanctorum [S] Syci et [S] Palatini, qui pro Christi nomine multa tormenta passi sunt. [S] Ravennae sancti Exuperantii episcopi et confessoris. [S] Papiae sancti Anastasii episcopi. [SS] Caesareae in Cappadocia sanctorum [S] Basilii, et [S] Emmeliae coniugis eius, parentum sancti Basilii magni: qui tempore Maximini extorres facti, Ponticas solitudines incoluere, et post persecutionem, filiis suarum virtutum relictis heredibus, in pace quieverunt.

05/31

[S] Romae sanctae Petronillae virginis, filiae beati Petri Apostoli, quae Flacci nobilis viri coniugium spernens, acceptis triduanis ad deliberandum induciis, interim ieiuniis et orationibus vacans, tertia die mox ut Christi sacramentum accepit, emisit spiritum. [SS] Aquileiae sanctorum martyrum [S] Cantii, [SS] [S] Cantiani, et [S] Cantianillae fratrum, qui cum essent ex illustri Aniciorum progenie, sub Diocletiano et Maximiano Imperatoribus ob Christianae fidei constantiam [S] una cum paedagogo suo Proto capite plexi sunt. [S] Turribus in Sardinia sancti Crescentiani martyris. [S] Apud Comanos in Ponto sancti Hermiae militis, qui sub Antonino Imperatore ab innumeris et saevissimis tormentis ope divina liberatus, carnificem ad Christum convertit, et eiusdem martyrii coronae participem fecit, quam tamen ipse primus gladio obtruncatus accepit. [S] Veronae sancti Lupicini episcopi. [S] Romae sancti Paschasii diaconi et confessoris, cuius meminit beatus Gregorius Papa.

06/01

[S] Romae sancti Juventii martyris. [SS] Caesarea in Palestina [S] beati Pamphili presbyteri et martyris, viri admirandae sanctitatis et doctrinae, atque in pauperes munifici, qui ob Christi fidem in persecutione Maximini, primo sub Urbano praeside cruciatus, et in carcerem trusus, deinde sub Firmiliano iterum revocatus ad poenas, una cum [SS] aliis martyrium consummavit. Passi sunt etiam tunc [S] Valens diaconus, et [S] Paulus, aliique novem, quorum memoria aliis diebus celebratur. [SS] Augustoduni sanctorum [S] Reveriani episcopi, et [S] Pauli presbyteri, cum [SS] aliis decem, qui sub Aureliano principe martyrio coronati sunt. [S] In Cappadocia sancti Thespesii martyris, qui sub Alexandro Imperatore et Simplicio praefecto, post alia tormenta decollatus est. [SS] In Aegypto sanctorum martyrum [S] Ischyrionis ductoris militum, et [SS] aliorum quinque militum, qui sub Diocletiano Imperatore pro fide Christi diverso mortis genere perempti sunt. [S] Item sancti Firmi martyris, qui in persecutione Maximiani acerbissimis plagi affectus, lapidibus percussus, ac demum capite caesus est. [SS] Perusiae sanctorum martyrum [S] Felini et [S] Gratiniani militum, qui sub Decio variis tormentis cruciati, martyrii palmam gloriosa morte perceperunt. [S] Bononiae sancti Proculi episcopi et martyris, qui sub Maximiano Imperatore passus est. [S] Ameriae sancti Secundi martyris, qui sub Diocletiano in Tiberim proiectus, martyrium consummavit. [S] Apud Tiphernum in Umbria sancti Crescentiani militis Romani, sub eodem Imperatore martyrio coronati. [S] In Umbria sancti Fortunati presbyteri, virtutibus et miraculis clari. [S] Lerinensi sancti Caprasii abbatis. [S] Treviris sancti Symeonis monachi, qui a Benedicto Papa nono in Sanctorum numerum relatus est.

06/02

[SS] Romae natalis sanctorum martyrum [S] Marcellini presbyteri, et [S] Petri exorcistae, qui multos in carcere ad fidem erudientes, sub Diocletiano post dira vincula et plurima tormenta a Sereno iudice decollati sunt in loco qui dicebatur Silva nigra, quae postea in honorem Sanctorum commutato nomine Silva candida appellata est. Horum corpora in crypta iuxta sanctum Tiburtium sepulta sunt, eorumque sepulchrum sanctus Damasus Papa versibus postea exornavit. [S] In Campania sancti Erasmi episcopi et martyris, qui sub Diocletiano Augusto primum plumbatis caesus, deinde fustibus graviter mactatus, post resina, sulphure, plumbo, pice, cera, oleoque perfusus, illaesus apparuit: deinde Formiis, sub Maximiano diversis atque immanissimis suppliciis iterum cruciatus, sed ad confirmandum ceteros a Deo servatus: tandem vocante Domino, martyrio clarus, sancto fine quievit: cuius corpus Caietam postea translatum est. [SS] Lugduni sanctorum martyrum [S] Photini episcopi, [SS] [S] Sancti diaconi, [S] Vetii Epagathi, [S] Maturi, [S] Pontici, [S] Biblidis, [S] Attali, [S] Alexandri, et [S] Blandinae, cum [SS] aliis multis, quorum fortia et iterata certamina tempore M. Aurelii Antonini, et Lucii Veri, ecclesiae Lugdunensis epistola ad ecclesias Asiae et Phrygiae scripta recenset. In his sancta Blandina sexu infirmior, corpore imbecillior, conditione deiectior, diuturniora et acerbiora certamina subiens, et fortis adhuc permanens, gladio iugulata ceteros secuta est, quos hortabatur ad palmam. [S] Romae sancti Eugenii Papae et confessoris.

06/03

[SS] Aretii in Tuscia sanctorum martyrum [S] Pergentini et [S] Laurentini fratrum, qui in persecutione Decii, sub Tiburtio praeside, cum essent pueri, post dira supplicia tolerata, et magna miracula ostensa, gladio caesi sunt. [SS] (Baronius does not mention the mother Paula, but the following entry is for Paula, a Virgin Martyr, perhaps the same?) Constantinopoli sanctorum martyrum [S] Lucilliani, et [SS] quatuor puerorum [S] Claudii, [S] Hypatii, [S] Pauli, et [S] Dionysii: cum quibus Lucillianus ex sacerdote idolorum Christianus factus, post varia tormenta in fornacem iniectus est; sed flamma imbre extincta, omnes illaesi evaserunt: denique ipse cruci affixus, pueri autem gladio obtruncati, sub Silvano praeside consummati sunt. [S] Ibidem sanctae Paulae virginis et martyris, quae cum praedictorum martyrum sanguinem colligeret, comprehensa, virgis caesa, et in ignem coniecta, sed liberata, demum et ipsa eodem loco ubi sanctus Lucillianus crucifixus fuerat, decollata est. [S] Cordubae in Hispania beati Isaac monachi, qui pro fide Christi gladio necatus est. [S] Carthagine sancti Caecilii presbyteri, qui sanctum Cyprianum ad Christi fidem perduxit. [S] In territorio Aurelianensi sancti Liphardi presbyteri et confessoris. [S] Lucae in Tuscia sancti Davini confessoris. [S] Parisiis sanctae Crotildis reginae, cuius precibus vir eius Clodoveus rex fidem Christi suscepit. [S] Anagniae sanctae Olivae virginis.

06/04

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Aretii et [S] Daciani. [S] Sisciae in Illyrico sancti Quirini episcopi, qui sub Galerio praeside pro fide Christi, ut Prudentius scribit, molari saxo ad collum ligato, in flumen praecipitatus est; sed lapide supernatante, cum circumstantes Christianos ne eius terrerentur supplicio, neve titubarent in fide, diu fuisset hortatus, ipse ut martyrii gloriam assequeretur, precibus a Deo ut mergeretur obtinuit. [S] Brixiae sancti Clatei episcopi et martyris sub Nerone Imperatore. [SS] In Pannonia sanctorum martyrum [S] Rutili, et [SS] sociorum. [S] Atrebati sanctae Saturninae virginis et martyris. [S] Tibure sancti Quirini martyris. [S] Constantinopoli sancti Metrophanis episcopi et confessoris insignis. [S] Milevi in Numidia sancti Optati episcopi, doctrina et sanctitate conspicui. [S] Veronae sancti Alexandri episcopi.

06/05

[SS] In Aegypto natalis sanctorum martyrum [S] Marciani, [S] Nicanoris, [S] Apollonii, et [SS] aliorum, qui in persecutione Maximini illustre martyrium consummarunt. [SS] Perusiae sanctorum martyrum [S] Florentii, [SS] [S] Juliani, [S] Cyriaci, [S] Marcellini, et [S] Faustini, qui in persecutione Decii capite caesi sunt. [SS] Caesarea in Palaestina passio sanctarum [S] Zenaidis, [S] Cyriae, [S] Valeriae, et [S] Marciae, quae per multa tormenta gaudentes ad martyrium pervenerunt. [S] Tyri sancti Dorothei presbyteri, qui sub Diocletiano multa passus, et usque ad Juliani tempora superstes, sub eo annum agens septimum supra centesimum, venerandam senectam martyrio honestavit. [S] Eodem die sancti Bonifacii episcopi Moguntini, qui de Anglia Romam veniens, et a Gregorio secundo in Germaniam missus, ut fidem Christi illis gentibus evangelizaret; cum maximam multitudinem, praesertim Frisonum, Christianae religioni subiugasset, Germanorum apostolus meruit appellari: novissime in Frisia a furentibus gentilibus gladio peremptus, martyrium consummavit cum Eobano et quibusdam aliis servis Dei. [S] Cordubae in Hispania beati Sancii adolescentis, qui etsi in aula regia educatus, pro Christi tamen fide in persecutione Arabica martyrium subire non dubitavit.

06/06

[S] Caesareae in Palaestina natalis beati Philippi, qui fuit unus de septem primis diaconis. Hic signis et prodigiis clarus, Samariam ad fidem Christi convertit, et Candacis Aethiopum reginae eunuchum baptizavit, ac demum apud Caesaream requievit: iuxta quem tres virgines eius filiae prophetissae tumulatae iacent: nam quarta filia eius plena Spiritu sancto Ephesi occubuit. [SS] Romae [S] sancti Artemii, cum [S] uxore sua Candida, et [S] filia Paulina: qui Artemius ad praedicationem et miracula sancti Petri exorcistae in Christum credens, et cum omni domo sua a sancto Marcellino presbytero baptizatus, iussu Sereni iudicis plumbatis caesus et gladio percussus est: uxor vero eius et filia in cryptam impulsae, lapidibus ruderibusque sunt obrutae. [SS] Tarsi in Cilicia sanctorum Martyrum viginti, qui temporibus Diocletiani et Maximiani sub Simplicio iudice per diversa tormenta glorificaverunt Deum in corporibus suis. [SS] Novioduni in Galliis sanctorum martyrum [S] Amantii, [S] Alexandri, et [SS] sociorum. [S] Fesulis in Tuscia sancti Alexandri episcopi et martyris. [S] Mediolani depositio sancti Eustorgii secundi, episcopi et confessoris. [S] Veronae sancti Joannis episcopi. [S] Vesontione in Galiis sancti Claudii episcopi. [S] Eodem die sancti Norberti episcopi Magdeburgensis, fundatoris ordinis Praemonstratensis.

06/07

[S] Constantinopoli natalis sancti Pauli eiusdem civitatis episcopi, qui saepe ab Arianis ob fidem catholicam pulsus, et a sancto Julio Romano Pontifice restitutus, demum a Constantio Imperatore Ariano ad Christum oppidulum Cappadociae relegatus, ibidem Arianorum insidiis crudeliter strangulatus, ad caelistia regna migravit: cuius corpus Theodosio Imperatore Constantinopolim summo honore translatum fuit. [S] In Aegypto sancti Lycarionis martyris, qui laniatus, virgis ferreis ignitis caesus, aliaque saevissima passus, gladio demum percussus martyrium consummavit. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Petri presbyteri, [SS] [S] Vvalabonsi diaconi, [S] Sabiniani, [S] Vvistremundi, [S] Habentii, et [S] Hieremiae monachorum. [S] In Anglia sancti Roberti abbatis ordinis Cistertiensis.

06/08

[S] Aquis in Gallia sancti Maximini primi eiusdem civitatis episcopi, quem Domini discipulum fuisse tradunt. [S] Eodem die sanctae Calliopae martyris, quae ob Christi fidem mammis abscissis, atque adustis carnibus, super testulas volutata, capite demum truncata martyrii palmam accepit. [S] Apud Svessiones in Galliis natalis sancti Medardi episcopi Noviomensis, cuius vita et mors pretiosa gloriosis miraculis commendatur. [S] Rhotomagi sancti Gildardi episcopi, fratris eiusdem sancti Medardi, qui eodem die nati, eodemque episcopi consecrati, uno quoque die de hac vita subtracti, simul in caelum migrarunt. [S] Apud Senonas sancti Heraclii episcopi. [S] Metis sancti Clodulphi episcopi. [S] In Piceno sancti Severini episcopi Septempedani. [S] In Sardinia sancti Sallustiani confessoris. [S] Camerini sancti Victorini confessoris.

06/09

[SS] Romae in monte Caelio natalis sanctorum martyrum [S] Primi et [S] Feliciani, sub Diocletiano et Maximiano Imperatoribus. Hi gloriosi martyres longaevam in Domino vitam ducentes, et nunc simul paria, nunc singillatim diversa et exquisita perferentes tormenta, tandem felicis pugnae cursum, a Promoto praeside Nomentano gladio animadversi, consummaverunt. [S] Agenni in Gallia passio sancti Vincentii levitae et martyris. [S] Apud Antiochiam sanctae Pelagiae virginis et martyris, quam sancti Ambrosius et Joannes Chrysostomus magnis efferunt laudibus. [S] Syracusis sancti Maximiani episcopi, cuius sanctus Gregorius Papa saepus meminit. [S] In Scotia sancti Columbi presbyteri et confessoris. [S] Edessae in Syria sancti Juliani monachi cuius praeclara gesta sanctus Ephraem diaconus scripsit.

06/10

[SS] Romae via Salaria passio [S] beati Getulii clarissimi et doctissimi viri, [SS] sociorumque eius [S] Caerealis, [S] Amantii, et [S] Primitivi: qui iussu Hadriani Imperatoris a Licinio consulari tenti, primo caesi, deinde in carcerem trusi, postremo incendio traditi, cum nullo modo ab igne laesi fuissent, fustibus illiso capite martyrium compleverunt: quorum corpora Symphorosa beati Getulii uxor collegit, et in arenario praedii sui honorifice sepelivit. [SS] Item Romae via Aurelia natalis sanctorum [S] Basilidis, [S] Tripodis, [S] Mandalis, et [SS] aliorum viginti martyrum, sub Aureliano Imperatore et Plantone Urbis praefecto. [S] Nicomediae sancti Zachariae martyris. [S] Prusiade in Bithynia sancti Timothei episcopi et martyris sub Juliano Apostata. [SS] (Per Holweck, martyrs at Rome and not in Spain) In Hispania sanctorum martyrum [S] Crispuli et [S] Restituti. [SS] (per Holweck, martyrs are either from Rome or Africa) In Africa sanctorum martyrum [S] Aresii, [S] Rogati, et [SS] aliorum quindecim. [S] Coloniae sancti Maurini abbatis et martyris. [S] Petrae in Arabia sancti Asterii episcopi, qui ob fidem catholicam ab Arianis multa passus, et a Constantio Imperatore in Africam relegatus, confessor gloriosus occubuit. [S] Antisiodori sancti Censurii episcopi. [S] In Scotia sanctae Margaritae Reginae, amore in pauperes, et voluntaria paupertate celebris.

06/11

[S] Natalis sancti Barnabae Apostoli, qui natione Cyprius, a discipulis cum Paulo Gentium Apostolus ordinatus, multas regiones cum eo peragravit, Evangelicae praedicationis iniunctum sibi opus exercens: postremo Cyprum profectus, ibi Apostolarum suum glorioso martyrio decoravit: cuius corpus tempore Zenonis Imperatoris ipso revelante repertum est, una cum codice Evangelii sancti Matthaei sua manu descripto. [SS] Aquileiae passio sanctorum [S] Felicis et [S] Fortunati fratrum, qui in persecutione Diocletiani et Maximiani equuleo suspensi, atque ardentibus lampadibus circa eorum latera appositis, et mox divina virtute extinctis, per ventrem ferventi oleo sunt perfusi, et ad ultimum cum in confessione Christi persisterent, capite truncati. [S] Bononiae sancti Parisii confessoris, monachi ordinis Camaldulensis. [E] Romae Translatio [S] sancti Gregorii Nazianzeni: cuius sacrum corpus e Constantinopoli ad Urbem antea delatum, atque in ecclesia Dei genitricis ad Campum Martium diu asservatum, Gregorius XIII Pontifex Maximus in Cappellam a se in Basilica sancti Petri magnificentissime exornatam, summa celebritate transtulit, ac postridie sub altare digno honore condidit.

06/12

[SS] Romae via Aurelia natalis sanctorum martyrum [S] Basilidis, [S] Cyrini, [S] Naboris, et [S] Nazarii militum, qui in persecutione Diocletiani et Maximiani sub Aurelio praefecto ob Christiani nominis confessionem detrusi in carcerem, et scorpionibus lacerati, capite truncati sunt. [S] Nicaeae in Bithynia sanctae Antoninae martyris, quae in eadem persecutione a Priscilliano praeside iussa est fustibus caedi, suspendi in equuleo, lateribus laniari, et flammis incendi, ac demum gladio necari. [S] In Thracia sancti Olympii episcopi, qui ab Arianis sede pulsus, confessor occubuit. [S] In Cilicia sancti Amphionis episcopi, qui tempore Maximini confessor fuit egregius. [S] In Aegypto sancti Onuphrii anachoretae, qui in vasta eremo sexaginta annis vitam religiose peregit, et magnis virtutibus ac meritis clarus migravit in caelum: cuius insignia gesta Paphnutius abbas conscripsit.

06/13

[S] Romae via Ardeatina natalis sanctae Feliculae virginis et martyris, quae Flacco nolens nubere, nec idolis immolare, tradita est cuidam iudici, qui eam in confessione Christi perseverantem, post tenebricosam custodiam, et famis inediam, tamdiu fecit in equuleo torqueri, donec emitteret spiritum; et sic demum deponi, et in cloacam praecipitari: quam sanctus Nicomedes eadem via sepelivit. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Fortunati et [S] Luciani. [S] Bybli in Palaestina sanctae Aquilinae virginis et martyris, quae annos duodecim nata, sub Diocletiano Imperatore et Volusiano iudice ob fidei confessionem colaphis et verberibus caesa, et subulis candentibus perforata, demum percussa gladio verginitatem martyrio consecravit. [S] In Pelignis sancti Peregini episcopi et martyris, qui a Longobardis pro fide catholica in Avernum flumen demersus est. [S] Cordubae sancti Fandilae presbyteri et monachi, qui in persecutione Arabica amputato capite pro fide Christi martyrium subiit. [S] In Cypro sancti Tryphillii episcopi. [S] Patanii sancti Antonii Lusitani confessoris, ordinis Minorum, vita et miraculis, ac praedicatione illustris.

06/14

[S] Caesareae in Cappadocia ordinatio sancti Basilii episcopi, qui tempore Valentis Imperatoris doctrina et sapiente insignis, omnibusque virtutibus ornatus mirabilite: effulsit, et Ecclesiam adversus Arianos et Macedonianos mira constantia defendit. [S] Samariae in Palaestina sancti Elisaei prophetae, cuius sepulchrum daemones perhorrescere sanctus Hieronymus scribit: ubi et Abdias propheta quiescit. [S] Syracusis sancti Marciani episcopi, qui a beato Petro ordinatus episcopus, post Evangelii praedicationem a Judaeis occisus est. [SS] Apud Suessiones sanctorum martyrum [S] Valerii et [S] Rufini, qui in persecutione Diocletiani a praeside Rictiovaro post multa tormenta iussi sunt decollari. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Anastasii presbyteri, [S] Felicis monachi, et [S] Dignae virginis. [S] Constantinopoli sancti Methodii episcopi. [S] Viennae sancti Aetherii episcopi. [S] (per Holweck, not bishop of Rodez, but some unknown see/era) Apud Ruthenos sancti Quinctiani episcopi.

06/15

[SS] In Lucania apud Silarum flumen natalis sanctorum martyrum [S] Viti, [S] Modesti, atque [S] Crescentiae, qui sub Diocletiano Imperatore e Sicilia illuc delati, ibidem post ollam ferventis plumbi, post bestias, et catastas divina virtute superatas, cursum gloriosi certaminis peregerunt. [S] Dorostori in Mysia sancti Hesychii militis, qui cum beato Julio comprehensus, sub Maximo praeside post eum martyrio coronatus est. [S] Cordubae in Hispania sanctae Benildis martyris. [S] Zephyrii in Cilicia sancti Dulae martyris, qui sub praeside Maximo ob Christi nomen virgis caesus, in craticula positus, ferventi oleo incensus, aliaque passus, martyrii palmam victor accepit. [SS] Palmyrae in Syria sanctarum martyrum [S] Libyae, [S] Leonidis sororum, et [S] Eutropiae puellae annorum duodecim quae per diversa tormenta ad coronam martyrii pervenerunt. [S] Apud Valencenas depositio sancti Landelini abbatis. [S] Arvernis sancti Abrahae confessoris, sanctitate ac miraculis illustris.

06/16

[SS] Vesontione in Galliis sanctorum martyrum [S] Ferreoli presbyteri, et [S] Ferrutionis diaconi, qui a beato Irenaeo episcopi ad praedicandum verbum Dei missi, postea sub Claudio iudice diversis poenis excruciati, gladio feriuntur. [SS] Tarsi in Cilicia sanctorum martyrum [S] Quirici et [S] Julittae matris eius, sub Diocletiano Imperatore: quorum Quiricus triennis puellus, cum matrem, quae ante Alexandrum praesidem nervis dirissime caedebatur, implacabili luctu lugeret, ad gradus tribunalis illisus interiit: Julitta vero post dira verbera et gravia tormenta, martyrii sui cursum obtruncatione capitis implevit. [SS] Moguntiae passio sanctorum [S] Aurei, et [S] Justinae sororis eius, et [SS] ceterorum martyrum, qui synaxim in ecclesia agentes, ab Hunnis Germaniam diripientibus trucidati sunt. [S] Amathunte in Cypro sancti Tychonis episcopi, tempore Theodosii iunioris. [S] Lugduni depositio beati Aureliani episcopi Arelatensis. [S] Nannete in Britannia minori sancti Similiani episcopi et confessoris. [S] Misnae in Germania sancti Bennonis episcopi. [S] In Brabantia sanctae Lutgardis virginis.

06/17

[SS] Romae natalis sanctorum duocentorum et sexagintaduorum Martyrum, qui in persecutione Diocletiani pro fide Christi necati, positi sunt via Salaria veteri ad Clivum cucumeris. [S] Tarracinae sancti Montani militis, qui sub Hadriano Imperatore et Leontio consulari, post multa tormenta martyrii coronam accepit. [SS] Apud Venafrum sanctorum martyrum [S] Nicandri et [S] Marciani, qui in persecutione Maximiani capite caesa sunt. [SS] Chalcedone sanctorum martyrum [S] Manuelis, [S] Sabelis, et [S] Ismaelis, qui pacis causa apud Julianum Apostatam pro rege Persarum legatione fungentes, cum Imperatoris iussu idola venerari compellerentur, idque constanti animo recusarent, gladio feriuntur. [SS] Apolloniae in Macedonia sanctorum martyrum [S] Isauri diaconi, [SS] [S] Innocentii, [S] Felicis, [S] Hieremiae, et [S] Peregrini Atheniensium, qui a Tripontio tribuno varie torti, capite obtruncati sunt. [S] Ameriae in Umbria sancti Himerii episcopi, cuius corpus Cremonam translatum est. [S] In pago Bituricensi sancti Gundulphi episcopi. [S] Aurelianis sancti Aviti presbyteri et confessoris. [S] In Phrygia sancti Hypatii confessoris. [S] Pisis in Tuscia sancti Rainerii confessoris.

06/18

[SS] Romae via Ardeatina natalis sanctorum martyrum [S] Marci et [S] Marcelliani fratrum, qui in persecutione Diocletiani a iudice Fabiano tenti, et ad stipitem alligati, in pedibus clavos acutos acceperunt: cumque non cessarent laudare Christum, lanceis per latera transfixi, cum gloria martyrii ad siderea regna migrarunt. [SS] Malacae in Hispania sanctorum martyrum [S] Cyriaci, et [S] Paulae virginis, qui lapidibus obruti, inter saxa caelo animas reddiderunt. [SS] Tripoli in Phoenicia [S] sancti Leontii militis, qui sub Hadriano praeside, una cum [S] Hypatio tribuno, et [S] Theodulo, quos convertit ad Christum, per acerba tormenta perventi ad coronam martyrii. [S] Eodem die sancti Aetherii martyris, qui in persecutione Diocletiani post ignes et alios cruciatus gladio caesus est. [S] Alexandriae passio sanctae Marinae virginis. [S] Burdigalae sancti Amandi episcopi et confessoris. [S] Sconaugiae sanctae Elizabeth virginis, monasticae vitae observantia celebris.

06/19

[SS] Mediolani sanctorum martyrum [S] Gervasii et [S] Protasii fratrum: ex quibus priorem tamdiu iussit Astasius iudex plumbatis caedi, quousque spiritum exhalaret; sequentem vero fustibus caesum capite truncari. Horum corpora Domino revelante beatus Ambrosius sanguine conspersa et ita incorrupta repperit, ac si eo die fuissent interempti: in quorum translatione caecus feretri tactu lumen recepit, et plurimi vexati a daemonibus liberati sunt. [S] Ravennae sancti Ursicini martyris, qui sub Paulino iudice post plurima tormenta in confessione Domini immobilis permanens, capitis abscissione martyrium complevit. [S] Sozopoli sancti Zosimi martyris, qui in persecutione Trajani sub Domitiano praeside post acerbos cruciatus capite amputato victor migravit ad Dominum. [SS] Aretii in Tuscia sanctorum martyrum [S] Gaudentii episcopi, et [S] Culmatii diaconi, qui tempore Valentiniani furore gentilium caesi sunt. [S] Eodem die sancti Bonifacii martyris, discipuli beati Romualdi, qui a Romano Pontifice ad praedicandum Evangelium in Russiam missus, cum per ignem transisset illaesus, Regemque ac populum baptizasset, a furente Regis fratre necatus, optatam martyrii coronam accepit. [S] Ravennae sancti anachoretae, monachorum Camaldulensium patris, qui collapsam in Italia eremiticam disciplinam restituit, ac mirifice propagavit.

06/20

[S] Natalis sancti Silverii Papae et martyris, qui cum Athimum episcopum haereticum ab Agapito praedecessore suo depositum restituere noluisset, agente impia Theodota Augusta a Bellisario in exilium pulsus ad insulam Pontiam, ibidem pro fide catholica multis aerumnis confectus defecit. [S] Romae depositio sancti Novati, filii beati Pudentis senatoris et fratris sancti Timothei presbyteri, et sanctarum Christi virginum Pudentianae et Praxedis, qui ab Apostolis eruditi sunt in fide. Horum domus in ecclesiam commutata, Pastoris titulus appellatur. [SS] Tomis in Ponto sanctorum martyrum [S] Pauli et [S] Cyriaci. [S] Petrae in Palaestina sancti Macarii episcopi, qui ab Arianis multa passus, in Africam relegatus quievit in Domino. [S] Hispali in Hispania sanctae Florentiae virginis, sororis sanctorum Leandri et Isidori episcoporum.

06/21

[S] Romae sanctae Demetriae virginis, quae sub Juliano Apostata martyrio coronata est. [SS] Syracusis in Sicilia natalis sanctorum martyrum [S] Rufini et [S] Martiae. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Cyriaci et [S] Apollinaris. [S] Moguntiae sancti Albani martyris, qui ob Christi fidem post longos labores et dura certamina factus est dignus corona vitae. [S] Eodem die sancti Eusebii episcopi Samosateni, qui tempore Constantii Imperatoris Ariani sub habitu militari incognitus ecclesias Dei visitabat, ut in fide catholica illas confirmaret: deinde sub Valente in Thraciam relegatur; sed reddita pace Ecclesiae tempore Theodosii ab exilio revocatus, cum iterum ecclesias visitaret, tegula ab Ariana muliere desuper immissa, confracto capite martyr tandem occubuit. [S] Iconii in Lycaonia sancti Terentii episcopi et martyris. [S] Papiae sancti Urcisceni episcopi et confessoris. [S] Apud Tungrenses sancti Martini episcopi. [S] In pago Ebroicensi sancti Leutfridi abbatis.

06/22

[S] Apud Nolam Campaniae urbem natalis beati Paulini episcopi et confessoris, qui ex nobilissimo et opulentissimo factus est pro Christo pauper et humilis, et quod supererat, se ipsum pro redimendo viduae filio, quem Vvandali Campania devastata captivum in Africam abdurerant, in servitutem dedit. Claruit autem non solum eruditione, et copiosa vitae sanctitate, sed etiam potentia adversus daemones: cuius praeclaras laudes sancti Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, et Gregorius scriptis suis celebrarunt. Eius corpus Romam translatum, in ecclesia sancti Bartholomaei in Insula una cum corpore eiusdem Apostoli honorifice asservatur. [SS] In monte Ararath passio sanctorum martyrum decem millium Crucifixorum. [SS] Verolamii in Britannia [S] sancti Albani martyris, qui tempore Diocletiani pro clerico hospite quem susceperat, se ipsum tradens, post verbera et acerba tormenta capite plexus est. [S] Passus est etiam cum illo unus de militibus, qui eum ducebat ad supplicium, qui in via conversus ad Christum, proprio sancguine meruit baptizari. [SS] Samariae sanctorum mille quadringentorum octoginta Martyrum, sub Cosrhoe rege Persarum. [S] Eodem die sancti Nicaeae Romatianae civitatis episcopi, doctrina, sanctisque moribus clari. [S] Neapoli in Campania sancti Joannis episcopi, quem beatus Paulinus episcopus Nolanus ad caelestia regna vocavit. [S] In monasterio Cluniacensi sanctae Consortiae virginis.

06/23

[E] Vigilia [S] sancti Joannis Baptistae. [S] Romae sancti Joannis presbyteri, qui sub Juliano Apostata via Salaria veteri ante simulacrum Solis decollatus est, et corpus eius a beato Concordio presbytero iuxta Martyrum Concilia sepultum. [S] Item Romae sanctae Agrippinae virginis et martyris sub Valeriano Imperatore cuius corpus in Siciliam translato multis miraculis coruscat. [S] Sutrii in Tuscia sancti Felicis presbyteri, cuius os tam diu iussit Turcius praefectus lapide contundi, donec emitteret spiritum. [SS] Nicomediae commemoratio plurimorum sanctorum Martyrum, qui in montibus et speluncis tempore Diocletiani latentes, pro Christi nomine martyrium laeto animo subierunt. [SS] Philadelphiae in Arabia sanctorum martyrum [S] Zenonis, et [S] Zenae servi eius, qui catenas domini sui vincti exosculans, eumque rogans ut se in tormentis participem dignaretur habere, a militibus tentus, parem cum domino martyrii coronam accepit. [S] In Britannia sanctae Ediltrudis Reginae et virginis, quae sancctitate et miraculis clara migravit ad Dominum: cuius corpus undecim post annis inventum est incorruptum.

06/24

[E] Nativitas [S] sancti Joannis Baptistae praecursoris Domini, Zachariae et Elizabeth filii, qui Spiritu sancto repletus est adhuc in utero matris suae. [SS] Romae commemoratio sanctorum plurimorum Martyrum, qui sub Nerone Imperatore de Urbis incendio per calumniam accusati diverso mortis genere ab eodem iussi sunt saevissime interfici: quorum alii ferarum tergis contecti, laniatibus canum expositi sunt: alii crucibus affixi, aliique incendio traditi, ut ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis deservirent. Erant hi omnes Apostolorum discipuli, et pirmitiae Martyrum, quas Romana Ecclesia, fertilis ager Martyrum, ante Apostolorum necem transmisit ad Dominum. [SS] Ibidem sanctorum martyrum [S] Fausti, et [SS] aliorum vigintitrium. [SS] Satalis in Armenia sanctorum martyrum septem fratrum [S] Orentii, [S] Herois, [S] Pharnacii, [S] Firmini, [S] Firmi, [S] Cyriaci, et [S] Longini militum, qui a Maximiano Imperatore eo quod Christiani essent, cingulo militari privati sunt, et abinuicem separati, atque in diversa loca abducti, in doloribus et aerumnis positi quieverunt in Domino. [SS] In territorio Parisiensi, in vicco Christolio, passio sanctorum martyrum [S] Agoardi et [S] Agilberti, cum [SS] aliis innumeris promiscui sexus. [S] Augustoduni depositio sancti Simplicii episcopi et confessoris. [S] Laubiis Theodulphi episcopi. [S] Apud Stylum in Calabria sancti Joannis cognomento Theresti, monasticae vitae laude et sanctitate insignis.

06/25

[S] Apud Beroeam natalis sancti Sosipatri discipuli beati Pauli Apostoli. [SS] Romae [S] Luciae virginis et martyris, cum [SS] aliis vigintiduobus. [S] Alexandriae sancti Gallicani martyris, viri consularis, qui triumphalibus infulis sublimatus, et Constantino Augusto carus, a sanctis Joanne et Paulo ad fidem Christi conversus est: qua suscepta, cum sancto Hilarino ad Ostia Tiberina secedens, hospitalitati et infirmorum servitio totum se dedit: cuius rei fama in toto orbe divulgata, multi undique illuc venientes videbant virum ex patricio et consule lavantem pauperum pedes, ponentem mensam, aquam manibus effundentem, languentibus sollicite ministrantem, et cetera pietatis officia exhibentem. Qui postmodum sub Juliano Apostata inde expulsus, Alexandriam perrexit: ubi cum a Rauciano iudice sacrificare cogeretur, et contemneret, percussus gladio Christi martyr effectus est. [S] Sibapoli in Syria sanctae Febroniae virginis et martyris, quae in persecutione Diocletiani sub Lysimacho praeside ob fidem et pudicitiam servandam, primo virgis caesa, et equuleo torta, deinde pectinibus laniata, atque igne succensa, demum excussis dentibus, mammisque abscissis, capitis damnata, tot passionum ornata monilibus migravit ad sponsum. [S] Vesonitione in Galliis sancti Antidii episcopi et martyris, qui ob fidem Christi a Vvandalis occisus fuit. [S] (Per Holweck, this Prosper is not the same as Prosper Tiro of Aquitaine) Apud Rhegium sancti Prosperi Aquitani, eiusdem urbis episcopi, eruditione ac pietate insignis, qui adversus Pelagianos pro fide catholica strenue decertavit. [S] Taurini natalis sancti Maximi episcopi et confessoris, doctrina et sanctitate celeberrimi. [S] In Hollandia sancti Adelberti confessoris, discipuli sancti Vvillibrordi episcopi. [S] In territorio Guleti prope Nuscuin sancti Gulielmi confessoris, patris eremitarum Montis Virginis.

06/26

[SS] Romae in monte Caelio sanctorum martyrum [S] Joannis et [S] Pauli fratrum, quorum primus erat praepositus domus, secundus primicerius Constantiae virginis filiae Constantini Imperatoris: qui postea sub Juliano Apostata martyrii palmam gladio caedente perceperunt. [S] Apud Tridentum sancti Vigilii episcopi, qui cum reliquias idololatriae penitus extirpare conaretur, a feris et barbaris hominibus lapidum imbre percussus, pro Christi nomine martyrium implevit. [S] Cordubae in Hispania natalis sancti Pelagii adolescentuli, qui ob confessione fidei iussu Abdarameni Saracenorum regis forcipibus ferreis membratim praecisus, martyrium suum gloriose consummavit. [SS] Apud Valencenas passio sanctorum [S] Salvii episcopi Engolismensis, et [S] Superii martyrum. [S] Item memoria sancti Anthelmi episcopi Bellicensis. [S] In pago Pictaviensi sancti Maxentii presbyteri et confessoris, qui miraculis claruit. [S] Thessalonicae sancti David eremitae. [S] Eodem die sanctae Perseverandae virginis.

06/27

[S] In Galatia sancti Crescentis discipuli beati Pauli Apostoli, qui in Gallias transitum faciens, verbo praedicationis multos ad fidem Christi convertit: rediens vero ad gentem, cui specialiter datus erat episcopus, cum Galatas ipsos usque ad finem vitae suae in opere Domini confirmasset, demum sub Trajano martyrium consummavit. [SS] Cordubae sanctorum martyrum [S] Zoili, et [SS] aliorum decem et novem. [S] Caesareae in Palaestina sancti Anecti martyris, qui in persecutione Diocletiani sub Urbano praeside cum alios ad martyrium hortatus esset, et oratione sua idola prostrasset, a decem militibus verberari iussus, maibus pedibusque praecisis, truncatus capite martyrii coronam accepit. [S] Constantinopoli sancti Sampsonis presbyteri, pauperum exceptoris. [S] In pago Turonico sancti Joannis presbyteri et confessoris. [S] Varadini in Hungaria sancti Ladislai Regis, qui clarissimis miraculis usque ad diem hodiernum coruscat.

06/28

[E] Vigilia [SS] sanctorum Apostolorum [S] Petri et [S] Pauli. [S] Romae sancti Leonis Papae secundi. [S] Lugduni in Gallia sancti Irenaei episcopi et martyris, qui, ut scribit sanctus Hieronymus, beati Polycarpi Smyrnensis episcopi discipulus fuit, et Apostolicorum temporum vicinus. Is cum adversus haereticos verbis ac scriptis plurimum decertasset, in persecutione Severi cum omni fere civitatis suae populo coronatus est glorioso martyrio. [SS] Alexandriae in eadem Severi persecutione sanctorum martyrum [S] Plutarchi, [SS] [S] Sereni, [S] Heraclidis catechumeni, [S] Heronis neophyti, et [S] alterius Sereni, [S] Rhaidis catechumenae, [S] Potamioenae, et [S] Marcellae eius matris, inter quos praecipue enituit Potamioena virgo, quae primo immensos innumerosque agones pro virginitate desudans, deinde etiam exquisita, et inaudita tormenta pro fide perpessa, ad ultimum una cum matre igne consumpta est. [S] Eodem die sancti Papii martyris, qui in persecutione Diocletiani flagris caesus, et in lebetem oleo et adipe ferventi plenum iniectus, aliaque horrenda supplicia perpessus, demum datis cervicibus coronatur. [S] Traiecti sancti Benigni episcopi et martyris. [S] Cordubae sancti Argymiri monachi et martyris, qui in persecutione Arabica pro fide Christi necatus est. [S] Romae sancti Pauli Papae et confessoris.

06/29

[SS] Romae natalis sanctorum Apostolorum [S] Petri et [S] Pauli, qui eodem anno, eodemque die passi sunt sub Nerone Imperatore: quorum prior in eadem urbe capite ad terram verso cruci affixus, et in Vaticano iuxta viam triumphalem sepultus, totius orbis veneratione celebratur: alter vero gladio animadversus, et via Ostiensi sepultus, pari habetur honore. [SS] In castro Argentomacho [S] Marcelli martyris, qui pro fide Christi una cum [S] Anastasio viro militari capite plexus est. [S] Genuae natalis sancti Syri episcopi. [S] Narniae sancti Cassii eiusdem civitatis episcopi, de quo sanctus Gregorius refert, quod nullus pene dies vitae eius abscedebat, quo omnipotenti Deo hostias placationis non offerret: cui et concordabat vita, quia cuncta quae habebat, in eleemosynis tribuens in hora sacrificii totus in lacrymis diffluebat: demum natalitio Apostolorum die, quo singulis annis Romam venire consueverat, cum Missarum solemnia celebrasset, et corpus Dominicum, pacemque omnibus dedisset, migravit ad Dominum. [S] In Cypro sanctae Mariae matris Joannis, qui cognominatus est Marcus. [S] In territorio Senonensi sanctae Benedictae virginis.

06/30

[S] Commemoratio sancti Pauli Apostoli. [SS] Lemouicis in Gallia [S] sancti Martialis episcopi, cum duobus presbyteris [S] Alpiniano et [S] Austricliniano, quorum vita miraculorum signis admodum effulsit. [SS] Ipso die sanctorum [S] Caii presbyteri, et [S] Leonis subdiaconi. [S] Alexandriae passio sancti Basilidis sub Severo Imperatore, qui cum sanctam Potamioenam virginem, quam ad supplicium ducebat, ab impudicorum hominum petulantia tutatus esset, religiosi officii mercedem ab ea recepit: nam ipsa post triduum illi apparens, et eius capiti coronam imponens, non solum eum convertit ad Christum, sed etiam brevi agone certantem, suis precibus marytrem gloriosum effecit. [S] Romae sanctae Lucinae Apostolorum discipulae, quae facultatibus suis sanctorum necessitatibus communicans, Christianos in carcere detentos visitabat, ac Martyrum sepulturae inserviebat, iuxta quos et in crypta a se constructa sepulta est. [S] Ibidem sanctae Aemilianae martyris. [S] In territorio Vivariensi sancti Ostiani presbyteri et confessoris.

07/01

[E] Octava [S] sancti Joannis Baptistae. [S] In monte Hor depositio sancti Aaron primi sacerdotis ordinis Levitici. [SS] In Britannia sanctorum martyrum [S] Julii et [S] Aaron, qui post sanctum Albanum in persecutione Diocletiani passi sunt: quo tempore ibidem quamplurimi diversis cruciatibus torti, et saevissime lacerati, ad supernae civitatis gaudia consummato agone pervenerunt. [S] Machliniae passio sancti Rumoldi martyris, Scotorum Regis filii, et episcopi Dublinensis. [SS] (per Holweck, these two suffered at Suessa, and not Sinuessa, and that Castus may be equivalent to Castus, Bishop of Trivento) Sinuessae sanctorum martyrum [S] (per Holweck, this Castus may be the same as Catstus, Bishop of Trivento) Casti et [S] Secundini episcoporum. [S] Viennae sancti Martini episcopi, Apostolorum discipuli. [S] Arvernis sancti Galli episcopi. [S] In territorio Lugdunensi depositio sancti Domitiani abbatis, qui primus illic eremiticam vitam exercuit, et cum plurimos ibi in Dei servitio congregasset, magnis virtutibus et gloriosis miraculis valde clarus, collectus est ad patres in senectute bona. [S] In territorio Rhemensi sancti Theodorici presbyteri, discipuli beati Remigii episcopi. [S] Engolismae sancti Eparchii abbatis. [S] Apud Emesam sancti Symeonis confessoris, cognomento Sali, qui stultus propter Christum factus est: sed altam eius sapientiam Deus magnis miraculis declaravit.

07/02

[E] Visitatio [S] beatae Mariae virginis ad [S] Elizabeth. [SS] Romae via Aurelia natalis sanctorum martyrum [S] Processi et [S] Martiniani, qui a beato Petro Apostolo in custodia Mamertini baptizati, sub Nerone, oris contusionem, equuleum, nervos, fustes, flammas, scorpionesque perpessi, novissim e gladio caesi, martyrio coronati sunt. [SS] Item Romae passio sanctorum trium Militum, qui in martyrio beati Pauli Apostoli ad Christum conversi, cum eo caelestis gloriae participes fieri meruerunt. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Aristonis, [SS] [S] Crescentiani, [S] Eutychiani, [S] Urbani, [S] Vitalis, [S] Justi, [S] Felicissimi, [S] Felicis, [S] Marciae, [S] Symphorosae, qui omnes apud Campaniam, cum Diocletiani Imperatoris persecutio desaeviret, martyrio coronati sunt. [S] Vvintoniae in Anglia sancti Suuithuni episcopi, cuius sanctitas gratia miraculorum effulsit. [S] Bambergae sancti Othonis episcopi, qui Pomeranis Evangelium praedicans, eosdem convertit ad fidem. [S] Turonis depositio sanctae Monegundis religiosae feminae.

07/03 (07/03 )

[SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Tryphonis et [SS] aliorum duodecim. [SS] Constantinopoli sanctorum [S] Eulogii, et [SS] sociorum martyrum. [S] Caesareae in Cappadocia sancti Hyacinthi cubicularii Trajani Imperatoris, qui accusatus quod Christianus esset, plagis variae afflictus, et in carcerem trusus, ibi consumptus fame expiravit. [SS] Clusii in Etruria sanctorum martyrum [S] Irenaei diaconi, et [S] Mustiolae matronae, qui sub Aureliano Imperatore diversis, atrocibusque suppliciis cruciati, coronam martyrii meruerunt. [SS] Eodem die sanctorum martyrum [S] Marci et [S] Muciani, qui pro Christi gladio caesi sunt: quos cum [S] puer parvulus ne immolarent idolis, alta voce moneret, verberibus iussus est caedi: cumque vehementius Christum confiteretur, una cum [S] quodam Paulo martyres exhortante necatus est. [S] Laodiceae in Syria sancti Anatolii episcopi, qui non solum religiosis viris, sed et philosophis admiranda scripta reliquit. [S] Altini sancti Heliodori episcopi, doctrina et sacntitate insignis. [S] Ravennae sancti Dathi episcopi et confessoris. [E] Edessae in Mesopotamia Translatio [S] sancti Thomae Apostoli ex Indiae cuius reliquiae Orthonam in Apulia postea translatae sunt.

07/04

[SS] [S] Osee et [S] Aggaei prophetarum. [S] In Africa natalis sancti Jucunddiani martyris, pro Christo in mare mersi. [S] In territorio Bituricensi sancti Lauriani episcopi Hispalensis et martyris, cuius caput Hispalim in Hispania delatum est. [SS] Sirmii sanctorum martyrum [S] Innocentii et [S] Sebastiae, cum [SS] aliis triginta. [SS] Madauri in Africa [S] sancti Namphanionis martyris, et [SS] sociorum, quos ille roboravit ad pugnam, et ad coronam provexit. [S] Cyrene in Libya sancti Theodori episcopi, qui in persecutione Diocletiani sub Digniano praeside plumbatis caesus, et lingua abscissa, in pace tandem confessor occubuit. [SS] Eodem die natalis sanctorum [S] Flaviani secundi episcopi Antiocheni, et [S] Eliae episcopi Hierosolymorum; qui pro synodo Chalcedonensi ab Anastasio Imperatore in exilium acti, victores migrarunt ad Dominum. [S] Augustae in Rhaetia sancti Uldarici episcopi, mirae abstinentiae, largitatis et vigilantiae, ac miraculorum gratia illustris. [E] Turonis Translatio [S] sancti Martini episcopi et confessoris, et dedicatio eius basilicae hoc ipso die, quo etiam is ante aliquot annos in episcopum fuerat ordinatus.

07/05

[S] Romae sanctae Zoae martyris, uxoris beati Nicostrati martyris, quae dum ad Confessionem beati Petri Apostoli oraret, sub Diocletiano Imperatore a persecutoribus artata, et in custodiam obscurissimam trusa, deinde collo et capillis in arbore suspensa, adhibito subter horribili fumo, in confessione Domini emisit spiritum. [S] In Syria natalis sancti Domitii martyris, qui virtutibus suis multa incolis praestat beneficia. [S] Cyrene in Libya sanctae Cyrillae martyris, quae in persecutione Diocletiani ardentes carbones cum thure super manum positos diu tenuit, ne prunas excutiendo thus obtulisse videretur: deinde saevissime laniata, proprio sanguine decorata migravit ad sponsum. [S] Hierosolymis sancti Athanasii diaconi, qui pro sancta synodo Chalcedonensi ab haereticis comprehensus, et omnium cruciatuum genera expertus, ferro tandem necatus est. [SS] In Sicilia sanctorum martyrum [S] Agathonis et [S] Triphinae. [SS] Tomis in Scythia sanctorum martyrum [S] Marini, [S] Theodoti, et [S] Sedophae. [S] Treviris sancti Numeriani episcopi et confessoris. [S] Apud Septempedanos in Piceno sanctae Philumenae virginis.

07/06

[E] Octava [SS] sanctorum Apostolorum [S] Petri et [S] Pauli, [S] In Judaea sancti Esaiae prophetae, qui sub Manasse Rege sectus in duas partres occubuit, sepultusque est sub quercu Rogel iuxta transitum aquarum. [S] Romae natalis sancti Tranquillini martyris, patris sanctorum Marci et Marcelliani, qui ad praedicationem sancti Sebastiani martyris conversus ad Christum, a beato Polycarpo presbytero baptizatus, et a sancto Caio Papa presbyter ordinatus est. Is cum ad Confessionem beati Pauli die Octavarum Apostolorum oraret, sub Diocletiano Imperatore a paganis tentus et lapidatus, martyrium consummavit. [S] Fesulis in Tuscia sancti Romuli episcopi et martyris, discipuli beati Petri Apostoli, qui ab eodem missus ad praedicandum Evangelium, cum in multis Italiae locis Christum annuntiasset, rediens Fesulas, sub Domitiano principe martyrio coronatus est cum aliis sociis. [S] In Campania sanctae Dominicae virginis et martyris, quae sub Diocletiano Imperatore cum fregisset idola, ad bestias damnata, sed ab illis nil laesa, demum capite obtruncata migravit ad Dominum: cuius corpus Tropae in Calabria summa veneratione asservatur. (per Holweck, Dominica may be the same as Cyriaca, martyr at Nicomedia) [SS] Eodem die [S] sanctae Luciae martyris, quae natione Campana, a [SS] [S] Rixio vicario tenta, et acriter cruciata, eumdem convertit ad Christum: quibus adjuncti sunt [S] Antoninus, [S] Severinus [S] Diodorus, [S] Dion, et [SS] alii decem et septem, qui in passione collegae, et in corona fuere consortes. [S] In pago Trevirensi sancti Goaris presbyteri et confessoris.

07/07

[SS] Romae sanctorum martyrum [S] Claudii commentariensis, [SS] [S] Nicostrati primiscrinii, [S] Castorii, [S] Victorini, et [S] Symphoriani, quos sanctus Sebastianus ad fidem Christi perduxit, et beatus Polycarpus presbyter baptizavit. Eosdem in perquirendis sanctorum Martyrum corporibus occupatos Fabianus iudex comprehendi iussit, et per decem dies minis et blandiciis exagitans, cum in nullo penitus posset commovere, iussit tertio torqueri, ac postea in mare praecipites dari. [SS] Dyrrachii in Macedonia sanctorum martyrum [S] Peregrini, [SS] [S] Luciani, [S] Pompeii, [S] Hesychii, [S] Papii, [S] Saturnini, et [S] Germani, qui natione Itali, in persecutione Trajani ad eam urbem confugientes, cum sanctum Astium episcopum ibi pro fide Christi in cruce pendentem viderent, Christianos se esse palam confessi, iussu Praesidis tenti, atque inn mare dermersi sunt. [S] Alexandriae natalis sancti Pantaeni, viri apostolici, et omni sapientia adornati: cui tantum studii et amoris erga verbum Dei fuit, ut etiam ad praedicandum Christi Evangelium gentibus, quae in Orientis ultimis secessibus reconduntur, fidei et devotionis calore succensus praefectus sit: ac demum Alexandriam reversus, sub Antonino Caracalla in pace quievit. [S] Brixiae sancti Apollonius episcopi et confessoris. [S] In Saxonia sancti Vvillebaldi primi Eistetensis episcopi, qui una cum sancto Bonifacio laborans in Evangelio, multas gentes convertit ad Christum. [S] Arvernis sancti Illidii episcopi. [S] Urgellae in Hispania Tarraconensi sancti Odonis episcopi. [S] In Anglia sancti Heddae episcopi Saxonum occidentialium. [S] Ibidem sanctae Edilburgae virginis, Anglorum Regis filiae.

07/08

[SS] In Asia minori sanctorum [S] Aquilae, et [S] Priscillae uxoris eius, de quibus in Actibus Apostolorum scribitur. [SS] In Portu Romano sanctorum quinquaginta Militum martyrum, qui in confessione sanctae Bonosae ad fidem adducti, et a beato Felice Papa baptizati, in persecutione Aureliani occisi sunt. [S] In Palaestina sancti Procopii martyris, qui sub Diocletiano Imperatore ab Scythopoli ductus Caesaream, ad primam responsionum eius confidentiam a judice Fabiano capite caesus est. [SS] Constantinopoli passio sanctorum monachorum Abrahamidarum, qui ob cultum sanctarum imaginum resistentes Theophilo Imperatori, martyrium consummarunt. [SS] Herbipoli in Germania [S] sancti Chyliani episcopi, qui a Romano Pontifice ad praedicandum Evangelium missus, cum multos ad Christum perduxisset, una cum sociis Colomanno presbytero et Totnano diacono trucidatus est. una cum sociis [S] Colomanno presbytero et Totnano diacono trucidatus est. et [S] Totnano diacono trucidatus est. [S] Treviris sancti Auspicii episcopi et confessoris.

07/09

[SS] Romae ad Guttam iugiter manantem, natalis sanctorum martyrum [S] Zenonis, et [SS] aliorum decem millium ducentorum trium. [S] Gortyne in Creta sancti Cyrilli episcopi, qui in persecutione Decii sub Lucio praeside flammis iniectus, cum incensis vinculis evasisset illaesus, ac stupore tanti miraculi a iudice dimissus esset, rursus pro instanti et alacri fidei praedicatione facta de Christo, ab eodem capite plexus est. [SS] In civitate Thora apud lacum V: linum passio sanctorum [S] Anatoliae et [S] Audacis, sub Decio Imperatore: quorum Anatolia Christi virgo, postquam plurimos per totam Piceni provinciam variis languoribus affectos curasset, et in Christum credentes fecisset, iubente Faustiniano iudice diversis poenarum generibus vexata, cum ad immisso serpente liberata Audacem convertisset ad fidem, novissime extensis manibus orans gladio transverberata est: Audax quoque in custodiam datus, sine mora capitali sententia coronatur. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Patermuthii, [S] Copretis, et [S] Alexandri, qui sub Juliano Apostata caesi sunt. [S] Martulae sancti Brictii episcopi, qui sub Marciano iudice pro confessione Domini multa passus cum magnam populi multitudinem ad Christum convertisset, confessor in pace quievit.

07/10

[SS] Romae passio sanctorum septem Fratrum, filiorum sanctae Felicitas martyris, id est, [S] Januarii, [S] Felicis, [S] Philippi, [S] Silvani, [S] Alexandri, [S] Vitalis, et [S] Martialis, tempore Antonini Pii Imperatoris, sub praefecto Urbis Publio: ex quibus Januarius post verbera virgarum, et carceris macerationem, plumbatis occisus: Felix et Philippus fustibus mactati: Silvanus praecipitio interemptus: Alexander, Vitalis, et Martialis capitali sententia puniti sunt. [SS] Item Romae sanctarum virginum et martyrium [S] Ruffinae et [S] Secundae sororum, quae in persecutione Valeriani et Gallieni tormentis subactae, ad ultimum altera gladio capite illiso, altera caesa cervice migrarunt in caelum: quarum corpora in basilica Lateranensi prope Baptisterium debito honore servantur. [SS] In Africa sanctorum martyrum [S] Januarii, [S] Marini, [S] Naboris, et [S] Felicis decollatorum. [SS] Nicopoli in Armenia sanctorum martyrum [S] Leontii, [S] Mauritii, [S] Danielis, et [SS] sociorum, qui sub Licinio Imperatore et Lysia praeside varie excruciati, tandem in ignem coniecti, martyrii cursum confecerunt. [SS] In Pisidia sanctorum martyrum [S] Bianoris et [S] Silvani, qui saevissima pro Christi nomine passi, demum cervicibus abscissis coronantur. [S] Iconii sancti Apollonii martyris, qui per crucem insigne martyrium consummavit. [S] Apud Gandavum sanctae Amelbergae virginis.

07/11

[S] Romae beati Pii Papae et martyris, qui in persecutione Antonini martyrio coronatus est. [SS] Nicopolis in Armenia natalis sanctorum martyrum [S] Januarii et [S] Pelagiae, qui equuleo, ungulis, et testarum fragmentis diebus quattuor cruciati, martyrium impleverunt. [S] In territorio Senonensi sancti Sidronii martyris. [S] Iconii sancti Marciani martyris, qui sub Perennio praeside per multa tormenta pervenit ad palmam. [S] Sidae in Pamphylia sancti Cindei presbyteri, qui sub Diocletiano Imperatore et Stratonico praeside post multa tormenta in ignem iniectus, et nil laesus, demum in oratione reddidit spiritum. [SS] Brixiae sanctorum martyrum [S] Savini et [S] Cypriani. [S] Bergomi sancti Joannis episcopi, qui ob tuendam catholicam fidem ab Arianis occisus est. [S] Cordubae sancti Abundii presbyteri, qui cum in Mahumetis sectam inveheretur, martyrio coronatus est. [S] In territorio Pictaviensi sancti Sabini confessoris.

07/12

[SS] Mediolani sanctorum martyrum [S] Naboris et [S] Felicis, qui in persecutione Maximiani passi sunt. [S] (Baronius has Jason in Cyprus, and alone) In Cypro beati Jasonis antiqui Christi discipuli. [SS] Aquileja natalis [S] sancti Hermagorae, discipuli beati Marci Evangelistae, et primus eiusdem civitatis episcopi: qui inter miracula sanitatum, et praedicationis instantiam, ac populorum conversionem, plurima poenarum genera expertus, tandem una cum Fortunato diacono suo, capitali supplicio perpetuum meruit triumphum. una cum [S] Fortunato diacono suo, capitali supplicio perpetuum meruit triumphum. [SS] Lucae in Tuscia [S] (Per Holweck, Paulinus was a Confessor, not a martyr) beati Paulini, qui a sancto Petro primus eiusdem civitatis episcopus ordinatus, sub Nerone ad radices montis Pisani post multos agones martyrium suum cum [SS] (Per Holweck, the companions are Severus, Lucas, and Theobald) aliis sociis consummavit. [SS] Eodem die passio sanctorum [S] Procli et [S] Hilarionis, qui sub Trajano Imperatore et Maximo praeside per acerbissima tormenta ad palmam martyrii pervenerunt. [S] Apud Sallentinos sanctae Epiphanae, quae sub Diocletiano Imperatore et Tertyllo praeside uberibus praecisis reddidit spiritum [S] Toleti sanctae Marcianae virginis et martyris, quae pro fide Christi bestiis obiecta, atque a tauro discerpta, martyrio coronatur. [S] Lugduni sancti Viventioli episcopi. [S] Bononiae sancti Paterniani episcopi. [S] In monasterio Passiniano prope Florentiam sancti Joannis Gualberti abbatis, institutoris ordinis Vallisumbrosae.

07/13

[S] Romae sancti Anacleti Papae et martyris, qui post sanctum Clementem Ecclesiam Dei regens, eam glorioso martyrio decoravit. [SS] Eodem die sanctorum [S] Joelis, et [S] Esdrae prophetarum. [S] In Macedonia beati Silae, qui cum esset de primis fratribus, et ab Apostolis ad ecclesias gentium una cum Paulo et Barnaba destinatus, praedicationis officium gratia Dei plenus instanter consummavit, atque in passionbus suis Christum clarificans, postmodum requievit. [S] Item sancti Serapionis martyris, qui sub Severo Imperatore et Aquila praeside per ignem pervenit ad coronam martyrii. [S] In insula Chio sanctae Myropis martyris, quae sub Decio Imperatore et Numeriano praeside vectibus contusa migravit ad Dominum. [SS] (Per Holweck, the number of exiled Catholics was 4976, while Baronius says only "quingenti," which could mean a great number/multitude, or 500) In Africa sanctorum confessorum [S] Eugenii Carthaginiensis episcopi, fide ac virtutibus gloriosi, et universi cleri eiusdem ecclesiae, qui fere [SS] quingenti, [SS] (Per Holweck, these companions number 4,976) quingenti, vel eo amplius, in persecutione sub Hunnerico rege Ariano caede inediaque macerati (inter quos plurimi erant lectores infantuli) guadentes in Domino procul exilio crudeli extrusi sunt. Erant etiam in eis nobilissimi [S] archidiaconus nomine Salutaris, et [S] Muritta secundus in officio ministrorum, qui tertio confessores effecti, gloriosae in Christo perseverantiae titulo illustrati sunt. [S] In Britannia minori sancti Turiani episcopi et confessoris, mirae simplicitatis et innocentiae viri.

07/14

[S] Lugduni depositio sancti Bonaventurae Cardinalis et episcopi Albanensis, ordinis Minorum, doctrina et vitae sanctitate celeberrimi. [S] Romae sancti Justi militis sub Claudio tribuno, qui apparente sibi divinitus cruce credidit in Christum, et mox baptizatus, omnia sua pauperibus erogavit: tentus deinde a Magnetio praefecto, verberari nervis, galea ignita contegi, et in rogum immitti iussus, nec in capillo quidem laesus, in confessione Domini reddidit spiritum. [S] Brixiae sancti Titiani episcopi et confessoris. [S] Synope in Ponto sancti Phocae martyris, eiusdem civitatis episcopi, qui sub Trajano Imperatore carcerem, vincula, ferrum, ignemque pro Christo superans, evolavit in caelum: cuius reliquiae Viennam in Gallia delatae, in basilica sanctorum Apostolorum conditae sunt. [S] Alexandriae sancti Heraclae antistitis, ob cuius celeberrimam opinionem Africanus historiographus memorat se Alexandriam ad eum visendum properasse. [S] Carthagine sancti Cyri episcopi, in cuius festivitate sanctus Augustinus de eo sermonem ad populum habuit. [S] Novocomi sancti Felicis primi eiusdem civitatis episcopi. [S] Brixiae sancti Optatiani episcopi. [S] Dauentriae in Belgis sancti Marcellini presbyteri et confessoris. [S] Bambergae sancti Henrici primi Imperatoris, qui cum uxore sua Cliunegunde perpetuam virginitatem servavit, et sanctum Stephanum Hungarorum regem cum universo fere eius regno ad fidem Christi suscipiendam perduxit.

07/15

[SS] In Portu Romano natalis sanctorum martyrum [S] Eutropii, [S] Zosimae, et [S] Bonosae sororum. [SS] Carthagine [S] beati Catulini diaconi, de cuius laudibus sanctus Augustinus sermonem ad populum habuit; et [SS] sanctorum [S] Januarii, [S] Florentii, [S] Juliae, et [S] Justae, martyrum, qui positi sunt in basilica Fausti. [SS] Alexandriae sanctorum martyrum [S] Philippi, [S] Zenonis, [S] Narsei, et [SS] decem infantum. [S] In insula Tenedo sancti Abudemii martyris, qui sub Diocletiano passus est. [SS] Sebaste [S] sancti Antiochi medici, qui sub Hadriano praeside capite obtruncatus est: cumque ex eo lac pro sanguine manaret, Cyriacus carnifex conversus ad Christum, et ipse martyrium subiit. [S] Cyriacus carnifex conversus ad Christum, et ipse martyrium subiit. [S] Papiae sancti Felicis episcopi et martyris. [S] Nisibi natalis sancti Jacobi eiusdem urbis episcopi, magnae sanctitatis viri. Hic miraculis et eruditione clarus, unus fuit ex numero confessorum sub persecutione Maximini, qui in Nicaena synodo perversitatem Arii, homousii oppositione damnarunt: cuius, et Alexandri episcopi oratione ipse Arius condignam suae iniquitatis mercedem effusis visceribus Constantinopoli recepit. [S] Neapoli in Campania sancti Athanasii eiusdem civitatis episcopi, qui ab impio nepote Sergio multa passus, ac sede pulsus, Verulis confectus aerumnis migravit in caelum, tempore Caroli Calui.

07/16

[S] Natalis sancti Fausti martyris, qui sub Decio cruci affixus, quinque diebus in ea vixit, ac demum sagittis confossus migravit in caelum. [SS] Sebaste in Armenia sanctorum martyrum [S] Athenogenis episcopi, et [SS] decem discipulorum eius, sub Diocletiano Imperatore. [S] Antiochiae in Syria natalis beati Eustathii episcopi et confessoris, doctrina et sanctitate celebris, qui sub Constantio Imperatore Ariano ob catholicae fidei defensionem Trajanopolim Thraciae pulsus exilio, ibidem in Domino requievit. [S] Eodem die sanccti Hilarini monachi, qui una cum sancto Donato in persecutione Juliani comprehensus, cum nollet sacrificare, fustibus caesus, Aretii in Tuscia martyrium sumpsit: cuius corpus ad Ostia Tiberina translatum est. [S] Treviris sancti Valentini episcopi et martyris. [S] Cordubae in Hispania sancti Sisenandi levitae et martyris, qui pro fide Christi a Saracenis iugulatus est. [SS] Santis in Gallia sanctorum martyrum [S] Raineldis virginis, et [SS] sociorum eius, qui a barbaris pro fide Christi caesi sunt. [S] Bergomi sancti Domnionis martyris. [S] Capuae sancti Vitaliani episcopi et confessoris.

07/17

[S] Romae sancti Alexii confessoris, filii Euphemiani senatoris, qui prima nocte nuptiarum sponsa intacta e domo sua abscedens, ac post longam peregrinationem ad Urbem rediens, decem et septem annos tamquam egenus in domo paterna receptus hospitio, nova mundum arte deludens, incognitus mansit: sed post obitum et voce per Urbis ecclesias audita, et scripto suo agnitus, Innocentio primo Pontifice maximo ad ecclesiam sancti Bonifacii summo honore delatus est, ubi multis miraculis claruit. [SS] Carthagine natalis sanctorum martyrum Scillitanorum, [S] Sperati, [SS] [S] Nartali, [S] Cythini, [S] Beturii, [S] Felicis, [S] Aquilini, [S] Letarii, [S] Januariae, [S] Generosae, [S] Bessiae, [S] Donatae, et [S] Secundae: qui iussu Saturnini prafecti post primam Christi confessionem in carcerem missi, et in ligno confixi, deinde gladio decollati sunt. Sperati reliquiae cum ossibus beati Cypriani, et capite sancti Pantaleonis martyris ex Africa in Gallias translatae, Lugduni in basilica sancti Joannis Baptistae religionse conditae fuerunt. [S] Amastride in Paphlagonia sancti Hyacinthi martyris, qui sub Castritio praeside multa passus quievit in carcere. [S] Tibure sancti Generosi martyris. [S] Constantinopoli sanctae Theodotae martyris, sub Leone Iconoclasta. [S] Romae depositio sancti Leonis Papae quarti. [S] Papiae sancti Ennodii episcopi et confessoris. [S] Antisiodori sancti Theodosii episcopi. [S] Mediolani sanctae Marcellinae virginis, sororis beati Ambrosii episcopi, quae Romae in Basilica sancti Petri a Liberio Papa velum consecrationis accepit: cuius etiam sanctitatem idem beatus Ambrosius scriptus suis testatam facit. [E] Venetiis Translatio [S] sanctae Marinae virginis.

07/18

[SS] Tibure [S] sanctae Symphorosae uxoris sancti Getulii martyris, cum [SS] septem filiis suis, [S] Crescente, [S] Juliano, [S] Nemesio, [S] Primitivo, [S] Justino, [S] Stacteo, et [S] Eugenio: quorum mater sub Hadriano principe ob insuperabilem constantiam primo palmis diu caesa, deinde crinibus suspensa, novissime saco alligata in flumen praecipitata est: Filii autem stipitibus ad trochleas extensi, diverso mortis exitu martyrium compleverunt. Eorum corpora postea Romam translata, Pio IIII summo Pontifice in Diaconia sancti Angeli in Piscina inventa fuerunt. [S] Carthagine sanctae Gundenis virginis, quae iussu Ruffini proconsulis ob Christi confessionem quater diversis temporibus equulei extensione vexata, et ungularum horrenda laceratione cruciata, carceris squalore diu afflicta, novissime gladio caesa est. [S] Dorostori in Mysia sancti Aemiliani martyris, qui tempore Juliani Apostatae sub Capitolino praeside in fornacem iniectus, martyrii palmam accepit. [S] Trajecti sancti Friderici episcopi et martyris. [S] Gallaeciae in Hispania sanctae Marinae virginis et martyris. [S] Mediolani sancti Materni episcopi, qui sub Maximiano Imperatore pro fide Christi, et pro ecclesia sibi commissa in carcerem detrusus, et saepe verberibus caesus, tandem multis confessionibus clarus obdormivit in Domino. [S] Brixiae natalis sancti Philastrii eiusdem civitatis episcopi, qui adversus haereticos, praesertim Arianos, a quibus multa passus est, plurimum verbis scriptisque pugnavit, demum clarus miraculis confessor in pace quievit. [S] Metis in Gallia sancti Arnulphi episcopi, qui sanctitate et miraculorum gratia illustris, eremiticam vitam deligens, beato fine quievit. [S] Signiae sancti Brunonis episcopi et confessoris.

07/19

[S] (per Holweck, he may not have been a bishop, and he may be identical with Epaphroditus) Natalis sancti Epaphrae, quem sanctus Paulus Apostolus concapituum appellat. Hic ab eodem Apostolo Colossis episcopus ordinatus, clarus virtutibus ibidem martyrii palmam pro ovidbus sibi commendatis virili agone percepit: cuius corpus Romae in Basilica sanctae Mariae maioris conditum est. [SS] Hispali in Hispania passio sanctarum virginum [S] Justae et [S] Ruffinae, quae a praeside Diogeniano comprehensae, primo equulei extensione, et ungularum laniatione vexatae, post carcere, inedia, et variis torsionibus afflictae, tandem Justa in carcere spiritum exhalavit, Ruffinae vero cervix in confessione Domini confracta est. [S] Cordubae sanctae Aureae virginis, quae aliquando lapsa, sed facti poenitens, iterato certamine hostem effuso sanguine superavit. [S] Treviris sancti Martini episcopi et martyris. [S] Romae sancti Symmachi Papae, qui schismaticorum factione divitius fatigatus, demum sanctitate conspicuus migravit ad Dominum. [S] Veronae sancti Felicis episcopi. [S] Apud Scetim Aegypti montem sancti Arsenii Romanae Ecclesiae diaconi, qui Theodosii tempore in solitudinem secedens, virtutibus omnibus consummatus, et iugi lacrymarum imbre perfusus, spiritum Deo reddidit. [S] In Cappadocia sanctae Macrinae virginis, sororis sanctorum Basilii magni et Gregorii Nysseni.

07/20

[S] Antiochiae passio sanctae Margaritae virginis et martyris. [S] In monte Carmelo sancti Eliae prophetae. [S] Eodem die natalis beati Joseph, qui cognominatus est Justus, quem Apostoli cum beato Matthia statuerunt, ut locum apostolatus Judae proditoris impleret: sed cum sors cecidisset super Matthiam, ipse nihilominus praedicationis et sanctitatis officio inserviens, multamque pro fide Christi a Judaeis persecutionem fustinens, in Judaea victorioso fine quievit: de quo etiam refertur quod venenum biberit, et nihil ex hoc triste propter Domini fidem pertulerit. [SS] Damasci sanctorum martyrum [S] Sabini, [SS] [S] Juliani, [S] Maximi, [S] Macrobii, [S] Cassiae, et [S] Paulae, cum [SS] aliis decem. [S] Cordubae sancti Pauli diaconi et martyris, qui cum infideles principes Mahumeticae impietatis ac saevitiae argueret, et Christum constantissime praedicaret, eorum iussu necatus, ad praemia evolavit in caelum. [S] In Lusitania sanctae Vvilgefortis virginis et martyris, quae pro Christiana fide ac pudicitia decertans, in cruce meruit gloriosum obtinere triumphum. [S] In pago Boloniensi in Gallia sancti Vulmari abbatis, admirandae sanctitatis viri. [S] Treviris sanctae Severae virginis.

07/21

[S] Romae sanctae Praxedis virginis, quae in omni castitate et lege divina erudita, vigiliis et orationibus atque ieiuniis assidue vacans, quievit in Christo, sepultaque est iuxta sororem suam Pudentianam via Salaria.